Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2 rep! (bez overenia) 21.8.2009 - 14:15

legionnaire un jour legionnaire toujours! k tim ryzojedom 2 REP oni to cvicia u nich od narodenia a nenaucili sa to v legii!!!to treba vysvetlit mladym ze legia ich takymi borcami nespravi! poznam par ludi z toho videa trebars v modrom tricku CEA sch moon strasny mongol!!!a za tym stoji cele CEA vsetci co ho poznaju! Ak poznas cch filipka tak sa ho spytaj na ryzojedov co byvaju vedla neho v batiment pour cch.Smrdi to tam kazdy vecer z tych psov a maciek co si to tam pripravuju!ale ja so srandy,sorry ale tito korejci okrem ich karate nic nevedia su slaby vo francuzstine a vo vojenskom zivote.Aj ked vacsina sa chvali ze bola v tich ich ciernych tigroch alebo ako sa volaju! viem ze v repe natacali rusi nieco podobne s ich sambou, a su tam aj brazilci, ktori su velmi dobri! mas pravdu s tym aby sa mladi netlacili vsetci do repu lebo je to tam teraz na smiech viac ako polovica z kazdeho proma dezertuje!!!neviem co robia v tej aubagni???!!! ak poznas v 2 reg URBANA tak on ma pozna s videnia, nedalo sa snim ani pokecat taky bol zaujaty voci 2 rep stale tvrdil ze sme chudaci.No dufam ze chudak uz ma vodicky a mozno aj caporala. A ak chces vediet blizsie moju identitu tak sa spytaj SGT tchanchou kto mu pomohol s orientacnym behom pocas staze caporala a kto ich potom zaviedol pred colonela na zaverecny nastup.ty vies asi co to znamena. Ja na slovensko v najblizsej dobe nepridem ale mozno niekedy na cameron tam u vas ked uz 2 rep na buduci rok robi cameron v afgan. Ano poznam toho dostojnika a aj inych.s pozdravom 2 REP tak to tam dobojuj a vychutnaj si pivko u nas alebo na morave.

2 rep! (bez overenia) 21.8.2009 - 18:37

2 REP preco by to malo byt nespravodlive? 2 cie z 2 rep chodi kazdy rok do alp robit ten ich BSM! mal som na 2 cie kamaratov slovakov a s hrdostou mozem povedat ze BSM a ich ine staze slovaci vyhravali! pozrel som si to video a su to paragani z repu!dokonca som si zaspominal aj na staru dobru VLRA to bolo auticko!!! "descend en rappel" toho vasho commanda nebudem komentovat :silly: ja so srandy 2 REP.inak v pohode by som dal s tebou nejake pivko ale nemam cas ani s byvalymi legionarmi slovakmi.udrzujeme aky taky kontakt cez internet alebo telefonicky! neviem ako ty ale ja som odmietal kontakt s "civilmi" co by chceli ist do legie vela by chceli vediet a strasne sa chvalili s kym sa prave rozpravali!velmi mi to vadilo a radsej som sa tomu vyhybal.proste nech sa chlapi zoberu a idu!mne nik nepomohol isiel som sam a kym som nasiel kasarne v strasbourgu tak to trvalo!po francuzsky ani muk a na dvere som zaklopal s malym srdieckom!to bol pocit!a odvtedy to slo samo ale stale ten isty pocit nepoznaneho!!! aubagne!castelnaudary!calvi!gabon!pobrezie slonoviny!djibouti!cad!vsetky tie staze!skoky s paakom!nemecko!v legii nebudete mat nejaky ten pocit istoty prvych 5 rokov, vzdy zmena! takze dobrodruhovia do toho!a neschovavajte sa za mamine sukne alebo ze si musite nieco este vyriesit s vasou frajerkou alebo nieco ine!

2REP (bez overenia) 22.8.2009 - 02:14

2REP! Mozem s tebou len suhlasit, vies, aj mna podrazdilo , ked sa niekto zacal vypytovat na misie atd, a tam vznikol pociatocne problem.Mna ktosi davnejsie nariekol z toho, ze som nekonkretny- demagogia, atd-(vid starsie prispevky).Som naozaj a uprimne rad, ze ty to chapes a si asi jediny kto vie o co ide.Uz poznam tvoju identitu a viem aj to kde momentalne si.Len to prosim ta tu nerozvijaj.My dvaja vieme o co ide a ver mi, ze tu je na fore vela ludi, co ziju aj z nasich informacii.Doslovne, lebo skur..nym statom su za to plateni z penazi danovych poplatnikov.A su nadrzani ako stepne kozy na to , kedy tu zase nieco napiseme.Potom to analyzuju a tvaria sa, ze nieco robia... Mladi-ti co tu funguju(pisu) na fore, uz pochopili-maju respekt a sam vidis, ze uz nepic.ju.Vedia, ze maju byt vdacni a nie rypat. Nejakou zahadou- et je ne comprende pas pourquoi, zmizla moja fotka vedla CLN M. Skoda.Ale nevinim admina, mozno fotky zaberaju miesto...:-))),Ale som presvedceny, ze vies, kto som.Do REGu sa urcite vratim, to si pis.Nehanbim sa za neho.Naopak.A chujov z REGu, co su zaujati voci REPu si nevsimaj-obmedzenci, co si myslia, ze nacionalite francaise ou canadienne, ou suisse c ´est tout, nech idu do pi.e! Urban je k...t ako lampa, len skoda, ze nesvieti...Aspon niecim by bol uzitocny. Co sa tyka ryzozrutov-d´accord-ten kop aj tak nie je ucinny, mozno na efekt a na pohlad dobry, ja som len nahodou natrafil pri prechadzani na ten link.Tiez si nemyslim, ze Krav Maga od zidov je tak dobre,ako sa silou-mocou snazia presvedcit cely svet- je to chaos, ruske sambo je premyslena zmes technik- boxu, karate, jiu-jitsu, zapasenia, juda- proste zlikviduj,zabi a odid.A ovela lepsie. LEBO SME SLOVANIA. Descend en rappel-2 REP!-ved to je sranda!!! Chalani mladi to tocia a potom davaju na Y-tube.A bavia sa na tom.Ja som donedavna o tej stranke ani nevedel ale Sampiero mi je ako syn a upozornil ma na to, tak teraz blbnem a uz mi je to chvilami aj trapne, asi by som fakt vo volnom case mal radsej robit nieco ine.Ale nasiel som tam aj dobre veci.Viac ako Korejci mi vadia Cinania-to su fakt svine!!!!! Tu som aj ja rasista- a ver mi ze este vacsi ako ty a verejne to tvrdim.Smradlava zberba!!! Zajebanci, choroboplodna banda...Nechapem, ktory buzerant schvalil branie tejto narodnosti do LE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Raz si napisal, ze Dodo sa ku koncu strasne opijal a hovoril to, comu aj sam neveril...Co si mal na mysli? Nechcem v tebe budit dojem, ze ho drzim, ale keby si poznal jeho minulost pred vstupom do LE, pochopil by si ho...Len ma trapi, ze sa spustil a teraz uz nepije, ale chlasce ako duha chaque jour.Lebo bol to chlap velmi dobry.Ale kde sa minu financie, tam odide aj ucta (ak nejaka vobec niekedy bola) od falosnych priatelov a potom si z neho utahuju... Ostanu mu len pitky a bitky a ...Bol ale jediny, ktory generalovi P. povedal do oci, co si mysli o vycviku zloziek na SK a tak sa dal do nemilosti, aj ta jeho relacia na JOJ bola zablokovana,proste povedal im na rovinu, ze su maquerreaux. A nebud uz taky nazlosteny na 4 cie- pozri, este jeden vylet do Thajska takeho Mata -a pohoda!!!! Smich.A ako bolo dobre)) Alebo sa to stane komukolvek, aj staremu fotrovi, ked raz zblbne.Nech sa hanbia ti, co su toho pricinou.Dosledok je lahko riesit, to dokaze kazdy blb!!! Myslis, ze keby sa v Afgosi pestovala kapusta, tak by sem niekto liezol???-merde!!! Tajne sluzby potrebuju financie na svoje spinave operacie prave z predaja opia, preto je pre nich Afgos interesantny.Nemam pravdu??? Drz sa a pochop spravne moje slova, ----nemam dovod ti liezt do zadku, neziadal, nevynucoval si si moju uctu , nepotrebujes to---ale mas ju chlape, a a tak to uz ostane dufam navzdy. A ked sa raz stretneme, slubujem ti-urobim vynimku a opijeme sa ako carski dostojnici. :-) Ak sa neurazis, davam plny text hymny, lebo nie vzdy je pristupny. Ak sa ti nezide, nevadi. La Marseillaise Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé 2x Entendez vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras, Egorger vos fils, vos compagnes Refrain: Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons, Qu'un sang impur abreuve nos sillons Que veut cette horde d'esclaves De traîtres, de Rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves, Ces fers dès longtemps préparés ? 2x Français ! pour nous, ah ! quel outrage ! Quels transports il doit exciter ! C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage ! au Refrain Quoi ! des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ? Quoi ! ces phalanges mercenaires Terrasseraient nos fiers guerriers 2x Grand Dieu ! par des mains enchaînées Nos fronts sous le joug se ploieraient, De vils despotes deviendraient Les maîtres de nos destinées ? au Refrain Tremblez, tyrans ! et vous, perfides, L'opprobe de tous les partis, Tremblez ! vos projets parricides Vont enfin recevoir leur prix 2x. Tout est soldat pour vous combattre, S'ils tombent, nos jeunes héros, La terre en produit de nouveaux Contre vous tous prêts à se battre au Refrain Français ! en guerriers magnanimes Portez ou retenez vos coups. Epargnez ces tristes victimes A regret s'armant contre nous 2x. Mais le despote sanguinaire, Mais les complices de Bouillé, Tous ces tigres qui sans pitié Déchirent le sein de leur mère au Refrain Amour sacré de la Patrie Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! Liberté, Liberté chérie ! Combats avec tes défenseurs 2x. Sous nos drapeaux, que la victoire Accoure à tes mâles accents, Que tes ennemis expirant Voient ton triomphe et notre gloire ! au Refrain Nous entrerons dans la carrière, Quand nos aînés n'y seront plus Nous y trouverons leur poussière Et les traces de leurs vertus. 2x Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil, Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! au Refrain

2 rep! (bez overenia) 22.8.2009 - 16:55

myslel som si ze tajni nas nechaju na pokoji ale nech je tak nech len citaju a vidia ze legia nie nic zle a ze tu niesu ziadny hrdlorezi a zlocinci ale profesionali ktori robia svoju pracu ako sa patri!legia necvici ziadnych rambov alebo inych super zabijakov dokonca aj GCP je len jedna sekcia a chalani su tam odkazani jeden na druheho tvoria jeden tym ktory funguje na vzajomnej sudrznosti!!! Ked som myslel ryzojedov tak som tiez myslel len cinanov su to obycajny paraziti ktorym ide len o francuzske obcianstvo!!!!je im jedno ze ich zavru na 5 rokov do kuchyne!vobec im nevadi ze ci na nejaku mysiu pojdu alebo nie je to len o obcianstve.Ziadna legionarska hrdost.Viem mate ich tam v 2 reg vela a robia len hambu!nevedia nic a vyhybaju sa vsetkym cviceniam alebo stazam!nevedia lyzovat nevedia po francuzsky a legionarsky zivot je im cudzi!su stale spolu medzi svojimi ako svaby a do legie chodia po rodinach!cinan a dobry legionar neexistuje! Vies o stavistakovy som pocul hned ako som prisiel do repu vtedy uz bol klubman a odrataval to do dochodku!pametam si ako bol dolamany ked dopadol ako vrece zemiakov!Neviem ci bol silny vietor alebo ci zle trakcioval ale bol na tom zle!nosil korzet! kazdy starsi slovak o nom rozpraval!on do legie vstupil uz stary chlap tak logicky mal dost problemov z mladymi deckami.bol chlap ked bol na guajane alebo este na sml na CEA ale potom to uz s vekom islo olu vodov.potom ho odvelili do Aubagne a tam do odchodu do civilu robil barmana v bare pre oficierov.Po veceroch sa opijal so slovakmi bud z 1 re alebo s tymi co isli do civilu s tymi ktorych pozval pravdaze! Odsudit slovensku armadu ako ju odsudil on ja by som nerobil!on v armade asi ani nebol asi tak to nejako spominal v tej svojej knihe? Ja som bol u nas na zakladnej vojenskej sluzbe tak moc neodcudzujem!Chalani aj stym co maju to robia dobre!Dokonca zenisti maju svoje dobre meno!slovenska armada nieje az taka zla!Uz tam vojaci nemaju sumky a tu smiesnu malu polnu!radsej by som mal na sebe kanady slovenskej armady ktore su pohodlnejsie ako tie v legii! a to nehovorim o maskacoch francuzskej armady!!!!!ved to navrhol nejaky buzerant alebo co?Nohavice sa nosia kratke a uzke..ti co boli vlegii pochopia!Nastastie sme mohli nosit na nasej kompanii tenue guerilla arktis!!!platili sme si to z vlastneho vrecka!okolo 300 eur.nosili sme to uz ovela skor ako to bolo povolene pre ostatne kompanie!teraz to novy colonel zakazal!skoda bol my sympaticky ked prisiel aj som odchadzal do civilu no ale spravil krok spat celemu 2 repu!a dalsi krok spat caka 2 rep ked sa tam vrati teraz uz CNE evangelista!a to ma prist ako OPSR tak to sa chlapi na calvi vratia do doby ladovej!!!skoda! 2 rep a aj cela legia ma jeden problem ze tam nie je limitovany vek!!!a tak stary mastodonti adjutanti, adjutantsefovia a majori, ktori neznasaju novoty drzia legiu vo svojich opratach!su stari senilni a uz to ani fyzicky nezvladaju ale stale picuju a poucuju a strazia stary prehnity system!!!!ved vsetci legionary aktivny alebo byvaly by vam porozpravali zazitky s niektorymi z tychto mastodontov!Cest vynimkam!!!!!ked staviate v cade pri jednom polnom letisku stany pre celu sekciu aj spolu velitelom s jednym starym adjutant sefom ktory skakal este na kolvezi tak ste plny ucty!!!ale ked sa vratite do kasarni v abeche a jeden stary kokot ktory tak isto skakal na kolvezi vam zakaze ist do klubu si dat pivo lebo by sme nahodov vsetko vypili a ostatni sraci s regularnej francuzskej armady by nemali co pit tak potom sa pytate kde je ucta?Ten stary chuj mi znechutil legiu!on nas tam mal za esclavov a preferoval tych sracov s cervenymi baretmi ako legiu! ja nemam nic proti 4 cie ale ta kompania nema stastie na capitanov!5 rokov som bol so slovakmi so stvorky jedna ruka dost som o 4 cie pocul! idem koncit tak zatial a ozaj si v tom GCP na CEA alebo nie?

montyy (bez overenia) 23.8.2009 - 20:09

Nazdar chcel by som sa opytat ci by ma zobrali do FCL aj vtedy ked som sluzil v OSSR??

2REP (bez overenia) 24.8.2009 - 04:57

Nieco pre zaujemcov-mladych o vstup do LE-takto (mozno) to niekedy vyzera v Castli. Treba pozorne pozerat, pre tych uplnych laikovje to aky-taky obraz o Castli.Je to rozdelene do 5 casti, tu su. http://www.youtube.com/watch?v=uy0QsV1CWhE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=uYbmrz7oZcc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=WajCMEH6L9A&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kvEbajjJ3bM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Ay91AkzuPIc&feature=related

radekklicek (bez overenia) 25.8.2009 - 18:28

2REP mohol by si mi poradiť rozhodujem sa pre vstup tiež zhánam co najviac info ked uz pojdem nechcel by som pohoret na pic...ne .mal som nehodu a mam urobené v hube aj umele zuby vadi to ? mostik alebo tak vadi to ?je to u nich problém? dakujem za odpoved .

camerone (bez overenia) 26.8.2009 - 01:39

2REP nepojdes cez Ghisonnacio? pracujem tu do 15 septembra village Perla di Mare... ak budes mat cestu zastav sa hodime rec a pivo je tu aj vela poliakov ak tu budes pytaj sa na Mareka

2REP (bez overenia) 28.8.2009 - 04:04

http://www.youtube.com/watch?v=bMrsubcZs1o&feature=related A NECH SA OD ZLOSTI AJ POJE..U NECHCU TO,TAJA TO.MAIS NA NAS NEMAJU... http://www.youtube.com/watch?v=Rd88CloxHDU&feature=related

samarovic. (bez overenia) 28.8.2009 - 12:35

2Rep! GPC je nejaka zvlášť špecialna jednotka v 2REP ? Pochopil som to dobre?

2REP (bez overenia) 29.8.2009 - 04:26

GCP jer elita elit.To pre Samarovica. Rado,uz som to tu tisickrat spominal—chrup ma byt v poriadku, a je jedno ci ho mas cely zlaty,.kovovy, mostiky, alebo iny,ak si dobry,ides aj ked si bezzuba baba jaga so zamkom na stracej nvozke a kocurikovi budes hovorit denne kotik moj(kocurik moj) kotik moj...kokkotik moj...kurva chlapci uz sa prestante pytat na picoviny,ste ako teliatka.To takyto buzikovia maju byt legionari???? Idem-uvidim.Zoberu-dobre, som legionar.Nezoberu-nemam sa za co hanbit-kvoli picovine ma nechceli, vratil som sa, skusim to inde.. Ale nie skucat ako pes dokoola,ved nie je vam to uz samym trapne?Pozrite sa, na komentare, vy hovada, nie hoveda, to by bola urazka,nepozerajte len video, citajte komentare v jazykoch, sledujte nazory ludi-tie baby И останутся, как сказка, Как манящие огни, Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни. Разгромили атаманов, Разогнали воевод И на Тихом океане Свой закончили поход. Ten symbol na konci je super,ze? http://www.youtube.com/watch?v=GBbZA0ZQF6I&feature=related

peto (bez overenia) 29.8.2009 - 05:00

2REP ked sa niekto dostane k Le. ako to je s regrutovanim co sa stane ked niekto regrutuje ?!

xxx (bez overenia) 1.9.2009 - 00:17

zdravim vsetkych.chlapi,ktori chcete vazne ist do legie ako ste na tom s kondickou? kolko km zabehnete? a za 12min? kolko spravite zhybov,klikov,sed-lahov... trenujete este nieco ine? poradte mi

coskro pojdem (bez overenia) 2.9.2009 - 00:22

ja teraz ist nemožem ale chystam sa hned po zime,inač zabehnem tak 5km, 40 klikov,12 zhybov nič moc ale makam,zo zaačiatku to bolo o polovicu dokonc aaj viac ako polovicu menej takže lepši sa ten vykon:)uvidime:) ja by som rad vedel kolko zabehne ,kolko klikov,zhybov spravi taky legionar vo forme,2rep! prezrad :)

2 rep! (bez overenia) 2.9.2009 - 12:18

naco sa este serete s tym vasim treningom?!kurva ved na farme spravite stovky a stovky klikov za kazdu somarinu a pred kazdym zradlom budete robit "apero"!!!! ked chces behat len 5 km tak do legie ani nelez!!! co takto radsej makat aby si vysplhal bez noh lano!!!! to budes potom v pi.. ked cela sekcia vysplha a ty nie! Alebo co takto vediet PLAVAT!!!! na kliky a zhyby zabudnite tu sa to tak nebere!ak skoncite na sekcii s nejakym sportovcom serzantom tak potom sa ich narobite az az!inak v poho!!! prisnejsie sa bere splh na lano!!!! A NAUCTE SA HLAVNE UMYVAT DLAZKU,UTIERAT PRACH, ZAMETAT, UMYVAT OKNA!!VYDRHNUT HAJZLE A SPRCHY,OPRAT SI SVOJE VECI A HLAVNE ZEHLIT!!!! A TERAZ NESRANDUJEM!!!!! do kominkov si tu veci ukladat nemusite ale ulozene ich budete mat super takze naucte sa aj poskladat veci!!! obute si kanady dajte si do rupsaka 20 kg zrobte takych 30 km najlepsie v hornatom terene!pochody su dlhe a su dolezite, takze aby ste neodpadli alebo nezaostavali....

samarovic. (bez overenia) 3.9.2009 - 10:26

"coskro pojdem " nechápem zbytočne načo sa takéto otázky pýtaš koľko spraví legionár klikou. ja čítam toto fórum už dlho registrujem všetky dobre rady od niektorých chalanov ale furt do kola sa pýtať pič..iny co? čoskro pojdem neviem kam ale pojdeš

samarovic. (bez overenia) 3.9.2009 - 10:26

"coskro pojdem " nechápem zbytočne načo sa takéto otázky pýtaš koľko spraví legionár klikou. ja čítam toto fórum už dlho registrujem všetky dobre rady od niektorých chalanov ale furt do kola sa pýtať pič..iny co? čoskro pojdem neviem kam ale pojdeš

oskoro pojdem (bez overenia) 3.9.2009 - 21:09

[b]samarovic. napísal:[/b] [quote]"coskro pojdem " nechápem zbytočne načo sa takéto otázky pýtaš koľko spraví legionár klikou. ja čítam toto fórum už dlho registrujem všetky dobre rady od niektorých chalanov ale furt do kola sa pýtať pič..iny co? čoskro pojdem neviem kam ale pojdeš[/quote] hej tak pytam sa všetko ,šak čo sa nemožem pytat? aj pičoviny su otazky predsa,každy ma nejaku otazku hoc nektora je odveci no nekto ju rad sce vediet a pre nekoho je to pičovina

JAA (bez overenia) 3.9.2009 - 22:19

cafte chlapii,,:))2rep...co to znamena apero,,skus to neako definovat,,,bo neviem co si tym presne myslel:-)

samarovic. (bez overenia) 4.9.2009 - 10:56

"čoskoro pojdem" jasne ze sa pytaj kamo ale skus mrknut 2-3-4 strany do zadu v tejto teme dozvies sa kopec zaujimavych veci ktore tu pišu ty chalani co maju skusenosti. B)

samarovic. (bez overenia) 4.9.2009 - 12:24

Pre [b]2REP[/b] CRAP /Commandos de Recherche et d"Action dans la profondeur/ .Po novom názov GCP /Groupement des commandos parachutistes/ ? Da sa povedať že tato jednotka je elita elit a je v nej iba 25 mužou z celej legie?

oskoro pojdem (bez overenia) 4.9.2009 - 17:24

[b]samarovic. napísal:[/b] [quote]"čoskoro pojdem" jasne ze sa pytaj kamo ale skus mrknut 2-3-4 strany do zadu v tejto teme dozvies sa kopec zaujimavych veci ktore tu pišu ty chalani co maju skusenosti. B)[/quote] pytam sa na veci na ktore sa tu ešte nikto nepytal,nezaujima ma chrup a ani chrbtica ani nič take ani by som sa to nepytal ja som sa len opytal kolko da silovych veci legionar vo forme ale v podstate načo sa to pytam? neni to podstatne :) takže pohodka inač toto forum som si prečital od strany 1 do 40:)

2 rep! (bez overenia) 4.9.2009 - 20:31

"coskoro pojdem" niekedy je lepsie nevediet do coho ides! v aubagni je to o stasti ci vas vezmu, robia to tam podla ich statistik ak maju uz dost slovanov tak beru juhoamericanov, ale vzdy beru tak jedneho francuza na 5-6 nefrancuzov!koli tomu aby vas rychlejsie naucili po francuzsky, inak su to uboziaci a dost sa trapia tito francuzikovia! ked vam v legii nazaciatku daju rozkaz po francuzsky tak nerozumiete nicomu a robite presne to co iny okolo vas!takze ani moc nestresujete lebo neviete do coho ide.priklad:- ste na farme a sergent vam povie, ze zajtra vas caka pochod na 30 km a hned ako pridete budete utocit na nejaku zrucaninu celu noc a bez spanku a potom vam povie, ze sa budu cistit zbrane cely nasledujuci den po stojacky!!!a doda ze niekedy sa to pretiahne aj celu noc.a ze ked budete zaspavat tak sa da odych od cistenia a pojdete sa prebehnut po kopcoch okolo farmy aby ste vyhnali unavu, alebo pocas cistenia zbrani budete spievat!! a ak budete mat to stastie ze sa dostanete na 1 alebo 3 kompaniu novacikov tak vas caka casty kupel v nedalekom jazierku hocikedy ked sa im zachce aj o polnoci! takze teraz dodam, ze ked sme sa nic nepytali lebo sme ani nicomu nerozumeli, tak sme nemali preco stresovat!zbalili sme si rupsaky a sli na pochod a snivali ako sa vyspimê, ked prideme, my sme nerozumeli, ze nebudeme spat a ze na druhy den pocas cistenia zbrani sa tiez nevyspime a ze to bude dlha noc.tak sme pochodovali s usmevom a francuzi boli cely biely a posraty strachom, tazko to zvladali...my nevedomci sme len robili to co prave prislo...... Tak a to apero znamena aperitiv! to je asi pol az hodinka sportu pred obedom a vecerou!ide tam o kliky, zhyby, drepy, brusaky a splh na lano! na farme som nevladal jest s vidlickov tak sa mi triasli ruky po apere s jednym sergentom poliakom

4405 (bez overenia) 4.9.2009 - 23:47

určite sa nedá porovnať výcvik na zvs s výcvikom v légií, ale chcem sa spýtať legionárov, ktorí si pred vstupom do légie odslúžili zvs u nás, že podľa nich o koľko percent je to v légií náročnejšie ako na 9 mesačnej zvs?

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 15:29

Salut vsetkym.Srdecne vas pozdravujem! Vidim, ze debata tu neviazne a to je fajn.Chlapci co sa chystate a myslite to vazne-davajte doraz na vseobecnu fyzicku pripravu-telo musi byt pruzne a odolne voci zatazi, cize nepytajte sa na kliky a zhyby-ako sme to tu uz stokrat s kolegom 2REP! popisali-skor si trenujte splh po lane(bez prirazu), beh(vytrvalostny), silne zapastia, clanky prstov-robte kluky ked uz tak na dvoch prstoch(ukazovak a palec), vyskoky a skacte niekde v civile z velkych vysok (pozor na kolena a slachy!) ZIADNY PARKUR! Naucte sa zehlit, prat, varit(dokonca!!!), vsetko sa vam zijde...Berte si so sebou minimum veci, len pas s co najdlhsou platnostou, SIM kartu si schovajte do topanky(civilnej) niekam do opatku, zijde sa po Castli...Ty 2 REP! uz ich (v dobrom-smich) tolko neplas, lebo sa zlaknu a nikam nepojdu.Nezabudaj na to, ze tito chlapci nie su ako my, co sme mali este ZVS, nie su tak odolni, nepoznaju rozkaz, ranne rozcvicky v mrazoch len v trenirkach a teniskach, ziju v preamerikanizovanom svete idealov a pytaju sa pikoviny preto, lebo tapu .... a my sme tu od toho, aby sme im poradili, pomohli! Chlapci, berte si so sebou max. 200 eur, naco viac, doma sa dostojne rozlucte, povedzte kam idete ale zaviazte mlcanlivostou matky, otcov, pribuznych-vysvetlite im, ze to je vase rozhodnutie-ze idete pozdvihnut telo, ducha, zarobit(malo), ale hlavne nemat uz ten posrany slahackovy zivot-mama daj, oco daj, dedko daj, babka daj... A vratit sa-hoci po 5 rokoch- ale ako chlap, nie rucka do ambrely(dazdnika).Cest vsetkym slovenskym, moravskym, sliezskym a ceskym chlapcom, co sa odhodlali ist. Lebo robia dobre meno(az na dezerterov) SLOVANOM. Rusi su kruti, ja poznam chlapcov, co boli predtym v Afgosi,v regular armade, zabijali, ale teraz snivaju o civile, zivote.A vedia, ze kazdu chvilu moze prist gulka, nevedno odkial.Ktosi, tusim Samarovic sa ma pyta preco.-No-hochu,jednak diky moc za to ze si spravne pomenoval C.R.A.P-ja osobne v neoficialnom styku tiez pouzivam stary nazov a kaslem CL Gr. z americkej army, ktory nam horlivo pri jednom sedeni davnejsie vysvetloval, ze Crap je v ich jazyku hovno.My sme pri tvorbe tohto nazvu srali na amikov, lebo LE je francuzska irregularna armada, nie americka.Aj ked sme sucastou regularnej armady.25 ludi je vybranych podla tvrdych kriterii a nie sympatii.Keby si zazil chlape to co ja (aj posledne tyzdne) pochopil by si o com je rec. A vidite, travim(konecne) dovolenku a nasiel som si cas na pisanie.Nespijam sa, nepijem, takze cas je aj na toto.Pamatam si a nemusim listovat dozadu, ako ma 1 REC nazval(ked sme sa vadili) samotarom, zatrpknutym clovekom... smutne...Mozno som, ale, mais... ozaj a ucte sa franinu, zubami, nechtami, Nejde? Nevadi-pojde! Lebo to je zaklad-aby vam Frantik nepovedal s usmevom, ze ste buzeratni a vy sa budete usmievat a prikyvovat, lebo si budete mysliet, ze vas chvali.Francuzi v LE su najvacsi hajzli-TO SI ZAPAMATAJTE!!! Maju pocit nadradenosti.Tesim sa uz na 2 REG, nepotrva to dlho a vratim sa. K svojim... K lyziam, vycviku mladych, uceniu discipline, pokore ale zaroven hrdosti. Lebo to co je napisane na mexickej haciende-plati!!!! Kurwa!!!! Tych vojakov opustil sice zivot, ALE NIE ODVAHA!!!! Vive la Legion Etrangere!!! Srdecne vsetkych zdravi 2 REP. P,S.: Marek, vydrz, stretneme sa... ved si tam do 15-teho. P.P.S.- 4405- vycvik 9 mes na ZVS je uz velke H a male o. Pokial viem, lebo uz ani to nie je, ved uz tam mate profesionalnu armadu SR...Takze neporovnavaj slahackovy zivot s vycvikom v LE.Cim viac legionarov Slovakov sa vrati z LE a ten k....t KONECNE zrusi jeb...ty zakon o postihu za sluzbu v armade cudzieho statu (stupidita-ved sme vsetci v EU!!!), chlapci zacnu trenovat a makat doma a mozno budu aj dobre plateni a budeme na seba (AJ ZA MORAVU) hrdi, ako kedysi (a ja doteraz )na Gen. Milana Rastislava STEFANIKA!!!!!

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 16:24

http://www.youtube.com/watch?v=SxGoZ735oFo&feature=related mozno by sa oplatilo citat aj tie kommentare k tomu...., ale kto nevie francais ma smolu, E.M.,, http://www.youtube.com/watch?v=HCkPFJea2Zs&NR=1&feature=fvwp http://www.youtube.com/watch?v=iXBh_Z3ep1Q&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=57pv_1j4dH0&http://www.youtube.com/watch?v=90xhaI8TNgA&feature=relatedNR=1&feature=fvwp http://www.youtube.com/watch?v=tvsunVcE1Q4&NR=1 ...

Pre Peto (bez overenia) 5.9.2009 - 16:30

Nikto nemoze regrutovat(teda clovek co sa snazi o vstup do LE), moze byt regrutovanym, t.j.- etre angagee.Ak uspeje. A neprovokuj s takymyto fizlovskymi otazkami, na to sa pytaj Gen, J. Packu, A celej suity, ktora nam moze vylizat rit!!! 2 REP

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 16:34

Jednoducho, skratka a jasne- neznasam fizlov, spiclov a a kadejakych nohsledov,komunisticke svine, platenych uradnikov a zberbu dookoola.Keby bolo po mojom... inak by kvitli kyticky...

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 16:53

A bacha na Vlacha, lebo som si dal teraz demi-sec, 1,5 dcl, )) tak aby som nevyvadzal.Smiiiiich. Na tomto fore nech sa pytaju chalani o zuboch, klikoch, protezach, impotencii, skulavosti, vselico proste...nevadi.Len chlapci... – prosim k veci-nie ste teliatka ktore vedu na bitunok, ste chlapi-sice nevyzreli, ktorym sa snazime aj s 2REPom! (to je ten moj kolega) pzdvihnut sebavedomie. Chodte uz do p.(lepsie do LE) a neskucte!!! Ako psi. Kazdy Slovak ma dostat sancu.Ale nezabudajte, aj ini su dobri.Toujours modeste...Stale skromny, ked urobim 80 klikov naraz, som ticho, trenujem potajomky, aby som ich urobil 140, lebo Rusi to vedia!!! Spieva-me spolocne pesenky, ale sme sSlovania, svoji...

jerekxxx (bez overenia) 5.9.2009 - 17:41

nazdar 2rep, mohol by som sa spýtať, že či si si bral povolenie od prezidenta alebo si išiel do le bez povolenia? Lebo chcem ist ale radšej stim povolením lebo ak by má náhodou nezobrali tak aby som nemal problémi... Ď

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 17:56

jerek-to su slova vypocitavca.Excuse moi..Ja som vtedy sral na vladu, moj otec bol vysoky dostojnik u CSLA a moj odchod sa rovnal vlastizrade.Takze by ma cakal vojensky sud a gulka do hrude od kamaratov. Nieco som za ten cas,co som tu, dosiahol, mam hodnost, cest,hrdost,FR obcianstvo a hlavne som nezanevrel. Ale komunistu a fizla zo SR ked nahodou stretnem, mam na robotu 3 sec. Vlaste on...Na zbytok zivota.Ak stihne v tych kotrmelcoch este zaregistrovat, co to je zlomeny vaz

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 18:09

vzdy, ked pocuvam tuto piesen, vystrielam cely zasobnik z pistole.Citajte tie prispevky dole, v cudzich jazykoch, nie som sam... A tu je text : (spieva Voronezskij ludovy chor(subor. ktory bol perzeqvovany kvoli nazorom na komunistov . Степь да степь кругом Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт: Как во той степи Ямщик умирал, Он товарищу свой наказ давал «Ты, товарищ мой! Не попомни зла, Не попомни зла Схорони меня Схорони меня Здесь, в степи глухой; Вороных коней Отведи домой Отведи домой отдай батюшке, Мой поклон земной Снеси матушке А жене младой Передай, друг мой, Чтоб она меня Не ждала домой А ещё словцо Ей прощальное: Передай кольцо Обручальное Кто по сердцу мил Пусть венчается, А моим кольцом Обручается" Степь да степь кругом, Сердце грусть берёт, Про широкую степь ямщик поёт lebo mushka(muuha14), potvorka to obcas meni...

2REP (bez overenia) 5.9.2009 - 18:13

hlavne ze sa tu vypisujem, a link nikde... to to vinko, pardon--- tu je ten link, ale to uz davno asi vsetci poznate z pedoslych--- ak by bolo treba, http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=relateddam doslovny preklad v slovencine/cestine http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related

jerekxxx (bez overenia) 5.9.2009 - 18:52

vsak to mi je jasné, vieš chcem tam ist a aj pôjdem mám celkom fajn robotu ale chcem niečo iné a to je le., niečo by som sa ešte spýtal kedy je tam najlepšie ist?niekedy na jar?lebo ak hej tak ešte mám čas porobit si zuby,vodicky no vlastne dať si všetko do poriadku len čo som počul že už sa tam hocikto len tak ľahko nedostane čo ja viem ja sa mám dobre aj vzťahy v rodine nič mi nechýba ale aj tak chcem ist

2 rep! (bez overenia) 6.9.2009 - 14:52

jerekxxx lepsie je ist v lete alebo na jesen a ak nie tak potom v zime a najlepsie nikdy!co ste to za zasranov!!!! naco cakate? zubky? vlasky? este aj chlpky? si pripravte do legie. ste vsetci sraci ja som to oslavil v krcme a uz pocas oslavy som mal listok na europlines vo vrecku a okrem alkoholu som sa do legie vobec nepripravoval!!!!! naco ti je povolenie od prezidenta?ved ta v zivote nezastavia policajti ze si v legii,a na slovensku neexistuje prokurator, ktory by zazaloval nejakeho legionara.Ved to ma dopredu strateny sudny proces a minusove body!!!!! to sa neda dokazat!!!!!kde zijete!!!legia nikdy nic nepotvrdi! a na sudny proces potrebujete svedkov!!!!rozumiete uz kurva!!!!!svedkov!!!a uz chcem vidiet legosov aktivnych alebo byvalych ako budu na sude svedcit ze su alebo boli s niekym v legii!!!!! ved kurva cernaka alebo inych zlocincov nevedia odsudit!!!! chodte vsetci do p... aj s vasimi pripravami alebo otazkami do legie!!!myslel som si ze to bude forum ako maju cesi u nich!!!fakt dobre! tam sa chalan predstavi svojim MLE a potom regimentom kde sluzil!rozoberaju tam knihy od potockeho, a inych cechov a kazdy tam povie svoj nazor na legiu! slovaci sa len vypytuju na pic... a skutek utek!!!! ja osobne vam legiu neodporucam, ste moc zasivany do specialnych jednotiek a ramba 1234 poznate naspamat! Moc snivate o GCP a aj tak tam nepojdete nie koli tomu ze je tam tvrda preselekcia ale koli tomu ze budete mat toho systemu po krk a nebudete chciet podpisat po stazi SOGH este dalsich 5 rokov! mam vypite tak pisem co chcem!5 rokov som ich videl kazducky den a s chalanmi s GCP som hovoril!nemali stastie na ich kapitanov a islo to dolu vodov!ziju len zo slavnych casov svojich predchodcov tak isto ako cela legia!

jerekxxx (bez overenia) 6.9.2009 - 15:17

no dik dal si má dolu ale napriek tomu tam pôjdem, ked si tam išiel ty tak si to mal určite ťažšie keďže teraz je ten internet tak mi si to chceme uľahčiť ale ako vidím tak lepšie je nevedieť o tom nič proste buď tá zoberú alebo nie.a preto som sa pýtal že kedy je tam najlepšie ist aby som vedel kedy si mám dať výpoveď viem už maš po krk tychto otázok ale fórum je fórum a mne sa to ťažko číta do zadu lebo mám net na mobile

4405 (bez overenia) 6.9.2009 - 21:37

ja neporovnávam, zvs s légiou, to by sa legionári mohli aj uraziť. chcel som len vedieť, že keď som bol na 9 mesačnej zvs, či mi to nejako v le pomôže. a ešte sa chcem spýtať, že keď mám od vojska vodičák na všetko okrem autobusu, či budem automaticky robiť vodiča?

oskoro pojdem (bez overenia) 7.9.2009 - 02:02

ako zistujem,čim dalej tym viac,serem an otazky:) a asi ani nebudem kukat toto forum,dovod?LEPSIE NEVEDIET JAK VEDIET:) ako sa tu tušim 2REP zmienil,zo začiatku nik nevedel ani makke F po fr a asi im to pomohlo lebo nevedelo čo ich na druhy den čaka a tu ej to asi tak isto,načo sa pytat ,pojdete,zažijete,uvidite:)

2 rep! (bez overenia) 7.9.2009 - 14:35

4405 nitra? napr;-v legii mas ovela lepsie ubytovanie a aj viac skriniek a ziadnu malu bufetku, ktoru si mal furt vykradnutu na zvs. - na zvs si mal tusim jedny maskace? v legii mas 4 kanady tu mas 2 alebo 3 pary ale vidis to sa neda porovnavat lebo v legii si profesional kdez to zvs bola pioniersky tabor! - v podstate vojensky zivot ako nastupy, pochodovanie na obed , sluzby by aj boli rovnake ale v legii budes vela spievat a budes sa ucit vela pesniciek k pochodovaniu!!! - strelby co ja viem v poslednej dobe legia nema peniaze tak sa moc nestriela.Na zvs som strielal kazdy mesiac tu v legii sa mi stalo ze aj tristvrte roka nie! v prijmaci strielate rovnako ako na zvs.aj tu do legie chodia teliatka co v zivote nestrielali tak to beru tiez od nuly.ale potom ked zacnete robit ISTC tak to uz je zvs v porovnani pioniersky tabor! -misie no comment so zvs. -ak sa pytas na gumaren alebo mazaren tak v legii musis zdravit nadriadenych aj keby si nechcel ak nie si potrestany!!!a prve roky ta caka mazaren na sekcii!ale nie taka ako na zvs!!!!tu ti nemoze nijaky legionar zobrat prachy alebo ti brat pridely!!!!v izbe mas chladnicku a co je v nej tvoje ti nikto nezje!No ale co sa tyka rajonov tak to si uz odje...s ako mlady, budes jest posledny, budes mat vzdy najhorsie miesto na sedenie alebo jednoducho budes stat,pocas sluzieb budes mat vzdy najhorsie hodiny! na rannom behu budes ako zasran musiet byt vzdy medzi prvymi, budes cistit zbran sergentom a vsetkym hodnostne vyssim!budes robit poslicka v ramci sekcie.Ale nikdy ta nebudu vykoristovat ci uz financne alebo cigaretami!!!atd... pre peter! psychotesty tam mas prelozene do vsetkych jazykov a na gestape budes mat cechov,slovakov alebo poliakov!!! tak a na zaver nema zmysel porovnavat zvs s legiou ale je to plus pre vas ak ste uz v armade boli! Ja som to hned v prijmaci zistil ake to malo vyhody ze som mal zvs za sebou!Ved niektori blbci si nevedeli naboxovat kanady alebo si pobalit rupsak!a to nehovorim o kominkoch alebo strelbach kde povacsina zatvarala oci pri stlaceni spuste!!!! a ci budes v legii vodicom ani srnky netusia ale velmi lahko sa moze stat ze budes kucharom a potom hop znechuteny dezertujes!len velmi male percento z vas sa stane odstrelovacom ani nie podla vasich schopnosti ale podla blbeho systemu tu v legii. V 2 REP mate 4 bojove kompanie.Na kazdu kompaniu chodia novacikovia vzdy spolu!to znamena ze kazde 2 tyzdne pridu mlady a podla toho ktora kompania prave ro bi promo tak tam pojdu.tak sa stava ze pride 10 mladych a z toho polovica neplavcov a nanestastie prave vsetci idu na 3 kompaniu ktora je zamerana na vodu!!!bojovy plavci,potapaci,zodiaky, atd. neplavci su v pici!!!budu sa trapit! Alebo pridu novacikovia ktory nevedia lyzovat a sup ich vsetkych na 2 kompaniu ktora je zamerana na boj v horach!Ako taky chalan moze zrobit BSM? no a pridu mlady povecsina blbci a nahodov beru na CEA specialnu kompaniu kde su priezkumnici, protitankova rota, rota odstrelovacov a GCP!!!Tak sa stane ze chalan bude odstrelovacom z PGM na 2000 km a vzivote predtym nestrielal a ani k tomu nemal predispozicie!!!! rozmyslajte dobre pred v stupom do legie tu sa rambami nestanete!!!

Majo (bez overenia) 9.9.2009 - 12:11

2REP - salut! môžem ta poprosiť či by si mi neposlal na teba nejaký mail? Mám jednu osobnú otázku, ktorú by som nechcel konkretizovať na fóre, ale potrebujem na nu odpoveď aby ma to nebrzdilo do budúcna zbytočne. dík moc. Ak môžeš, tak môj mail je matatajko@zoznam.sk

Pridať nový komentár