Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 00:13

http://www.youtube.com/watch?v=U5D0ko7jSU4&NR=1 Ta baba je Polka.A vedla nej spieva jej sestra. Napomozem len tolko, ze sa mozno vola Kowalczyk.Kto boli tie baby? Kde spievali a co je ich najvyznamnejsia pesnicka? V ktorom state a hlavne kedy?

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 00:36

http://www.youtube.com/watch?v=uAUNf_fxhGw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jfcXHpXy3ic&feature=related Sisters Kowalczykove-Katarzyna nevedela co so zywotom ziciem, ogy, lebo v Holland to bolo bezne, tak brala a stiahla aj mladsiu siostru.Ej Katarzyna, kde je Mis—sisipi. http://www.youtube.com/watch?v=dJwXxenUZFE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=EuIMS8uxI1s&feature=related

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 00:41

Počúvajte text. Zamyslite sa. Verná predstava o našej terajšej demokracii. :) http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw Tehla v stene. Jedinec v spoločnosti, v tom omáčkovom systéme ktorý si mocný ľudia sveta niekedy premiešľaju ak sa im chce. Kurva serú ma niektorý v mojom okolí a nič s tým spraviť nemôžem. Ale pred odchodom do LE mi ostáva ešte zmastiť jednomu nevyzrencovi ksicht. Potom to mať význam nebude. Kuj železo kým je žhavé. Nikdy som nikomu nechcel zle, no zmena je život. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Piči aby mňa sralo niečo za čo nemôžem. Pre S. S, viem že si tu už bol na tomto fóre a zistíš kde je sever. Dúfam že si túto správu prečítaš. Keď k tomu príde, deň dopredu ťa upozorním že sa stretneme. Vedz že všetko znesiem. Ale rodinu a priateľov špiniť, to nie!!! Teš sa

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 00:44

Vyznáš sa aj do hudby, ale pre mna je to úplne neznáme :ohmy: takže o hudbe asi moc nepokecáme :laugh: :kiss: A Majo neber si to tak moc :) Nič sa nedeje!!!

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 00:45

tu nieco vlozim.Ale na to treba aj 3G sluchatka a phono EE. http://www.youtube.com/watch?v=_96NDtf-9Ok&feature=related Prave preto ze stare , ale dobre.Pokracovanie nasbuduce...

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 00:47

AAA Majo Pink Floyd som niekedy žral, ale tie časi sú už preč. :) Práve skvelé texty ich robili skvelými.:)

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 00:53

2REP - trochu som sa hudbe venoval v mladšom veku. Ale taktiež 0 bodov no. :D A hento čo som písal tak to chcem aby čítal jeden človek ktorému som kedysi veril. Teda viac ako polovička príspevku mu patrí. A šak on ví. :D Verím že to aj očakáva. Lebo ja keby niečo spravím také ako on tak sa zakopem. :D Baby - pink floyd stoja za to. Ale tiež ich počúvam už iba rekreačne. No film The wall sa im podaril. :)

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 00:55

[b]2REP napísal:[/b] [quote]Vyznáš sa aj do hudby, ale pre mna je to úplne neznáme :ohmy: takže o hudbe asi moc nepokecáme :laugh: :kiss: A Majo neber si to tak moc :) Nič sa nedeje!!![/quote] /// Som písal já omylom pod nickom 2REP :) :woohoo:

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 00:56

Majko, nas Majoslav, maskot legie, Obycajny Majo, ten nas...MMLE-tebe zajebalo, alebo to zase pise p.rovocat..teur? Je vela hodin a ja musim tiez spat, do pinskej svici...2REP. Ale na dobru noc pridavam nieco tiche. Smiiich.

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:03

No prišla mi jedna docela konfliktná správa. :D Bol som to ja. Majo, ako hovoríš MMLE. :) A do štádia kedy mi má jebnúť v hlave som sa ešte nedostal. Len som si asi až moc nechal nasrať na hlavu a nič som s tým nerobil :D Tak prajem Dobrú noc. A nech sa darí.

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:10

http://www.youtube.com/watch?v=FJJlGIToMMw&feature=related do pitvora uz ma nejebte ved uz je to ako v blazinci so zupanikmi na zelenom travniku a s vychadzkami Dr.Chocholouska. Uz len tie granatomety nam chybaju.Tak co nam uz naozaj vsetkym trtosi? Ved hymna slovenska nemoze byt Slovinska. Tak teda mne uz asi jebe.Miso

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 01:12

Ehm. Niečo sem skopirujem, je to pekná správa od jednoho chalana, ktorý to skúsil v LE, je to dodela aktuálne. Je to hlavne pre tých, ktorý budú mať blbé otázky či vadí pupák na riti alebo nie ? :laugh: Je to pekne a múdro napísane. tak snad to nebude nikumu vadiť ani autorovi. :) [b][/b]Pokusím se napsat vše, co jsem zažil od první chvíle kdy jsem se přihlásil ve Štrasu do posledního dne v Aubagne pro ty, kteří by se chtěli rozjet do legie, aby věděli, jak to tam teď chodí a aby se tu nemusel nikdo ptát na spoustu věcí. Ještě se předem omluvám všem, kteří umí fr. za mé psaní slov, které budu psát tak, jak jsem je slyšel, neb vůbec neumím fr. Sad odjezd: 2.5.08 ve 22h mi odjížděl bus do Štrasu. Cena lístku tam a zpět 2500,-(půl roku platnost) Na Florenci jsem byl o 30min dřív, tak jak radila cestovka, ale bylo to málo, bus byl pomalu narvanej k prasknutí a jen tak tak jsem našel místo k sezení. příjezd: 3.5.08 bus měl byt v 06h ve Štrasu,ale byli jsme tam kolem 7h u garáží citroenu. Tam se taky nastupuje, pokud jedete zpět do Čech, pokud máte otevřenou jízdenku. Štrasburk, sobota 3.5. měl jsem vytisknutý sat. snímek Štrasu, podle kterého jsem po vystoupení z busu šel najít sídlo CL. Cesta byla vcelku rychlá, jen jednou jsem zakufroval, ale pomoc jedné ženy, která sama od sebe ukázala správný směr se hodila a k LE jsem dorazil kolem 9h. Jelikož bylo brzo a nechtěl jsem se hlásit hned, šel jsem za kruháč k vodě si sednou na kládu a rozhodoval jsem se co dál.Už přede mnou tam sedávalo hodně z nás Very Happy Šel jsem ještě do centra ke katedrále a stálo to za to, až na ty ceny kávy mini šálku (2e) a cigaret (5-6e) kurevsky draho tam je, neb jsem automaticky přepočítával na koruny. K LE jsem dorazil kolem 13h. Následovalo pár posledních cigaret a sms. Byla sobota a tak jsem měl obavu, aby tam někdo byl. Na dveřích mě uhodil nápis i v češtině "zazvoň a čekej" Po zazvonění asi do minuty se ve dveřích objevil starší legoš a jen koukal. Jelikož neumím fr. ani aj. skoro ani slovo, tak mu něco málo říkám a dávám pas. Legoš jen pokyne hlavou, ať jdu za ním. Usedám do místnosti, kde mi pustí video v češtině a jde pryč. Video je fakt starý a namluvený tak, že bych u toho usnul! Asi po 45min co končí video a legoš přichází s papíry a ptá se mě lámavou anglinou, jestli civil nebo angažmá. Jasně, že říkám angažmá. Papírů k vyplnění je pár, dobře vysvětlí, co vyplnit a co ne... nepochopil by jen debil Very Happy Po vyplnění jsem se přesunul do místnosti naproti, tam následovalo převlečení do jejich trika a do té pojebané modré silonové teplákovky. Legoš mi mezitím projel komplet věci, co jsem měl v batohu. Dostal jsem jejich malý tlumok, (podoba naší malé polní) do kterého jsem si dal pouze slovník, hygi tašku, ručník, dvoje ponožky, jedny trenky a cíga. Zbytek zůstal v batohu v té místnosti. Provedl mě po baráku a ukázal, kam můžu a kam ne a nakonec byl tv sál, kde jste pořad a jen koukáte na staré filmy nebo za barákem na place hulíte. Nesmíte skoro nic. Ve Štrasu byl ráj a to na vše, dobrý jídlo, hlavně ho bylo hodně a na uklízení to taky šlo. Víkend jsem tam byl sám. V Po dorazil rus a španěl, v Út iránec. Jelikož jsem nastoupil před nimi, legoš ukazoval vše mě a já potom úkoloval ostatní. Uklízet jsme museli všichni, práce byla max na 3h dopol, potom volno až do večera na tv sále nebo na place. Časy si už přesně nevybavuju: snídaně 06.30 - 7hh oběd 12 - 12.30h večeře 17.30 - 18h sprcha 18 - 18.30h večerka 21 - 21.30h budíček 06h Stlaní postelí byl poprvé fakt šok. Ve Štrasu začínáte chytat první výrazy jako: duš - sprcha raklet - taková kurva na vytírání monže - jídlo pubel - odpadky plastik - plastový pytel do košů kontajner - popelnice později jsem zjistil, že ať čistej frantík, rus, polák,maďar, japonec, číňan či španěl poví francouzsky třeba "raklet" po každý to zní jinak a piču jsem rozuměl. Ve středu navečer nám, vlastně mě, legoš vysvětlil , co nás čeká ve čtvrtek od rána. Dostal jsem plánek cesty v lámavé slovenštině, kudy podzemkou a pěšky do kasáren v Paříži. Každý Čt se totiž jezdí do Paříže. Ve Štrasu jsem byl celých 5dní, dobrý to bylo jen ke zjištění o co jde, jinak ztráta času. Ve Čt ráno po snídani nás legoš už v našem civilním oblečení se zalepenými obálkami kde byly naše papíry a mobily naložil do auta (kamio) a odvezl na nádraží. Rozlepením obálky si podepisujete okamžitý civil! Legoš šel s námi až na peron a čekali jsme, dokud nedojelo TGV do Paříže. Po nasednutí na určená místa podle jízdenky, která legii na osobu stála 70e,nám legoš zamával a odešel Very Happy Vlak vyrazil okolo 08h a v Paříži jsme byli kolem 10.30 nebo 11h,fakt už nevím. Hlásit jsme se měli nejpozději do 14h na bráně. Paříž, čtvrtek 8.5. Cesta podzemkou byla trochu chaoz, více pater a více směrů, cena lístku 2e, ale nakonec jsme to kurva zvládli. Měli jsme spoustu času, ale blbej rus(32),španěl(23) a íránec(31) spěchali na oběd do posádky, tak že já(30) jsem si nedal v klidu kávu s cigaretou, kterou jsem potřeboval jako sůl. Museli jsme se hlásit všichni najednou, což bylo na piču! Na bránu jsme dorazili něco kolem 12.30h a čekali pomalu do 14h než se něco začalo dít, mezitím tam přicházeli i jiný uchazeči. Tak že stejně oběd nebyl. Nějaký Caporal nás všechny odvedl na jeden barák do posledního patra, kde seděli v místnosti už i jiní adepti a spoustu jiných zas bylo už v teplákovkách a pořád sem tam pobíhali, bylo to takový chaotický. Do 20min přišel Caporal-šef a odvedl mě jinam,polsky mi vysvětlil o co půjde. Dostal jsem test s 26 otázkami, na které jsem měl 10min. Šlo o doplňování obrazců, stihl jsem jich 20 a 19 měl správně, to jsem viděl, když jsem seděl u stolu s tím polákem a on vyplňoval další papíry a přidělil mi teplákovou soupravu a novou identitu. Tady mi zas batoh nechali u sebe a celou dobu jsem ho měl u bidla na pokoji. Tady nás bylo, odhaduju tak kolem 60-70. Od té chvíle jsem musel reagovat jen na nové jméno, když jsem ho zaslechl, tak říct hlasitěji “presont caporal-šef“ V Paříži byl skoro každej zmatenej a tak většina adeptů každýmu říkala Caporal,někomu to vadilo tak vás zmrdal, stejně jste piču rozuměli, tak řvaní nevadilo. Budíček v Paříži byl snad kolem 05h o víkendu kolem 06h Snídaně byla buď 05.30h nebo 06h Večerka kolem 22h a déle, podle toho jakou měl Caporal-šef náladu a jak rychle byli hotový rajony. V Paříži to byl jinak docela humus, jak patro kde jsme byli, pokoje, tak hlavně postele. Nedalo se najít po přidělení pokoje fakt čistou matraci na posteli. Všechny vypadaly, jak kdyby se na nich někdo posral, pochcal, poblil. Na matraci byli taky supr deky, tlustý jako prase a hryzaly i přes oblečení, takže spaní totálně na piču! Snažím se to popsat těm, kteří nemají vůbec představu, mě osobně to zas tak nevadilo,zapičoval jsem si a bral jak to je. V Paříži jste snad už údajně placeni 25e denně, v Aubagne 28e a ještě podle barvy trika, ale to jsem jen slyšel. Jelikož jsem v Paříži byl na svátek 8.5. tak pohoda nebyla, pořád jsme něco chystali nebo uklízeli a do toho bylo pořádný vedro jak prase, na nebi ani mrak a zamrdaná silonová teplákovka byla jak skleník! Když se makalo venku,dovolili vám sundat jen blůzu a venku se dělalo snad vše,od plení záhonků,zalévání kytek,věčného zametání,vytírání…no prostě se uklízelo co bylo potřeba uklidit,pak se uklízelo, co bylo uklizený, potom co bude uklizený, aby se to mohlo uklidit zas a znovu. Když jste měli za zadkem Caporala,bylo třeba dělat víc než poctivě. Pokud jste venku, hlídejte si doplňování tekutin, toho je tam fakt málo. Na patře byl automat, kde byla coca-cola, fanta, ice tea a podobný věci za 80centů, tak že peníze docela mizeli a u sebe vám nechají max 50e, zbytek peněz jde do obálky a uvidíte je bud při propuštění nebo až po Castlu. Zde proběhla první lékařská prohlídka, na zrak, vizuální kontrola zubů, těla,jizvy,tetování, pak byl malý osobní pokec s doktorem, kde vám kouknul jaký máte nohy, znovu poslech srdce, kontrola rukou, sáhnutí za varlata při výdechu, čtení písmen v takové mozaice a dotaz co jste dělal za poslední práci, než jste se přihlásili do legie. Tady dělali jen zápis, pokud jste nepodělali úvodní testík, tak jste zůstali, jinak vyhazov. To samý bylo u této lékařský prohlídky, pokud jste byli vizuálně ok, šli jste dál. - ploché nohy nevadí - sem tam nějaká jizva tyky ne - brýle taky nevadí (do určité dioptrie) - akné nevadí - vyrážka jakákoliv taky ne - lupénka nevadí (jeden rus ji měl na celé hlavě a teď je v Castlu) - křivé zuby nevadí - vytržené zuby neva - plomby nevadí - prostě pokud máte dvě ruce, dvě nohy a šulina kde má být, můžete to zkusit! Byl tu bar,kam se dalo občas dostat se svolením Caporala,který měl službu.Muselo vás být víc.Tady jste si mohli koupit krabičku cigaret asi za 5,60e a jen červený máčka,potom sprcháč,pěnu na holení a další pičoviny,ale doporučuju nic nekupovat a šetřete prachy do Aubagne. Jako jednotlivec jste se nesměl z patra baráku hnout, jen být na tv sále. Kouřit se chodilo po skupinách a zas, pokud Caporal neměl náladu, kouření nebylo. Tady jsem potkal prvního Capopral-šefa čecha,ale jen jednou. Za mě snídaně docela ušli, obědy byly už horší, jak porce, tak jídlo samo o sobě a večeře se občas nepovedly vůbec, ale jelikož byl stále hlad, tak jste jedli vše, ať to vypadalo jakkoliv a stejně tak, jak to vonělo. Nejsem vybíravý v jídle, ale fakt mají divnou kuchyni a vůbec, ty jejich bagetky, ty byly ke všemu. Bagetka o velikosti naší housky,mohli jste jen jednu a i když byla čerstvá, zuby by jste na ní nechali. Ke snídani jste mohli kávu, čokoládu nebo vodu. K obědu a večeři byla jen voda. Tady jsem konečně potkal čecha (32) a slováka (19), tak že pobyt v Paříži už byl lepší. Byli tam asi o týden dřív, tak mě zasvětili co a jak a kde je jaká vyjebaná práce a u koho zas dobrá. Občas se dalo hlásit jednotlivě na práci, ve stylu: přišel capopra-šef ,třeba rus a chtěl rusky mluvící a tak šli i poláci a my, protože jsme rozuměli, co máme dělat a on nebude mít nervy, když “hodinu“ něco vysvětluje třeba japonci, ale to bylo málo kdy. Jinak až tady jste začali poznávat ostatní kultury a rasy a tak prostě všechno .Tady nám začali lézt na nervy různí lidi, protože tady se opravdu sešel celý svět, od čiňana, japonce, francouze, pakistánce, inda, tibeťana, španěla, bulhara, rusa, poláka, čecha, slováka, madagaskara, afričana, američana atd atd… No, pokud nemáte rád určitou barvu pleti, tak budete spoustu věcí kousat těžce. Neříkám, že všichni, ale dobrých 90% byli debilní, vylízaní kreténi !!! Černoši jsou opravdu skvost a to samý frantíci, kreténi pojebaný. Pokud Caporal-šef řval, tak skoro po každý kvůli nim. Tady byli lidi ve věku 19-21-23-25 pak až 30-32-35 a ojediněle i 38. Frantíci věkem dospělí, ale ta mentalita je na bodu mrazu, i vagon bláta má víc rozumu, držku nezavřeli, ve tvaru se nemá mluvit, plivat no prostě nic a oni pořad mleli i po napomenutí. Nebyl problém s rusama,polákama,slovákama,čechama,němcema, ale ostatní byli fakt zmrdi. Neb trest nenechal na sebe dlouho čekat. Tady to bylo hodně stereotypní, práce, jídlo, práce nebo tv sál, jídlo, občas práce, tv sál a pořád dokola. O víkendu se vstává o hodinu déle. A tak to šlo až do Út, kdy vybraní lidi jeli do Aubagne. Já jel až ve Čt, zas v civilu a jen s batohem. Bylo nás kolem 20 nebo 25. Vstávalo se v 04h,šlo se na snídani, asi do 20min jsme seděli v legošským buse a vezli nás na nádr. Zase se jelo TGV, ale už byl doprovod dvou Caporal-šefu. Cesta trvala něco kolem 4h Aubagne, čtvrtek 15.5. Na nádraží v Marseille na nás čekal legošský bus, kterým jsme jeli asi 40min do Aubagne. Marseille byla zasekaná a tak šílený provoz, co jsem viděl, jsem nechápal. Frantící jezdí jak prasata Rolling Eyes Po příjezdu jsme šli do skladu, kde jsme se svlékli všichni do naha a předpažili ruce. Caporal-šef prošel a cosi na nás kontroloval, pak jsme dali do rukou cennosti, peníze, cigára a caporal-šef určoval, co si necháme a co jde do batohu. Peníze a jednu krabičku mi nechal v ruce, zbytek mělo jít do batohu, ale ulil jsem si ještě dvě krabky a udělal jsem dobře. Mezitím nám dva uchazeči co tam byli déle, rozdali 1x černé triko, 1x slipy (velikost nikdo neřeší), 1x bílé ponožky, 1x trenýrky, 1x jen teplákovou blůzu a pak jsme šli vybrat ty jejich tenisky (pěkně na piču). Potom jsme se vrátili k věcem. Kdo měl batoh dal ho do jejich pytle,ostatní měli kufry, tak nic a jen jsme připevnili visačky s legošským jménem a dali jsme to do skladu. Potom nás poslali na plac za barák. Jo, ten sklad tak zkurveně smrdí, že se mladá málem zeblila, když jsem dojel domů. Při večerním nástupu, ti co přijeli ten den, nás poslali ke skladu, kde byly nachystaný jejich malé polní.. Vybral jsem si s dobrým číslem na pamatování a mazal zas na nástup. V té polní bylo: holící pěna, 5x jednorázová žiletka, mýdlo v krabičce, kleštičky na nehty, kartáček na zuby, zubní pasta, toaletní papír, ručník, 1x slipy, 1x bílé ponožky, 1x visací zámek, pantofle a 2x prostěradlo. Podotýkám, že obsah se lišil, já neměl vůbec toaleťák, kluci měli jen dvě žiletky, někdo neměl mýdlo, žiletky atd. Tak že jste si občas museli sehnat něco sami. Tady jsem se opět setkal s klukama a hned mi začali vysvětlovat co a jak, což se hodilo. Začali tím, proč já měl černou barvu trika, oni zelenou a někdo byl v maskáčích. Černý triko znamená, že jste úplný hovno, zelený triko, že jste jen hovno a maskáče jsou voňavější hovno, ale tak nějak jsme na tom byli nastejno všichni. Od barvy trika se odvíjí skoro vše. Což jsem poznal asi za 15min, když houkla siréna a běželo se na nástup nebo se šlo makat. Před budovou se nastupovalo do tvaru podle barvy trika, černí, zelení a maskáče. Jakmile doběhnete, najdete si místo a ustane strkanice při vyrovnávání, okamžitě aniž by někdo velel, stojíte v pozoru. Po chvíli vyleze službu konající Caporal nebo Coporal-šef a zavelí něco něco a gardevu a všichni jsou rázem v pozoru. Chvíli něco říká a zas povel, něco něco a agoš goš (vlevo v bok) nebo adruat druat (vpravo v bok) a pak repo (pohov), určí zástup, který vybíhá první na silnici, kde se opět rovnáte do tvaru a po chvíli se pokračuje k jídelně. V Aubagne už je to docela s disciplínou, což bylo třeba a já osobně byl rád. Jídlo, jak to nejlíp popsat, abych tady jen nenadával… Porce byli tak zkurveně malý,že by to stačilo snad jen dítěti a chuť každýho jídla vlastně nebyla žádná. Nejenže jídla byly skoro po celou dobu fakt hnus, ale byl pořád takový hlad, že když jste šli po jídle někam pracovat, byl hlad okamžitě. Hlavní jídla typu hromádka zelí k tomu dva párky a ta čerstvě tvrdá bagetka bylo vše, co jste většinou dostali jak na oběd, tak k večeři. Jako příloha byl jogurt nebo list salátu se dvěma dílky rajčete. Snídaně byli pořád stejné. 1x bagetka, 1x mini máslo, 1x mini marmeláda, mléko, čokoláda nebo kafe. Budíček kolem 04h 30min na ranní hygi a úklid a pak jsme byli venku za barákem na place do nástupu na snídani. Snídaně kolem 05.30h Na place se dala cvičit hrazda, sed lehy, běhat nebo sedět na lavičkách a jen hulit, jak to někteří dělali. Pokud pršelo, byl tu přístřešek, kam se všichni šli schovat, jinam jste nemohli, plac bylo vaše jediné místo. Pokud jste chtěli na wc, vystáli jste si malou frontu na rohu baráku. Tam se smělo pouze po jednom a to jen na wc, tam se taky chodilo pít. U baráku seděli kluci v maskáčích a tohle hlídali. Jo, na baráku byl automat na kafe, čoko atd. Ceny 45centů za vše. Večer jeden Caporal-šef (slovák) otvíral „bar“ kde na stůl vysázel čokolády, plechovky limo, čaje, cigaret a mohli jste kupovat, pokud byli ještě peníze. Ceny: cíga 5e a nečo, čoko kolem 1e, plech.limo kolem 1e, skoro nic nebylo po 1e. Mezi klukama v maskáčích byl další čech(31) a slovák(19), takže se nás celkem sešlo 3 češi a 2 slováci a musím říct, že to byla skvělá parta!!! Tím to zdravím kluky a doufám, že udělají Castl, protože už tam jsou. Kluci, držte se!!! p.s. až dojedu, vrátím všechny čokolády, co jste mi koupili Very Happy Very Happy Very Happy Popis činnosti v Aubagne zkrátím, nejen že toho bylo hodně a pořád dokola a k tomu zas velké a časté čekání pořád na něco, ale spoustu věcí se mi motá už dohromady, tak bych nerad napsal bludy. Tak že, v Aubagne jakmile slyšíte sirénu, běží se na nástupiště, ať už volají jen jedno jméno nebo volají skupinu lidí na nějakou práci, což bylo ve většině případech. Volaní zakřičí „presont caporal(podle hodnosti)“ a vyběhnou před tvar, kde se řadí do zástupu. Testy: Každý test byl v nějaký jiný den. Mezi testy jsme chodili normálně makat, pořád a pořád se něco uklízelo, do úplného zblnutí. Nejhorší práce byla pro zahradníky, tam jsem myslel, že se vzteky poseru. Snad v největším vedru jsem já a další 3 maníci zametali plac pro ceremonie před muzeem a pleli kde jaký malý plevel v trhlinách asfaltu a všude možně, ale takových jobovek bylo víc. Co naděláte, ale sem to teď nepatří. Jako první testy se dělají psychotesty, ale mě to jako psycho nepřipadalo, spíš jen jako čistě logické testy. Ty se dělili asi na a teď si nejsem vůbec jistý, jestli na 2 nebo 3 časti na 20min po 36 ot. Po dokončení této části jsme stáli na chodbě a Caporal vyvolal pár jmen, kteří šli znovu k dalšímu testu. Ti co nebyli jmenovaní, první test neudělali a legii opustili asi druhý den. Druhá část testu byla testem osobnostním, asi 12 otázek bez časového limitu. Po tomhle bylo na půl vyhráno. Vše mají rozděleno do několika dnů v prvním týdnu, co přijedete. Už nevím, jaký den jsem dělal to, či ono. Druhým test byl fyzický. Jako první se dělá píp test. Dráha je 20m. Jedno kolo není jen těch 20m, ale konec jednoho kola je tam, kde vybíháte a je 10kol na zahřátí a hned se pokračuje na ostro. Já osobně věděl prd, kdy začínám běžet na ostro, nerozuměl jsem ani slovo. Přestanete běžet, když nemůžete. Nenávidím běhání, takže jsem zaběhl něco málo nad min. Jakmile doběhal poslední běžet, šlo se na hrazdu. Min. je 5 přítahů. V horní poloze musíte bradou nad tyč a při dolní poloze musí být ruce (lokty) propnuté, jinak vám to nepočítá. Tady se ukázalo, kdo jak na tom je. Já dal 19 přítahů, u dvacátého jsem byl bradou lehce pod tyčí a ten mi nepočítali, fakt to hlídají! Jak docvičil poslední na hrazdě, ihned se přechází na lano. Lano je 5m dlouhé a není časový limit. Taky je jedno jestli to dáte s pomocí nohou nebo bez nich, ale lepší je bez. Moje rada: když půjdete na hrazdu, dělají se dva zástupy, buďte někde uprostřed a udělejte maximum přítahů. Ruce budou mít potom dost času, aby nabrali sílu na lano, než na hrazdě odcvičí poslední. Hrazda a lano to byl pro mnohý oříšek. Byli tací, co dali minimum na hrazdě i tací, co dali jen dva přítahy a někteří se lana jen dotkli a padli. No a takový borci jsou teď v Castlu (bych se z toho posral). Po zvládnutí fyzických testů jsme dostali zelená trika. Ale nic to nemění, uklízet chodíte pořád. Asi druhý den vyvolali skupinu 10 lidí a poslali nás na zdravotní testy. Tam natočili EKG, odebrali moč na toxikologii a v druhé místnosti byl zas pohovor, kde se vás ptají: Např. proč jdete do legie, co jste dělal před legií, jste trestaný, máte potíže s policí atd. Potom se jde na test na sluch,legoš vysvětlí co a jak. Ve třetí místnosti se postavíte před stůl a jiný legoš si vás vizuálně pořádně prohlídne. Po zdravotních následoval motivační pohovor u velitele. Ale než jste se třeba dostali na řadu, klidně celé dopoledne jste seděli na chodbě a čekali na něco, co ten den prostě nebude. Museli jste sedět podle obrázků, co byli jako vzor na zdi, jinak vás pořádně zmrdali a nechali stát. Věřte, že i to sezení bylo peklo, když venku pařilo slunce a mi byli utahaní, nevyspalí, hladoví. Pořád se vám kurva chtělo spát. Pak se šlo na oběd a zas nějaká rachota. Nakonec, když se dočkáte, pohovor se podaří. Byl přítomný jeden slovák caporal-šef, který tlumočil. Stojíte před velitelem, ten si vás chvíli měří přísným pohledem a pak vám klade spousty otázek, typu: Je vám tolik a tolik? Jste ten a ten? Co jste dělal za práci v civilu? Jak dlouho? Co máte za školu? Proč chcete do legie? Jste trestaný? Byl jste trestaný? Hledá vás policie? Bude vás hledat policie? Máte doma dluhy? Kolik? Jak dlouho chcete být v legii? Jste tu pro peníze? Máte nějaký majetek? Kde chcete sloužit? Proč zrovna tam? atd. Pohovor trval kolem 30-45min. V dalším z nějakých dnů následovalo gestapo. Opět půl dne na jiné chodbě jiné budovy čekáte, jestli půjdete na řadu a únava se projevuje. Pokud se únava projeví, vyleze caporal-šef neb na vás vidí kamerou, zmrdá vás a postaví na schody čelem ke zdi a nikam jinam koukat nemůže. Mnoho nás takhle postávalo i já jsem to vyzkoušel Very Happy U druhého pokusu čekání na gestapu jsem se dočkal. Vzal si mě na výslech mladší polák(seržant), tak že komunikace byla na dobré úrovni. Občas nerozuměl českému slovu, tak jsem používal slovenštinu a ruštinu a z toho to chápal líp. Tady ho nejvíce zajímala má základní voj.služba, 7letá profi služba v ačr. a trestní minulost . Na civilní věci a zaměstnání se ptal tak nějak zběžně. Jestli jsem něco zatajil? tak ano a jestli jsem lhal? tak ne. Řekl jsem mu pravdu na to, co se ptal, odpověď jsem moc nerozváděl. Tady musím něco upřesnit: Pokud jste byli odsouzeni a měli či máte podmínku, říci to můžete, legii tohle nevadí. Pokud jste byli odsouzeni a máte to odsezeno, říct to můžete, legii to nevadí. (v tomto případě jste vlastně čistý) Pokud jste byli odsouzeni a vyhýbáte se trestu, je lepší to říct, legii to nevadí (pokud jste teda úmyslně nezabili, oni si to stejně zjistí přes interpol a policii v dané zemi) Proč jsem si jistý, že to legii nevadí? Mám pádný důvod v legii sloužit a při pohovoru mi velitel doslova řekl, že pokud jsem někoho nezabil, pro přijetí tyhle věci nejsou překážkou. A mnoho legošů co slouží má ve své zemi trable, někteří se už ani vrátit nemohou. Výslech na gestapu trval u mě něco kolem 4,5h. Někdo tam byl třeba hoďku, jiný dvě. Jelikož jsem gestapo dělal ve Čt, tak mé papíry nestihli ten den zasedání komise, která je jen ve Čt a určuje, kdo zůstane a půjde domu. Tak jsem v Aubagne byl ještě týden. Když už máte všechno za sebou a nepřihlásil jste se žádné ráno po snídani do civilu, ta možnost tu je u každého nástupu, když caporal nebo caporal-šef ráno křičí „mama papa playstation nebo mama papa go home“, tak se dostanete na práci z Aubagne. Mě se to povedlo, byl jsem v Marseille na legošským hotelu od Pá do Út, ale byla to dřina, dřina a zas dřina. Práce jen v kuchyni. Tam jsem potkal slováka a čecha,ale ne zde sloužící. Musím poděkovat slovenskému krajanovi, za dodaní cigaret,jinak bych tam zdechl. Po návratu do Aubagne jsem druhý den vyhrál los na jiný hotel,co je taky na pobřeží. Zde to bylo opravdu skvělý i když jsem tady byl jen přes noc. Málo práce a pokud byla, tak jen lehčího typu. I zde jsem se setkal s čechem a co víc, měli jsme hodně společného, tím to ho zdravím! Po návratu do Aubagne jsem se těšil na výběr do skupiny, co půjde do maskáčů. Stará skupina totiž odjela už do Castlu. Po obědě se vyvolávali jména. Při mém zděšení jsem neslyšel své jméno a bylo mi okamžitě jasné, že skupina, kterou nečetli , jde kurva do civilu! To bylo naposled co jsem na nástupu viděl kámoše. Ze zbývající skupiny asi 17 lidí, vzali mě a ještě jednoho kluka stranou na chodbu. Objevil se caporal s papíry, podepsali jsme a zmizel. Asi po půl hodině přinesl legoš papír na kterém je nejbližší datum možného termínu mého návratu do legie, stejně tak to měl týpek vedle mě. Mezitím byl zbytek skupiny v tv sále a čekali. Po nějaké době došel caporal a rozdal zbytku tentýž papír jen s rozdílem, že všichni ostatní měli DEFINITIV. Caporal donesl naše obálky a před ním jsme museli zkontrolovat, jestli obsah zabavených věcí souhlasí (peníze, mobil, šperky, atd). Chvíli na to vás naženou ke skladu, kde probíhá odběr vašich věcí a vracení toho, co jste měli od nich. Následuje vyplacení peněz za dobu v legii (já dostal 558e) a odcházíte do přistaveného busu a ten s vámi odjíždí. Legoši nás vykopli kolem 14h někde ve městě na křižovatce, asi ve třičtvrtě cesty na nádraží. Zbytek po svých. Od legie jsem dostal lístek na vlak (70e) do Štrasu. Vlak mi jel ve 22.30h, tak že jsem měl mraky času do odjezdu. Ve Štrasu jsem byl v 09h,neb jsem nejel TGV ale posraným courákem! A mé dojmy? Pohledem zpět si myslím, že to co jsem prožil je slabé, legie by měla být tvrdší, aby se tam nehlásilo to, co tam chodí. Z některých se mi chtělo smát, z jiných brečet a pořád nechápu, kde vzali odvahu to zkusit. Paradox je ten, že člověk co opravdu s problémem neudělal ani min.fyz.testu (soudím jen z toho, co jsem viděl) je už dnes na výcviku v Castlu a člověk co zvládnul vše s přehledem a mnohem víc, toho pošlou domů. Systém pěkně na piču!!! Pojebaná komise!!! Co je dnes vlastně legie? Já sám jsem viděl velmi málo a podle toho nemohu soudit na 100%, ale než jsem tam šel, četl jsem spoustu článků, nějakou knížku, koukal na videa, abych měl nějakou představu, co mě čeká. Až z rozhovorů od legošů (čechů,slováků,rusů a poláků) co slouží 5.rok, 7.rok nebo i 11. a 12.rok, víte asi jak to chodí, neb mají dost za sebou a potvrdili mi mou domněnku o současnosti. Už základní vojna v 90.letech mi něco málo dala, poté jsem 7let sloužil jako profík a nějaký čas i u výsadkářů. Z mého vojenského pohledu musím říct, že naše armáda, byť není dokonalá, mi připadá, že výstrojí a výzbrojí je na tom teď mnohem lépe než legie. I plat v legii (1100e) bych měl skoro stejný jak v české armádě. Ale o tomhle všem by byla debata na dlouho, je to věc názoru. Závěrem: Jeikož vám v legii z větší části vezmou vaše věci a nemáte k nim přístup a údajně po zdárném dokončení Castlu je dají červenému kříži (zas jen doslech) tak doporučuju tam jet ve starších věcech a nebrat plný kufr hader, jak jsem viděl, ale do batůžku vzít jen to nejdůležitější. 1x triko + jedno máte na sobě 2x ponožky + jedny na sobě 1x trenky nebo slipy + jedny na sobě 1x nějaký slovník 1x toaleťák (všude ho je dost) 1x ručník 2x kartáč cigaret – pokud kouříte (na tom dost ušetříte) a nerozdávejte. 0x tenisky – dostanete jejich, aby si byli všichni rovni a oni zabránili případnému propašování čehokoliv v podrážkách. Holící sadu a drobné doplňky – pasta, kartáček, krém (údajně své jen hygi věci dostanete den před odjezdem do Castlu) Ještě malá drobnost: Není špátné se seznámit s tmavšími typy uchazečů, být s nimi za dobře a vědět , kdo je muslim. Když je oběd a večeře, sedejte si poblíž jejich stolu, proč? Muslimové nejedí maso a pokud někdy bylo něco jako maso k jídlu, muslimové ho rozdávali, tak že jste zvýšil šanci se trochu najíst Very Happy Very Happy Very Happy Ve Francii je docela draho a to i když nepřepočítáváte na koruny. 50e vám zmizne za den než se rozkoukáte a nic pořádně nekoupíte. Snad to co jsem napsal, někomu k něčemu bude. Závěrem přeji štěstí všem, kteří tam přeci jen pojedou zkusit stejně jako znovu já. Je jedno, jestli pojedete sami nebo vás pojede víc, pokud máte co zajímavého nabídnout legii, tak si vás nechá. Tip na konec: naučte se čestný kodex a píseň La Boudin. Pokud se dostanete do rouge, budete mít výhodu. Na naučení kluci měli asi jen 2 dny a pokud neuměli, běhali se 40-60kg batohem okolo baráku[i][/i]

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:19

http://www.youtube.com/watch?v=FJJlGIToMMw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=EhLLBIW1ecA&feature=related mne uz asi jebe.A to o tom Chocholouskovi som pisal, alebo sa mi mari?

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:29

Ved nie, ale tak vsak ved ma domotate ako na ceresnach u susedovie, tak coze to akoze to ideme...Ved ani panboh by vam nerozumel som domotany ani ten druk do certa.......

Majo pre 2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:44

Teraz si pomotal ty mňa. Ako že kam ideme ako ideme? :D A ako sme ťa pomotali? Ja som v lese. :D Som sa chcel opýtať že aj na akých čerešnách ale to mi doplo. :D

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:44

a este ze dobre noci a unaveny...Ved ale tu pisete od veci a kto sa ma v tom vytrtosit? Tak dobre, ved mi tu napiste frajeri kazdy preklad 2. ho clanku Code d´Le... tak potom bude cha cha. Baby vies preco som nic nenapisal? Lebo na kokotov a ich kokotske clanky nereagujem! S kokotmi si ruky nepodavam a s kokotmi nepijem! Tak si to u mna neposieraj a taketo kokotsko-infantilne clanky sem nedavaj. A nechci ma nasrat!

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 01:58

Každý legionár je tvoj brat napriek rase, naboženstvu a národnosti. Buď k nemu solidárny ako v rodine. (nie som si istý či je to dobre. To po pamäti tápam.) Ale prvý viem na isto aj po slovensky aj po FR. :D Ten je jednoduchý. Ale za taký preklad by som tuším dostal čo pre to. :D By som sa asi lietať naučil a keby to tak skomolím po francúzsky tak koniec so mnou. U mňa únava ešte nezapiera do viečok. Nespavosť istá. :D Už rok mi stačí málo spánku. Spím poriadne asi iba cez víkendy a to nie cez každé. :D

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 01:58

Majo!!!! U nas za mlada v Belej sa tak hovorievalo, ze: coze to-akoze to ideme, ked sa pstruhy chatavali... Aj ty uz ides provokovat? Vy si tusim nedate pokoja, len vrtat a vrtat, ani tie verkliky.A evidentne vam to robi radost. Vsak pockajte, legia vas nauci...Do pitvora-toto aby spalo, dobre robilo, studovalo... no hovno, ale zlostit, na to ste majstri. To bez koknkurencie, to treba uznat...Jedovat cloveka viete...

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 02:09

To nemám v úmysle niekoho najedovať. Len píšem aspoň to čo viem. :) No, len je zasa pravda radšej mlčať ako volovinu povedať. PS - V tom článku si toho "legoša" mohol odpustiť.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 02:14

Možno už to tu bolo. Nie som si istý, no zdá sa mi že áno. Ale pre istotu. http://www.youtube.com/watch?v=Raa-pxL4BdI&feature=related

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 02:17

Ale nieco na tom asi bude. Nemam tu kravu jebnutu rad, lebo manipuluje s psychikou ludi. Raz je Irka, raz je zidovka, raz je z inej planety. Po mojom-pica. Emanuel znamena-s nami Boh, ak uz niekto je veriaci. A anjelske hlasky si v studiu upravim tak, ze ked UbL- ovi zavolam, tak mi prijde na stretnutie, a z 2000 m ho pocka priatelka PGM 700 . Lenze chvala *Allahovi UbL nie je kokot, jemu to mysli.Nazor si utvorte sami.. A Majko, na nezahojene stehno je lepsie nespat.Tak preto buntosim nielen seba.

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 02:20

http://www.youtube.com/watch?v=DPHh3nMMu-I&feature=related v tom rozculeni som zabudol dat link.

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 02:31

http://www.youtube.com/watch?v=wbGs8kdf1hw&feature=related ludia z Montany sa nezdaju..

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 02:49

http://www.youtube.com/watch?v=Lbhttp://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9Mi2i0j0k9M keby Kurwa Katarzyna Kowalczykova viac spievala, ako jebala mohli cele Pussycat byt v Holandsku http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9Ma nie v pici materinej,http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9MPozrite jej sestru na pravej strane - z vasho pohladu.http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9M Ziadna krasavica, http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9Male zivot ukoncila drogami kvoli tej pi...i http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9MTak kto tu hovori o kulture muziky.http://www.youtube.com/watch?v=Lbi2i0j0k9M A este stokrat..

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 03:01

http://www.youtube.com/watch?v=XAtbyTsNLm4&feature=related Nejaké nové videjko. 2éme Regiment Étrangére de Génie

2REP (bez overenia) 23.2.2010 - 03:08

http://www.youtube.com/watch?v=Bpbuqh12oj4&feature=related Zboznujem tohoto suslaveho skotskeho hrobara.Dotiahol to daleko ako Son Konery a ini Skoti.Pisem to s fonetikou, lebo vidim, ze predidem nedorozumeniam. Majo, co sa rozculujes, neboli ta zapestie? Ked nemozes zaspat... Smiiich. O tyzdem si budeme picu zo seba robit osobne.

samarovic. (bez overenia) 23.2.2010 - 03:13

2REP - toto je to čo si chcel počuť ? Mosin Nagant http://www.youtube.com/watch?v=vDIypxgwzXs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=MJ-6aeSmjoo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=W1k-Ky0B1As&feature=related a spagin ! ten sa mi páči keď som bol sopliak dedo mi ho vystrúhal z dreva kur.a jak som sa tešil !

samarovic. (bez overenia) 23.2.2010 - 12:03

Nikoho neurazím viem že ste správny mladý chlapci ani nikoho nechcem poučovať písať tu vymalovávanky ale niekedy tak rozmýšľam páni a zaslúžili sme si to vôbec že ten chalan 2REP to pre nás robí kur.a !!! že obetuje svoj čas a penáze,lówe na to aby kvoli nám to všetko robil ?čo má s toho ? nič je to len náš osoh !!! sme ako kok.ti .Nie je to kompliment pre teba 2REP ani nič podobné ,ja sa viem o seba postarať aj sám ! ale svečí to o tom že si právny charakter a kur.aaa ďakujem ti za to aj za všetkých !

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 12:16

Nie nie, žiadne rozčulovanie. Nemohol som zápästie lebo ma bolelo zaspatie. :D Ale potom to už bolo fajn. Som potiahol šnúru až do 11:30. Som viac unavený ako keď spím 5-6 hodín. :D o ten už necelý týždeň bude kopec srandy si myslím :D samarovič, správna poznámka teraz čo si písal. Pripájam sa k vďaku.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 12:19

Rika kapitan policajtum: "Chlapi, zitra se oblecte slusne, jdeme na Figarovu svatbu!" Jeden policajt se zepta: "Co mu mame vzit? Nejake vino?" Kapitan odpovi: "Ty vole, dyt je to opera!" A ten policajt pod nosem utrousi: "No jo, chytrej, hlavne, ze kdyz jsme sli minule na Labuti jezero, tak prinesl pytel s chlebem."

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 12:43

"Pokud je vaše kandidatura prijata, následuje podpis prvního minimálne 5ti-letého kontraktu s Cizineckou legií" Len taká technická otázočka. Môžem im tam povedať nech mi tam napíšu na kontrakt rovno 10 a viac? To len tak pomimo.

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 12:47

Chalani a ešte sa popýtam. Teraz ma tak napadlo, že ak im prinesiem ofotenú kartu od obvodnej lekárky čo ma má celý život to im asi nijak neuľahčím prácu na zdravotných testoch že? Teda resp. mi budú aj tak kontrolovať všetko aj keď je tam napríklad že som mal nejakú chorobu vážnejšiu, čo som nemal a je vyliečená tak si okontrolujú že v tele nie je už? :whistle:

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 13:29

Majo pochybujem že sa vyhneš testom, a ten kontrakt na 10 rokov ? :ohmy: :laugh: to mi príde troška odvážne. Sa mi zdá že sa dáva iba na 5 rokov a potom predlžuješ o 6 mesiacov, 2 roky alebo znova 5 rokov, ale neviem to na isto, po prípade ma uprav 2REP.:)

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 13:43

Baby - viem že sa testom nevyhnem ale oni či to nebudú mať ľahšie. Vieš je tam napísaná kopa vecí a budú vedieť o čo sa oprieť. Ale zasa by to mohlo aj mne poškodiť. To bola len otázka. Jasné že si to teraz nebudem prefocovať :D No myslím si že kontrakt na 10 rokov sa nebude dať len tá veta je tak zformulovaná tak som si povedal že to si musím overiť. :D No a 10 rokov odvážne? Nie. Aj tak tam nepôjdem pre posratých 5 rokov čo sa tam akurát tak poriadne konečne zorientujem. Nebude ten názor ešte objektívny či bude pozitívny či negatívny. :D A zasa už po 10-15 rokoch nebudem chcieť odísť takže to k môjmu vyjadreniu. Musí byť z toho jasné že tam nejdem na chvíľku. Pozdraviť sa a odísť. :D Beriem to tak že nejak bolo nejak bude. Tak nechcem nič plánovať. Ale osnova k tomu v hlave už je.

Baby (bez overenia) 23.2.2010 - 13:50

JJ ok. Tvrdíš že 10-15 rokov tam chceš byť, to já si takto dopredu nedovolím povedať. Nikdy nevieš čo sa tam stane a ako ty tam môže byť. Všetko radšej postupne:kiss: . Takých borcov bolo čo si povedali že tam budú a budú 100% no a nevydržali to. Já dúfam, že ked sa tam dostanem ( dúfam, že áno, spravim pre to všetko ), tak potom si utvorím svoj názor o LE na 100%. teraz veľa vecí vyzerá na videach krásne, ale v reale to je určite o inom. :)

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 13:54

No práve pre to som tam použil tú vetu "Beriem to tak že nejak bolo nejak bude. Tak nechcem nič plánovať. Ale osnova k tomu v hlave už je." Lebo nechcem to plánovať že áno teraz pôjdem presne takou cestou ako som si povedal. Nechám tomu voľný priebeh. Práve kvôli tomu že stať sa môže hocičo. A myslím že tam bude dobre. Neodrážam sa od videí a článkou - propaganda. Ale od Vás čo ste tu. Čo v LE už slúžite a čo sa tam chystáte tak ako ja. Ak tam budú ľudia ako vy tak to môže byť aké chce náročné. Bude to stáť za to. B)

Majo (bez overenia) 23.2.2010 - 13:56

Baby - ja mám jedno krédo. Život je pominuteľný. Ale to čo tu zanecháme, tú stopu ako sme žili, tú ktorú odovzdáme ďalšej generácii, tá tu ostáva navždy.

Pridať nový komentár