Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

boss (bez overenia) 13.7.2009 - 14:31

mne je jedno kto je alebo neni legionar,vsetci co su v legii maju moj obdiv a uctu ako nikto iny z inej armady sveta ,pre mna je legia ta najlepsia armada pretoze ,dava sancu vsetkim z celeho sveta a u mna su legionari ciste jednotki z hviezdickov a este jedna vec PANI LEGIONARI KTORI STE NA TOMTO FORE TYMTO VAM VZDAVAM HOLD A UCTU A PRE MNA STE ELITA ARMADY A NOU NAVZDI OSTANETE ZDAR SLOVACI CO STE V LEGII A DRZTE SA PRETOZE SLOVANIA SU PYCHA LEGIE A SLOVACI ZVLAST VELA STASTIA V LEGII A DUFAM ZE SA VRATITE SPAT K RODINAM A BUDETE STASTNY CO STE DOKAZALI ,LEBO TO CO ROBIA SLOVACI V LEGII JE OBDIVUHODNE ZDAR SLOVACI A VELA STASTIA

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 17:17

Ja som sa tiez dal vyprovokovat ale ze ste boli taki slepi a nevideli ste propagandu pana dostojnika 2 REP bez vykricnika!Preco si asi myslite ze som si dal vykricnik?Lebo ma uz tie dristy pana dostojnika srali. Vies co si myslia legionary o mladych dostojnikoch ktory pridu na skusy na calvi?Asi nie?! My legionary nemame v ucte nejakych oficierikov ktory pridu na sekciu len na dva rocky a ide im len o ich karieru!Stale sa to opakuje dookola Ja som zazil 3 oficierikov!Tecie im mlieko po brade a boja sa pozriet do oci tarym legosom.Nikto ich tu nema v ucte vsetko je donutene!Dokonca som bol svedkom ako jeden ADU anglican povedal do oci jednemu oficierikovy "ty nie si legionar a ani nim nikdy nebudes ty si len oficier v legii!!!! Vsetci legionary a ci uz aktivny alebo byvaly moje slova potvrdia.

sampiero (bez overenia) 13.7.2009 - 17:34

Pocuvaj chlope,2REP! ty dobre si rozmisli co tu pises o legii a repe.A dobre vaz svoje slova.Uz vieme kto si a nezabudaj ze chodime na dovolenky aj domov na Slovensko.Nech ta dakto nevihlada bo to neje taky problem.Ale potom budes mat ty problem a to poriadny.Ja neni som dostojnik, mne je to jedno.Tak jak ty pises o legiji,tak pisu len dezerteri v casopisoch na slovensku!!!!! Preco si zduchol hned po prvom kontrakte a teraz picujes na vsetko???? Co si nezostal dalej???? Toto vsetkim napis chuju chvalenkarski!!!!! BAKAJARRO TOROKUSAI KONIARRO!!!!!!!!

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 18:15

Sampiero hovorte si co chcete kazdy si urobi vlastny nazor na legiu.Ja som si to odjebal na korzike avec honneur et fidelite a stacilo.Nechcem sa stat inapte de civile ako poniektori.Dlho som rozmyslal pred koncom ale nakoniec som sa rozhodol pre civil! Z legie mam vela kamaratov a este stale sa mozem vratit kedy budem chciet!Ale uz asi len na Camerone 30 aprila. Velmi by ste sa cudovali kolko legionarov by som este poznal.Viete poznam skoro vsetkych slovakov z 2 rep preto som si zvolil ten vykricnik,nikto koho poznam by nenapisal to co som tu videl na tejto diskusii. Nebojim sa legionarov ktori pridu na dovolenku co to trepes za nezmysli mali sme vtedy ine zaujmy ako hladat nejakych byvalych legosov! Chcel som opisat legiu aku som ju videl ja!Ospevujete tu spalekovu knihu.Ale prave on dezertoval. Na 1 000 000 percent som si isty ze tu nie je nikto iny z repu okrem mna!Pocuvajte spominal som mena legionarov cecho slovakov a nikto nereagoval!!!!Cudne!Tak preto som si isty ze tu okrem mna nie je nikto z repu a ako rad by som si z niekym zaspominal a to by ste sa cudovali co vsetko za k.....y sa tam diali! Vy ste blazni spominate ze nejaky montana ide do civilu v july uz neviem presne ale to je jedno!Domov mi chodi kepi blanc a tam si ho pozriem slovaciska montanu ale mam to v p...!On netvrdi ze nie som legionar on ma len nema rad pre moj rasizmus!Ale ked uz verite tomu naborovemu panacikovy oficierskemu tak to mi je luto! 1 REC ma pravdu calvi na korzike je prison doslova alcatraz!!!Ale vydrzal som a vdaka vecsine slovakom a cechom s ktorymi som popijal po vykendoch na izbach alebo v kluboch. Toho madara osobne poznam co tam hovoril v STV2. Inak k celemu dokumentu STV2 o legii sa nebudem vyjadrovat!je to ubohe spolutovanim!A ti dvaja dezerteri ako tam drzia svoje ukazovaky na ich 58 ickach je smiesne asi len to si priniesli z legie! Viete strach tu z vas nemam z provokaterov.2 REP ma sklamal lebo nedal ani jedno meno len toho svojho ospevovaneho staviscaka ale o nom sa tu nerozprava vobec!Niekedy klubman z 2cie spomenie ako sa ma lebo byva nedaleko neho a pocas dovolenky ho stretaval. Ked bol zraz cechoslovakov na camerone tak sme sa zbierali na pohreb jednemu cechovy ktory bol GCP a ktory potom odisiel do civilu a do iraku a tam mu odtrhlo nohy a vykrvacal!Ale ani tam nebol pan dostojnik 2REP!A o staviscakovy ani slovko. A kde si teraz pan dostojnik v nejakom zasranom regiment de train? Budem nadalej pouzivat nick 2 rep! lebo ty pan dostojnik na to po tej tvojej praxi u nas nemas na to pravo!Alebo ze by si bol len synator toho oficiera co tu bol kedysi?a ocko ti vsetko vysvetlil. Sampiero ty si legionar? a ty milujes vrucne tvojho sefa sekcie?ved ho vidis len rano na nastupe co ta na nich tak pritahuje, preco sa zastavas oficierikov?

G. (bez overenia) 13.7.2009 - 18:51

Sluchaj tu 2REP! Na koho še ty tu odvolavaš chujaru, jaki tvuj kamarat G. z vychodu! Ja ci dam take G. že ci tvoja glupa golov odľeci.Chto tvuj kamarat z vychodu??? Ta ja určite ne.Bo ši hovedo, zapraskanec, vydzigaľi ce von z legiji, a pravom toto sebe priznaj.Kotri legionar zos 4cie by odišol domu takoj po 5 rokoch.Šak ši ani teľo nebul, napožičaval peneži od kamaratoch, nevracal,chlastal každy dzeň, pruser za pruserom, rasisticke nazory.A to je v legiji važna vec. Každy chto še tu dostane še snaži co najdaľej zostac, žebi mal visluhu,abo aspoň dajake evro zarobil.Z čeho žiješ na Slovensku teraz???? Zaš ojebavaš s bajkami o legiji a požičavaš si peneži??? A behaš v maskačoch zos baretom? Jakych 2000 Zlatych bažantoch na izbe, to ľem taky šaľeny jak ty tomu uveri.Legia to ne karčma.A už ľem Zlaty bažant- ta šak hej, ta každy dzeň ho tu voža ľetadlom zos Slovenska na ostrov Corse.Ta toto ci nezožere ani male dzecko, ani pes zo šmaľcom,ty vykoksovana hlavo durna.LTN Aubry je commandant de 4cie, ten s tobu kecal ta ne?? Ch-cha-cha! Ešči povic že aj Tritscher takisto s tobu chlastal jak ši tu objeboval.Tritscher je tyž commandant-veliteľ 1cie.Aj s CNE Bechereau tyž šef aľe CAS,dze je aj gecepečko aj s tym ši chlastal,neeee???. Aľe ta možno že ši chlastal aj zos Maurinom, Pauletom aj Houdetom, u tebe je šicko možne.A možno aj zos samotnymLCL Devismesom.Znaš jak dluho je CNE Aubry commandant 4cie?? Kokoce vymiselnicki.Haňba REPu ši bul a haňbu jej robiš doteraz.Dokym ci dachto neodkopne tvoju jebnutu hlavu.

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 19:13

Uz si dlho prec aj s aubrym som pil pivko aj s bechereu !!! a bolo to na obed !!Zlaty bazant si kupis vo foyery lebo ho tam vozi jeden slovakomadar!Hned teraz zavolaj do repu ak si myslis ze to nie je pravda! GCP bolo na CAS len chvilku lebo CEA bola na Guayane! Boze ty si uz mimo!Inak GCP je na CEA! Aubryho poznam este ako lietenant s GCP!Byval tam aj cch holcik.Ked robili pasation commandement pre aubryho tak som robil pique d'honneur!! Akurat som bol v repe ked tam bol maurin po nom prisiel paulet a po nom houdet stary alkac!!! o tom mojom kamaratovy s vychodu ktory robi na 2cie klubmana!!!volaju ho tam dedo vsetci slovaci a robi super kapustnicu!!!teraz je s 2cie v dzibouti. O co ti ide saleny vychodnar?Ak tak poznas dobre 4cie ako sa volal klubman co dezertoval?

sampiero (bez overenia) 13.7.2009 - 19:23

Na pi.u by si mal dostat prave preto bo tu vitrubujes mena aktivnich legosov.Tak tu je tvoja honneur et fidelite. Frere d´arm!! Si na Slovensku v civile pises kolko kamaratov tu este mas.Mas tu velke hovno!!!! Este napis na toto forum nase adresy na SK, adresi nasich pribuznych a nase mle aj rodne cisla ty k...t zadubeni .A tu si akemusi chalanovi nadaval ze nase matky nespia kludne koli nemu.Koli takim, ako si ty nespia 2REP!! Zakon este plati a pochibujem ze mas fr obcianstvo tak aby nezavreli hlavne teba pre sluzbu v cudzej armade.Nikto nereagoval bo nikto okrem teba tu neroztrubuje mena aktivnych , len ty.To ta nenapadlo ze nam skodis??? Za kazdu cenu robis hrdinu zo seba a inich osocujes.Ty si nikdy pravi legos nebol!!! Si obicajna tlchuba 2RE P! TETE DE NUL!!!!!!!!!! Oficierik ako ho nazivas mi doteraz len pomohol neuskodil. A rucim ti ze toho chlapa si vazim nielen ja.Ty len zavidis a nenavidis.Aj on ti to napisal!!!!!

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 19:24

A co si nenasledoval plesingera ty geno!Zavidis chlapom na haiti aj ten klubman co bol na stvorke sa ti moze smiat na tvoj legionarsky plat.Ty asi budes ten sef zo stvorky!!!

2 rep! (bez overenia) 13.7.2009 - 19:29

Praveze opacne sampiero povedal som len mena cudzincov teda aj cechov co uz su vonku z legie a skoro vsetci su francuzi takze im to nemoze uskodit!!!!!ani jedneho slovaka som nespomenul jeho pravym menom!Dobre si vsetky moje prispevky pozri boze vy si myslite ze som tak blby! Praveze poznam vela slovakov aktivnych legionarov v repe.Nechcem im uskodit!tak blby nie som!!!! Jediny slovaci co sa tu spominali su staviscak a trebel ale to su kapitoly same o sebe!

bastila (bez overenia) 13.7.2009 - 19:55

ale chalani uz sa tolko nehadajte!!! :) zajtra je vo Francuzsku velky sviatok Deň dobytia Bastily (Fête Nationale française)a predpodkladam, ze aj legionari zo Slovenska sa zucastnia vojenskej prehliadky, skoda ze ja ju nebudem moct vidiet :))) drzte sa chalani a prajem vela uspechov vo francuzskej legii! :)

nela (bez overenia) 13.7.2009 - 21:58

cauko.mohla by som ist do legie aj ja.viem ze vsetci si myslite o zenach svoje,ja tiez maj svoj nazor na nejake individua,ale niektore zeny by naozaj dokazali muzov ponorit do smutku.ja na sebe tvrdo pracujem pracujem vyse roka 6dni v tyzdni...ale nie som si ista,ci beru zeny,mam taky pocit ze nie,ale stale dufam ze ano

1REC (bez overenia) 14.7.2009 - 00:21

http://s6b.directupload.net/file/d/1855/tnbhhqmy_jpg.htm 2rep! Dost pravdepodobne ze /2REP/ nebude poznat ludi ktory su na predchadzajucom linku /fotke/ ktory som tu dal, uz z dovodu ktory su tu uviedol. Nevidim dovod aby tu ktokolvek odsudzoval co tu napisal 2rep! Myslim ze to napisal presne tak ako to chodi, cim sa ludia z LE nechvalia, nie vzdy povedia co vsetko LE obnasa a aka je. Myslim ze kazdy jeden ktory stravi v LE min. 5 rokov si zasluzi obdiv a uctu ostatnych z rodiny LE. 2REP Myslim ze ale urcite by si mal poznat drvivu vacsinu ludi z linku ktory som tu dal teraz. Ak ano tak z kludom mozes napisat ich mena .. pretoze im takto neuskodis. /Co urcite vies/

sampiero (bez overenia) 14.7.2009 - 12:40

Co to tu pises 1 REC jakej ucty a obdivu sa dozadujes z rodiny LE ?.A kde je ucta vas s 5 rokmi k tym co sluzia 8, 10,15 a viac rokov???!!!!.Vy chcete nasu uctu a idete nas tu cvicit fotkami kto je kto bo sa nudite??? Podaj si ruku s tym k...om 2REP! a najdite tretieho bude z vas dobra banda a ojeb ujte cele slovensko aki ste hrdinovia.Ved ked mas fotky z 2REPu tak musis poznat aj ludi na nich.Opitaj sa ich kto je ten koho sa zastavas a uvidis ako rychlo zmenis svoj nazor.Kazdi tu vie preco odisiel po 5 rokoch.Ozran,tlc huba a rasista a hlavne podrazak!!!.

2 rep! (bez overenia) 14.7.2009 - 12:53

Ten s modrym pasikom nebude nahodov slovak Hapka !zacinal v repe isiel potom na do 3 rei a uz neviem kde zakotvil potom. Ak sa mylim sory.pre sampiera pouzil som meno ktore dala slovakovy legia nemam mu ako uskodit! Pozrel som si celu diskusiu a mozem povedat ze vsetko co povedal 2 rep bez vykricnika mal dobre naucene ale nevravel z vlastnych skusenosti. Pre toho vyhodnara z repu co sa tu rozculoval bude to asi sef zo stvorky ktoreho nemal nikto rad vyholena hlava a nafukany panacik!Jediny poddostojnici co zo stvorky stali zato boli plesinger a teraz sef S. co je teraz na Station d'essance po netikovy.o ostatnych som nezavadil radsej.Preco? nafukany podostojnici co sa legionarmi ani nebavili.Tiez sa dalo vyjst so serzantom ho!Slovaci su aj boli na kazdej kompanii a nehovorim ze boli vzdy najlepsi!boli aj taky za ktorych sa tu mozeme hambit!Napriklad z 2cie talas(legionarske meno tak mu nemozem uskodit!!!)Alebo jeden oravak napichany steroidmi co robil v kuchyni bal sa skakat!Vela slovakov bolo aj na 1cie!Zialbohu ani jeden slovak nebol v GCP! 1 rec sory ze som trochu rasista ale nikto mi nevezme moj pohlad na legiu!Nepisem od veci pisem ako som to zazil a videl!nie z pocutia! a ked tvrdim ze som chlastal s aubrym tak si za to stojim co chces svedkov!!!!vyhodnar!!!!pockaj si na kuliseka ked sa vrati z N.Caledonie a on ti uz povie!a tiez ti povie ze aubry je k....t a tak aj teraz vyzera ta kompania!!! Bechereu je super chlap ktory zacal ako legionar a potom zrobil konkurz na dostojnika!Zialbohu ako aj michel aj on ako byvaly legionar nemozu velit bojovej kompanii lebo tam sa dostanu len vyvoleny dostojnici alebo tlacenky po ockoch!Ked nemaju Saint cyr tak nemaju sancu!To musis vyhodnar potvrdit. A kazdy legionar mi potvrdi ze ma v pici nejakeho porucicka na sekcii!!!!!!!!!!!! tak zatial!

sampiero (bez overenia) 14.7.2009 - 13:08

A pre teba ty chvalenkar 2REP! keby si nebol lenivi a precital si vsetko pozorne tak dozvedel by si sa kolko rokov ma 2REP doteraz odsluzenich.Zacinal rovnako ako my ako legos 2 triedy len v inom regimente a ziadni p.d. ci reg de train a dostojnicku hodnost ty motovidlo nema za to ze je synacik niekoho ani zo skoly.Len sa nevytrcal ani nevytrca vsade ako ty.Vies kolko ma rokov ten chlap??? Viac ako 40 a menej ako 50, tak ziadni porucicek to nie je.A pomohol nielen mne.Ak si odisiel v 2008 tak ako je mozne ze nevies o koho ide?? Toto mi visvetli.Tvrdis ze poznas tu vsetkich tak ako je mozne ze nevies ktory to je???? Prisiel sem na kratko to je pravda ale to je vec jeho kariery a povinnosti.Ty si pustil do gati po 5 rokoch a teraz si hrdina na forach a par fotkach !!!no hura aj s takuo hanbou parasutistov.Co ti kto len spomenie s tym si chlastal!!! Mozno za si chlastal nie len s psovodami ale aj zo psami!!! A urazaj sa kolko chces. Akiste vies z coho a kedy vznikal 2REG.To snad visvetlovat ti netreba vsevedko.Len nevies to ze pri jeho vytvarani bol od zaciatku aj jeden legionar dostojnik, kedysi vysokoskolak a zaroven absolvent sportovej skoly zo stredneho Slovenska. Takze skus patrat u starsieho brata 2REG a mozno sa nieco dozvies. A ci ti vsetko treba po lopate.

1REC (bez overenia) 14.7.2009 - 13:27

Ludi s ktorymi som cas v legii prezil si hlboko vazim, a nestratil som kontakt ani doteraz s nimi. Ich rozhodnutie ostat 8 ci 15 ci x rokov je rozhodnutie ich samotnych ale neznamena ze su lepsimi ludmi ci statocnejsimi a vazim si ich uplne rovnako ako tych co sa rozhodli ostat len 5 rokov a potom odisli do civilneho zivota. Doteraz verim ze ja som sa rozhodol velmi spravne a 6 a pol roka straveny v LE nelutujem a ciastocne musim povedat ze mi ten zivot i chyba po urcitej stranke. Neviem kto presne je 2rep! Neviem aky je to clovek, aka osobnost, ale musim povedat ze jeho prispevky maju hlavu aj patu. Pisal tu vecne, pomenoval pojmi, pomenoval ludi, pisal tu o LE. ako to v nej chodi a nevytahoval tu bajky o hrdinoch a chlapoch co ma uz davno nebavi pocuvat. Ja som tu o LE. a svojom nazore na straveny cas napisal dost, moj pohlad na nu a nazor. Nezastal som sa ho za to ze by 2rep! mal byt skvely kamarat ci clovek ale za to ze nepisal klamstva a povedal svoj nazor a ako to uz v LE. chodi. Nehovorim ze 2REP /osoba/ je horsia nez JA ci 2rep! alebo ktokolvek kto bol v LE. Osobne nemam rad tazku propagandu ze iba REP-man je niekto a ostatne regimenty a osoby v nich niesu nicim. Vo vela sa snim nezhodnem ale neodsudzujem ho ani jeho nazory pokial sa nenavaza do mojho pohladu na LE. Osoby na prvej fotke a ich mena poznam, je to fotka z pobrezia slonoviny a 1REC tam bol v tom obdobi tiez, druha fotka je tak isto z pobrezia slonoviny i ked bolo to neskor.. Nedaval som ich tu tie fotky aby som musel na seba poukazovat alebo ze sa nudim. Ale preto ze by som rad konecne videl aby tu 2REP/osoba/ napisal nieco konkretne a priamo k veci, nech mam naozaj pocit ze patri do rodiny LE. Sampiero.. poprosim TA nenavazaj sa do mna, nik tu nieje na to zvedavy, nehovor mi aky mam byt, a uz vobec nerozpravaj o tom ze by som tu ja niekoho ojeb... ci pisal co len jedine klamstvo o LE. Skus skor TY o sebe napisat kto si, odkial si, kde si vsade bol bez toho aby si tu sa teraz ohanal zakonmi o tresnom ... a ze chces byt v anonymite lebo mas strach. Ked uz chces tu moju uctu voci tebe. Nic v zlom ja tu nepotrebujem ohovarat nikoho z LE ani sa chvalit, cely cas pisem o svojom pohlade na LE ako to vnej je, co som a kde som zazil a nie sa hadat medzi sebou ci medzi nickmi na tomto fore ktore nic konkretne nenapisu pripadne ako keby pisali o niecom co maju z rozpravania druhych.

JAA (bez overenia) 14.7.2009 - 14:57

,,mam uplne taky isty nazor na to ako 1REC,,nie kazdy kto ide do legie tam najde svoje ideali,,A nie kazdemu taky zivot vyhovuje,,tak netreba nikoho odsudzovat,,2REP!,,tuna hovoril k veci,,a cenim si jeho raad a informacii,,aj ked nehovoril o legii vzdy iba v dobrom,,co by mozno kazdy chcel pocut,, ,,ale povedal pravdu a to si VAZIM!!aj kladne aj zapornee veci,,;)a nerobi tuna zo seba ziadnehoo Rambaa,,a nech tu odznelo co kolvek o legii,,tak u mna sa nic nemeni a do legie vstupim,,a budem sa snazit byt ten najlepsii!!toto forum my ukazalo dalsie fakta a veci a rozsirilo pohlad na legiu,ako takuu,,ktore my mozno ulachcia vstup,,myslim,,ze sprosty uplne nejsom,,a urcite si treba davat bacha,,co im poviete"lebo od toho sa budu odvijat dalsie veci,,a samozrejme je to trosicku aj o nahode,na koho prave natrafite a tak,,viete akosa hovori,netreba moc vytrcat z davu,,a myslim si ze prave toto prislovie plati v legii na zaciatku"nez vas primu,,a potom im mozete ukazat ,,co je vo vaas,,:evil:,,a co sa tyka 2rep,,poviem to iba v skradke,,aj ked tuna utocil na moju osobu,,vlastne povysoval sa tu asi nad kazdym,, rozpraval,,ze je legionar,,ale mna neako nepresvedcil,,"ale tym nechcem tuna zase hovorit ,ze nemoze byt Leg!,,ale hovorim to uz iba preto ako sa vlastne spraval,,a tiez nepodlozil tuna ziadne fakta,,iba vyvracal a kazdeho tuna nazyval klamarom a podobne veci,,myslim,,ze staci ak si precitate starsie prispevky,,rozumny clovek to pochopyB)a este jedna vec,,,ten ktory vydrzal 5rokou"respektive prvu zmluvu,,tak PATRI DO TEJ VELKEJ RODINY,,TAKZE BERTE TO AKO FAKT,,PRIKLAD-ked legionar odyde po skonceni prvej mluvi z legie a po urcitej dobe sa chce vratit,,tak ho prijimu bez velkych kompikacii,,a preco???KURVA LEBO PATRI DO RODINYYY;)SALUT CHLAPI,,

MY NAME (bez overenia) 14.7.2009 - 15:43

JAA: kedy chces vstupit do Legie ? dost si veris :unsure:

sampiero (bez overenia) 14.7.2009 - 16:00

1REC ja si nemislim ze TY pises klamstva.Som cital pozorne vsetki tvoje prispevki a viem ze neklames.2REP! podla teba pise k veci.Dobre.Ale co je k veci viacej......vichrlit tu mena a veci ktore kazdi ak je v LE abo v konkretnom reg. pozna a poklada za samozrejmost a este sa chvalit s kim vsetkim som chlastal alebo napisat nazor na vec. To dokaz pravdovravnosti je v tomto???? Keby toto forum bolo prikladne v cechach a ja cech, dam kazdy den novu fotku a k nej komentar.A mozno to niekde aj robim aj ked nie kazdy den.Su aj ine fora kde prispievame k ich pestrosti lebo tam zakon je ini.Mrzi ma ze to beries tak ze sa navazam ja do teba.Ja si ta vazim a nechcem hadki.To ojeb....nepatrilo na teba.Tak mi prepac. 2REP je velmo citlivi na jednu vec a to ked ho niekto podozrieva a ziada od neho dokazy toho co on ma davno za samozrejme. Neni to 18 rocni sopliak.A v jeho funkcii aj chapem jeho opatrnost na forach kde chodi kadekto.Teraz to nezober osobne teba sa to netyka.Tu chcel dat svoje nazori a poradit nie poucovat.On participoval aktivne na vitvarani druheho regu.Celeho!!! nie len nejakej konkretnej cie.A nezasluzi si aby mu tu kadekto bryzgal ake je hovno. Bavil som sa s nim o tom vcera vecer.ver mi je to skromny chlap aj inteligentni a proti tebe nema nic vlastne ani proti 2REP! ma to svojim sposobom v pi..Aj sme si vipili aby tu nepil len 2REP! jedini. Ja ho tu nechvalim ani neobhajujem ale komu cest tomu cest,pastierovi truba...Vela mi pomohol a nemusel.Neprosil som ho.Tak ma sere ze ho setci podozrievate ci vobec v LE je!!!! Uz sa sem urcite nevrati povedal to. A pravda je taka ze hadka medzi vami vtedy nezacala vami dvoma. podrazdil ho ten Jaa a potom to uz islo.Tomu chlapcovi ani ty si nepovedal nech sklapne a kroti sa.nevadilo ti ze vsetkich legosov nazval hovnami.A vari si ty nie legos, hoci S/off???? A ci mam tu o sebe pisat odkadial som a kto som.Naco??????? ked je tu taka atmosfera.Ty si tiez doteraz nenapisal a ako si tu dlho oproti mne.A nevicitam ti.A neziadam ta o to.Nemam strach ateraz by som sa ja mohol urazit za tvoje slova.Ale nevadi mi to.A netrvam ani na tvojej ucte.je mi to jedno.A serem na toto forum inde diskutuju len legosi a je o com aj sranda je. a tu do toho rype kadekto.tak to potom aj vizera.Tak si tu diskutujte sami.

sampiero (bez overenia) 14.7.2009 - 16:14

A sopliakovi JAA –som ti raz uz napisal za nas setkich ze nikam nepojdes do ziadnej LE!!! Ty budes o nej len celi zivot spiritizovat!!!!a zopakujem znova: zalez a nebrnkaj na nervi.Alebo cus, tisko precitaj a tot vsetko!!! Tvojho podpichovania mam uz aj ja po krk.Hodnotis tu 2REPa a kydas na neho a pritom ho doslovne citujes zo starsich prispevkov.Konkretne ked radil Filipovi co so zvaracskim preukazom.Maquereau de ta mere putain!!!

2 rep! (bez overenia) 14.7.2009 - 17:04

No vidis sampiero ja som poukazoval ze 2REP nema aktualne znalosti z repu adisiel som ako hovoris takze som ho nemal ako poznat hovoris ze bol kratko koli povinostiam a tu to mame!Sam sa nachytal ved o psovodoch v repe viem svoje!Vadilo mi ako sa tu chvastal ze to alebo to sa nemoze v repe.Nic som si nevymyslel bohuzial tak to je!Co vam vadi ze hovorim veci ktore podkopavaju vase bajky ktore hovorite doma pocas dovoleniek!!! Co nepriznate ze budicek je naozaj o 6 hod rano a ze ti starsi sa mozu zobudit kedy len chcu!ze sa nebeha 30 kazde rano v kanadach ale len nejakych tych 15 km a vi vo vasom 2reg okolo toho vasho regimentu!Ze vela legionarov nevie plavat ani lyzovat a to je dolezite nie tam u vas 2 reg!Co nepriznate ze vybavenie legionarov je velmi chudobne a ze ak chalani chcu nieco lepsie tak to ide z vlastneho vrecka!Priklad pocas staze isty caporal Tchantchu priamo z 2 reg a jeho kamarati z toho isteho regimentu mali v zime len obycajne kanady na co mi calvi a z nimu sme mali uz goratexove! z 2 reg som poznal super cecha uz neviem jeho meno on mi vysvetlil ako to tam funguje!A co este je tam slovak urban!!!!legionarske meno takze mu nemozem uskodit!Vobec sa s nami nebavil tak nas nemal rad repmanov!a co ako dopadol pan inzinierik urban nespravil ani V.L.! Viem ako vznikal 2 reg!postahovali nasilu niekolko legionarov z roznych regimentov a ze vraj vsetci dobrovolnici.Dali ich na chvilu do 4RE a tam sa tom formovalo!pred tym ako odisli do hor!A ked ti poviem chlape z 2 reg!ze som pil pivko z viacerimi z tvojho regimentu!!a le to bolo davnejsie.Pamatam sa ako tam jeden vas legos pre par eur zabil na poste civila a zduchol s par eurami! Co nepriznas ze 2 reg ma strasne vela dezerterov a ze chalani sa nemaju ako dostat do mesta z tej vasej zakladne!Ze sibnuti poddostojnici im v piatok robia prehliadku izieb o 17:30 len aby chalani nestihli jediny navet autobus co ich zavezie do najblizsieho mesta a ze potom im uz len ostava taxi kore si ale z vasej slabej vyplaty nemozu dovolit!Ze tam tahate sluzby ako besny lebo mate malo ludi a vzdy dve kompanie su niekde na misii! A ze vtom vasom ubohom foyery si nic nekupia len sackove polievky ktore aj tak musia zrat lebo ta vasa jedalen je na p.... a este ktomu daleko! Teraz k tym mojim 5 -tim rokom v legii odsluzil som si ich v pohode ani raz som nebol v base!Kazdy legionar pred koncom svojho prveho kontraktu rozmysla ci ostane alebo nie.Je to velmi tazke!ak viete ze vas caka v civile baba a dobra praca tak vyseriete na to ramasovanie v legii a zacinate zit svoj civilny zivot!Tu nejde o ziadne hrdinstvo ostat v legii ved po 5 tich rokoch ak uz nieste na bojovke tak to mate na ruzach ustlane!Ja by som skor povedal ze velmi malo ludi ostane v legii koli presvedceniu!!!!Legionary sa boja ist do civilu lebo stracaju istotu!!!!Uz ziadne nicnerobenie siesticky do druhej poobede.Uz som tu raz spominal ako tu funguje taky normalny den takeho caporala v repe!!!!Priznam sa ze v civile je to tazsie ako v legii!!!! V repe som sa zobudil o 6:30 ak som prave nebol caporal de jour potom som sa oholil a vypil kavu a nieco zjedol.O 7:30 som zisiel na nastup.Potm sme si zabehli do tej 8:30 niekedy do 8:45 potom sprcha a o deviatej sme zacali nieco robit!Ako robota to mohlo byt umyvanie aut,aranzovanie skladov,priprava na nejake cvicenie alebo priprava do sluzby.Podotykam caporal nerobi fyzicky my sme len dohliadali na pracu legionarov!O 11:30 som sa siel najest na petite supe podla toho kto mal sergent de la semaine!Inak pekne z ostatnymi spievajuc na obed pekne o 12 tej!potom jasnacka siesta do 14:00 ak ste len legionar tak upratujete pocas siety izbu,hajzle,chodbu a zbierate spaky okolo kompanie!Po nastupe poobednajsom o 14:oo pokracujete vpraci do 17:45!Potom na veceru kto chce uz to nieje povinne.A potom mate volno mozte ist do posilovne alebo chlastat do klubu.Alebo jednoducho ostat na izbe! Velmi som sa rozhodoval ci ostat alebo nie!Naozaj v legii bol zivot gombicka a preto neznasam pocuvat bajky ake je to tam hrozne tazke na nevydrzanie!!!!Bolo tam super!!!a hlavne ku koncu!ale mentalita 2 rep vas dovedie k tomu ze nakoniec odidete! ti co vacsinou ostavaju sa boja ist do civilu lebo nemaju ziadne zazemie ani istotu!Nehrajte sa na frajerov ze ste o nieco viac!!!!!len sa jednoducho bojite ist do civilu lebo je vam tam dobre!!!!Kazdy byvaly legos lutuje ze odisiel ale kazdy znich by sa tam uz nevratil!!!!Len ked mate troska v hlave tak si uvedomite ze to nema zmysel tam stratit 15 rokov zivota!Staci 5 rokov popripade podpisat ten rocik koli obcianstvu a v civile ak nieste nejaky debil tak sa uchytite! Nepoznam 2 REP bez vykricnika ale keby som ho tam stretol tak by sme zasli niekde na pivo v repe a pokecali.ak by mu to nevadilo vypit pivko z nejakym caporalom!Teraz je uz neskoro uz som vonku! Mne legia vobec nijako neublizila mal som za sebou rychlu karieru a vela stazi!Zazil som 2 opexy! Tlacili ma na sergenta ale ja som mal lepsie vyhliadky v civile ako v legii!Mlady serzantikovia ramasuju skoro rovnako ako mladi legionari.a keby som si mal predstavit ako si ho budem honit 15 rokov ako napr. pan staviscak!tak to nie! Viete napriklad ze ponukol svoje sluzby ze bude cvicit vysadkarov v ziline!Ale asi o nom poculi tak uz nemali zaujem a ved by ich nemal co naucit!Akurat tak capovat pivo!!!to robil posledne roky v legii!!! Ak si myslite ze z vas tu urobia ramba tak to ste velmi na omyle!!!tu vas naucia zavriet hubu a posluchat.Je co raz viac menej penazi v legii a tak to vyzera na cviceniach.Malo strelieb!Vela zbrani je nefunkcnych a zastaralych!!!!Sampiero priznaj ze si taky granatomet alebo minimy v ruke v tom svojom 2 REG ani nedrzal! a ked sme boli v dzibouti tak chalani z regu ani staz cecap nerobili.Opravovali tam nejaku cestu!! Nehraj sa na velkeho legionara sampiero!ja netvrdim ze som lepsi! Len sa mlady vyhybajte 2 reg lebo jeto horsia diera ako 2 rep a aj tak pri tychto stavoch v legii podla mna jeden regiment zrusia a to bude prave 2 reg ktory je uplne zbytocny ved legia uz jeden REG ma! Skoda ze sme sa museli posekat s 2 REP ale moc ma stvali tie jeho poznamky na mna a ze nic co som povedal nie je pravda!Mozno on si to nechcel pripustit lebo ma rad legiu a je do nej zazraty! Neviem ale kto mohol byt ten vuhodnar z repu!Dufam ze nie rostas z 5CIE to by ma sralo alebo dedo z 2CIE alebo Dolnik 3cie poznam ich velmi dobre a este raz spomenul som legionarske mena takze im nemam ako ubluzit!!!!!!sampiero! Boze uz sa tolko neurazajte tolko povedze chlapcom ako je to v legii naozaj a nejake tie zazitky a nie sa urazat ak je ten 2REP naozaj tak stary a ma toho vela za sebou nech prizna v ktorom regimente zacinal ako tam bolo kde je teraz a nie preboha sa hral na velkeho repmana kde len chvilu pobudol!!!! Dufam ze tu uz urazky nepadnu a ze najdeme spolocnu rec legionari!!!!

MY NAME (bez overenia) 14.7.2009 - 17:27

2REP!!! mam na teba otazku ak by ma prijali do Legie mam moznost dostat sa do 3REI ??? pocul som ze tam je malo volnych miest ? ako je to nevies ?

2 rep! (bez overenia) 14.7.2009 - 19:26

Pozri 3 rei je o sanci ci po skonceni zakladneho vycviku budu alebo nie volne miesta!Je to o stasti a tiez ako sa budes chovat ako legionar.Proste sa snaz aby si skoncil medzi prvymi a pocas celeho vycviku sa ta budu vzdy pytat na tvoj vybrany regiment vzdy tvrd ze je to 3 REI a ked nie ze radsej pojdes domov! Druhu sancu mozes mat ak si vyberies 2 rei a potom si das ziadost o prelozenie!Ak chces len skusit 3rei tak mozes ist aj do 2 reg oni tam chodia na tournanty ale to nie je ako outre mer na dva roky! Proste od prveho dna si za tym stoj tvrd to uz na gestape!

JAA (bez overenia) 14.7.2009 - 19:51

sampiero--to co som tu povedal,,tie hovna a tak,,to bol jeden pohlad LEGIONARAA ,,ktoreho slova som tu citoval,,"nebolo to myslene doslovne aj som to tam zdoraznil!!tak neviem preco tuna do mna ripes!a co sa tyka 2rep,,tak k tomu sa nebudem uz viacej vyjadrovat,,lebo je to zbytocne!!ja som sa do neho nanevazal ani nic podobne,,ale to je jedno!a co sa tyka mojho vstupu do legia,,tak to sa teba vobec netyka!!kazdeho rozhodnutie,,pozri sa na seba pred vstupom?? napr,drtiva vecsina ludi ide do legie,,lebo im nic druhe nezostava..respektive ziadne vyhliadky do zivota,,"ale to je kazdeho vec!ja mam dobry vyhlad aj v civilnom zivote ,,mozno vecsie prachy ako niektory legionari,,a to nemam ziadnych zazobanych rodicou ani nic take,,ale proste ma to nenaplna!!a chcem dopice odtialto!!MY NAME:-POVIEM TI TO V SKRATKE,,V ISTOTE JE URCITA SILA A TO PLATI V TOMTO SKAZENOM SVETE,,PRIKLAD-KED SI NIESI NIECIM ISTY,,SPRAVIS TO??ASI NEE..!NEVIEM PRESNE KEDY,,ALE ASI AZ KONCOM ROKAA

JAA (bez overenia) 14.7.2009 - 20:21

2REP!AKE MA ZAMERANIE 3REI??ALEBO 2REG??KTORE JEDNOTKY PATRIA MEDZI NAJLEPSIE,,??SAMOZREJME VIEM,,ZE MEDZI NAJ.PATRIA 2REP,,GCP DYNOPS A NEVIEM PRESNE UZ,,A 13REI MA ZAMERANIE V PUSTI TUSIM,,HM??VOPRAD DAKUJEM!

cetto ne dzedo (bez overenia) 15.7.2009 - 01:28

2REP! ta ja može som šeľeny vychodŇar a co ši potym ty? Še skoncentruj, še skontroluj, še opač!!!!A to maš skadzi,že bivaly legionar nemože velic bojovej kompaniji? Ta ty už načisto udereny po hlave a na furt!A rozum ši potracil načisto. Kec ma na to tak veli.Ale pravda je že dostojnici maju prednosc a je to škoda bo nemaju šicke take skusenosci jak ten co začinal od legoša.A kec je Aubry k...t ta ty ši potom co, chlope muj šaľeny? Jakej narodnosci je CNE Aubry? Jakej CNE Morliere?Jakej CNE Marchand? Skadzi maš toto že ani jeden Slovak neje v GCP? Štriľaš nasľepo chlope muj.Bez uražky.Pric tu ta pohutorime.Budze koncom jula Estivales d´Ajaccio popijeme,pojime aj sebe pokecame.Do ktorych podnikoch aj baroch ši chodzil najradšej? Ta neška budze sranda, bo vipito.Dze Vympel zos Krompach, dze Marian M. zos 1.RECu, co bul aj v Aubagne jak chiffreur-transmetteur-2REP! zos pucku, ľem ši ši mal dac vikričnik opačne a sa dvoma bodkama, žeby ši aj štrikal.Chlopci mojo tu neška budze sranda neľlem hadky.Jebce na to, budzeme pic aj zo psami.A takoj še me 2REP! opyta, jake to psi.Ta chope muj ne vlčaci ani dobermani,zlaty muj čivavy abo ratliki bo to šturiš do kešeni a idzeš na hľadku.Ja od Tewbišova iz valalu to dzedzina.Dumaš, že chto je chto who is who???Pišme tu, pijme, vojujme ale naj su to ľegionare do marišky belavej!!! Ce marija skarala!!2 REP! zos pucku! Neši chuj.To už vidzim jak me administrator kare že vulgarnosci.Ta u nas pucka ne vulgarna, to ne mrkva. Čom ja ne taky. Sampiero vďačny 2REPovi bez pucky ale pucku ma aj on zo mnu še aj porečuje aj toto ni ale je taki jak je. Ma roki.Prisni je, aj tvardy ale chlop kurva robota!Sampieroj pomohol , ale ne žadne tote zakuľisne, a Sampiero to chlop, ľem kurva jedna malo pije.Sluhaj 2REP! zos pucku.jak še toten naš kqamarat vraci z nouvelle caledonie ta mu povim.Pric do jednej karčmy v mesce, šaqk znaš a tam sebe dame do bludu paľenky aj vina.A nezabudaj jedno : bo šak legionar je ton frere brat.Ani ne tak dárm jak brat.Kto ci kril chriber chujaru muj zlaty. Kec ši bul zos pušku a ne pucku??? Každy je chlop aj kec ma pucku ne belošsku.ˇBleki su kuvi ale dzigaj na to.A pametaj kto nepije snami pije proti nam!!! Napišce šicke svoje krsne meno , šak to ne haňba a nichto to nezna či Dušan, Jančo, Ďoďo aľe ne Staviščak, Feri abo Ďuri Juraj, abo Tono, pošľleme fotki aj tu a naj nam cala vlada aj toti tam zos nima duju viter do rici ta ne?????

camerone (bez overenia) 15.7.2009 - 02:11

dnes je velky sviatok 14 jul defile v parizi a bastii. som na korzike v ghissonaciu(perla di mare... skoda ze nemam cas pozriet calvi mozno po sezone?! a dat pivo s legosmi pokecat.... ked som tu cestoval so mnou chalan stary ako ja, ze ide skusit do legie bol z vychodu okolie popradu. zkurven... robota mal som ist radsej do le!

G.Cetto (bez overenia) 15.7.2009 - 02:38

Za perši.2 REP toten dostojnik je ešči tu.to žeby ši še skoncentroval.Za druhe nedumam sebe že 2REG je zbitočny.Za treco my sme 2REP-regiment a ňe druhi REG.2REP prišol do 2REPu po tom jak še zabehnul 2REG a to še opitaj panoch najvišich, čom.Idze daľej, a nichto nezna dze ľem šefstvo a on aľe je to joho vec.Ty asi znaš kam.A za štvarte ja sam ci ľecenku zos mojich peňeži zaplacim kedz pridzeš.Daj sebe s nami pivo aj po papuľi bo to bežne a podame sebe ruki. Šak sme na šmich a haŇbu na tomto ni foru.Dumaš že ci tu dachto ubľiži? My sme svojo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2REP je možno neznami zato že kec vsupoval do legiji bula Československa republika, Tchécoslovaquie, pas Slovaquie.Napolovičku je Moravak a napolovičku slovak a v dotazniku asi napisal Pays de naissance asi Bohemie.Aľe neznam to ľem moja domienka.Aj kec hutori perfektne po slovenski beru ho jak čeha.Joho ocec bul lampasak a vun še za to haňbi.To znam.Joho ocec dojs pil.Ale vidzel som ho ľižovac a chlope salta robi aj vo svojim veku.A to už pan v rokoch.V Bistrici robil akrobaticke ližovanie už jak študent.Pod ruku bi som sa mu nerad dostal, do čeho bije to lame.A to jedno či drevo abo kameň abo žeľezo.Aľe maju daco neznam či pribuzenstvo abo ľem simpatie zos Staviščakom,tak ho ma rad.Sampiero zna ľepši.Aľe toho sce tyž stadzi vyštvaľi.Ja splachovaci, mne nevadzi.Še nehaňbim aj sebe naľogam.A ic mi do matki pi.. aj zos Žľinu.Povidzme sebe tu krsne mena a šicke co tu pišeme.A prave tote zos civiľu.Šak to nichto nezna.Placi???

2REP (bez overenia) 15.7.2009 - 05:22

No vidim, ze Dusko sa poponahlal a napisal aj to co nemusel, ale nevadi... Vies 2REP! ja nemam strach uz z nicoho--- a pre teba nikdy nie je neskoro.Nic nie je neskoro.Mozno sa ti ten lukrativny job v civile za chvilu stane fadnym a vratis sa.K svojim, do tej kurvarne...Obcas mam strach.Sam zo seba.Neboji sa len sialenec.A clovek sam seba najmenej pozna, aj ked tvrdi opak.Zazil som este armadu CSSR, mazacku vojnu, otec mi povedal-chod kam si vyberies.Tlacenky neznasam!!! Pytal som sa do najhorsieho utvaru a tam som dostal aj povolavaci rozkaz(za sociku).Tebe nemusim vysvetlovat, ale predsa otazka: tirreurs d´elite ou de precise (snippers),comme tu veux, nemaju strach? Na kazdej akcii maju strach.Aj ked si to nepriznaju. Aj ty si mal.Myslis ze mne nie je niekedy „na blitiii“ z toho co vidim? Nezmyselne rozkazy chronickych buzerantov, ktori robia nieco aby robili?Myslis ze kepi blanc ou noir, ou... to vyriesi?? Non, non, mon amie,Myslis ze nevidim tych chudakov snivajucich o postupe(a maju na to) a pritom robia fakt servise generale? Aj ja si viem otvorit papulu a doteraz som parkrat na to doplatil a sakra tvrdo! Vidim ta uz ako povies-zase bla-bla-bla.Ja som hochu zacinal v 1989 na jesen.A viem, ze tu stvrdnem do smrti.Inu cestu uz nemam.Utiekol som ja somar sprosty par dni ako vypukla velvetova-nezna.Ale nikto nevie, ze general Vaclavik mal este 25.nov.1989 armadu v plnej pohotovosti a stacilo nie z UVKSC, to uz boli hovna, ale z STB dat prikaz a bola by nie zamatova ale krvava!Moj otec bol plukas,ozran, nech mu bude zem lahka, vpalil si gulu do hlavy, lebo nechcel mat s tymi svinami nic spolocne.Uz vies preco tak nenavidim alkohol? Franta „vapno“ Vesely-velitel zapadneho vojenskeho okruhu dal raketakov, delomrdov,tankanov aj bigosov do haptaku a povedal ze sa bude bojovat.Chranit vydobytky socializmu.Konsky nabijak-vies kolko bolo dezercii? Z ozbrojenych sil ceskoslovenskej ludovej armady.Rusi sa do toho uz nechceli miesat, sami mali problemy s perestroykou a rucajucim sa komunistickym zasranym vyjebanym rezimom, ktory zdegeneroval ludi v mene rovnosti.Nie sme si v LE vsetci rovni? Nie je to svojim sposobom socik? Ano, vsetci sme rovni, len niektori su trochu rovnejsi! Frantik(Francuz), porucicek(za ktoreho si ma pokladal) moze vsetko, tomu sa prepecie chyba.Ty musis byt trikrat lepsi, aby ta brali ako rovneho.Mozno za tieto slova uletim,vsade su spicli a udavaci, ale mam v pici.Vsade su spicli.Odjakziva.Ked pocuvam obavy mladych nasich(lebo sa stale citim aj Slovakom) z gestapa, tak si zaspominam, co so mnou robili vtedy na gestape.Spion? utecenec? Politicky vezen?Vrah? To neprajem nikomu.Ti psi co pobehavaju u nas su na tom lepsie. Uz chapes 2REP!, preco som nedovercivy? Preco nie som konkretny? Neviem, co ste si s Dodom urobili, ale nie je to zly chlap a vase osobne problemy ignorujem.To si vyrieste sami.Ani on sa v sucasnosti pokial viem, nechova ukazkovo.V Snine na Rybnikoch na Kamei lietaju pohare,kopa judasov a pochlebovacov okolo neho co len pozeraju kedy zaplati poldecaky.Nezastavam sa ho, ale poznam jeho minulost.Jeho motto by nemalo byt „Nepytajte sa kolkych som zabil, ale zachranil“, ale „keby som nesiel do legie, cely zivot by som bol v base“.Napriek tomu verim, ze je to fajn chlap, ale civil je fakt pre neho dzungla v ktorej sa nevyzna. O odbornosti sa nebavim.Bol jeden z najlepsich, ale netvrdim, ze najlepsi.Kazdy ma obcas slabu chvilku aj ty aj ja.Len nie je hanbou si priznat, ze raz za cas sa dostavi.Preboha, ved nie sme stroje.Nemam dovod tajit ani meno, ani hodnost.Ale neuraz sa, na tomto fore to nejde.Skus navrhnut variantu a mozme robit aj videohovory.Ja som sa narodil v Martine-Porube, studoval som v Banskej Bystrici, ale nehnevaj sa, meno tu nenapisem, aj ked vsetci mi mozu teraz uz vylizat rit.teba sa to samozrejme netyka, ved vies koho mam na mysli.Rezim sa sice zmenil ale kurvy ostali, len cervene vymenili za bledomodre. Salut! 2REP bez ko..ta  A propos-podme sa (v dobrom) podpichovat, kto je lepsi, ci GCP, alebo moji v 2.REGu.Ale opakujem-cammaradsky a v dobrom.Zalyzujes tak ako ja? Mozno ja zase nedokazem to co ty.Uz aj preto, ze som stary. Nechcem si pripadat ako zasranec, ale toto mi nasli chlapci na nete, vraj dobre... http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related ale k tomu treba reproduktory, to je piesen.Mais excuse moi, viem, ze mas.Ked si kliknes v pravom hornom rohu ako je muuha 14, pod tym „more info“(viac informacii) otvori sa ti text piesne. http://www.youtube.com/watch?v=bMrsubcZs1o&feature=related a nieco proti kmerom Beloe Delo http://www.youtube.com/watch?v=-VLUYj_gpRU&feature=response_watch a tot urcite poznas: http://www.youtube.com/watch?v=PE8ZtSrFUk4&feature=related tak prijemne pocuvanie.

2 rep! (bez overenia) 15.7.2009 - 12:47

G pordrav mariana mik....a ved to som hovoril o nom co ho vyhodili z recu do aubagne lebo zbil nejakeho sousofa! 2 REP preco si sa nerozpraval zo zaciatku takymto tonom!Myslel som si ze si nejaky namyslenec co ani nebol v repe prepacte vsetci ale mam za sebo 5 rokov na calvi a viem ako to tam chodilo a ked som pocul ze vsetko je len 0,1 % pravdy tak ma to nasralo! Pokecam neskor idem na chatu! Si spravny chlap 2 REP ale preco sa hambis za meno 2 REG ked uz tam sluzis? Ja vzdy tvrdim ze legionara robi chlap a nie jeho odznak na barete alebo regiment v ktorom sluzi alebo sluzil!!! Ucta vsetkym legionarom co nerobili hambu slovakom v legii!Lebo boli aj taky co sa za nich hambim. Staviscak sa strasne opijal a chvalil a uz ani on tomu neveril co rozpraval

JAA (bez overenia) 15.7.2009 - 12:51

2REP,,KEBY SI BOL MOZNO TROSKA VIACEJ OTVORENY,ALE COZ TI VOBEC NEZAZLIEVAM ANI SA TI VLASTNE NECUDUJEM,,URCITE BY SOM NA TEBA NEPOVEDAL ANI SLOVO,,AZ TERAZ SOM TO VLASTNE VSETKO POCHOPIL,,O CO TI ISLO VLASTNE,,ALE ZASE MUSIS MA POCHOPIT AJ S TEJ MOJEJ STRANKY,,A SORRAC OMLUVAM SA TI!!!ZASLUZIL BY SOM NAKOPAT,,!!Z MOJEJ STRANY TO BOLO NEDOROZUMENIE,,!!

2REP (bez overenia) 15.7.2009 - 15:36

Dobre chlapi, hlavne ze sme nasli spolocnu rec, teraz to uz bude o.k. 2REP! Merci beaucoup, ty si ako vidim tiez spravny chlap, prajem ti prijemny pobyt na chate.JAA-omluvu beriem,vsetko je odteraz v najlepsom poriadku.Salut.2 REP

2REP (bez overenia) 15.7.2009 - 20:08

Zdravim vsetkych.Na nejaky cas sa neozvem, nie preto, ze nechcem, ale povinnosti volaju.Musim narychlo odist na iny kontinent.Tak ak vsetko dopadne dobre, ozvem sa potom znovu,Salut. Drzte sa, 2REP

MY NAME (bez overenia) 15.7.2009 - 21:44

Zabudol som sa spytat jednu vec na nohe mam tetovanie na celom stehne mam tam velkeho leva. Vadi toto tetovanie aby som nemal ziadne problemy. nebude to problem ?

pepe (bez overenia) 15.7.2009 - 23:21

Útek do légií / Escape to the Legion Britský dokumentární seriál z roku 2005 Francouzská cizinecká legie je po generace oslavována jako útočiště mužů hledajících druhou životní šanci. Jaká je ale doopravdy? Dobrodruh a badatel Bear Grylls vyráží na Saharu, aby to zjistil. Spolu s jedenácti dobrovolníky, od bývalých zločinců po snaživé obchodníky, absolvuje tvrdý měsíční výcvik v bývalé legionářské pevnosti v západní části Sahary, která vznikla, aby poskytla podmínky pro náročný legionářský základní výcvik, jenž patří mezi nejtvrdší a nejtrýznivější fyzické i psychické zkoušky, jaké člověk zná. tu to stiahnete:http://warez.warlink.net/filmy-dokumenty-f101/utek-do-legii-escape-to-the-legion-2005-t142353.htm

STEVE (bez overenia) 16.7.2009 - 09:48

PEPE mne ten link nejde..=(( nemohol by si mi to poslať na e- mail? skurnava@zoznam.sk

Minďo 88 (bez overenia) 16.7.2009 - 12:04

zdravím vás dosť ma odrádza že mám podmienku viem že skrz drobné prešľapi nerobia drahoty len či je to tak aj pri ublížení na zdraví povie mi to tu niekto? Najlepšie fakt niekto čo sa vyzná alebo tam bol a nie nejaký čo na internete sa dočítal polopravdy

Koolohnat (bez overenia) 16.7.2009 - 13:36

No, teraz je dost velky naval do franc. legie, preto si mozu dovolit vyberat. kazdopadne nejake tetovania im nevadia, skor by som pov edal,ze este pribudne. Ked sa chcete dat naverbovat tak Marseiile alebo Nice je mensie a da so to lahko najst.Tam su prve 2 tyzdne Vam spravia vsetky vysetrenia a overia si Vasu vykonnost. napr.psychologicke testy:pri nastupe kamarat a povadali mu, ze uz viac sa nevola tak ako sa vola.Hned na to mu dali napisat psycho test a somezrejme bolo treba cypisat meno, kraj odkial ochadza. Napisal svoje menmo a ujz isiel, prec. Ked prejdete tak Vas poslu:moze byt francuzska guayana, sahara, tusim nieco aj v byvalej Juhoslavii.kazdopadne ta najlepsi forza, pre vybere pocas nejakych 6 mesiacov 80% odpadne.No nic vyplati sa, lebo aj ked vas neyoberu Vam daju 20 euro ya den straveni v "príjimči" a davalui aj listok do Pariza, ale enviem ci to este je

JAA (bez overenia) 16.7.2009 - 14:50

ja co som sa rozpraval z jednym kam..tak takyto preslap urcite neni ziadny problem,,ale treba im to povedat,,lebo ked to nahodou zistia,,ze si im to zatajil"to neako mozu vytiahnu z teba alebo si ta nahodou overia,,tak mozu ta poslat domou,,a vlastne za picovinu,,ja mam tiez podmienku za tazke ubl.ale planujem ist aj koncom roka,,aj aj my to bude tusim koncit,,mas aj vecsiu sancu lebo v zime je menej ludi,,;)

JAA (bez overenia) 16.7.2009 - 15:24

ako chces,,ja keby som mohol,,tak idem hned teraz,,ale nemozem,,az koncom rokaa,,,mozno aj hned po lete,,zalezi od danej situacie:S ked mozes taak ,,chod,,poriadne si precitaj starsie prispevky,,co tu napisali chalani,,a urcite budes o nieco mudrejsi ,,taak samozrejme aj lepsie prichystany oproti tym ,,co tam idu ,,a vlastne ani poriadne nevedia,,co to je legia,,ked si rozhodnuti,,tak chod!!!

MY NAME (bez overenia) 16.7.2009 - 15:57

No ja by som chcel ist niekedy v oktobri. Tie6 tu mam este nejake veci ktore musim vybavit.

MY NAME (bez overenia) 16.7.2009 - 16:00

Inak ty kam pojdes ? do Strausbourgu ? co tak viem ze je lepsie ist do Parisa alebo Aubagne. Tam sa vraj clovek moc nezdrzi a vsetko je rychlejsie.:dry:

JAA (bez overenia) 16.7.2009 - 16:27

tiez bud strausburg alebo aubagne,ale skor aubagne,tam to je vsetko rychlejsie,,ale zalezi aj od spojov,,co kedy a ako pojdee!kolko mas rokou,,??ked my pojde priamo spoj do strausburgu,,tak pojdem aj nan,,zalezi od danej situacie,,

JAA (bez overenia) 16.7.2009 - 17:49

24,,,a ako dlho premyslas nad legiou??kedy si o nej pocul prvy raz??hm,,a preco chces do legie??nemusis odpovedat ked nehces,,ja len taak ,,aby rec nestalaB)

Roxo (bez overenia) 17.7.2009 - 10:25

Chalani, do Aubagne sa da dostat za 70 eur.Letecky, BA-Londyn, Londyn-Marseille, tam busom alebo aj taxikom do Aubagne, je to takmer za rohom.Viem, je to trochu obklukov, ale da sa.V aubagne

Pridať nový komentár