Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Exner pro 2REP (bez overenia) 6.4.2010 - 17:26

Děláš si ze mě legraci? Nezlob se, nevím kdo jsi a jaké máš možnosti, ale zdá se mi to neuvěřitelné. Dal bych život za Legii, to mohu odpřísáhnout. Byl bych klidně ten nejzadřenější legionář 2. třídy v celém Repu, bez šance na povýšení. Jen kdybych mohl se ctí dokončit svůj kontrakt a snad i podepsat další... Úplně jsi mi vyrazil dech. Ale ne, nevěřím tomu, že by to bylo možné. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky a já už svou šanci dostal. Ale dobře jsi mě nachytal.

Exner pro 2REP (bez overenia) 6.4.2010 - 17:52

Trochu jsem zalistoval ve fóru. Ty opravdu můžeš mluvit do přijímání k Legii? Je opravdu nějaká šance, že bych se jako dezertér mohl vrátit? Počítám samozřejmě s postihem. (Umím ramasovat :) ) Bral bych jakýkoliv regiment. Až bych dosloužil první kontrakt podepsal bych další už do 2.REPu. Ota

2REP (bez overenia) 6.4.2010 - 17:57

Nenachytal Oto, len asi si "blbý jak troky" . Ja som po rodičoch napolovic Moravák a na polovicu Slovák, tak nehľadaj "léčky", ako hovorila moja máti.Porozprávaj sa s Alenou a potom napiš.Kontrakt môžeš dokončiť. LE vie, kto bol Exner! Exner bol, dokiaľ ho nezblbla žena, absolútna jednička v 2eme Rep.A to potvrdí aj Dodo S. a Standa G. Ja už mám chlapče dosť rokov "vodjebáno". Lenže dôstojníkov si si nevšímal, lebo už v Cstldry ti chujové vtlkali do hlavy, že sme gumy. Otíku, vieš čo je GRH2? Mišo mle 129...

2REP pre Otu Exnera (bez overenia) 6.4.2010 - 18:19

Teraz sa ti pokusím napísať mátinkynimy slovami, ktorá bola úžasná a na svoje roky kedysi vraj aj krásna moravská žena(táta bol slovenský dôstojník v armáde)..Mišu, nehledej pravdu tam, kde je peklo, starej se vo chudé lidi, oni vedí, že jim pravdu dáš“....Slova mojej mamy, Oto, plačem, teraz , keď to píšem.A chlape, nie jeden černošský rebel je za mnou!!!! To by som maminke do hrobu aj pred ním musel volať min.70 krát.Tak ma neser kurvaaa! Michal-2REP

2REP (bez overenia) 6.4.2010 - 18:50

Začneme takto: podľa mňa máš prístup na IFLEC.Tam si nájdi zoznam legionárov, ktorí boli poverení v 1999 budovaním 2REGu. (v St.Christol), je hned človek,... Ktorý je tam na zozname, bol poverený vybudovať skupinu horských strelcov. Tzv GRH2.(od nej je teraz odčlenená polosekcia na SRS). Keď pôjdeš ďalej do zoznamov , máš aj fotografiu toho človeka.čo spoluzakladal 2REG. Rotáciu dôstojníkov po regimentoch a dôvody prečo, ti snáď vysvetľovať nemusím...4 roky po dvoch ´tournements´ -tres long v 2REP... Otto,čo ty Natto ? Michal. P.S. len jedno - Erica CM si vážim nadovšetko a vychádzame fakt ako jedno telo a jedna duša.Proste ako bratia. A "vodiča" má naozaj z Martina. Občas vraj rád šoféruje sám...

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 19:51

2REP, co mi to děláš? od té doby, co mi to oznámil s přestávkama brečím... hrozně moc bych mu to přála,ale...teď jsem mluvila s dětma po telefonu a zase začínám ... že já blbec ty kamarády hledala... takhle mohl žít s náma, sice bez nohou, ale žít s náma...

Pätolízač Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 19:54

Aj keď ma tu nazval už niekto pätolízačom a so mnou aj ostatných, síce tu niekto niekoho nazval niekoho mesiášom. Ale ten človek nech si uvedomí že už na tomto fóre má dve tváre. (CEA a 2rep!) - CEA, nehnevaj sa ale keď ja som pätolízač tak ty si obyčajný pokrytec ktorý tu ľuďom s ktorými mám česť písať si nesiaha ani len po nechty na prstoch nôh. A poviem znova "pätolízačsky" keď si to tak trúfaš nazvať: 2REP - "Mišu, nehledej pravdu tam, kde je peklo, starej se vo chudé lidi, oni vedí, že jim pravdu dáš“ - Toto mi ostane v hlave dlho. Nemám slov, zmrzol som keď som to prečítal. V tej vete je silná energia. Hlboká úcta a poklona. ostatný, berte si to ako chcete že som to napísal ale kvôli Vám to v sebe držať nebudem. A keď to nepochopíte (CEA) tak si odpustite zbytočné poznámky. S úctou Majo.

laider (bez overenia) 6.4.2010 - 19:58

Prepačte mal by som par otazok chcem stupit do francuzskej legie.. a chcel by som vedet ako to funguje ked tam dojdem a nahlasim sa na naborove stredisko ci dostanem ubytovanie.. alebo nedostanem ubytovanie.. ci si musim zatim zaistit sam .. dokim sa nazbiera urceny pocet ludi .. Dalej ci je to pravda ci pocas vycviku .. to mozem hocikedy vzdat neze by som to planoval vopred ale stat sa moze hocicoc pocas vycvyku a este co by ste mi odporucovali do ktoreho naboroveho strediska ist ? Bol by som rad keby ma kontaktoval nejaky byvali.. legionar rad sa podelim o rady.. do buducnosti email: laider@azet.sk dakujekm

Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 19:59

Ja chcem pomôcť a možno ešte aj ublížim. Aký to má význam? Ja už sa tu do ničoho nehrniem. Otto nehnevaj sa, ty by si bol možno šťastný. Ale pozri sa na 4 ľudí ktorých máš najbližšie. Zahľaď sa im na minútku dve do očí, pozoruj ich ako zaspávajú. Ja nemám čo stratiť. Ja nikoho a nič nemám. Ale ty? Uvažuj chlape. Ja viem čo to je vyrastať bez jedného rodiča a kurva, prosím ťa, nerob to tým deckám a ani svojej žene ktorí ťa neskutočne milujú. Kurva to som tomu dal. Prečo sa všetko čoho sa chytím aj keď tak chcem pomôcť nakoniec rozsype pod mojimi rukami?

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 20:18

Majo, teď jsi mě rozbrečel i ty:) vůbec žádné výčitky si nedělej, kdyby jsi mi nepomohl ty, udělal by to někdo jiný... já jsem palice a když jsem se rozhodla, že ty kamarády najdu, tak bych je našla stejně ... a Ota je Ota, za to ty nemůžeš... jen bych nikdy nevěřila, že se dokáže tak rychle rozhodnout a to i beze mě... sice chce, abych jela do Francie s dětma s ním, ale co bych tam dělala, když neumím jazyk a on by byl každou chvíli na misi... kdyby alespoň mohl dělat nějakého instruktora nebo autoškoláka, co já vím... už jsem to řekla i jeho mamce a až to řeknu i svojim rodičům, tak mě budou dvě rodiny nenávidět

Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 20:26

Ja si môžem povedať dobre nerobím si výčitky ale podvedomie ma nepustí k zrealizovaniu.

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 20:43

Majo, seš hrozně milej kluk... kéž by takových bylo víc:). Zítra, až se Ota vrátí z noční, tak to ještě probereme a uvidíme, co bude pro nás, jako rodinu, nejlepší řešení

Exner (bez overenia) 6.4.2010 - 21:01

A je to tu zas. Kdo tohle nezažil, nikdy to nepochopí. Výčitky, výčitky. Můžete se rozhodnout jak chcete a nikdy to nebude dobře. Buď ztratíte své poslání, na kterém vám nesmírně záleží a dali byste tomu cokoliv. Cokoliv! Nebo vás ti na kterých vám nejvíc záleží označí za sobce a vyčtou vám, že pro vás nic neznamenají... Alčo, uklidni se. Jestli se vrátím do Legie, tak jedině s tvým požehnáním. Nezradím tě. Neudělal jsem to předtím a neudělám to ani teď. Přesto, vzpomeň si, kolikrát jsi říkala, jak je ti to líto, že jsi trvala na tom, abych se vrátil a že nyní už by jsi za mnou do Francie šla.

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 21:13

Otí, musím to nejdřív strávit a být na to připravená... vážím si všeho, co jsi pro mě udělal... opuštěním legie počínaje a novým barákem konče... hrozně moc bych ti to přála... ale musíš mi dát čas, abych si za svým rozhodnutím stála a pak nesla důsledky před okolím... jako to bylo na začátku :) Vždycky jsem to tvrdila a tvrdit budu, že seš ten nejlepší chlap, kterého jsem si mohla vzít... tak nevím, jestli je tohle pro ty mladší přístupné ;) a pro vysvětlenou já jsem doma a Ota v práci:)

Exner (bez overenia) 6.4.2010 - 21:26

Alí, už sem nic nepiš. Přečetl jsem si ty příspěvky od 2REP a mám z toho pocit, že to celé je pěkný fórek.

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 21:29

ok, taky by to nebylo špatný :) alespoň bych mohla být zase v klidu ... akorát, že bychom tady udělali pěkné divadlo... ale nebylo by to ani poprvé ani naposledy ;)

majo (bez overenia) 6.4.2010 - 21:31

Otto, ja si myslím a aj tak ako už trochu 2REPa poznám že to fór nebude. Alena No ja by som bol rád keby sa stretneme aj takto lebo Otto mi príde správny chlap ktorých tam treba. Ale to riziko. Ako som písal. Ja nemám o čo prísť. Aj keď ja predsa neviem ako to tam chodí.Ja neviem. Toto je už medzi Vami 6timi. Ja len chcem aby som nebol príčinou katastrofy. :whistle:

Alena (bez overenia) 6.4.2010 - 21:44

Majo, i ty můžeš přijít o to nejcennější co máš, o život... pokud by se Otovi něco stalo (chraň Bůh), tak má děti, tvému taťkovi by po tobě nic nezůstalo...

Oliver (bez overenia) 6.4.2010 - 21:45

Majo - ty sa tym uz netrap. Ved Oto je dospely chlap. A zivot ma vo svojich rukach. On je ten co sa musi rozhodnut a prebrat zodpovednost za to rozhodnutie. Nie ty. Ty si chcel len pomoct.

Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 21:46

No neostalo. Ale toto nechcem rozoberať, toto je trochu zložitejšie ako to vyzerá. :)

Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 21:47

oliver, ja to chápem. Ale nech sa rozhodnú obaja. Ak tam pôjde a bude súhlasiť aj Alena aj on tak nie je o čom. Ale ak sa rozhodne on a šup ho tam tak to neee. :D

Oliver (bez overenia) 6.4.2010 - 21:59

jasne, Majo mas pravdu. Ale Oto je urcite inteligentny chlap a urcite miluje svoje rodinu. A podla mna si uvedomuje tu zodpovednost. Rozhodovanie budu mat tazke ale musia to spravit oni - nikto to za nich nespravi. A ja im drzim palce nech sa rozhodnu spravne.:)

Majo (bez overenia) 6.4.2010 - 22:20

Ale keď sa tak na to začínam pozerať bez pohľadu svojej neskúsenosti tak možno to tak aj bude dobré. Joj, neriešim to už ja. Okey. :D

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 01:02

Exnerovci, exnite si ešte po jednom a nerobte si z tohoto fóra srandu! Otto, šanca bola, ak ju neberieš, tvoja chyba.Velil si akurát tak svojim kanadám... Tak "promiň brácho" .A odpovedz- nemám drobný! Po česky viem dobre, máma ma to stihla naučiť. Michal

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 01:20

http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch Beloe delo-počemu vy ne s nami? General Drozdovskyj šol smelo svojim palkom vperjod! Kak geroj on veril tvjordo , što on rodinu(vlasť) spasjot... Šli Drozdovcy tvjordym, šagom-( išli tvrdým krokom)... nad tavo zajdjot Rossija... Alenka, neplač, Otto nie je zbabelec, ostane doma. Jeho Légia je teraz doma. Aj keď pravda je tá, že v 2. pluku by každý ožil, keby sa vrátil taký človek, ako je Exner Otto!!! To bol legionár! Neznášam dezertérov, ale je diskutabilné, či Otto vôbec dezertoval.... Michal (2REP)

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 01:24

A keby ma tu už nebolo, požiadam Maja, aby to tu viedol-toto forum. Admin ma požiadal, aby som mal patronát, verím mu a ďakujem, lebo je to super človek, a ak tu nebudem, Majo je ten, kto má plné právo povedať(napísať) niekomu- buď tu, píš, alebo vypadni! Mišo -2REP

Baby (bez overenia) 7.4.2010 - 01:46

HAHA Človek tu chvílu neni a už je tu s toho diskusia cez 10 strán :ohmy: A ked to tak čítam tak by som nechcel byť na strane Exnera, podobné to mám aj já, ale to je trocha iná vec. :) Inak pozdravujem starú partiu a hlavne Michala :) Inak Mišlo ( 2REP ) ozvi sa na e/mail ked budeš mať čas, trocha popíšeme :) docela mi to chýba :lol:

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 01:50

Pre Olivera—merci, merci beaucoup pour cette chanson- c´est super!!!! http://www.youtube.com/watch?v=0QDA_0YTJ7w&feature=related Musím len konštatovať,teraz mi to oznámili šifranti, že jediný(zatiaľ), kto škodí tomuto foru je Alena aj s tou angl. firmou, ktorú propaguje za 60 tisís českých. Alenka - cherchez la femme a ty osobne choď do piče!!! 2REP

Baby pre Maja (bez overenia) 7.4.2010 - 01:53

Majo - inak čo to stretko čo sme chceli dohodnúť ? napíš mi potom na e-mail a niečo nachystáme a dohodneme sa :) máme to kúsok tak by to nemal byť problém, samozrejme ak máš záujem :)

2REP pre Baby (bez overenia) 7.4.2010 - 02:43

Aj ja to mam vzdušnou čiarou kúsok, tak čo tak v trojici? Ale len cez veekend. Mišo 2REP

2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 03:06

A opakujem, ak niekto posral toto forum, tak Alena Exnerová, - záznamy, odpočúvanie, všetko... toto je tá pani, čo tvrdí, že plače. Podľa mňa je špina a ja kvôli nej na tomto fóre končím, priatelia. Charonxxx mal si absolútnu pravdu! Pizda udávačov.

Necky (bez overenia) 7.4.2010 - 03:56

Vis kde ses Exnerova.Sluzba jinemu statu.Statu Israel.Tak jdi do prdele s to svoji firmooo.Ja jsem na navsteve u 2REP ve St.Christol ty kravo! A nekupuj si lidi jako Otu.Ten je ubozak. Kraaaaaaaaaavo.

Alena (bez overenia) 7.4.2010 - 07:20

všem přeju dobré ráno. Vaše urážky pominu, nevím, čím jsem si je zasloužila (jestli to je tím, že manžela miluju a že okamžitě nejásám, aby šel zpátky do Legie, kde může přijít o život...) nevím a je mi záhadou, kde se vzala vaše nenávist. Ota mi radil, ať sem už nepíšu, že tohle se nedá nic než ignorovat... ale jsem ženská a nevydržela bych to. V Izraely jsem nikdy nebyla a ani nebudu :) Kontakt na Secopex jsem dostala od jiného českého legionáře - Hia.. už si nějaký čas píšeme a pokud za tím byl nějaký podraz, nevěděl to ani on. Konkrétně k tvým příspěvkům mi Hio, kterému na 100% věřím, napsal toto, cituju: bacha na to, !!!!!!!!! to neni mozny, aby nekdo s mle 129... jeste zil. Proste dokud nedostane papiry oficialni od generala z Legie, tak at nic nepodnika!!!!!!!! S Otou jsme to samozřejmě všechno probrali a vzhledem k tomu, jak zná legii, není spousta věcí, které jsi napsal možná... dezertéry legie nebere, pokud by ho přece jen vzala, musel by souhlasit generál a už vůbec by nebylo možné, aby se vrátil na hodnost cpl a víc!!!, když nedělal stáž, ikdyby to šlo, měl by zaražený postup a o 2.Repu by se mu mohlo do budoucna jen zdát. Za to, že svého muže miluju se nikomu omlouvat nebudu, přála bych i vám mít takové manželství, kde jeden za druhým stojí a bojí se o jeho život... za Otu bych dýchala... a věř mi Necky, že bych kvůli němu bez váhání před tu kulku skočila sama... očividně, vy takové manželství ani jeden s 2Repem nemáte. Ještě v noci jsem se rozhodla, že mu v tom nebudu bránit... právě proto, že vím, jak moc o to stojí... ale téď si říkám, kam by se vrátil? Tam, kde dospělí chlapi ve vysokých hodnostech nadávají přes net ženské??? Škoda, že tady ani jeden nejste, za ty urážky bych vám dala alespoň políček.. a vy byste mi asi za to zlámali vaz, že?.... hold následky si musí člověk nést každý sám;) a nebuďte paranoidní.. člověk, který sem upřímně něco napíše, přece nemusí být nutně špion;)

Alena (bez overenia) 7.4.2010 - 07:46

stejně tak jako vy nevěříte mě, nevěříme ani my vám... je tady tak jednoduché psát něco pod cizím nickem a pokud nejde si skutečnosti ověřit... je to jen plácání do větru... na netu nemá slovo žádnou váhu, když nevíte, kdo konkrétně za tím slovem stojí... a nezlob se, přece Ota nedá v práci výpověď a teď hned nepoletí do Aubagne... co by tam asi řekl? Michal, co je napůl slovák, napůl Moravák a jeho MLE začíná 129, mi slíbil, že mě Legie jako dezertéra vezme zpátky a ještě mi dá hodnost? Vždyť by se mu tam vysmáli.... aještě k tomu Gazdíkovi(kterého si já osobně velmi vážím a není to pro mě jen nick, ale skutečná osoba), toho Ota viděl jen jednou na dni otevřených dveří a nikdy spolu nepromluvili... takže ani ten o nějakém Exnerovi nemá ani šajn... oproti tomu, co jsi ty tvrdil Majo, tobě se omlouvám,že se to forum tady posunulo směrem, o kterém jsem neměla ani tušení a kdybych to věděla, nic takového bych ti neudělala... budiž pro mě poučením...nelez, už nikdy na legionářská fora, nebo skončíš jako kráva, píča atd;) ať si myslí kdo chce, co chce, chtěla jsem jen kontakty na 2 slováky... které jsem stejně nedostala

Alena (bez overenia) 7.4.2010 - 08:46

když to tak ještě jednou čtu, říkám si, jaké mám štěstí, že mám chlapa jako je Ota... má charakter, sebedůvěru, sebekázeň ... a ikdyby byl ve 3h ráno našrot, jsem si jistá, že by nikdy vulgárně nenadával ženské, ať by si o ní myslel cokoli, je to jednoduše pod jeho úroveň... a vy dva jste jistě byli super legionáři, ale jako lidi nestojíte ani za zlámanou grešli... měli byste se stydět... legii takhle na veřejnosti žádné dobré jméno neděláte... jen ukazujete, jak malou úctu máte k ženám a jak vulgární umíte bez kapky studu být.... a končím....vážně jste mě chlapi zklamali a ačkoli jsem si legionářů vždycky vážila, asi přehodnotím alespoň k někteým svůj postoj

Majo - 2REP, Baby (bez overenia) 7.4.2010 - 08:47

Michal, aj ja môžem len cez víkend kvôli škole. Tak ak sa budeš chcieť pripojiť tak treba napísať. ;) A Baby, neviem, môžeme aj tento víkend. Ale ak chceš aby to nebolo unáhlené tak aj o týždeň. Povedz kedy máš čas a ako ti to bude vyhovovať. Ja sa prispôsobím. Podľa možností samozrejme. Možno aj ja to posuniem ale to nie je pravdepodobné teraz. :)

Majo pre 2REP (bez overenia) 7.4.2010 - 08:55

Joj boha tam, aj by som zabudol, ešte že si to tu pripomenul. O tých horských strelcoch by si vedel napísať? Čo to je ako to je, či adept musí vedieť lyžovať (smích), ale počítam že to je už špec. operačná jednotka tak to má asi aj vlastné výberové konanie a preselekciu. Merci beaucoup PS - ak máš ty nejaké otázky tak sa ma v pohode na légiu popýtaj. :D Možno ti poradím. :D

Majo (bez overenia) 7.4.2010 - 09:46

Niečo zaujímavé len po francúzsky. http://www.o-d-g.eu/admin/uploads_admin/Legion%20Etrangere.pdf

Pridať nový komentár