Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

oskor pojdem (bez overenia) 12.1.2010 - 02:13

jaaaj chalani "staro-nova" partia tu stale žije a drži si zostavu:)velmi ma to potešilo ked som si to pozrel po tyždni normalne som utekal sa pozriet na forum čo nove:) famas:) čoskoro dufam po našom boku ako naše "železne manželky" heh stara partia je silna a pevna ako činsky mur a drži sa silno Majo 2REP SAMAROVIC Baby ,aj Branko došiel chalani tak to ma byt:)svojich kryt a cudzich bit:)stači nabor novych členov a po nespravnych nazoroch hned idu dole odtial preč:D:)robite tu poriadok ako v komunizme VB:DDDD ste pani:)držte sa

JAA (bez overenia) 12.1.2010 - 13:13

2rep jako jasne,,,da sa tu este baars co povedat a rozoberat,,ja som mal na mysli ,,ze setko bolo povedane ohladom vstupuu a taak ...a samozrejme,,,ze sebavedomie je dolezitee ,,ci uz v civile alebo v le ... a co sa tyka vasej temy ,,nebudem sa moc pripajat ,,lebo sa tomu malo rozumiem a nechcem tuna zbytocne mudrovat,,ked o tom viem holu rit,, B) ale citam a je to zaujimave ,,a samozrejme poucnee :) a ja sa raad ucim nove veci ,,a hlavne rychlooo .. salut ..

2REP (bez overenia) 12.1.2010 - 17:04

Chalani- branko86, samarovic, sklamem vás, nie je to ono. Toto, čo ste sem dali je Pavel Bobek, tamto spievajú tuším Greenhorns. Ale melódia je tá istá, inak na tú melódiu je toľko textov, až hrúza. V každom prípade vám ďakujem za ochotu. Volal som s Neckym (mám vám odovzdať od neho pozdrav) a ten to má na MC-kazete, tak hneď mi ponúkol, že mi to stočí. Čiže je to s tou pesničkou už o.k. Je tu toľko dobrých vecí, čo ste sem podávali, ešte tak mať aj toľko času si to všetko popozerať. coskor pojdem- no ty si nám dal po boku... ale v pohode, viem, že je to žartom ,smíích.

jožo1 (bez overenia) 12.1.2010 - 21:21

[b]jožo1 napísal:[/b] [quote]je za potreby pri vstupe do légie ovládať francúzsky ?[/quote] o to je dobre potom a na nábor môžem prísť ako jednotlivec alebo sa musí vyzberať aspoň nejaká skupina

Majo (bez overenia) 13.1.2010 - 20:34

Zdravíčko páni, vidím, že ste to tu spestrili už odbornými témami. :) Chvála!!! Baby - vieš, keď človek nemôže spať tak čo budem robiť? :D Silno som rozmýšľal že si pôjdem aspoň zabehať ale ráno som odchádzal na prax tak to by som sa zničil. Som bol potom zas hore skoro celú noc. Bolo roboty. :D 2REP - Myslím že vo formácii GCP nosí pištoľ leader. Teda čo som videl nácvik CQB tak tam to mal leader. A ak sa nemýlim tak zadák nosí combat brokovnicu a s citom "otvára dvere". Ak sa mýlim tak nič :D Páni, posielam pozdrav ináč zo sporo zasnežených tatier. Ale je tu pekne. Jáj tá naša domovina má čarovné kúzlo. :) Už teraz sa teším ako si prečítam ďalšie príspevky, tak sa snažte a zaplnte aspoň 3 strany :D Držím Vám palce, nech sa Vám darí.

Majo (bez overenia) 13.1.2010 - 20:50

2REP - Nie som si istý, ale zdravý rozum mi hovorí, že ak je ten rozdiel v ráži s nepriateľmi, tak nemôžu potom zneužiť muníciu bez zbrane alebo zbraň bez munície. To som si vyvodil z toho že je tam ten malý rozdiel, ale nemôžu to narvať do toho menšieho. :) jožo1 - v náborovom sa musíte pozbierať. Nikto s tebou nepôjde ako s jednotlivcom do Castlu. Opúšťam Vás zasa na čas. Pápá :D

oskor pojdem (bez overenia) 19.1.2010 - 21:46

sa to zastavilo nej?:( pište pište nech čitam nech sa učim a v nektorych pripadoch sa smejem:D

samarovic. (bez overenia) 19.1.2010 - 23:44

Kua chalani kde ste boli !!! už som mal nerv z toho ticha som rád že Vás vidím ;) ;)

Majo (bez overenia) 20.1.2010 - 17:28

Nápodobne.. :D Legionárov ešte pochopím. Je dosť možné že vypomáhajú po zemetrasení. Môj odhad. Ale civilisti pome. :D

mac. (bez overenia) 20.1.2010 - 21:20

teraz davali na stv2 dokument o slovakoch zijucich vo cl no a pani obdivujem vas, klobuk dolu ja sa chcem vidat do cl uz davnejsie len ci by am este nekto isiel pozbierat sa viacery si myslim ze by bolo lebsie

oskor pojdem (bez overenia) 20.1.2010 - 23:35

dnes v škole sme mali besedu s ministrom obrany jaroslavom baškom samozrejme osobne on prišiel:)prišiel aj profesionalny vojak meno si nespomeniem vraveli o misiach a tak podobne dost zaživne a to nemyslim ironicky bolo cele posedenie,kukal som jak dravec na myš:) pan minister vzdelane a mudro vela krat so štipkou humoru rozpraval a je videt že niečo v hlave ma...po asi dvojhodinovom sedeni sa pozbieral a odišiel .samozrejme moja šikovnost si ho odchytit a opytat sa na velmi pre nas važnu a zaujimavu otazku že " či neuvažujete alebo neriešite v blizkej buducnosti zrušenie služby v cudzej zložke ,cudziom štate teda armade kedže je to zakazane a tento zakaz može schvalit a dovolit nam len prezident...bude to niekedy aj unas ako v inych štatoch kedže len v jedinej krajine EU a NATO sme štat ktorý to ma zakazane a je to trestne ?:(odpovedal už ale nie velmi ako som scel:D sme slovaci SME HRDÍ (dalej som ho nepočuval velmi ...) ked armada,tak naša,prečo cudzia?hned sa opytal či myslim konkretne LE a povedal som že nie to len tak zo zvedavosti.ale hlupak nieje:)videl som nanom a dobre vedel o čo išlo:)ja len tak pre zaujimavost že je to čerstva originalna a prava infoška od praveho osobne ministera obrany uja bašku :)takže chalani jebat na naš štat...načo to všetko?hrdost?a za čo?že ani na lietadla nemame peniaze a ked chalani vydržia mesiace na misii a zomru len preto lebo cestou naspat najebu do kopca?šetria beru do penaženky a ani poriadne lietadlo neni...jebat slovensku vladu a ministerstva a všetkych politikov do huby MIER všetkym vojakom ktorí 19.januára 2006 zomreli pripojim aj toto http://referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/uvahy/23631 ked som to čital mal som zimomriavky SALUT

Majo (bez overenia) 21.1.2010 - 10:25

čoskoro pôjdem - No, ak odpovedal hentak že prečo vonku keď môžeme doma tak si sa mal opýtať prečo naši nerobia nábor. :D Podľa mňa pre to, lebo nakupujú nové vybavenie. A je jednoduchšie to kúpiť pre 5000 vojakov ako pre 10 000. Môj názor na neorganizovanú ozbrojenú zložku a bandu chudákov ktorým vstúpne ego už pri splnení základných predpokladov do OS SR. Ale tak s tým nič nenarobíme. Ak to nezrušia, tak nech si nás potom lapajú!!! :(

gabo (bez overenia) 21.1.2010 - 17:55

zdravim chlapi, chcem sa spytať, či mam šancu dostať sa do legie ak vidim slabšie do diaľky, mam 1 dioptrie

oskor pojdem p… (bez overenia) 21.1.2010 - 18:09

mam 12 :D sorry ale neplanujem zverejnovat nič bližšie:)študujem a to či si mysliš či na strednej,alebo vš to už je natebe:ˇ)nehnevaj sa namna ale nepokladam to za potrebne tak ako ked sa teba opytam na to aky dovod maš nato že sa to pytaš mna,hoci všetko ma svoje vysvetlenie:)

Pali (bez overenia) 21.1.2010 - 18:38

Zaujíma sa podľa vás niekto o ten zákon? Podľa mňa ten zákon je tam len aby tam bol a nikto sa ním nezaoberá.Ešte som nepočul,že by niekto s tým mal problém.Každý kto to myslí s LE vážne sa .........na nejaký ...... zákon a pôjde. Sme v EU a hranice sú otvorené.Neviem si predstaviť, že by niekde čakala hliadka a striehla na niekoho čo chce vstúpiť do LE.:) Tí naši politici to majú celé v .... a len sa predbiehajú kto viac nakradne.Každým dňom si viac uvedomujem, že tu už fakt nechcem žiť.

Melderon (bez overenia) 22.1.2010 - 00:14

akurat vazne nad tym rozmyslam ze by som tam isiel najblizsie dni,samozrejme keby nas bolo viacej,nechysta sa niekto?

Admin (bez overenia) 22.1.2010 - 11:35

Som rad, ze sa tu rozbehla živá diskusia a toto forum žije. Práve preto som sa rozhodol do jeho obsahu nezasahovať. Vyselektovali sa tu prirodzene autority - jednolivci, ktorých názory tu rešpektujete a ktorí zároveň toto fórum chtiac nechtiac usmerňujú a to je dobre. Tak by to malo byť aj nadalej a ja do toho nemienim zasahovať. Prestal som riešiť aj nadávky, ak to bolo v norme lebo k tejto téme sem tam tvrdšie slová patria, ked sa chce vystihnúť podstata veci. Ale pri vyššie písanom príspevku od Paliho som už musel zasiahnuť. Hádam budete všetci súhlasiť, že by sa tu mala udržať istá úroveň. Zverejnili sa tu velmi užitočné, presné a praktické informácie pre všetkých, ktorí to myslia s FL vážne a myslím, že toto Forum ma dosť vysokú úroven. Ak teda si chce niekto vyliať tuná srdce, ako napr. Pali, tak by sa mohol zase trošku ovládať - dá sa to napísať aj diplomatickejšie - a nespomínať tu meno Adolfa H., riešiť rasizmus, nacizmus atd... Toto fórum si čítajú rôzne osoby a bol by som rád, keby mohlo pokračovať ďalej.... Este jedna vec. Dostal som od jedneho z vas email, kde ma upozornil, ze sa tu strašne často opakujú otazky nováčikov ako napr: čo mám robiť ked chcem vstúpiť do FL atd, atd... A že to znižuje úroveň Fóra. S tým čiastočne súhlasím, ale čo mám robiť? Ja predsa nemám opodstatnený dôvod niekomu zmazať takýto príspevok, ani nemôžem nonstop sedieť pri kompe. Už dávnejšie som navrhol, aby mi niekto z vás poslal článok, kde budú napísané všetky praktické informácie pre záujemcov o vstup do FL. Ako, kde, kedy, za akych podmienok to je možné. Ak by som takýto text dostal, zavesim to na web a k tomuto článku bude vytvorené druhé Fórum, kde sa budú riešiť praktické info, rady, riešiť, či niekoho zoberú do Legie, ked ma práve vajce menšie do lavého atd... Toto staré Fórum by tak zostalo pre vás. Dik za pochopenie

jožo1 (bez overenia) 22.1.2010 - 16:09

čoskor pojdem zaujímam sa preto lebo tiež ešte študujem a po dokončení štúdia plánujem ísť a vek prezradí veľa

Majo (bez overenia) 22.1.2010 - 21:26

Páni, mám otázku. Myslíte že by mohlo pri dnešnej situácii armád sveta prísť k zákopovej vojne? Alebo sa to bude riešiť ako doteraz? Alebo cvičený a skúsený by riešili závažné veci a branci by útočili hromadne ako v niekdajších sv. vojnách (zákopy a podobne)? To iba tak pre zaujímavosť. A myslím že to je dosť aktuálna téma tak chcem počuť aj Vaše vyjadrenia. :)

Majo (bez overenia) 22.1.2010 - 22:06

Pre naše stálice, ak sa bude dať, napíšťe aspoň že je všetko OK. Lebo takéto odmlčanie nie je bežné. Hádam je všetko ako má byť. :)

JAA (bez overenia) 23.1.2010 - 21:44

no je to zaujimavaaa temaaa,,ale v dnesnej dobe si myslim,,ze to nehrozi ,,skor si myslim,,ze hlavy sveta by to riesili razantnejsim krokom ,,(atomove bomby ci podobne veci ,,,ale to musi najpr niekto zacaat ,,neaky arabsky kokot prepnuty"hodi bombu ,,,a potom maju ostatny parny dovod na odvetu ,,najsilnejsie velmoci sa rozbijuu ,,potom 3svetovaa a az potom zacne zakopova vojnaa ale o holi zivot ... to je iba mooj nazor ,ale rad si vypocujem aj dalsieB)

Cib1 (bez overenia) 23.1.2010 - 21:54

Dobry den, Ja mam o FL tiez vazny zaujem...ale sak to je na dlhsie. Ako tu niekto pisal, ze tiez chce ist a keby nas bolo z SVK viac by bolo lepsie. Rad by som sa skontaktoval s par ludmi co teda mate o FL realny zaujem v najblizsich mesiacoch. Tu je moj mail kto chce nech sa prosim ozve mozme sa dat dokopy viaceri, tym sa aj rychlejsie riesia problemy atd. Dik Vopred! janko.cibik@gmail.com

Majo (bez overenia) 23.1.2010 - 21:56

Ja si myslím že si nikto v blízkej dobe netrúfne použiť až takú hrubú silu. Ak si všímate tak dosť veľku dôveru dnes kladú práve na špec. jednotky ktoré dostávajú za úlohu tie bomby a prostriedky na výrobu vyhľadať a odstrániť. :) Ale tý branci bez výcviku s podradnou výbavou, myslím, že im by nič iné neostalo iba sa niekde zakopať a čakať kto sa objaví. :) Pošli ich dobiť krajinu, mesto... :D Myslím že to by sa nepodarilo. To nie sú trestanci ako Malinovského armáda ktorý dostali za prebojovanie sa do Berlína slobodu. Oni by mali väčší strach a nemali by taký dôvod sa niekam dostať. Či?

Baby (bez overenia) 24.1.2010 - 00:46

Jediný kto môže spôsobit vojnu je USA skurvene velký svetový policajt tohto sveta :lol: :woohoo:

JAA (bez overenia) 24.1.2010 - 01:00

jasne,,su specialne jednotkyy ,,ale ked neaky mohamed hodi niekde atomovu bombu ,,"napr v USA ,,tak mam strach ,,ze oni poslu specialnu jednotku,,opetuju to tak isto ,,cize bombou proste zacne kolotoc ,,ide vlastne iba o to,,kto to prvy zacneee ,, a myslim si ,ze aj keby Amerikaa nevedela presne ,,kto to hodil,,oni by si uz nieco nasli"teda niekoho ..napr hirosimu ked vyhodili do luftu ,,myslite ,,ze keby mohli by to neopetovali?! ja si myslim,ze urcite ,,aj z urokom ako sa povie !

Majo (bez overenia) 24.1.2010 - 11:31

Tak to je pravda. Detto keby bol ešte stále Bush pri moci. :D Teraz tento mi pripadá byť trochu bezpečnejší ako on. Ale hádam také nič nebude, lebo by to lietalo nad nami. Jedna by zlyhala a padla mi na dvor. :D Ale zasa keby nevybuchla predám ju Rusom :D. Joke.

JAA (bez overenia) 24.1.2010 - 12:29

aj mne sa zdaa lepsi ,,ma aj neako slovo narozdiel od vsetkych tych politikou atd ,,co iba tapu a pica s toho"tuna na slovensku mame dost osobytnych pripadou ,, ,,pred volbami,,ze napr, rozpusti tu veznicuu guantanamoo,,a stalo sa taak ,,sak teraz maju ist k nam traja vezni odtial,,to tiez neviem naco je dobree ,,urcite za to dostaneme peniaze ,,:woohoo: teda nasi politici ,,,B) jaaj keby som ja mohol jeden den byt v politike,,ja by som tam nimi spravil poriadok ,,,a tam by som im dal zigulaki na plyyn ,,aby vydeli tvdru realituu buzerantom ,,nikdy ma neako politika nezaujimala ,,ale co sa teraz deje ,,vazne,,robia si co chcuu ,,raz v zivote som volyl,,aale aj naposledy .. aj tak to je setko iba fraskaa na oko superaa ,,oni uz maju davno pred tym vybrate,,ja si myslim,,ze zalezi iba na tom,,kto polozi vacsiu zalohuuu :woohoo:

mac. (bez overenia) 25.1.2010 - 09:34

JAA no tak to co si napisal tak to si myslim aj ja a podla mna to je uplne svata pravda ale sak nic nerobia iba rozkradaju stat

Baby (bez overenia) 25.1.2010 - 12:21

a čiastočne si za to môžme sami :P nám ludom slovenským je uprdele kto nám sere na hlavu a ako moc. Všetci sa niečoho bojíme a nechceme nič spravit, nijako dat najavo že sme nespokojní. SLOVENSKA MENTALITA :sick:

JAA (bez overenia) 25.1.2010 - 12:55

ide o to,,ze sme este poznaceny komunizmom ,,,"nechame zo sebou zametat a podobne veci,,ale tie casi su uz prec ,,"komunisti ,,a teraz uz iba nova generacia musi dozriet a budu sa mat veci troska inaak ,,a v prvom rade sme mali stat ,,to je tiez nevyhodaaa si myslim ..

Majo (bez overenia) 25.1.2010 - 13:10

Môžeme si za to aj my, ale len čiastočne. Ako písal tuším JAA, je jedno či pôjdeš voliť alebo nie. Tak či tak si tam dosadia koho chcú. A tam si zasa budú zákony stavať iba pre seba. Ale toto je zbytočné rozoberať vnútornú politiku SR. Teda aspoň myslím. To je jedna absurdita za druhou čo sa tu deje. :) To Husajn bol lepší vládca ako títo naši. :D

JAA (bez overenia) 25.1.2010 - 14:05

asi tak neakoo,,ja od nasej vlady nic necakam,,,tak nech necakaju ani oni nic odomnaaa ,,buzici !!!napr vo SVAJCIARSKU ,,viete o tom,,ze tam sa vam v zivote nemoze stat,,ze by sa z vas stal bezdomevec alebo podobna vec,,, to je politikaaa ,,!!

2REP (bez overenia) 25.1.2010 - 20:11

Salut tout le monde ! Tak, a som tu zas...aspon na chvilu. Vidim,ze bojujete dalej chalani, to je spravne.Vela rozumnych slov, niektori z vas sa uz teraz spravaju ako legionari, asi si uvedomujete, ze onedlho nimi budete. A to sa ceni.Vidim aj novacikov, ktori sa snazia zapojit, fajn, tak chlapci len skromne, rozumne, slusne a vela vam toto forum moze dat pred vstupom do LE. A prekvapil admin, to sa tiez ceni. Aspon u mna. Ano chalani, ma pravdu, ak nemaju byt tu na fore problemy (a mozno aj mimo neho) a ma fungovat dalej, treba niektore veci opatrne. Toto forum je fakt dobre, tak si ho treba udrzat. A mat na pamati, ze to cita fakt kdekto, to by ste sa divili...Admina potom mozu buzerovat kadejaki sasovia, ze sa na fore deje to a to, je v rozpore s tym a tym- ved mi rozumiete, co mam na mysli. A na Slovensku pokial viem je fakt vsetko mozne. Rad budem reagovat aj ja, je tu par veci, ktore u mna zarezonovali, len treba cas. Zakopova vojna-Majo gratulujem, super otazka.A neboj sa, stare zranenia sa ozyvaju len obcas a nove zatial nie su.Ale vazim si zaujem. Od noveho roku je legia viac v pohybe, tak s tym vela suvisi. Legionari nie su na tom teraz casovo najlepsie, podmienky u niektorych dost obmedzene. Sampiero napriklad sa teraz vobec nedostane k internetu. Necky je momentalne tak daleko,ze ani nekomunikujeme. Takze trpezlivost, trpezlivost a este raz trpezlivost.Smiiich.Niektore vyjadrenia tu ma pobavili,boli trefne. Aj ked do smiechu mi velmi nie je. Stve ma momentalne ten hyenizmus panov z Lengley v pripade tragedie na Haiti- hynu ludia a oni to brzdia ako mozu len preto, aby si tam hned od pociatku budovali dalsie pozicie pre nove cvicisko. A hned za kopcom. A pre bezcharakterne sive eminencie zo Svetovej banky a americkych podnikatelskych kruhov tych vyvolenych vytvorit podmienky na ich „investovanie“ a spinave obchody. Hnus! Ale to je americka politika... Pokial viem, na Haiti prisli uz aj nejaki slovenski zachranari, tak fajn, len opatrne, situacia je je fakt nelahka. Mam pre vas aj ja otazku- ale len pre tych, co to s LE myslia vazne. Ale to nabuduce, musim na vas nieco vymysliet, lebo ste lisiaci, tak nejaku vojensku lest by nezaskodilo hodit, aby ste sa poriadne zapotili. Smiich. Latku ste uz posunuli poriadne vysoko tak na vas uz musime my stari takto. Drzte sa a drzte forum, nech ma aj nadalej minimalne taku uroven, ako doteraz. Cordialement (srdecne zdravi), 2REP

mac. (bez overenia) 25.1.2010 - 22:43

2REP ja ta obdivujem si fain vidim ze si spravny chlap a vies ako navec citam citam toto forum a zaujali ma tvoje prispevky a zistilsom ze si neni iba neaky fasomot co si mysli ze vsade bol vsetko vie a vsetko videl videt na tvojich prispevkoch ze uz mas neco zasebou vysoky obdiv ti patri

Majo (bez overenia) 26.1.2010 - 11:54

JAA - To Švajčiarsko, super príklad. Nový Zéland tak isto. Monako a Andora ani nehovorím. A to sú maličké krajiny už. Tam sa nedá hovoriť ani o tom že by ich tam ťahala nejaká monopolná organizácia. A vraj v Andore sú ešte k tomu ceny riadne pod tými našimi. Tak o čom to je? :D 2REP - som rád že si napísal aj o chalanoch ako sa majú. Predsa sú súčasťou fóra a aj stále budú. Tak treba vedieť ako sa kto má. :) A o cvičisku na Haiti som ešte nepočul. Tak to tak ale je všade. Aj keď bola tsunami tak prvé čo sa tam postavilo boli hotely a pre ľudí čo tam umierali na infekcie a zranenia sa ešte teraz niekedy nenájde príbytok a žijú 10 v jednej provizórnej izbe. Na zaplakanie že niekoho pánom vedia byť peniaze.

2REP (bez overenia) 26.1.2010 - 22:10

Dovolil som si vyber z poslednych vasich prispevkov, to co ma dobre pobavilo.Je toho viac, ale niektore predsa : Branko 86 - 11/01/2010 22:06 presne tak páni, nikto nás odtialto nevytlačí a ked niekto zapíli že tu sa nič nedá dozvedieť a zistiť, že to to je fórum oničom nech si radšej dá na papuľu zámku,,, coskor pojdem12/01/2010 02:13 chalani tak to ma byt svojich kryt a cudzich bit stači nabor novych členov a po nespravnych nazoroch hned idu dole odtial preč robite tu poriadok ako v komunizme VB DDD JAA12/01/2010 13:13 ... a co sa tyka vasej temy ,,nebudem sa moc pripajat ,,lebo sa tomu malo rozumiem a nechcem tuna zbytocne mudrovat,,ked o tom viem holu rit,, (tu som padal som do kolien) 24/01/2010 12:29 jaaj keby som ja mohol jeden den byt v politike,,ja by som tam nimi spravil poriadok ,,,a tam by som im dal zigulaki na plyyn ,,aby vydeli tvdru realituu buzerantom Samarovic 19/01/2010 23:44 Kua chalani kde ste boli !!! už som mal nerv z toho ticha (a tu uz rovno na hubu) Majo 21/01/2010 10:25 Ak to nezrušia, tak nech si nás potom lapajú!!! 24/01/2010 11:31 ...Jedna by zlyhala a padla mi na dvor. Ale zasa keby nevybuchla predám ju Rusom Baby- 25/01/2010 12:21 ...nám ludom slovenským je uprdele kto nám sere na hlavu a ako moc. Všetci sa niečoho bojíme a nechceme nič spravit, nijako dat najavo že sme nespokojní. (svata pravda Baby, mudra rec). Ale ty mas uz pomaly cerveny minus za malo prispevkov. Smiiich.Tak pome! K tej zakopovej vojne-Majova otazka pripajam aj ja moj nazor Zakopova vojna nie je myslena len ako boj v zakopoch, ci na poziciach v opevneni. Axiomou (to co sa nedokazuje, lebo je to tak) a odvekou pravdou v bojoch a vojnach je, ze uzemie, ktorym neprejde noha vojaka vitaznej armady sa nepovazuje za dobyte. A to ani v pripade jadrovych vojen.Mozes tu krajinu zbombardovat, rozbit na kasu, na padrt,ale nevies, ci tam stale nie su naslapne miny, plyn, radiacia, zamorene prostredie bakteriologickymi zbranami. A pod zemou v protiatomovych bunkroch dobre pripravena odveta,cakajuca v plnej sile. Nemuseli by to byt len trestanci, ktorych by nahnali na prieskum tzv.prvotne dobyteho teritoria.Urcite by to boli v tejto dobe spec.jednotky (tie su vzdy v urcitom pocte u kazdej armady drzane az do konca, a to aj vtedy, ked sa jedna o prehru, lebo maju za ulohu uchranit dolezite osoby, dokumenty, atd.)- u nas hlavne ludia z REPu, REGu, REI,REC- to kvoli zameraniu a pripravenosti na jednotlive ulohy. Jasne, ze tam neposlete trubacov od MLE, to by bolo nanic. Na to existuju v kazdej armade plany a jasne pokyny..A branci bez vycviku ako pise Majo by isli len v pripade, ze by sa jednalo o stav po 3.svetovej. Ak by nejaki vobec ostali.S istotou viem, kto by isiel na prieskum uzemia po 4.svetovej- ludia odeti v zdrapoch handier, vyzbrojeni kamenom a kyjakom. Rozputanie svetovej vojny v dnesnom svete nie je take jednoduche. A to ani v pripade „svetoveho policajta“. Preto su lokalne vojny-pod plastikom hrozby medzinarodneho terorizmu, ktory sa kupodivu siri vsade len tam, kde je bud ropa, zaujimave nerastne bohatstvo a strategicke suroviny, alebo zaujimave lokalne podmienky pre navonok nezaujimave obchody, akymi su napriklad pestovanie a vyroba narkotik a z ich predaja nasledne financovanie cinnosti tajnych sluzieb a „operacii najvyssieho utajenia“. Ktory kongres, parlament, duma, proste zakonodarny zbor vam priamo, verejne odsuhlasi financovanie agresii do zvrchovanych statov? Snad len americky a anglicky. Je lahko si vytvorit imaginarneho nepriatela a vodcu, nejakeho UBL, na ktoreho zvalime vsetko.Kazdy uz dnes vie, kto bol realne za utokom na dvojicky. Opytajte sa trebars hociktoreho Rusa tu v legii na vojenske umenie Arabov. Odpovie stroho-Arabi neznajut vajevatj- Arabi nevedia bojovať. Mozno tak beduini, tuaregovia, niektore kmene na uzemi sucasneho Alziru, -aj tych vycvicili najprv Francuzi...Ale vedia to u nich doma, na pusti, so sablami a puskami, na konoch. To, co sa stale hovori o nejakych strategickych kufrikoch a cervenych gombikoch- oblbovanie ludi.To funguje v akcnych filmoch made in USA. Vsetko je relativne...Prave preto je tu v dnesnom svete stale hrozba, visiaca ako Damoklov mec.Lebo netreba hladat sialenca, ktory stlaci nejaky cerveny gombik, takych sialencov, co by to urobili, je na svete plno. Tych sa velmi netreba bat, lebo k tomu gombiku sa nedostanu.Treba sa bat tych sialencov, ktori slepo posluchaju tie sive eminencie v pozadi. Ktore maju moc prehovorit, diktovat a ovplyvnovat verejne mienky. Treba robit vsetko preto, aby tu moc nemali. Co sa tyka toho nestastneho zakona v SR- super prispevok od coskor pojdem , ma to velku vypovedaciu hodnotu. Nechcem komentovat vyrok pana ministra, nie je to moja osobna vec, myslim ze asi vychadza z jeho presvedcenia, ze na Slovensku treba riesit dolezitejsie veci.Nuz kto chce kam, pomozme mu tam. Podcenuje stanoviska a neriesi problemy prave tej skupiny slovenskej populacie, ktora najviac tvori jeho rezort.Ti co su teraz v tej jeho armade, ti tam ostanu do smrti? Len preto, ze je uz profesionalna? No nazdar! Tak bude ta armada aj vyzerat. Objavili sa tu na fore uz davnejsie, ale aj nedavno ludia, ktori boli v slovenskej armade, niektori odisli, niektori tam stale su. Nebudem tu pisat kto, nebodaj ich nick, to by bolo voci nim nefer, nech tu pisali cokolvek, dobre, alebo zle. Na to netreba byt jasnovidcom, skuseny vojak zo slov vycita vela. Ti, ktori su tam stale si musia davat obrovsky pozor, prisaha viaze. Zakon zakazuje. Takto ale stat svojou politikou a spominanym zakonom operuje velmi nefer hlavne voci tym, co to chcu skusit inde, ak doma nie je teda moznost.V LE ako vidno je. Strasit stale tym, co davno neplati je nehoraznost. Sralo ma to uz dlho, hlavne tie neiste stanoviska, otazky, co ked a co ako... nesrali ma ti ludia, co sa to tu pytali, ale ti, ktori tento stav sposobuju uz dlho a v rozpore s medzinarodnymi uzanciami.Preco sa ti chalani maju bat to doma diskutovat - v pokoji s blizkymi, riadne sa rozlucit, povedat si co a ako dalej.S kludom povedat matke, otcovi, frajerke, manzelke-idem to skusit, zarobit, pomoct nam vsetkym z biedy.Nebojte sa, vratim sa, zavolam po prijimaci, potom si budeme pisat, volat, ubehne to. A ked sa mi ma nieco stat, stane sa aj doma. Boja sa ale, ze to praskne z nejakeho dovodu a oni sa nikam nedostanu. Potom su zbytocne frustrovani oni, ich rodiny, blizki.Pytam sa kvoli komu, kvoli comu? Co robia ti vasi slavni poslanci, tie pijavice naroda, ti paraziti v parlamente? Preco nereflektuju na poziadavky svojich volicov, vdaka ktorym (ich hlasu) beru nekrestanske peniaze za nicnerobenie? Ich synkovia do legie netuzia ist, davno im ockovia pripravili firmy, peniaze, dobre zamestnania, zabezpecili na dve generacie dopredu.Bohati su bohatsi a chudobni chudobnejsi. A este sa im upiera pravo ist slobodne kam chcu. Ved ti blbci by si mali uvedomit, ze bez jedineho eura vynalozeneho na tych chlapcov sa im po case vratia, so znalostou jazykov, vycviceni, pripraveni sa zapojit kdekolvek.A budu na osoh statu, nie na tarchu.Tych par dezerterov, co narobilo Slovensku hanbu hlavne v zahranici, co popisali za par korun hovadiny v casopisoch, aby boli slavni,nech teda tych poriesia-doma! Na nich nech uplatnia ten neplatny zakon! Co to je za hajenie Slovenska pred svetom takouto stupiditou? Dal som si tu namahu a hovoril som s ludmi autorizovanymi na taketo odpovede. Vojenska policia LE (bezne sa jej slangovo hovori gestapo, aj tu pouzivame ten vyraz) tieto veci neriesi, to znamena, ak by to bolo v rozpore s pravidlami NATO, EU a zakonmi jednotlivych statov(nabor zo strany legie), posielala by prec uchadzacov aj zo Slovenska. .....“francuzska cudzinecka legia vsak vsetkymi svojimi prostriedkami obhajuje prava a zaujmy svojich vojakov bez rozdielu narodnosti, rasy, vierovyznania,momentalnej, alebo byvalej statnej prislusnosti, rodinnych a majetkovych pomerov, civilneho statusu“ . Civilny status-tu sa rozumie stav-slobodny, rozvedeny... Armada SR prestala, ako Majo pise, robit nabor. Nechcu novych, teda ani tych, ktori citia, ze v zilach im koluje nejaka vojenska krv, ze ich to do armady (akejkolvek ) taha.Tak sa pytam-kam maju ti chalani ist? Robit traktoristu na druzstvo? Aj to je poctiva robota, ale nie kazdy to chce robit. Kazdy ma nieco vysnivane, nejake predsavzatia, plany do buducna. Preco ich kazit hlupym, nefunkcnym zakonom? Stanovisko LE ako celku k tejto otazke je jasne: LE, ako sucast francuzskej regularnej armady a jedna z ozbrojenych zloziek RF neskuma a nehodnoti zakony krajin, z ktorych dobrovolnici pochadzaju. Nekomentuje zakony zvrchovanych suverennych statov, nech by boli akekolvek, pretoze toto povazuje za vmiesovanie sa do politiky cudzieho statu. Tak dumajte, chlapi. A mam tu otazku: Co by ste si so sebou do LE zobrali? ( co, nie koho-tak nepiste, ze frajerky! smiiich ) Myslim to vazne takze je jasne ze touto otazkou oslovujem len tych, co to myslia s LE naozaj seriozne. Treba porozmyslat s chladnou hlavou. Bez ohladu na rocne obdobie, tak nepiste “ ja chcem skusit v marci, ja vtedy a vtedy“..atd. Tu sa ukaze, kto ako sa seriozne problematikou LE zaobera, logicke uvazovanie, kto forum skutocne cita, sleduje stranku LE,alebo kto len ako vichor sem znenazdajky vleti a hned rychlo mi poradte, lebo ja chcem uz-aj vediet. Buducich legionarov srdecne zdravi 2REP

JAA (bez overenia) 26.1.2010 - 22:13

sak viem o com rozpravam,,,a ked niee ,,tak radsej drzim klapackuu a som tichooo B) alee konecnee nas patron zavital,,dobre ,,ze si dal o sebe vediet a drzim palce ,aj chalanom! tak daj nieco do placuu ,,som zvedavy ,,ci sa zapotimeee :evil: ps:-kazdy vie ,kedy pride ten jeho caaas ,,,a mam taky divny pocit"za uchom ,,ze ???!!setko je tak ako maa byt !!:whistle: a majoo ty kedy dojdes z toho taboraaa ,,chcem ti s tym este pomoct ,,nez sa vytratim .... salut!

2REP (bez overenia) 26.1.2010 - 22:56

ja by som chcel ist neak v aprili a zobral by som si zo sebou neake teblaky spodne pradlo higienu,hlavne seba a neaky svoj rozum holenie zakladne veci

mac. (bez overenia) 26.1.2010 - 22:58

2REP pani ospravedlnujem sa zle som napisal malo to byt pre2REP a nie ze to on pise som sa sekol hlboko sa ospravedlnujem fakt pani ............................................... ja by som chcel ist neak v aprili a zobral by som si zo sebou neake teblaky spodne pradlo higienu,hlavne seba a neaky svoj rozum holenie zakladne veci

JAA (bez overenia) 26.1.2010 - 23:08

uuf akurat som vysiel z vanee ,, v tejto veci mam uz davnoo jasnoo ,,a ten zoznam mam napisanyy B) .............ale kdeeee ????.......................................................................hm ........no predsa v hlave vazeny! tak v prvom rade si beriem papiere,,vyucny list"kopiu,,potom keby som mal neake skolenia a podobne veci,,tak takisto papiere atd ..pas ,z tym obcanskym vieme ako to je ,,,;) vodicak ,, potom malu cestovnu kabelu "vak ,nic velkee ,,v prvom rade dobre holeniee ,,"vieme preco ??!potom drogeriu ,zubna hygiena a aby som nezabudol ,,naplastee"vela naplasti!! samozrejme zasyp ,,a ako si tuna spomynal,,najlepsie organicky,,ziadnee spreje ani dezodoranti a podobne veci !!potom by som si tam hodil neaku bundu ,,dzogingovu aj s kapucou,,na behanie,,k tomu samozrejme aj gate ,,takysto volnee ,,"na beh a pod.neake dobre tenisky "na beh ,,dve tricka dvoje spodky ,,troje ponozky a pre istotu aj spodky"heh istota je gulomet ,,no pani a som zbalenyy !!a este by som zabudol ,,vodotesne hodinkyy ,,,viem preco salut ,,,bolo to v rychlovke ,,mozu tam byt nedostatky,,ale mne by toto uplne staci,,ja nejsom narocny !!

JAA (bez overenia) 26.1.2010 - 23:13

jejda chlapi sorrac,,este jedna velmi dolezita vec,,!!SLOVENSKO -FRANCUZKY slovnik aj s fonetikou ,,!

Pridať nový komentár