Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 01:45

Tak ma zase jeduješ... Veď ale nikto z nás nebude triezvy, po takých troch hodinách budeme všetci spití ako ruskí mužíci pri tej baterii, čo máme nachystanú.A nehovor mi, že ešte aj fľaštičku každý potajomky nedonesie... Inak s tým pozeraním do očí-môj názor je ten, že treba dať úctu tomu, čo bol pomalší.Venovať mu pohľad.Ak ho vôbec zaregistruje. Sniperom vysvetľovať toto netreba... Dodo tiež hovorí-„nepýtajte sa, koľkých som zabil, ale zachránil“. Verte mi alebo nie, nikto nemá potešenie, že ťahá kohútik. Robota... povinnosť... Ale sú aj prípady, kedy to s radosťou zdupľuješ. To vtedy, keď vidíš svinstvá, a čakáš na povel, ani keby horelo.Lebo nespravodlivosti na svete je naozaj veľa. A verím, že tí, čo sú v LE 5 rokov a viac, mi to potvrdia,nech by boli nielen na CEA, v CRAPe, v horskej jednotke strelcov v Alpách, ale aj pri buldozéri. Tak len toľko... 2REP

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 01:52

Majko. ten 01:10- song je na melodiu nebeských jazdcov, tí duchovia, čo tam behajú po mláčikoch, a fotky(bohužiaľ) sú autentické.Aj takú podobu má vojna. A v niečom máš pravdu-času dosť, vyspíme sa v hrobe! 2REP

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 02:07

http://www.youtube.com/watch?v=K7_Gxoa2lqk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SmxB2BwVufA&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=gWTjjm-Gg3c&feature=related

2REP pre CEA (bez overenia) 25.2.2010 - 02:13

Balického mi nespomínaj, lebovyskočím z okna,smííích... sa povadíme a to nechcem,kolík jak hovado, správny člen- veď vieš...Popova samozrejme poznám, nie som chuj vymletý.Inak vieš, kam to teraz dotiahol? 2REP

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 02:31

http://www.youtube.com/watch?v=5BmEGm-mraE&feature=related to "asi" je "aj si" teda I see, koukám, alebo po našom aha! Veď ale ingliš viete , tak no problemyky(kurwa zajc)To ma drží doteraz díky Samarovic.

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 02:41

http://www.youtube.com/watch?v=UYnySGM9dQA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UYnySGM9dQA&feature=related toto nie je kredenc, ale skupina. Kurwa.... Poctivá muzika, žiadne elektronické faloše..Gitara, bicie,...

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 03:01

http://www.youtube.com/watch?v=ZW49rBZIRUk&feature=related Trochu ma pobúrili tie príspevky v ENG-nerad by som už fakt pôsobil ako Homolka a Tobolka, ale Kris Kristofferson je bývalý, teda S/off de Viet(nam).Je vojak, a preto prijal potom aj úlohy vo filmoch ako zloduch, aby poukázal na nespravodlivosť. Veď si pozrite a nájdite jeho staršie pesničky.Skoro ho dali na „čiernu listinu“-black list unapropriate“ members of USA.

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 04:05

Pre CEA- Neodpovedal si na otázku,čo je emblème de... - niečoho v 2REG-tá sova. Ja chápem tvoju opatrnosť,tak sa dohodnime, že Popova tu nebudeme spomínať,Doda, čo ti lezie na nervy, tiež, a daj sem kurwa konečne pôvodný text piesne 2éme Rep-u. Nie je to náhodou toto? Inak ta nemčina ti trochu nejde, nemyslíš? Ale klobúk dole, si kolík, že po piči, to treba uznať...Za dva roky nikto na teba nebude mať! To tvrdím! http://www.youtube.com/watch?v=pqjSW7WKYgM&feature=related Raz si mi spomínal, že mám predkov v BA(beloj Armii) u bielogvardejcov.Tak tu niečo na pochopenie... A trechcvetnyyyi je tuším trojfarebný. Ako náš znak. http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch A text.

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 04:34

http://www.youtube.com/watch?v=ClG2IIh4I3c&feature=related Tisíc , plus 611 commentov! Skupina sa volá oficiálne Gracia a sú to amatérky, teda študentky, huslistky, čo študujú a hraním si privyrábaju vo všetkej počestnosti, žiadne kurvy, veď sa na ne pozrite, toto by boli kurwy? Prostredná sa volá Agnieszka a určite nie je Maďarka, otczem má z Hungary to jest prawda.Tá napravo je Polka- jej ociecz je Josef Kowalczyk, nie Stanek France. A tí, čo tam napísali v angl. neslušné komenátre na tie baby, nech si vyhulia do papule!!! 2REP

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 04:43

http://www.youtube.com/watch?v=09Rf2KqA7a4&feature=related nevidel som to vystúpenie, ale podľa mňa vodky pred vystúpením bolo dosť.Smííích 2REP

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 05:00

http://www.youtube.com/user/Michalko321 @Michalko321 Obama is just a puppet. There's someone other who runs the country. Nothing will change, "he" promised some things but like for all politicians it is just words... I don't understand why you try to do political discussions under this video: just listen these little girls singing one very famous russian song about one young girl who's waiting for her lover coming back from the war :) these girls are very big in Russian show business and make tons of money Michalko321 (14 hours ago) Show Hide 0 Reply well... you re right... those are facts i couldnt see before... but... - I hate russian war politic - I m not American... if you wanna know, i m from Slovakia - i really dont care God bless Slovakia! Michalko321 (13 hours ago) Show Hide 0 Reply my friends were in moscow as a study trip.. they said its beautifull city with amazing underground :) yeah and USA - its like... 90% dumps and 10% amazing people... at least i hope obama will change something... first normal guy in their government... but i shouldnt comment their one... our one is much worse... full of idiots that wonder just why god blessing a dog country like slovakia ? you made me laugh. will coming that time when we [HUNGARIANS] kick ur ass from Europe.

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 05:17

http://www.youtube.com/watch?v=BrUjAz4Kh5A&feature=related najlepší je commentaire prvý: poor woman... Old Text Comments (2,195) Options Mrkalabango (7 hours ago) Show Hide 0 Reply poor woman... Old People from my town remember that the Red Army was rapeing even Asi si mrkala na bingo, ty piča! Podľa tvojho nicku. Red Army ti dala možnosť aby si dýchala. Končím, lebo treba aj spať a inak by ma jeblo!

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 06:27

Tento príspevok sem dávam ja - 2REP.Adminko vymazal nevhodné a za to mu vďaka.Pripomínam, len, že Ludloff bol Rus.Tak vďaka aj môjmu opitému kamarátovi, čo sa mi stará o to, že tie príspevky sú tu. A je na kompe dookola. Inak –tie slová herca-pôvodom skutočný Indian ale red,Red Indian, sú pravé. Ak by niekto nepochopil-s radosťou a verte-neverte-hrdosťou preložím ten text.Takže- Tristan Ludlov skutočne zomrel v 1963 v lesoch v Montane...Len neviem, či to bola skutočne taká good death.Ja by som toho 400 kg macka nechcel mať na sebe.No, ktovie, Rusi asi hľadajú ku koncu originálnu smrť. http://www.youtube.com/watch?v=9MobAtwO77A&feature=related otázka-ako sa volá Susanne? Meno herečky a jej národnosť pravá. Lebo Američanka nie je určite. http://www.youtube.com/watch?v=WeljYhMw6nE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ImtTEerjhCM&feature=related

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 06:38

Filmed in Montana mountains v USA, len si za boha neviem spomenuť na meno tej herečky.Smíích. Tak mercy,...

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 06:44

dobre mi zajebáva, dám komentár a link nikde. Tak mercy.. http://www.youtube.com/watch?v=Z_hQn638AsM&feature=related Prepáčte chalani.

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 08:39

2REP - ako ťa pre pána Jána hnevám? :) Sa mi darí potom to čo nechcem. Chlape, si teda dobrú nočnú šichtu potiahol, za príspevky a videá ďakujem. Stojí to za to. Síce som v pozeraní tak v polovičke ale super. Vidím že si sem kopíroval komenty z youtube. Teda asi aj viem koho sú to príspevky. A ten Hungarec, ten nech si uvedomí že rozpor Slovensko-Maďarský je len na papieroch. Nie v hlavách ľudu. Len sa na mňa už toľko nehnevaj. :D S pozdravom Majo F. Drž sa

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 12:45

http://www.kepi.cncplusplus.com/default.htm V celku dobrá stránka pre anglicky hovoriacich. Dosť fotografií a aj nejaké popisy k misiám, stážam atď. Kto má záujem, nazrite tam. :silly:

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 14:24

Ufff, zrušilo mi to komplet prístup ku komentárom na YT.Možno preto, že som tam napísal toto: „The Ludloff familly (originally Lustig) . old judicious family, not Jewish!!!!!!!, came to USA not from a Sowiet Union but from former Czechoslovakia to a Montana state and established the bigest company producing regular forage... That was probably a reason why you stupid Americans have cancelled all contracts from Czechoslovakia. And my commnents too. W/brgds (Mk from FFL-you yourself fuck you„nota“ Mikhail“ Tak kto porozumie,ten pochopí... Rodina LUDLOW boli vždy kresťania.Pravoslávni. Aspoň toto- stupídni Američania to preložia za 20 rokov aj s veľvyslancom, Fonetika...„ Sedm dnu a sedm noci,sedm prstú na rukou, v sedmich tvářich sedm očí, v srdcich která netlukou... Z dáli doléha k tvým uším ...sedm rychlých výstrelú, sedm stínu tuší o šapanělských andělú... Ona ví, že taky splatí, teď tu nejkrutejší daň, už se všechny plány hatí, už jen prázdnou drží zbraň. Sedn jezdcú na úbočí hruzně hledá ten svúj stín , sedm očí hledá , tam v údoli karabin.. Sedm dnú a sedm nocí, sedm prstou na rukou , v sedmich tvárich sedm očí, v srdcích která netlukou...Z dáli doléha k tvým ušim , sedm rychlýc h výstrelú,sedum stínu tuší ,...tam v údoli karabin...(O Španělskych karabin). Český text k 7SA.

G. (bez overenia) 25.2.2010 - 14:54

http://www.youtube.com/watch?v=M38jVzn3D-Y&feature=related Kone su kone.Odnesu aj cloveka.Genevieve.Ucim sa po slovensku tak pardonnez moi mes gars.Rire. Mi Michel t.y on a ici parle, ze probleme avec communication.

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 15:57

http://www.youtube.com/watch?v=B9f5BQHF96M&feature=related Do zbrane, občania! Nech naša krv nenaplní potoky.Nech ich naplní krv našich vrahov! Utláčateľov.Do smrti ostanem Slovákom, preto sa krv búri a Štefánikova myšlienka žije. Liberté, liberté šeri...Ach sloboda sladká... 2REP

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:10

Ach ja somár, ešte Vám asi link chýba k tomu. :D http://www.youtube.com/watch?v=3dugipeVZtE&feature=fvst

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 16:16

http://www.youtube.com/watch?v=feh7Anvwd_w&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=feh7Anvwd_w&NR=1 tak nech si páni ministri preložia text a kľaknú na kolená pred hrdosťou občanov Republique Franc-Macon a franc-tireurs. Ozarme sitoyjans! http://www.youtube.com/watch?v=B9f5BQHF96M&feature=related Do zbrane, občania! Nech naša krv nenaplní potoky.Nech ich naplní krv našich vrahov! Utláčateľov.Do smrti ostanem Slovákom, preto sa krv búri a Štefánikova myšlienka žije. Liberté, liberté šeri...Ach sloboda sladká... 2REP

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:16

Ku.va, tí chlapci majú sotva 12 rokov. Ako môžu také video nafilmovať? Ja už tomu svetu nerozumiem. Ja keď som mal ešte 16 tak som ani slovko debil nepoužil. Tobôž sa zabíjať na kamere. http://www.youtube.com/watch?v=MFJo8BsfEYc&feature=channel

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:21

Do riti keby to aspoň nejaký význam dávalo. Keby to hlbšiu hodnotu skrývalo. :angry: Rocky Balboa de la LE to je hodnotné videjko. smích. :D

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 16:24

http://www.youtube.com/watch?v=jTCZgm73-48&feature=related kto mi sem dá preklad tohoto, platím v deň D - na stretku dalších 80 litrov bielého. 2REP

Majo pre 2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 16:27

Ja ti to sem preložím, ale nie kvôli vínčisku. Kvôli tomu aby som sa naučil nejaké slovíčka. :D A aby tu bol aj text pre všetkých. :) Idem na to.

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:29

PS - mne sa ľúbia piesne odspievané hlavne v takomto štýle. :) http://www.youtube.com/watch?v=C6HFLqX-tM8

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 16:39

http://www.youtube.com/watch?v=Rd88CloxHDU&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=bMrsubcZs1o&feature=related Song of the Amur partisans. 1918-20-BC The Russian Civil War – 4,tá (pôvodná) eskadróna de Cavaleristes,tak to len tak… aby si niekto fakt nenyslel, že kavaléristi si váľajú šunky… Inak Alexandre- a tie čísla je raálne mle.

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:46

Dobrovoľník Čo som na tejto zemi, Muž, ktorý je pripravený zomrieť, pripravený zomrieť. Muži menom dobrovoľník Ktorí vedia, vedia slúžiť a umierať, a vedia, ako zomrieť. Záleží na tom, aby mi to život Za predpokladu, čo kedysi môj nápad, môj nápad. Čo ja sa starám o všetky tie dievčatá, Ja som nikdy nepoznala lásku, áno, nie láska. Bola blondína, ako je krásna A potom jedného dňa odišla, odišla. Pri vykonávaní všetko za to, Moje srdce, môj žal a môj život, a áno, môj život. A keď som išiel do vojny, Srdce smutnejšie, ako kedykoľvek predtým. Povedala by som, že to ešte, Zo (asi zo srdca, nasledovné slovo nie je v slovníku) /creuver/ pre pluku, pre pluk. O ženě, ktorá zostala verná Počuť túto pieseň a /čítať/, a premýšľať. Nechcem /lámať/ rozmar, Lásky života, celého života. Myslieť, že zlá dobrovoľných Smrť za slobodu, oslobodenie. Tiež si myslím, že bol hrdý A kto je žena, ktorá bola zabitá, kto ju zabil. /.../ - v takých slovách v takej zátvorke som v neistote. Ale uprav to aj tak čo tam je zle ak sa ti bude chcieť. Predsa neviem po FR ale takto si to do seba dostanem. PS super text to má. Myšlienka silná teda ( teda ten čo je tu)

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 16:48

Neviem čo hovoria ale dobre to vyzerá :D http://www.youtube.com/watch?v=aomBENVEm2I&feature=related

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 17:59

Sorry, nejde to. Tak dám aspoň Herculesa keď už nie na Calvi. http://www.youtube.com/watch?v=MxikMy0oVo0&feature=related

Majo (bez overenia) 25.2.2010 - 18:28

Babička sa vynašla a on dostal čo pre to. :woohoo: http://www.youtube.com/watch?v=BZy105010SI

CEA (bez overenia) 25.2.2010 - 22:10

2 REP nerozumel som tvojej otazke asi to tu nie je cele.Inak mas pravdu nechajme popova na "ostrove" v klude. neviem ci je to tvoj kamarat alebo nie, ale podla toho, ze dezerterov nemas rad, tak asi nebude. o tom colonelovy ze ma nieco zo slovenskom som nevedel, ale aspon ma vodica slovaka roba z martina, vsak on zacinal v 2 reg a potom cez 4 re prisiel do repu.od neho mam info o 2 reg a tiez od chalanov zo stazi, ako napriklad tchantchu. hlavne ze dnes slovaci vyhrali..

Necky (bez overenia) 25.2.2010 - 22:58

N.pro 2REP S těma anďelama to už přeháníš 2REP, ty starý čerte.Taky ten tvůj smích.Dyť ti z té písně narostou křídla. Tady máš něco lepšího.Je to taky na Tubě. http://www.youtube.com/watch?v=5dryfsWokPc&feature=related Necky

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 23:30

CEA , teraz som domotaný ja.Popova mám rád, super chlapík. Vieš, s tými dezertérmi je to všelijako-niekto dezertoval(či lepšie povedané odišiel, lebo musel), iný jebal na LE.Ten čo musel má moju úctu, ten čo sám zdrhol-no-jeho vec. C.de M ...iere.. Má skutočne vodiča Slováka, je veliteľ regimentu, a vodič musí byť najlepší-teda Slovák. To si ma teda dal na lopatky, išiel som do kolien, že to vieš. Cháp, nedá sa tu všetko , ale určite po slovensky vie odpovedať.Dôvod si domysli, veď si bystrý, tak čo ťa tu mám navádzať ako nováčika,.kámo. Aký máš názor na „Pepe a Žeže“ ? Slovák- 8-my rok na Calvi.Podľa mňa super chlap. Vieš sám dobre, ako je to s preselekciou. Z DINOPSU idú ľudia do CRAPu(veď vieš), aby sa naučili a vaši potom na BST(ME) na testy k nám, aby vám na tej Korzike nebolo tak teplo.Zapotíte sa aj na lyžiach, nemám pravdu? A prepáč, trochu ťa opravím, Robo nie je priamo z Martina, tuším Poruba.(súčasť Martina). Ale krajan, tak ho mám rád a dobre vychádzame.Funguje ako hodinky. Dôkaz toho, že Slováci sú dobrí legionári. Inak nevieš niečo o našich v Afgoši? Tá otázka- len preto, aby som ti zdvihol tlak a náladu. Sampiero mi minule volal a vraj je to tvrdé....

2REP (bez overenia) 25.2.2010 - 23:57

http://www.youtube.com/watch?v=OFPw5NTi1NQ&NR=1 Dvíhaš mi žily, že radšej mlčím. Inak tie vaše voľby možno dopadnú prekvapivo.. Teda chalan s tým fúzikom od A.H.inak fajn chlap je z ZA, alebo Žiar nad Hronom. Tuším sa volá Marián. K....Burcuje Slovákov, čo zabudli na to, aká je ich národnosť, tak skôr ho mám rád, ako niečo proti. A myslím, že aj keď polovica na tomto fóre to neprizná, radi by ste čistú republiku... http://www.youtube.com/watch?v=NjGtR_whEQc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=yMm-sxhho_g&feature=related to len tak , y si niketokokot nemysleu, že RA/SA/ má 55 -čka.

2REP (bez overenia) 26.2.2010 - 00:15

http://www.youtube.com/watch?v=yMm-sxhho_g&feature=related to len tak ,aby si niketokokoti nemysleuli, že RA/SA/ má 55 -čka. For 00:57- fuck your mother! Stupid American idiot. an Army of Russia ... live forever! Be an stupid dirty farmer in UStates nde be quite to an our power! Look --a our military power, We are Russian, not a fucking Jewish debils coming from Israel. To America, you kill yourselves, what a was in N.Y-doubles ? Isnt was a mater of a CIA n Israeli Mossad? Brigade in Mountain n my name is 2REP! Without „!“

Pridať nový komentár