Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2 REP pre Admina (bez overenia) 5.2.2010 - 16:09

Salut, Tak ako Majo, aj ja ťa Admin chcem poprosiť, aby si vymazal všetky príspevky pod nickom 2REP na stranách 92-96 "an blok", teda všetky pod týmto nickom. Je to preto, lebo ak sme ti sľúbili, že úroveň fóra udržíme, tie veci tu nepatria. Nebudem rozoberať, kto to sem dal, aby som nevyvolával zbytočne dohady a neistotu. A tiež nechcem to, aby si sem musel každú chvíľu chodiť a korigovať vugarizmy a nevhodné veci. Dúfam len, že nechcem po tebe nič príliš prácne, ale iste chápeš, že je to v záujme veci. A príspevok 02/02/2010 16:54 taktiež, nepísal som ho ja, ale týka sa ma, tak preto. Vopred ti ďakujem. Samozrejme ten text na ktorom sme sa my dvaja dohodli –to platí, ten sem dám. 2REP

Majo (bez overenia) 6.2.2010 - 03:42

Páni, tak z tohoto mi nabehli zimomriavky. Stručné, jasné, výstižné. http://www.youtube.com/watch?v=582dUJQPuqU

Sedliak (bez overenia) 6.2.2010 - 14:28

mam len par otazok co sa tykaju samotneho vybereho konania v FL prva : ci sa da co sa tyka zdravotnej prehliadky oklamat pri zrakovom vysetreni nejako sosovkami abo podobne? u nasej armady som spravil toto vysetrenie bez problemov mal som pripustnu normu 0,5 ale mam pocit ze sa mi to kus zhorsilo tak nechcem zbytocne riskovat ze ma kvoli tomu vratia druha : co je pravdy na tom ze ak som odsudeny v SR napr.ci ma automaticky vydaju naspat polici....a ak by ste sa pytali ci som zatial nie :P :D niekde som to cital tak sa spytam radsej :) ocenil by som keby mi odpovedal niekto kto vie odpoved... ;)

camerone (bez overenia) 6.2.2010 - 21:25

Ahojte! vsetka cest a slava ludom co sa snazia pisat k veci... Kde sa berie ta drzost a opovazlivost pisat pod nickom niekoho ineho??? Prosim Vas dajte nejaku otazku!

Majo (bez overenia) 7.2.2010 - 03:32

camerone - Zdravím ťa, ja som jednu otázku položil v jednom príspevku na konci. A bol by som rád ak by sa niekto našiel kto by odpovedal. :D

camerone (bez overenia) 7.2.2010 - 10:36

Zdravi ta aj ja Majo! Konecne niekto kto sa neboji Badat v historii...vdaka Majo... a teraz Indocina Dlha a nelutostna vojna proti Viet Minhu, v nej prislo o zivot tisicky legionarov, vyvrcholila v zufalu bitku o pevnost Dien Pien Phu... Pisal sa rok 1946, november mesiac vyhlasenia Vietnamskej demokratickej republiky na cele s prezidentom Ho Či Minom, napadly partizanske oddiely Viet Minhu 29 francuzskych jednotiek.... V Hanoji si partizani po odpojeni inzinierskych sieti uniesli a pozabijali celkom 600 francuzskych dostojnikov. Zbrane ktore pouzivali poloautomaticka puska Garand M-1, automaticka puska Browning(BAR)... oblubena pre rychlost strelby. MAT-49 vojna trvala 1947-1954 1948 bitka pri Phu-Tong-Hoa...........3REI 1949 Ninh-Phuoc.......................2REI 1950Dong-Khe........................3REI, 1BEP 1951 An-Hoa.........................13DBLE 1954 Obrana Dien bien Phu.. 1.a2.BEP, 2.a3.REI, 13.DBLE, 5.REI V indocine prislo o zivot viac ako 10 000 legionarov v indocine sa zrodila Madam ktorej vraveli aj ANJEL Dien Bien Phu...

camerone (bez overenia) 7.2.2010 - 11:16

Ústava Slovenskej Republiky Preambula My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychadzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave: tak, to je toľko k zákonom čo sa tu rozoberajú, ústava je ten naj... zákon, tak prečo ho nerešpektujú aj politici??? Prvá hlava čl.7 (2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykonáva zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods.2. alebo čo ma úplne dorazilo.... Čl.7a Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou... Takže chlapci ak žijete v Orange, Laudun, Saint Christol, Nimes, Castelnaudary, Calvi,Djibouti, Guyane, alebo na Mayotte.... tak sa to asi vás netýka, to zabudli do ústavy dopísať... moja česť Vám!

2REP (bez overenia) 7.2.2010 - 17:47

Salut chlapi, Camerone- opäť pekné príspevky, česť aj tebe za ten dnes 11:16. Chccel si otázky, tak jedna- hodnosti v légii ti niečo už hovoria? Myslím menovite, od najnižšej po najvyššiu. Lebo sa to tu písalo, o legionároch- vojakoch, podôstojníkoch, dôstojníkoch a pod. len okrajovo, v súvislosti s čapicami. Ale len ak sa ti chce. A ak som to niekde nepostrehol, tak sa ti ospravedlňujem vopred. Majo- dobré klipy. Pre sedliaka - ja konkrétne by som zase ocenil, keby si si prečítal staršie príspevky, pretože sa tu o zrakových vadách popísalo dosť. Nielen otázok, ale aj odpovedí. Tak nevidím dôvod to opakovať. Ale radím ísť k odbornému lekárovi, nech vieš na čom si. O tom odsúdení- Ak si odsúdený ešte nebol a nehrozí ti to, tak prečo sa to pýtaš? Veľa záleží od toho, za čo, teda za aký trestný čin, či úmyselný, alebo neúmyselný. A o tom tu už tiež bolo.

camerone (bez overenia) 7.2.2010 - 18:23

Francuzske hodnosti Soldat(legionnaire) de 2e classe Soldat(legionnaire) de 1e classe Sergent Sergent-chef Sergent-major (obsolete) Adjutant Adjutant-chef Major Aspirant Sous-lieutenant Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant-Colonel Colonel Général de Brigade Général de Division Général de Corps d´Armée Général d´Armée Maréchal de France ak to nie je spravne ta sa ospravedlnujem... moja adresa je marek-asus@post.sk 2REP ak by si mohol napis nieco by som potreboval poradit...Vďaka

hautecorse (bez overenia) 7.2.2010 - 20:38

omluvam sa ti tu verejne 2REP za to co som minule napisal ak ta to urazilo/// budem rad, ak bude ten moj prispevok vymazani///.Len tolko ti vysvetliim ze sa popilo tak to bolo zo srandy /// sak ale take somarini by som ako vazne nepisal,///Tak ece raz prepac. Respect! ///Sa uz nehnevaj a neries to prosim ta.

Sedliak (bez overenia) 7.2.2010 - 22:15

2Rep viem cital som skoro od zaciatku bolo tam spomenute co sa tykalo toho zraku ze do urcitej hranice zoberu tiez ale nejake finty ako by sa to dalo oklamat tam neboli alebo si nepametam teda okrem toho naucenia sa naspamät celej tabulky... a odsudeny niesom sice budem mat sud ale niesu dokazy voci mne a aj keby ma uznali vynnym tak neumyselne v sebaobrane by to bolo... no a klasifikovali to ako neprimeranu sebaobranu s nasledkom tazkeho ublizenia na zdravi(nechcel som to pisat sem ale ked si pisal ze podla toho ze co tak posud) s pozdravom

2REP (bez overenia) 8.2.2010 - 07:31

Pre hautecorse- ja nič nebudem riešiť a ty to už ďalej nerozmazávaj! Nie „ popilo sa“, ale bol si určite ako snop. A čo viem, boli ste viacerí. Také hlúposti môžu vyjsť len z opitej hlavy. Horšie by bolo, keby si uviedol správnu hodnosť,... atď. Jednou zo základných vlastností legionára je vedieť sa kontrolovať, a to aj v pití. Inak potom hanba padá na všetkých. Na to pamätaj. Ale pobavil si a zároveň nasral viacerých. Nabudúce opatrne. A už o tom ani slovo. Drž sa. Salut, 2REP

2REP (bez overenia) 8.2.2010 - 08:21

Pre sedliaka –bolo mi jasné, že ťa súd čaká. Len som to nechcel rozoberať, je to citlivá téma a tobôž tu. Si tu nový, tak len dúfam, že to tvoje „qq“ nie je opačne nohami. Ale nech si kto si, netreba hneď robiť z niekoho kriminálnika. Ak samozrejme je pravda to, čo píšeš. Aj v sebaobrane môže niekto druhého dokaličiť. Napadne ťa viacero ľudí a ty sa brániš, máš na to, použiješ tvrdé techniky, stane sa. Vinu posúdi súd. Tu v LE ti za to body naviac nikto nedá, s tým nerátaj. A zisťovať sa to bude. Ak by si vyfasoval trest nepodmienečne, a ušiel pred ním sem, to ti len priťaží. A okamžite ideš domov na výkon trestu. Takéto veci tu netreba písať, potom niet divu, že to číta ktokoľvek. A niečo mi tu nesedí tak ako v prípade toho Ivana s pôžičkou. Na to mám skrátka nos. Poznám veľa takých, čo sa na nich niekto len pozrel a oni mu hneď rozbili hubu. A potom tvrdili, že to bolo v sebaobrane. Ak to klasifikovali ako neprimeranú sebaobranu, asi mali dôvod. Primeraná sebaobrana neznamená, že niekto ti dá facku a ty ho prizabiješ. Trénovaný človek si musí dávať lepší pozor. Tu je zase tá vyrovnaná psychika. Anaboliká a steroidy, alkohol jej určite nenapomáhajú. Ja to posúdiť nemôžem, to posúdi súd. Ale osobne byť v civile a v SR, uvažovať o LE, tak tu o tom ani neceknem. S tými očami som sa hádam vyjadril jasne! Poradil som ti očného, sú rady na fóre, tak hádam stačí, nie? Nežiadaj práve od legionára, aby ti poradil na fóre seriózneho webu, ako oklamať légiu. Prejdeš-prejdeš, ak nie, choď domov! 2REP Pre ostatných chalanov- srdečne vás zdravím," stará sekcia", na nejaký čas odmlka, povinnosti sú povinnosti. Salut,2REP

Baby (bez overenia) 8.2.2010 - 14:53

Zdravim 2REP napísal som ti s iného e-mailu ako si radil tak aby si nebol prekvapení :) inak v marci by som už chcel vypadnúť. Tak potom napíš na e-mail čo a ako. Či stým súhlasíš ? :) Snad sa mi splní sen a dostanem sa tam a potom smer 2REG a pivo s tebou :lol: :woohoo:

Sedliak (bez overenia) 8.2.2010 - 16:39

Teda 2Rep nejdem to ani rozpytvavat len dodam ze v okrese kde je prevazna vecsina romskej populacie,nejake prepady niesu vynimocne a po dvoch bodnutiach od chrbta len tak ze nejaky smrad to povazuje za frajerinu a srandu mi nikto nemoze povedat do akej mieri sa mam branit!!! nech si kazdy utvori nazor aky chce.Proste veci co sa tykaju nejakych podmienok tomu nepomahu to som potreboval vediet vdaka za poradenie A ak si to zobral ako nejaku urazku to oklamanie na zrakovej prehliadke tak sa ospravedlnujem... Nakoniec len dodam ze lutujem ze som nesiel hned po skole a nechal som sa odhovorit..:S

Majo (bez overenia) 8.2.2010 - 18:23

Boha ľudia de ste? :D Šak tu nikoho nieje už riadne dlho. Nemám čo čítať po škole a po práci. :D Nemáte čo písať? :)

camerone (bez overenia) 8.2.2010 - 18:29

Armada Českej republiky bude prezbrojovat celkom zaujimava zbran samozrejme od českej zbrojovky: zacina to az 24.30 min. trak si to nastavte http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-4-2-2010.html?s=0 a mame o com pisat...hned by som ju otestoval:evil:

camerone (bez overenia) 8.2.2010 - 18:32

http://images.google.sk/images?hl=sk&source=hp&q=CZ+805&rlz=1W1ADBS_en&oq=&um=1&ie=UTF-8&ei=YEpwS6LpLYOC_QadsOnrBA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBMQsAQwAA

Majo (bez overenia) 8.2.2010 - 18:39

camerone - teda poviem ti že z toho musí byť radosť strielať. Dostrel 1 500 metrov a účinný 500 je už dosť si myslím. Aj OS SR chceli teraz niekedy zbrojiť. Viem že zo všetkého nového majú 8 kusov a testujú. Ale či to zoberú a či nie to je otázne. A tú zákazku do Indie že 70 000 kusov možno predajú tak to už musia byť riadne prachy. Keď tých 8 000 ks robí jeden a pol miliardy Kč.

Matus (bez overenia) 8.2.2010 - 18:43

Zdravím...Určite to tu bolo spomenuté, ale ako to tam je, že skončim si svoju "šichtu" a musím byť na kasárňach, alebo aj normálne do civilu. Ďakujem borci (sorry za urcite opakovanu otazku)

Matus (bez overenia) 8.2.2010 - 18:47

A ešte niečo by som chcel...Určite je tu niekto, kto sa venuje zbraniam-čo znamená napr. 5 MOA snažil som sa to vygooglit =D, ale nepodarilo sa mi to. Ďakujem

camerone (bez overenia) 8.2.2010 - 18:54

nasa armada by potrebovala najskor zjednotit vystroj a vyzbroj... v AČR to uz vsetko maju... aj nasa armada ma velmi dobry potencional, bol som sa pozriet na akademii v LM no a niektore veci naozaj klobuk dole.. ale akoby som to povedal aby som nikoho neurazil, tie veci nevedia predavat.... Staci spomenut letecke opravovne Trenčín, vyroba Aligatora .... ale nasa armada by potrebovala ministra, kt. nemal modru knizku a neboji sa robit velke veci a tazke rozhodnutia!!!! Vojaci su na to aby prestiz SR zastupovali aj v zahranici...a nielen v mierovych misiach...uplne by stacilo keby sa zapajali do spoluprace tak ako ČR

Majo (bez overenia) 8.2.2010 - 19:18

camerone - To je pravda, naši majú tiež kvalitný materiál. Aj 2REP to tu raz tuším spomenul že vz. 58 je dobrý. Ale vieš ide aj o to naučiť tých vojakov s tým narábať aj naslepo ako sa povie. Lebo sú aj taký ktorý by sa chceli zdokonaliť v tom odbore. Ale aj to tu bolo písané, tí už sú dávno preč. :) U nás dosť opadol zbrojný priemysel celkovo a to je dosť chyba. Už len z ohľadu financií. Tak ako ČZ tak isto by aj naši mohli teraz predávať za ťažké peniaze. Ale s tou modrou knižkou si to vystihol, sa smejem ešte teraz. :D Asi si myslia že ak príde ku globálnemu konfliktu tak slovensko niekto zásobí. Ale každý bude mať dosť problémov zásobiť seba a naši budú neschopný si už teraz niečo vyrobiť. Tak sa staneme zasa raz iba niekoho satelitom. Asi to bude USA alebo niekto z blízkeho východu. :D

Majo (bez overenia) 8.2.2010 - 19:29

matus - prekladať ti to tu nebudem, ale tu je toho dosť. (našiel som to cez google) http://www.shootingtimes.com/optics/moast_040407/ V LE je to tak. Zo začiatku si moc toho času nenájdeš lebo sa budeš musieť všetko učiť a trénovať. Ale po čase je sa mi zdá voľný víkend (pokiaľ nemáš službu) a aj cez pracovný deň máš voľno. Ale neviem či od 5 alebo 6 večera a aj to len keď nemáš službu. Ale samozrejme ak máš voľno tak ťa pustia aj medzi ľudí.

Matus (bez overenia) 8.2.2010 - 19:33

Ďakujem... preložiť si to toľko preložím..., ale to musím, byť na kasárňach alebo to môžem aj v sukormnom byte?...( =D hovorím akokeby som tam bol =D )

camerone (bez overenia) 8.2.2010 - 19:53

mali by to robit tak ako v CL... ziadna upratovacia firma a vyberove tendre za nekrestanske peniaze, aby sa o armadne pozemky starala sukromna firma... nech sa staraju mozno by to nebolo na skodu veci...ked to mozu robit legionari a stihat pri tom ine veci...

. (bez overenia) 8.2.2010 - 20:52

Zdravim 2rep dakujem za odpoved ohladom tej varikokely ..chcem sa este spytat ci mam zatajit podmienku alebo povedat? ci si to maju ako zistit nech som v obraze aby som zbytocne neodrbaval.

brano (bez overenia) 8.2.2010 - 23:04

Maj - Camerone ti odpovedal velmi dobre na tvoju otazku, ale este by som to doplnil. Boli pouzite lietadla C 47. dela raze: 105mm 75mm bezzaklzove minomety raze: 120mm 81mm Koty (asi myslis pevnosti francuzov): Anne-Marie Beatrice Isabelle Gabrielle Huguette Claudine Dominique Eliane Dovod vojny: Vsetky krajiny v indocine uz boli nezavysle, ale Vietnam bol iny pripad lebo bol podporovany ZSSR a francuzi nechceli odovzdat moc prokomunisticky orientovanym revolucionarom. Prehra mala za dosledok uplny odchod francuzov z Azie Dufam ze je to spravne a ak nie tak ma prosim opravte.

brano (bez overenia) 8.2.2010 - 23:37

Uz davnejsie som pisal mail do LE. Poziadal som o informacie pre uchadzaca a odpisali mi takto. Je to v anglictine, ale dufam ze to nie je pre vas problem a ak ano rad pomozem z prekladom. Dfam ze to pomoze. Tak tu to je: In answer to your email, we address a documentation (enclosure) to you which summarizes the essence of what it is necessary to know about the methods of engagement for the Foreign legion. IMPORTANT: a) For any medical problem only an army medical officer is entitled to rule on yours case. This is done exclusively within the framework of the visit of engagement. b) For all the cases concerning justice the answer to your question can be done only after one preliminary discussion with a recruiter in a Station of Information Foreign legion (P.I.L.E.) or a Station of Recruitment Foreign legion (P.R.L.E.). Any volunteer, whatever his nationality and his country of origin must be presented in one of the stations of recruitment or information of the Foreign legion in Metropolitan France (idem for the residents in the DOM & TOM), with a valid identity paper. It can present every day of the year in an office of the Foreign legion, nevertheless we advise you to come in the week from 9:00 to 17:00 to facilitate the administrative tasks. Lodging and the food are ensured throughout the period of recruitment. The candidate will then be subjected to operations of selection and orientation during one period of approximately 04 weeks, and this without any contact with outside. We draw your attention to the following points: · recruitment is opened to the men (and only to the men) 17 years ½ at 40 years. No exemptions before and after these crenels. · The Foreign legion cannot grant any support in your administrative approaches to you to obtain a visa (nationals except the EEC). · The Foreign legion cannot financially help you for your project of voyage. It is strongly advised to you to have a ticket return in order not to find you in infringement with respect to the French legislation on the stay from abroad. If its candidature is approved, the volunteer will be authorized to subscribe one 05 years duration an unconditional contract minimum. In the contrary case and whatever is the reason, it will be immediately returned to the civil life. Personal businesses has to take to present to you : · At least 01 valid identity paper, therefore minimum a valid passport with or without Visa for the foreigners at the European Community (otherwise an indentity card for the nationals of the EEC). · 01 correct civil behaviour, Body linen for 05 days (slipways, undershirt, socks), · 01 pair of sport shoe, · complete Toilet bag (brushes with tooth, towel, foam to be shaved and razor, soap), · Maximum 30 to 60 € of pocket money (in small cuts). Not to take : · Convey/motor bike, · telephone or laptop, reader MP3, · cumbersome or invaluable object, · notebook of accounts - cheques or bank card, · etc… Do not forget to consult the enclosures, For more information consult following Internet sites: http://www.legion-recrute.com http://www.legion-recrute.com/en/

brano (bez overenia) 8.2.2010 - 23:41

A este nieco naviac. JOIN LEGION ETRANGERE (answers questions: to see the end of the document) http://www.legion-recrute.com TERMS OF REFERENCEThe selection and incorporation are permanent. After your arrival in a station of recruitment, you will be cabin and nourished free. 1. To make application form, you must present in an stations of recruitment whose addresses are reproduced on Internet site of Division recruitment of the foreign Legion : http://www.legion-recrute.com 2. After a first medical examination and a series questions in a station of one duration recruitment from 1 to 3 days, you will be possibly authorizes to subscribe one five years duration an unconditional contract (5) minimum. 3. You will be then directs on the Center of Selection d’ Aubagne, close to Marseilles, to be subjected there to operations of selection and average lasted orientation from 1 to 14 days : - medical and sporting Controls, psycho technical tests. - Talks of safety and motivation. If the candidature is approved at the time of the weekly commission, you will be built-in. In the contrary case and whatever is the reason, you will be immediately returned to the civil life. If recruitment is opened to the men from 17 to 40 years (parental authorization for the minors certified by the French state, therefore the Embassy of France for the foreigners), the candidates of less than 18 to 30 years have however much more chances to be selected. QUESTIONS - ANSWERS 1. Documents : For residents of countries outside the EEC it is necessary to be in possession of a valid passport. The recruiting office cannot offer any aid for obtaining documents. No letters of intent or pre-enlistment can be sent and no financial support can be given for transportation. It is explicitly understood that no guarantees of enlistment are either given or implied. All selection tests are effectuated in France. As a general indication, about 1 of 7 volunteers eventually succeed in the tests. 2. Medical aptitude : Medical aptitude is determined ONLY by the medical corps of the French army. No foreign certificates are recognized. Minimum visual acuity : * uncorrected: minimum 0,5 for each eye * corrected: or [7/10 and 2/10], or [6/10 and 3/10] or [5/10 and 4/10] (total: 9/10 with the two eyes) Correction in dioptres : * near-sighted: -10 * far-sighted: +8 3. French language : It is not necessary to speak French in order to enlist. French language classes are provided during basic training. 4. Selection tests : All candidates pass a summary athletic ability test "luc-leger". Principal : two lines are marked on the ground. The distance between the lines is 20 meters. The candidate runs back and turn between the lines for as long as possible following an imposed rhythm. Every minute the rhythm accelerates by 0.5 km/h. There are of course other standard tests. However, in order to preserve equal opportunities, their nature and content cannot be revealed. 5. Dossiers : It is not necessary to prepare an enlistment dossier. Valid identity papers or passport (see above) are the only required documents. However, providing more supporting documents increases the chances of enlistment. 6. Pay : Legionnaires receive the same pay as soldiers in the French regular army. The pay scale is determined by rank, years of service and postings. Bonus pay is awarded according to missions. As an example, basic monthly pay (excluding postings and bonus) is ??? euros for a legionnaire 2nd class and 1556 euros for a staff sergeant. Food, lodging and equipment are provided at no extra charge. Legionnaires who have served for a minimum total of 15 years qualify for an army pension payable either in France or abroad. 7. Diplomas : No scholastic or professional diplomas are required. Qualifications increase the chances of acceptance however whatever the qualifications ALL legionnaires begin their careers as simple soldiers. 8. Specialization : Legionnaires are trained first and foremost to become elite combat soldiers. They can also with time become specialized in a large variety of other fields (administration, health care, maintenance, computer science, transmissions, public works etc.). These other specialties can facilitate their eventual return to civilian life. 9. Contracts : The initial contract is for a period of 5 years and is not negotiable. The legionnaire can continue his career with subsequent contracts of 6 months to 3 years until reaching 15 years service or even more if his rank and service record so permit. 10. Advancement : Advancement is obtained according to merit. Legionnaires are promoted not according to their prior qualifications but by virtue of the qualifications they obtain during their successive contracts. 11. Documentation : Documentation and brochures can be obtained by writing to the following address : 1� R�GIMENT �TRANGER DIVISION DE RECRUTEMENT DE LA L�GION �TRANG�RE BP 38 13998 MARSEILLE ARMEES 12. Enlistment forms : No enlistment forms can be sent by mail or by internet. 13. Leave : During basic training (16 to 20 weeks) no leave time is given except for an occasional week end. Annual leave is established according to time in service. 1 year : 20 days 2 years : 35 days 3 years and more : 45 days Leave may be taken anywhere in mainland France. Requests for taking leaves in other countries are subject to special conditions. 14. Naturalization and citizenship : French citizenship is granted by the French government, not by the Foreign Legion. Foreigners may apply for French citizenship after ??? years of service. Provided that the legionnaire has a good service record the Foreign Legion can facilitate the administrative procedure. Legionnaires who do not wish to acquire French nationality have the option to obtain the status of resident alien. 15. Prior military service ? Many legionnaires have prior military service in their home countries. This is not however a necessary requirement for enlistment.

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 10:28

brano - odpoveď stála za to a tie info tiež. A tak sa chcem niečo spýtať teda. Všade napísal čo je dôležité a čo nie. Ale napísal že nie sú dôležité napríklad tie dokumenty o vzdelaní a certifikáty. Aj tak ich je lepšie zobrať? A pas. Pas nemám. Je "šengen". Stačí mi aj občiansky preukaz? :D Vážne dobré info si sem pohádzal. Teraz nech nejaký nováčik na fóre napíše že nevie či tam môže ísť keď má chlpy na pravej ruke dlhšie ako na lavej. :D

camerone (bez overenia) 9.2.2010 - 12:08

toto je prezbrojenie po slovensky: http://www.youtube.com/watch?v=YZlCVzfdmoc&feature=related a tu je vz.58 to je moja srdcovka, a nove doplnky od Fab Defense izraelskej vyroby dokonale: http://www.stream.cz/?m=profile&a=main&user_domain=seznam.cz&user_name=JJANDISS&video_id=146164 uzasne!

camerone (bez overenia) 9.2.2010 - 12:32

zaujimava reportaz o Afganistane: http://vikend.nova.cz/clanek/novinky/video-afganistan-vikend-8-2-2010.html

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 13:18

Majo stačí aj občiansky preukaz :) máš to na offical strankach napísane :P :) Inak Marec je môj a už sa chystám :pinch:

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 15:08

Jáj už som to našiel. :D Dík moc baby. Marec to už by si mal mať super podmianky (počasie). Ani teplo ani zima.

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 16:37

čítajte, zaručená zábava. :D http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_%C4%8Derven%C3%BD_hranol http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Dzurinda http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din Obrázok zbrani vo vývoji Talibanu. Budeme si musieť dávať sakra pozor. :D:D Príjemné čítanie a pozeranie. http://www.strategypage.com/gallery/images/new_taliban_secret_weapon.jpg

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 16:48

http://www.youtube.com/watch?v=B9vl6jJJCIE&feature=related

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:11

Majo dobré videa:) a teraz idem čítat :laugh: Inak kedy sa chystáš ty Majo do FL alebo si to zatial len plánuješ ? :) snad sa tam raz uvidíme :)

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:22

baby, ja mám také dve priority do CL. Urovnať si jeden zdravotný problém a spraviť maturitu. Maturitu robím až o rok. Ale ak by som z nejakého dôvodu chcel ísť skôr tak aj tak si musím vyriešiť ten zdravotný problém čo je zasa finančne náročné. A tým pádom aj časovo pre mňa. Takže dajme tomu že ten rok a pol a padám preč. :D

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:23

Ale už bolo aj tak že keby nemám problém so zdravím tak už som tam. By som kašlal aj na školu. Aj tak tam chcem byť dlho a nie len prvý kontrakt. :)

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:28

jj a aké máš problémy. Ak nechceš a je to súkromné tak to chápem:) . já mám tiež problém ale len s očami, ale to ma nezastaví aj kebyže mám žrat beton v LE. :evil:

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:30

No tuto to nechcem riešiť. Vie to tu JAA a 2REP. Ale to je problém takého rázu že kvôli tomu by som na 100 percent pohorel. Preto si to potrebujem dať do poriadku.

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:34

Jasne Majo :) Inak môj životný ciel, v ktorom ma usmernil 2REP :) http://www.youtube.com/watch?v=QZyR2TLXJRo

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:40

Ja som dostal tiež radu. Tiež som tú radu prehodnotil a pouvažoval ako začať. Tiež som rozhodnutý začať v 2éme REG. Plno možností. Skúseností. I keď mojou cieľovou zastávkou by mal byť GCP. Ale to už nejako poriešim v priebehu diania. Ale v tom prípade by sme mali byť pod jednou strechou tak nebude problém sa stretnúť. Dať nejaké to pivko a zatrénovať čosi.

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:42

Hurá, no snad sa tam dostanem já už o mesiac a ty potom o ten rok a pol :) potom já budem už skúsení mazák a privítam ta :laugh:

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:45

Aj tak prvoradé je prejst cez sito a potom až premýšlat nad tým kam íst :) já sa na tom strašne teším, kedy konečne vypadnem odtialto :( :)

Pridať nový komentár