Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 20:07

2 REP - neviem ako, ale vedel som že si sem smeroval, k tým otázkam. Si to tu v poslednej dobe tak vystlal, že už som čakal iba to. :) A máš pravdu, nikto tu v podstate už nič nepotreboval. (minimálne mne stačí čo mám)

JAA (bez overenia) 10.1.2010 - 20:14

mas namysli to za toho "mojho kamarataa akoze ?? ale asi na to narazas ,,lebo inak neviem co myslis:whistle: a dosiel ti maaaail chlapeeee ?lebo uz my to ide tak ako maaaa :woohoo:

samarovic. (bez overenia) 10.1.2010 - 20:16

Aj jaaaj čo sa to tu deje kurva ? 3 svetová či čo ? zas kopec nových ľudí s tupými otázkami furt to iste ,čo ? prečo ? ako ? začo ? a nakoniec tu nič o legii není napísane ? oouu hlava nemám slov na tupca ! tak to už čo je ? ospravedlňte to tomu chlapcovi veď určite navštevuje 7-triedu na základnej škole . nechcel som už tiež sem nič písať ale už zo zvyku pozrel som a teším sa že vidím správne názory od správnych ľudí . Jebte na to nereagujte na tie príspevky vôbec nestojí Vám to za to a hlavne tebe 2REP sa nervačiť .Pamätám si aj ja na srandy ktoré sa tu popísali tiež som sa vždy pobavil a teraz sa mam vzdať tohto tu ? presne tak ako píše Majo nehádžme to za chrbát Nech idú do prdele tý čo sa tu nevedia správať .Ale myslím že to už pôjde zas do starých koľají porádek musí byť !

JAA (bez overenia) 10.1.2010 - 20:17

ZABUDOL SOM ,,,JASNE ,,ZE OSTANEME ;)! CO BUDEM DUPKAT KVOLI NEAKYM KNOTOM ,,,,A SI MYSLIM,,,ZE VAZNE SETKO TU UZ BOLO SPOMENUTEE,,UZ POTOM JEDINE NEAKY KONKRETNY PROBLEM DANEJ OSOBE,,NIC VIAC !

2REP (bez overenia) 10.1.2010 - 20:25

Spirit-za prvé-samovrahov sem neberieme- tvoj 10/01/2010 18:35, tak radšej ostaň a pičuj za počítačom ty a neobviňuj z toho legionárov. Za druhé- čo je to za rodinu, a AKO ZÚFALÝ MUSÍ BYŤ OTEC, ČI OTČIM, Z POČÍNANIA SVOJHO „SYNA“, KEĎ HO PICHNE NOŽOM PRÁVE V SPÁNKU!? TO SA HO NATOĽKO BOJÍ, ŽE TO NEUROBÍ ZA BDELA? Mozgy tu laguj seberovným a daj sa lečiť, dokiaľ je čas. A za tretie-život ťa naučí-ak sa nejakého vôbec dožiješ!

samarovic. (bez overenia) 10.1.2010 - 20:31

Dobrý deň prečýtal som sy toto fórum od žačáátku ,prosým Vás môže my nyekto poradyť kam a kade mám ýsť keď sa chcem stať legyonárom ?a keď si chcem zo sebou zobrať lavú ruku a nohu čy to stačy alebo my treba aj pravú ?? nech žijú kokot.i /no a teraz mi naložte !!!/ do p.i.č.i.

Achiles (bez overenia) 10.1.2010 - 20:34

[color=#FF0000][/color] Kurva chlapy o samich picovinach sa tu rozpravate a co sa tyka rec o FCL???tak pomaly nic:evil: !!! Ak ma niejaky novacik isto zaujem vstupit do FCL tu je stranka co mu ozaj pomoze!!! http://www.legion-recrute.com/cz/

branko86 (bez overenia) 10.1.2010 - 20:45

Caesar vravel Veni,Vidi,Vici - prišiel som,videl som,zvíťazil som... ja vravím --prišiel som na toto fórum,,videl som bohužial,plno ľudskej tuposti a kopu blbcov, ktorých nech Parom trafí,,ALE VIDÍM TU PREDOVŠETKÝM A HLAVNE čestných chlapov, ktorí vedia čo je to úcta a kamarátstvo, tak tu vytrvám na stráži... a tak všetci slušní ludia, čo sú tu, zvíťazia nad ľudskou blbosťou tým, že tu na tomto super fóre ostanú, a vyštveme odtialto hajzlíkov čo sa sem furt pchajú s účelom dodrbať to tu za každú cenu... Salut všetkým slušným

branko86 (bez overenia) 10.1.2010 - 20:53

Samarovic--ešte si sa zabudol spýtať že či nevadí ked máš vtáka doľava a jebák na líci,,bo za to ťa možno ani nevezmú heheh,,bohužial sem naozaj píšu dementi čo sa podobné veci pýtajú,,ale vystihol si to, a hlavne si ukázal na "yntelygenciju" pár "tiež prisievateľov"

Spirit (bez overenia) 10.1.2010 - 20:54

2REP and others, to sa stalo ked som mal asi 5 rokov a foter bol zjebany... ale to je jedno Uz len pre uplnost, ja som sa vyjadril k par veciam,uz len ked si precitate moj uplne PRVY post,mozte vidiet ze do nikoho som neskakal,ani nepicoval (TO SI MA MYLITE S clovekom ktory ma nick SWEN, proti ktoremu tiez nic nemam) normalne som komunikoval a mozno dufal ze sa ako tak zapojim medzi dobru partu na tomto fore a mozno nieco nove zistil. A este jedna vec, diki ze si sa zameral az na jednu vec z celeho mojho postu vidim ze si to aj tak "pochopil". Kazdopadne cest a ucta pred Tebou ze si byvaly legionar (nepodliezam neboj) a vdaka za to co som sa tu mohol docitat. Vidim ze sme sa tu viaceri dobre nepochopili a tym ze ste tu viaceri "partia ostrá"(co je supa pomenovanie, niekde som ho cital na tomto fore) nemam medzi Vami sancu aj ked mam mozno v niecom pravdu. Uz o mne nebudete pocut na tomto fore (lebo si to neprajete) a nemyslite si ze budem pisat pod inymi nickmi. Salut

samarovic. (bez overenia) 10.1.2010 - 21:10

branko86 že by trafená hus zagágala ?? tak hybaj čítať fórum od začiatku keď chceš pochopiť .keď nie nechaj tak .Nadávať ti späť nebudem

2REP (bez overenia) 10.1.2010 - 21:18

http://www.youtube.com/watch?v=HfPamIQ8y_0&feature=related to sice nie sme my, ale ôsma Rpima, ale tiež to nie sú holobriadkovia, veľa pomohli aj pomáhajú.Honneur a 8eme Rpima! Tu cvičia streľbu z G2. (Famas) Keď si zoberiete dlžku hlavne a ráž, na 200 m je to úctyhodné, ale to je F.A.M.A.S. Kto vie, čo to znamená? Napomôžem trochu -názov výrobnéhom podniku. A druhá otázka- existuje Famas aj v inej ráži? Ak áno, v akej, aký je dostrel a koľko je nábojov v zásobníku.

branko86 (bez overenia) 10.1.2010 - 21:19

Samarovic--nemyslel som to ako urážku, len som to chcel doplniť,,mal to byť fór chlape,,,viem že si to myslel ironicky,,,

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 21:19

Nechcem odpovedať za 2REPa, ale nedá mi to. On nie je bývalý. On bol, je a vždy bude legionár. Aj keby ukončil aktívnu službu. To je vec, ktorá je daná a nikto ju nezmení. :D

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 21:28

F..... asault ... ... stetien. (neviem ako sa to píše a neviem či to je dobre) :D viem že je aj na 25 aj na 30 nábojov niekde som aj čítal že je od tej firmy väčší kaliber niečo 7.... Neviem isto. Používajú ho aj niekde v Afrike. výrobca je pokiaľ viem GIAT industries. :D Ale treba podopĺňať. A je to bull-pop (záver za "kohútikom" či spúšťou. :D Aj som si pozeral video (rozborku) ale koľko má častí neviem.Nie som istý či sú správne info. Ale viem že sú nekompletné :D

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 21:31

samarovič, branko86 - A toto sú tie haluze na ktorých sa dobre pobavím (zaspatie, zápästie) :D Nič v zlom, ale tie naše klepi niekedy stoja za to. :D

Allija (bez overenia) 10.1.2010 - 21:36

No ja sa tu skrivam za rozkom i pozorujem.kad bi ste sa nudili tak som tu a pripraveni sam . Druhi REP kurac, hvala ti lepa, ti si nechas skakat po hlavi ot takich kao je spirit i swan ved pozri kazde forum na slovensku tam spirit nick, majku im jebem materinu kuracam sa nozom bi ho rosparal moj otec takeho kad bio jedan rok kao jeho sin. I creva vipustil na hnoj. Ili syn to je jedno.Smrada da jeba popustinu moju kuraci Spirit i Swan,kao vasu majku jebano sricino. Allija

branko86 (bez overenia) 10.1.2010 - 21:51

jasne ved ved sa to vysvetlilo heh,,tak je vsio charašo Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne no Famas G2 používa zásobník na 30 rán..z M16 a striela všetkými nabojmi ráže 5.56,,a dostrel 450 metrov

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 21:56

Ináč zakladám tu stávkovú kanceláriu. Dám pivo pre každého ak sem do 48 hodín niekto nenapíše že kde sa dá vstúpiť do LE a čo má pre to spraviť. Kto prijíma? :)

samarovic. (bez overenia) 10.1.2010 - 22:01

hej a myslím teda niekde som čítal keď si to dobre pamätám že efektívny dostrel pri dobrých pov. podmienkach je 600 m ?

branko86 (bez overenia) 10.1.2010 - 22:10

Majo--no newem či sa toho piva dočkáme hehe,,rátam s tým že zajtra sa tu zas objaví podobná otázka,, no ved treba čítať a potom sa robiť múdrim http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/emoticons/tongue.png Smarovic--no môže byť,ale neviem,,famas som naživo ani nevidelhttp://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/emoticons/smile.png

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 22:28

čítanie na dobrú noc. Majte sa, možno sa nejakú dobu neozvem. neviem. Držte sa tu a bráňte toto fórum ako keby to bol náš Camerone. http://www.valka.cz/clanek_10995.html

Majo (bez overenia) 10.1.2010 - 22:34

A na pobavenie, neviem či to tu bolo alebo nie, to sa oplatí vidieť zas a zas :D http://www.youtube.com/watch?v=vjK_yFNIHHQ

Majo (bez overenia) 11.1.2010 - 00:40

Nedá sa mi spať. :) Le fabuleux destin d'Amélie Poulain - Osudy Amélie Poulainovej -Amélia z Montmartu - ten film odporúčam každému. Skutočne pekný film (síce bežný romanťák), ale zas až tak bežný nie je

Majo (bez overenia) 11.1.2010 - 04:09

Vidím to na 3 dni bez spánku. :D Teraz nemôžem spať lebo sa mi nedá a zajtra lebo nebudem môcť. :D

Majo (bez overenia) 11.1.2010 - 05:54

http://www.youtube.com/watch?v=GcppHTkBO_o http://www.youtube.com/watch?v=5HXMHdhQL_8&feature=related

2REP (bez overenia) 11.1.2010 - 21:33

Chalani-čo dodať? Som na vás hrdý. A myslím , že nielen ja, ale každý normálny legionár. Veď vy už legionármi skoro ste, je to len otázka času, keď zabúchate na bránu. A páči sa mi, ako dávate na frak tým dotieravcom. Máte pravdu: branko 86, Majo, Samarovic, dobre ste to vystihli-ostaneme na stráži a nech ťahajú do ... uvedomil som si to aj ja, že by bolo nefér odísť - a vy sa tu trápte s nimi. Veď tie kurvy len na to čakajú, ako tak pozerám. A pre JAA- chápem ťa, ale budeš sa čudovať, čo všetko sa tu ešte dá prediskutovať predtým než pôjdeš. A ako sebavedomejšie sa budeš cítiť. Keď už príprava, tak poriadna. No a s Famas- idem na hubu, ste dobrí! A stačila jedna otázka... Inak budem ešte chvíľku potvoriak a nepomôžem, lebo nie je treba, ako vidím, a ťažko na cvičisku... veď to poznáte. Existuje aj iná- väčšia ráž, a neobvyklá. Ono s tými rážami je to tak, že sa väčšinou vyrábajú rovnaké, ako tie nepriateľské. Došla mi munícia a vedľa leží nepriateľský vojak s plným zásobníkom-žiaden problém. Ale napríklad 7,63 do zbrane s hlavňou 7,62 nedáš. A tu je nová otázka-kvôli čomu to je? Takto chalani..., ak to niekoho nebaví, jasné, že sa na to vykašlite, nedávam otázky pre otázky, ale preto, že si myslím- zíde sa vám to. Strašne sa mi páči, ako ste zareagovali na Famas.Až sa to tu trochu vyčistí od tej hávede, dám sem official docs de Famas.Zatiaľ toto: http://www.youtube.com/watch?v=OUrlwzrZ2Xo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3QzZs2843vM&feature=related atd, to si tam nájdete až po štvrtý diel.Je to samozrejme airsoft, teda nie skutočná, ale dobrý popis, v angličtine, čo väčšina z vás ovláda viac ako franinu, no a tu je ešte niečo reálne. http://www.youtube.com/watch?v=6Y7nXcEmJfI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=pTkQTvr2524&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zezs-IABkJs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=LejLaFCZRXI&feature=fvw takže vidíš Majko, že keby mal to držanie pažby pri hlave, tak mu to vyrazí zuby. To sa robí len z frajeriny. Tu jedna je: http://www.youtube.com/watch?v=otOoMHSMHaU&feature=related Fakt -teraz ma serie, keď tak premýšľam, keď si to uvedomujem, že kvôli pár kokotom si tu nemôžeme dávať veci, ako sa patrí. A keby ste sa už úplne nudili, aké pištole používa LE a kto ich nosí? Srdečne ďakujem za odpoveď zdravému jadru (branko 86, ty v ňom už samozrejme si tiež), lebo viem, že tentokrát tí štváči budú tichúčko ako voš pod chrastou. Salut, 2REP P.S. Allija kľudne piš, pohoda. Z toho tvojho komentára mi slzy tiekli od smiechu. Nejako vizuálne som si ťa predstavil, ako vykukuješ spoza rohu...

Baby (bez overenia) 11.1.2010 - 21:52

2REP teší ma že si tu zostal napokon :evil: a je to len dobre túto partiu nerozbije nikto ani Rocky. Si tu píšeme už strašne dlho a to tu vytvorilo kamarátsku atmosferu. A preto nech koná admin a nech zmaže zbytočné príspevky. [size=5][b][/b][/size][i][/i]Pre nováčiko.. Všetko tu je tak čítajte od prvej strany. Samozrejme že sa vám to nechce čítat. Lahšie je sa opýtať a čakat na odpoved ako si prečítat všetko čo tu je. !!!

branko86 (bez overenia) 11.1.2010 - 22:06

sedím a dumám nad Veľkou encylkopédiou moderných vojenských zbraní a popri tom pátram po inernete a čo nachádzam? k tým pištoliam, je to anglicky ale hadam sa z toho dá rozumieť všetko a takisto sú tam obrázky, http://www.thehighroad.org/showthread.php?p=5865953 niečo zaujímavé som našiel pri pátraní http://www.ludd.luth.se/~antenna/t2k/saul/rules/legion.htm presne tak páni, nikto nás odtialto nevytlačí a ked niekto zapíli že tu sa nič nedá dozvedieť a zistiť, že to to je fórum oničom nech si radšej dá na papuľu zámku,,, 2REP otázky sú dobré a bavia myslím že každého, tak budeme hľadať správne odpovede.... Salut všetkým

samarovic. (bez overenia) 11.1.2010 - 22:34

2REP toto ja móóžem vďaka za tie videá . je to pištol - H&K USP - alebo po starom P8 tak by sa mala volať nejaka staršia verzia či to je správne neviem ak nie doplň ma ,ďakujem .

2REP (bez overenia) 11.1.2010 - 22:42

Spomíname tu admina, ktorý to má zachraňovať... Ten musí byť už šedivý z tých vulgarizmov, hlavne mojich v poslednom čase, aj keď... písal som tu už dávno, že k legionárom trochu tej vulgárnosti patrí, a on zase písal, že vulgárne príspevky sa budú mazať. Má pravdu, súhlasím, len nech zváži, čo je vulgárne, -či slovami, alebo obsahom? Á propos, nezabudli sme sa poďakovať „nejakému „Martinovi Bellovi-autorovi článku o légii? Boli by sme tu my bez jeho článku? Poslali sme preč odtiaľto pár žien... ok, v légii ženy nie sú. Toto je chlapské fórum.Nehrejem si polievočku, ale čo tak pani Lydka (Lýdia) Koňárová- žena - a tak krásne napísala o légii(regimenty, emblémy...), že tí sráči, čo tu vletia a pýtajú sa kokotiny sa na ňu vedomosťami nehrabú ani keby žili tri životy. Komu teda úcta? Všetkým, čo sú tu, a myslia to s tématikou LE dobre. Vyhlasujem súťaž o fľašu Rémy Martin ( a platím ju aj keď vyhrám), kto mi zoženie českú verziu Seven Spanish Angels.Myslím, že to bola nejaká zálesácka boule 1983, ale tápem, (veď preto to stále nemám).... Slová viem naspamäť, to je jasné, ale chýba mi hudba.

2REP (bez overenia) 11.1.2010 - 23:13

Dobre Samo (moja skratka pre samarovic, tak dúfam, že sa nehneváš), lenže nečakaj pochvalu,veď u starej vojny ako si ty by sa už aj patrilo vedieť, tak to beriem skoro ako samozrejmosť. Správne, ale je tam ešte vylepšenie na dvojvýstrel (jedným potiahnutím kohútika pália dvojku) a strelivo je niekedy (smííích ) nielen FMJ ale aj jadro. Netreba zabúdať, že je to vojenské strelivo, nie civilné, a majú to len niektorí. A neodpovedal si mi, kto to nosi...

Pridať nový komentár