Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Necky (bez overenia) 7.1.2010 - 22:58

d.d Já si typoval něco mezi 20-22, věděl jsem podle vyjadřování, že nejseš 14-letý cucák,ale když je ti čtyřiadvacet, tak ti řeknu hochu, že jseš pěknej parchant, protože v tomhle věku už bys měl vědět, co je to úcta k starším. A ty ji tedy nemáš ani za mák...Jenom jedno ti povím, máš setsakra špatnou povahu a něco bys s tím měl dělat, dokud je čas. Nekecej, že tady nikdo nepsal odkud je, ja jsem si Vsetín vycucal z prstu? Tak mně už kurva neser taky! Prošel jsem celé fórum několikrát a řeknu ti, že takhle se k 2REP choval tady snad jenom ten 1REC. 2REP se chytnul tady i s jinýma, to je pravda, ale vysvětlilo se to a šlo se dál. Jinak ten tvůj styl mně hodně připomíná právě to jak tady psal 1REC. Vyčítaš druhýmu REPu, že chce jenom poklonkování a souhlasy a já nevím co ještě, ale vidím to tak hochu, že tě spíš sere, že to nedělají právě tobě. Jaký byl tady klídek, tabáček, pohodička, než jsi sem vlítnul... A ta tvoje otázka, proč se zdraví tady všichni slušní lidi a na koho to patří mluví za všechno. To tě asi trefilo do tvého černého srdíčka, viď?

Necky (bez overenia) 7.1.2010 - 23:11

Klucí,nazdár .Zdravím tady jenom slušné lidi! Já to tady jak tak koukám, asi zabalím, v téhle atmosféře se frky nedaj psát. Nezlobte se na mně. Stejně jsem tady v podstatě cizí, půjdu třeba na české fórum, nebo nikam, na žádné, to asi raději. Bylo mi tady s vámi vskutku fajn, děkuji. Ale koukat se na to, jak mi kamaráda, kterému dlužím život někdo uráží, to se nedá. Přeji všem slovenským mládencům, kteří mají srdce na správném místě a uměj dělat rotyku, aby se do LE dostali. Na rozloučku tohle : Slečno hezká, nešlo by to ještě dneska? Nééééééééééééé! Slečno, kde vám končí stehna? Tam, kde začíná vaše zvědavost ! Láska je rozkoš. Rozkoš je požitek. Žena je květina. Voják je - - DOBYTEK! Adieu, Necky.

Majo (bez overenia) 8.1.2010 - 00:00

Necky, nejak bolo, nejak bude. Keď už opúšťaš tieto ZRÁDNE končiare, tak ti prajem veľa úspechov. Dal si tu tomu ten správny "říz". Rád som ťa "spoznal". :D Drž sa! PS - ale niekedy by si mohol zavítať. :) Prihodiť nejaký fórik.

mac. (bez overenia) 8.1.2010 - 00:05

pani ale neviem co tu riesite neake blbosti naco sa medz sebou urazate prosimvas je to zbytocne ....... nepovie mi nekto ake su tam tie prijmacie skusky a pohovory tazke a ako prebieha vycvik a vsetko okolo toho ako to skutocne funguje

hautecorse (bez overenia) 8.1.2010 - 02:05

Odkaz pre mac. a co este vsetko sces/? A za rucicku tiez?/ A kokota do huby by si tak nescel, ty spiclovska buzna?????? Pal do pici! Blbosti tu trepes len ty.

NEMO (bez overenia) 8.1.2010 - 10:26

CAVTE SLEDUJEM TO TU UZ NEJAKY CAS,CHCEM SA SPYTAT TOTO: 1.MAM NA NECHTOCH BIELE FLAKY(MALO VAPNIKA)VADILO BY TO PRI ODVODE? 2.FYZICKA KONDICIA VRAJ NIEJE TAKA DOLEZITA,ONI SI VAS VYTRENUJU SAMI.A CO PSYCHICKY TRENING.DA SA DNEJAK NATRENOVAT PSYCHICKY? 3.CO LEGIONARY V CIVILE,SLUZBU SI DO ZIVOTOPISU ASI NEJDAJU.KTO TA VEZME KED SI BOL 5 ROKOV OFICIALNE NEZAMESTNANY,VED S PRACOU JE PROBLEM. AKO JE TO S UPLATNENIM SA LEGIONAROV V CIVILE MIMO VOJENSKY ZAMERANEHO ZAMESTANIA? 4.NEJAKY CHALAM(NICK MYSLIM Pali)TU DAVNEJSIE PISAL ZE SA MUSEL ZO STRASBURGU VRATIT,BOLO TO MEDZI SVIATKAMI,FUNGUJE TO NABOROVE STREDISKO ESTE? ZA ODPOVEDE DAKUJEM

d.d (bez overenia) 8.1.2010 - 13:51

Necky iste mi das za pravdu ze na hadku vzdy treba dvoch (minimalne). takze bolo by maximalne hlupe, necestne a nepravdive ak by som vsetku vinu za ten spor co tu bol zvalil len na 2REPa. viem ze aj ja mam na tom velky podiel viny, priznavam si to a ospravedlnujem sa za to 2REPovi. bez ohladu na to co si myslim, vzdy treba vazit slova a ja som to neurobil. svoju kritiku na 2REPa a ostatnych a svoj nesuhlas s nim som mal vyjadrit slusnejsie menej vulgarne a menej agresivne. bez ohladu na to ako sa na moju adresu vyjadrovali ostatni. za svoje slova si mozem sam a preto sa za to este raz ospravedlnujem (bez ohladu na to ako moje ospravedlnenie prijmu ostatni) cely spor tu vznikol z nedorozumenia. 2REP povazoval moju otazku za prejav neucty voci nemu (stale nerozumiem preco), ja som to vnimal uplne inak. nepisem tu kto z nas to chapal dobre a kto zle. kazdy z nas to chapal inac a nepochopili sme sa. z toho tu vznikol spor a uvedomujem si ze keby som na jeho ostru kritiku voci mne zareagoval inac, nemuseli by tu vzniknut take problemy. takze este raz, ospravedlnujem sa. a nemusis ist odtial prec, mas dobre prispevky. ked zdrhas len preto ze ti tvojho kamarata niekto uraza (a ked tym myslis mna) tak si mal ist prec vtedy ked som sa s nim hadal a nie teraz ked som napisal (este v minulom prispevku) ze pre mna je ta vec cela uzavreta a nechcem sa k nej uz vracat. takze teraz sa z mojej strany nicoho takeho co by si povazoval za urazku nedockas. preto ides odtial zbytocne prec.

pedro (bez overenia) 8.1.2010 - 15:50

mac: medzi športové testy by malo patriť šplh na lane, člnkový beh, zhyby a "slápačky"; výber trvá maximálne 3 týždne a výcvik pätnásť týždňov (stačí hľadať ;))

Necky (bez overenia) 8.1.2010 - 16:21

“a nemusis ist odtial prec, mas dobre prispevky. ked zdrhas len preto ze ti tvojho kamarata niekto uraza (a ked tym myslis mna) tak si mal ist prec vtedy ked som sa s nim hadal a nie teraz ked som napisal (este v minulom prispevku) ze pre mna je ta vec cela uzavreta a nechcem sa k nej uz vracat. takze teraz sa z mojej strany nicoho takeho co by si povazoval za urazku nedockas. preto ides odtial zbytocne prec. „ Já jsem v životě odnikud nezdrhal, ani nebudu zdrhat, ty drzej spratku!!! To si vyprosím!! Když jsem se stal poprvé vojákem, ty sis hrál v tatínkových koulích!!! Ty mně budeš tady poroučet a poučovat, kdy jsem měl jít pryč? Kurva, to si teda přehnal a pořádně, ty tragéde !!! Kdákáš tady jako stará vrána, pořád jen jak je to pro tebe uzavřené a v kuse se k tomu vracíš právě jen ty a reaguješ na všechny a na všechno. Musíš mít za každou cenu poslední slovo? Tady nahoře roníš krokodýlí slzy, že se urážky od tebe nedočkám a ješte předtím mně urazíš? Buď jseš tak drzý, anebo patříš Dr.Chocholouškovi na psychiatrii, vole!!! Jseš vážne cynická, falešná kurva v lidské kůži!!! Klucí promiňte, ale tohle je i na mně silný kafe. A je o mně známo, že hodně věcí beru raději s humorem. Mám po náladě, kuuurva!! Necky

Majo (bez overenia) 8.1.2010 - 16:45

Necky - rozčulovanie je iba pomsta na vlastnom zdraví, za cudziu blbosť. Chalan nevie čo robí. Nevie narábať so slovami. A tie sú silné. Ale práve kvôli tej jeho neschopnosti si to tak neber. Si správny a nemôže ťa taký cucák rozhádzať. :) d.d - viem že je toto fórum verejné, ale myslím, že bude pre teba lepšie a aj pre nás ak nebudeš prispievať.

2REP (bez overenia) 8.1.2010 - 16:55

d.d- tvoj príspevok 07/01/2010 12:37 a hlavne ten dnešný pre Neckyho len dokazuje kto si a čo si. Tvoj vek som si tipol správne, dokonca správnejšie, ako si tu uviedol ty, lebo tých 24 nie je celkom pravda. K tomu len toľko, že roky by aj boli, ale rozumu nikde. A neviem, či niekedy vôbec bude, pri tvojej ješitnosti a samoľúbosti. Ver tomu, že som si správne tipol nielen kraj, ale aj obec. A nebliakaj, že nikto tu nenapísal odkiaľ je. Lepšie čítaj. Aj v tých rokoch, ktoré tu uvádzaš si oproti mne zasran. Vekovo ma raz doženieš, ale to je jediné, v čom ma doženieš. Chlapče, niečo slušne rokov mám odkrútené, ale ty ani nevieš, čo légia je. A na fóre o LE ideš zrazu viesť filozofovanie o nesmrteľnosti chrústa. Ty sa do LE ani len nedostaneš, aj keby si to náhodou chcel. Môžeš byť vynikajúci športovec, vedieť jazyky, vedieť sa vykecať, čokoľvek. Neprešiel by si kvôli jednému- podstatnému. Čo to je nevieš, ale to ti písať nebudem. Radil by som tomu, kto si to nezaslúži. Citovať niekoho a potom prekrúcať jeho slová je možno záľubou a jedinou prácou súčasných politikov, podradných novinárikov, fízlov,...Ja to považujem za hajzlovinu. A teba kvôli tomu, ako sa chováš naďalej za takého považujem a ten názor už nikdy nezmením. Trpíš komplexom nenaplnených ambícií, tu niet čo dodať. Ako vidno, stále chceš mať ty posledné slovo, tak ti ho teda doprajem. Lebo viem,vidím, že zase tu budeš písať litánie, aby si to bol ty, kto dá poslednú bodku. S kľudom. Mňa to už nebude trápiť, ani doteraz ma to netrápilo. Lebo to už nebudem čítať. U teba naozaj platí porekadlo: „- pusť psa pod stôl, vylezie ti na stôl“. Opakujem, môj šiesty zmysel ma neklame a vycítil som to už vtedy, keď si začal zneužívať moju ochotu. Som zvedavý, ktorí chalani z tohto fóra (a hlavne dokedy) tu budú s tebou viesť a rozoberať úvahy o tom, ako sa dá porovnať neporovnateľné, ako pochopiť nepochopiteľné a ako stále opakovať to isté, aby to vyzeralo ako neopakovateľné. Možno, že ich ojebeš a navedieš k úvahám a hlavne poskytovaniu názorov- teda informácií pre teba- ktoré ty tak veľmi potrebuješ pre svoju „prácičku“. Ktosi ťa tu označil za provokatéra a ja plne súhlasím. Koľko máš frčiek Cluseau? Jednu? A túžiš po ďalšej... Tie tvoje „čisto náhodné“ témy o tom svedčia. Nepostrehol som, že by ťa tu niekto žiadal o novú tému, tak si nefandi. Tvoj 07/01/2010 12:48- no nič nové pod slnkom, ale to sú už slovenskí fízli na tom tak zle? Ale je to vec tých chalanov, keď ti to zožerú, mne to nevadí, každý zodpovedá sám za seba. Aká bude ďalšia tvoja téma? Mám si znovu tipnúť? Niečo nenápadné a na prvý pohľad zaujímavé z konšpiračnej kuchyne operatívcov? Aký majú názor (lebo ty tomu nerozumieš dobre- ...ako inak -... a minule si sa tak zamyslel nad jednou vecou...) na vlastizradu a neuposlúchnutie platných zákonov? Alebo pritvrdíš a opýtaš sa ich rovno, ktorí menovite sú ochotní porušiť zákon a ísť do LE a hneď nato ich niekde udáš, ty Judáš? Vytiahnúť tak niektoré záznamy pohovorov na gestape, dobré zrkadlo by som ti nastavil... P.S. tie tvoje ospravedlnenia si strč do riti, cítiť z nich takú smradľavú faloš, až sa mi zdvíha žalúdok. Robíš to len kvôli sebe, egoista!

JAA (bez overenia) 8.1.2010 - 17:42

a jee je ....d.d ty si asi vazne VOL !! ..sak ty uz ani nevies co pises a pletu sa ti slovickaaa ...su dve veci"teda je ich viac .. 1.-mozno si to tak ani nemyslel ,,co si napisal,,lebo to je vaznee kokotina,,a utopil si sa vo vlastnom vypotee,,!!co si pisal na Neckyho ,,"citujem ,,-ze mal ist prec vtedy ,,ked ste sa hadali,,vazne!!troska sa zamysly co rozpravas,,a vies ako sa hovori ,,ze dva krad meraj a raz rez,,tak v tvojom pripade,by som si to premeral aj 5kraad!! a dalej to nebudem ani rozvijat,,A co sa tyka 2REP,Poviem ti otvorene ,ze sa cudujem,,ze na tvoje prispevky vobec este reaguje!toto su take kokotiny,,ze si myslim,,takto,,!radsej si nic nemyslim,,lebo vytvarat si na to neaky nazor alebo pohlad je uplne zbytocne ,,,poviem ti otvorene,,bud vazne nevies co pises,, alebo si fakt taky piiiiiiiiiiiiiiiiip "urazat ta nebudem ,,,, poradim ti jednu vec ,,,skus to na inom foree ,,tuna ti to proste nevysloo ,,, PS:-a teraz by si to mal vsetko uzavriet ,,,:woohoo:

Majo (bez overenia) 8.1.2010 - 17:57

jaa - on nech len nič neuzatvára. Radšej nech rýchlo práska na iné fórum. Lebo mu niekto práskne cez monitor. Ako to tak zas a znova čítam, to čo napísal neckymu, tak si hovorím že to musí byť strašne jebnutý čurák. d.d - takých ako ty voľakedy v ženskom prevedení upalovali na hranici. Chlapov ukameňovali. Tak sa uvedom. "Možno sa tak narodil, možno je to kokot." Málokedy ma niekto donúti používať expresívne výrazy.

camerone (bez overenia) 8.1.2010 - 18:08

Majo po tvojom prispevku sa este stale ujebavam... si proste klasik... " Ozajstneho priatela spoznas tak, ze mu povies, niekoho som zabil a on na to, no tak kde ho zakopeme"?

2REP (bez overenia) 8.1.2010 - 19:45

Salut, Chalani, končím tu aj ja. Tentokrát definitívne. Už ma niektoré veci fakt otravujú a ničiť si nervy kvôli nim nebudem. Nechcem sa z ničoho nič odmlčať, bolo by to po toľkom čase tu strávenom neslušné, preto ešte píšem. Veľa z vás, ktorí ste tu, ste sa o légii dozvedeli dosť, niečo z toho určite použijete, hlavne tí, čo to so službou v LE myslia vážne. Ako raz napísal 2Rep!, už viete toho o légii toľko, že ani niektorí legionári to nevedia, hlavne tí mladší. Ale oni sú možno práve preto na tom lepšie. My keď sme vstupovali...no, netreba sa opakovať. Vedeli sme hovno, žiaden internet a pod. Mali sme len odvahu, rozhodnutie zmeniť život a ako vraví Dodo Staviščák- chuť dať sa zverbovať. Myslím, že som na tomto fóre poradil dosť a robil som to s ochotou a ako najlepšie som vedel. Nespomínam stratený čas, energiu, neboli stratené, robil som to s vedomím, že pomôžem dobrým ľuďom, čo to potrebujú. Tí, s ktorými si píšem aj inak, ako tu, ostanem v kontakte, veď neumierame. Nepálim mosty. Len sa chcem zbaviť nepríjemných zážitkov, o ktoré ani v légii nie je núdza. Tak načo ďalšie? Teda s vami sa nelúčim. Tí ktorí sem prispievali k veci, či už často, alebo len občas- tým sa chcem poďakovať za slušné komunikovanie a nie iba so mnou. A ak som na niečo do tejto chvíle neodpovedal, a bola to otázka k veci, prejdem si posledné stránky fóra a urobím tak ešte, aby som mal čistý štít. Takže z tohto dôvodu možno ešte jeden príspevok bude. Určite nie viac. Camerone, nezabudol som, neboj sa... Ale cháp, že v súčasnej situácii tu písať čo som povedal doma pred odchodom a komu, ako reagovali- nepokladám za rozumné. Majo je tu najčastejšie, tak možno nejak cez neho, ale myslím, že mám kdesi aj tvoj mail tak sľubujem ti, že sa to dozvieš. A dúfam, že ti to pomôže. Lebo tuším dôvod, prečo sa to pýtaš. Veľa z vás sa chystá už čoskoro, tak držím palce. Tým, čo čerstvo prišli do LE, taktiež, tí to potrebujú ešte viac. Vojak neprosí, vojak žiada. Ja vás teraz slušne žiadam, aby ste zúžitkovali tie informácie, ktoré sme tu starší i mladší legionári podávali. Ale vopred upozorňujem, že od tejto sekundy, na akúkoľvek otázku tu na fóre, aj keby išlo o život, nereagujem. Stačilo! Nezdravím nikoho menovite, aby som na niekoho nezabudol a nedotklo sa ho to. Salut, všetci slušní na tomto fóre. Nie Adieu (Zbohom), lebo dúfam, že s niektorými sa po čase stretnem. A dáme si už konečne to jedno orosené... 2REP P.S. Niekto tu písal, že je to najlepšie fórum v Čechách aj na Slovensku. Ja tvrdím- bolo to dobré fórum. Pre mňa určite- s vami. ČESŤ VÁM! A moja úcta. Boli ste fajn a verím, že si ho aj naďalej ustrážite tak, aby tu rušivé elementy nemali čo hľadať, držím vám v tom palce. Ale už to tak chodí, keď si myslíme, že zlo je zahnané do pekiel, príde z inej strany a v inej podobe. A s oveľa väčšou, rafinovanou silou. To je podstata zla. C´est la vie!

camerone (bez overenia) 8.1.2010 - 20:08

Nevadi aj tak dakujem za vsetko co si pre toto forum a pre NAS urobil a ze si si nasiel na NAS cas.... sme mlade ucha, zvedave ako babky na trhu preto sa vela pytame aj ked vieme,alebo vidime, ze je to malickost, no jednoducho chceme to pocut od niekoho zasluzileho... mas pravdu Cest la vie dufam, ze sa raz stretneme osobne v tom ospevovanom campe Rafali... a budeme si spievat ako snami pochoduje diabol Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bon Courage

Baby (bez overenia) 8.1.2010 - 20:51

Tak to je v piči toto :evil: :ohmy: 2REP jednu vec k tvojmu príspevku. Toto forum by bolo oničom bez teba chlape :) Salut

samarovic. (bez overenia) 8.1.2010 - 21:32

2REP no neviem čo na toto povedať "chlapci s veľkým srdcom odchádzajú" chcem aspoň poďakovať za všetko!!!! ,nech si sa rozhodol ako si chcel súhlasím s tebou, keď odídeš, kašlem na toto fórum aj ja, nemal som nejaké extra príspevky ale už nikdy sem nič už nenapíšem

JAA (bez overenia) 8.1.2010 - 21:54

je to tvojee rozhodnutie,,a respektujem to !!a myslim si ,,ze vsetkoo co si povedal "mohol povedat,,poradit,,je tuna spomenutee,,mna vlastne uz nezaujima dlhu dobu nic,,lebo co viem my staci a uz iba cakam ,,,,kurvaa...bol si tuna prikladom,,,a vzorom,,a vlastne tyym zdravym jadrooom ,, dakujem ti za to ...ze si vydrzal,,raz toto muselo aj tak dojst ,,skor ci neskor,,som raad ,,ze mam na teba kontakt ,,,urcite si piseme .... PS:-CHCEM len povedat ,,,ze toto forum strati tu iskru ,,,vzdy ked som sem isiel pozret,,tesil sa na prispevky ,,hlavne od teba,,bol si tuna "vaznee ako nas patron a otec ,,poradil si vzdy,,ked to bolo v tvojich silach,,ci sa jednalo o le ,,alebo ine veci .A to si na tebe cenim chlapee ,, s pozdravom JAA !! SALUT!

2REP (bez overenia) 8.1.2010 - 22:02

Pre Camerone: Marek,neprovokuj,NAS znamena asi tak ako ONI. A ak chceš ospevované kasárne, tak aspoň píš správny názov. Mimochodom nie Gionaccio, ale Ghionaccia, takže ...tú odvahu si nechaj pre seba...A v tom hoteli , vieš kde, ťa nikto nepozná...Takže doma som povedal bratovi-lebo otca som už nemal- si starší, poďme za mamou...Pochopila, muža mala vojaka... S nami už nepochoduje diabol, ale patron, St. Michel.! No,nevadi ,že si sa ukázal aj ty, ľúto mi je, že si sklamal. A camp sa volá Rafalli! Na takúto pičovinu som minul posledný príspevok!

Pali (bez overenia) 8.1.2010 - 22:05

2REP veľká vďaka patrí tebe za tvoj postoj a ochotu prostredníctvom tohto fóra pomáhať nám,kt. chceme vstúpiť do LE. Ešte raz ti ďakujem za všetky informácie hoci som sa zapájal málo, ale prečítal som to všetko. PS:Mám pocit, že to tu pokazil d.d., lebo dovtedy bolo všetko ok.:angry:

Matus (bez overenia) 8.1.2010 - 23:42

Zdravim Vas, mam otazku mozno tu bola spomenuta aj odpoved nanu ale to je jedno =D...to ked sa dostanem do legie a zmenia mi meno tak to uz ho musim pouzivat aj po skonceni mojej sluzby vo fr legii?

Majo (bez overenia) 8.1.2010 - 23:47

Chlapi, ale stále "avec honneur et fidélité (valeur)". Moja úcta patrí Vám, správnym (podotýkam) ĽUĎOM!!! Ja sa na tomto fóre ešte objavím (samozrejme ak bude ešte pre čo a pre koho). Čakal som už že to takto dopadne. Škoda ale život ide ďalej. Tak možno niekedy osobne. :D Alebo veď maily fungujú :D Ak by niekto kto už sa tu neobjaví chcel na mňa kontakt niekedy tak je to : matatajko@zoznam.sk Podotýkam, iba ak náhodou. :D "Bol som tu a prídem zas, volajú ma Fantomas." Salut! Ma amis. (neviem či je to správne, viem to len foneticky.) :D

Majo (bez overenia) 8.1.2010 - 23:50

Matúš - myslím že to je na tebe ako sa rozhodneš. Dá sa tuším aj nechať ale aj pôvodné sa dá dať. Ale neviem po akej dobe. Áno bolo to tu spomenuté a predstav si, nie je to jedno či to tu bolo a či nie. :D

brano (bez overenia) 9.1.2010 - 01:37

cavte, pisal som sem len jeden krat, lebo som nemal tu potrebu, bolo tu spomenute vsetko o LE. Dakujem Vam zdravemu jadru (vy viete komu dakujem) za krasne prispevky na tomto fore. Dakujem LEGIONAROM za informacie o ktore ste sa podelili, ale najvic vsak dakujem patronovi tochto fora 2REPovi za to ze obetoval jeho drahocenny cas na nas (zelene ucha), DAKUJEM a dufam ze sa coskoro stretneme (rad by som s tebou ostal v kontakte a pokecame npr. o knihe Toniho Sloana The Naked Soldier, tu je moja mail ad. 8brano0@googlemail.com), budete mi chybat. DD, ty hovado, ty svina, ani nevies s akou chutou by som ti zlomil nos. Ludom ako si ty som stale daval len jedno, pat prstov a jednu dlan, priamo do tvare. Aj toto forum je dokaz toho ze Zidaci sa seru do vsetkeho, nenechali ani stipku volneho pristoru pre normalnych chlapov, ktori si chcu pokecat. Tak FUCK YOU FUCKING JEWS FUCKERS PS: pani precitajte si Spisy Sionskych mudrcov Mal som to tu rad Brano

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 11:51

(aby nebola mýlka so mnou a s branom,tak si troška pozmením meno) matus--dokument o čom? tých linkov tu je dosť,,treba si prečítať celé forum.... na youtube je slovenský dokument o CL,, skus ist na www.specnaz.cz tam je toho popisaneho tiež dosť... ale hlavne sa nevypytovať stále na to isté.......

Matus (bez overenia) 9.1.2010 - 12:41

Ja viem ze to tu je boze ale je tu 80 stran tak je toho dost a hladat jednu info. tak diky no

Matus (bez overenia) 9.1.2010 - 12:43

A este nieco ak by som to isiel skusit a nezobrali by ma a vratil by som sa na slovensko tak mohol by som ist tiez do vazenia alebo az ked by som sluzil

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 12:53

Nazdar, chcem sa len opytat, nejaku chvilu som si prechadzal toto forum, no kedze ma asi 80 stran na ktorych som nasiel velmi malo(co sa tyka rad apod. o legii), tak by som chcel vediet, ze na ktorych stranach su tie rady od legionarov, ak tu vobec nejaky legionari su. Jednu otazku a odpoved som akurat zahliadol kde sa niekto pytal ci musi vediet francuztinu - odpoved bola hlavne si nezabudni hlavu. Myslel som ze toto je seriozne forum o legii....?a nie forum kde sa riesia osobne problemy(ja mam dost informacia o legii a vsetko co potrebujem, ale mozno sa mi nieco este zide, jeden nikdy nevie).Na nikoho neutocim ani nic podobne len konstantujem, tak to prosim neberte ako utok na niekoho. dopredu dakujem za odpoved

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 13:01

matus--keby si tých 80 stán prečítal našiel by si tu moc zaujimave informácie,,ale no čo už... ked sa s tým nikomu nebudeš chváliť nikto ti na to predsa nepríde,,,takže by nebola žiadna basa,nemyslím žeby niekto mal problém s tým že slúžil v Cl alebo sa pokúsil vstúpiť,,teda kým by ho nejaký "dobrák" neudal.ale radšej by som o tom nehovoril,aj pokus o vstup- ideš sa dať zverbovať do armády cudzieho štátu,,stale je trestný čin slúžiť v inej armáde bez suhlasu prezidenta

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 13:22

Spirit--myslím že každému by mali stačiť tie rady čo tu boli prezentované,,každý by chcel ist do neviem akých detailov, ale rady pre vstup sú tu rozpísané,,borci legionári čo ich sem dávali nemali takmer žiadne seriózne info a šli tam a dostali sa do Cl...ked sa tam nedostaneš tak tie rady ti budú aj tak nanič,,nie je to len o tom koľko o légii vieš ale hlavne čo jej možeš dať...na www.specnaz.cz je toho myslím dosť,,len sa treba prelúskať cez tie haldy informácíí..bolo tu niekde link aj na poľskú stranku,,,ale ved stačí si dať google a trocha rozumieť anglicky alebo inemu jazyku a najdeš všetko čo potrebuješ,,len to trpezlivo treba najsť...stranok o legii je fúra,,,,SKUSIM sem nejake dať ked už to je nutné... toto fórum bolo seriózne a stále aj bude,,a legionári tu boli, sú aj budú!!! tieto príspevky stále čítajú,,aj ked sem už nebudú prispievať, čo je veľká škoda(2rep)a može za to pár neserioznych úbožiakov čo to tu úmyselne dodrbali,,, to či musí vedet francúzsky tu bolo riešené viac krát,,treba prečítať celé forum...nemusí!!! ak sa dostaneš do castel tam ťa naučia.....

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 13:24

http://legia.cudzoziemska.free.fr/index.php http://www.legion-recrute.com/cz/ http://french-foreign-legion.com/ hadam stačí.....

Spirit (bez overenia) 9.1.2010 - 13:45

Dakujem, fakt dobre info, aj ked to tiez az tak nepotrebujem, ja len tak pre " istotu ", chapes aby som tam nesiel zbytocne. Hlavne sa sustredujem na fyzicku kondiciu a makam na francuztine, dalsi rok o takomto case to pojdem vyskusat. este raz vdaka, a vela uspechov do buducnosti

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 14:38

Spirit,,netreba ďakovať,,,,držím palce ak tam raz pojdeš....no istotu nemáš nikdy,,možeš byť akokolvek nadupaný nemusíš sa tam dostať,,ale snáď sa usmeje šťastie na teba...

KAS (bez overenia) 9.1.2010 - 15:05

PRE branko86 zdravim ta :)Mam uz precitane cele toto forum a uz dlhsiu dobu rozmyslam o LE...! par stran dozadu som cital ze sa chystas vstupit do LE..?? lebo ja idem tiez nekedy v marci by som chcel ist...;)

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 15:25

KAS--ja som branko86,,te čo pisal že chce ist v marci je brano--teda aby nebola mýlka,,musíš sa obrátiť na neho,,,teda na brana

branko86 (bez overenia) 9.1.2010 - 15:35

ak má niekto záujem môžem mu preposlať tieto knihy vo formáte pdf týkajuce sa Cl,,sú v angličtine,, sú tam aj zaujímavé obrázky brano186@azet.sk Inside the Foreign Legion autor John Parker French Foreign Legion Paratroops autori Windrow,Braby,Lyles French Foreign Legion 1914-45 autori Windrow,Chappel French Foreign Legion since 1945 autori Windrow,Chappel

KAS (bez overenia) 9.1.2010 - 15:45

Sory teda branko86...! Tak teda spytam sa vseobecne...kto sa chysta v najblizsej dobe do LE...??..ja idem CCA v marci piste seriozne....vdaka..:)

Pridať nový komentár