Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 26.2.2010 - 00:22

fr kept a 15 minutes- yr ftr was a fucker to felt yr mother be a pregnant.Kepting yr playstation? 2REP

2REP (bez overenia) 26.2.2010 - 00:48

http://www.youtube.com/watch?v=yMm-sxhho_g&feature=related video nie je opakované, len asi kvôli kapacite, treba si to púšťať viackrát. 2REP

Majo (bez overenia) 26.2.2010 - 12:17

http://www.youtube.com/watch?v=K9INZr1Mir8&feature=related Tohoto som sa kua bál ako malý chlapec. :D

CEA (bez overenia) 26.2.2010 - 15:49

salut 2 REP o robovi vies asi aj viac ako ja!popili sme spolu vela piva po veceroch kecali o zivote o legii, je to super vojak a clovek!mozno ta mam aj na facebooku ako sugestion a ani neviem:) o tom afgosi moc neviem chalani nedpovedaju na sms, a zatial co viem nik mrtvy a same "skece" ved vies ako to chodi ak ide regiment aj s colonelom! vela stresu pre nic zanic a vsetko zakazane! je tam natlak na vsetkych jasne ze stresuju hlavne velitelia, normalny legionari len ramasuju koli blbym rozkazom! hovorim z vlastnej skusenosti s pouletom a houdetom jeden na pobrezi slonoviny a druhy v cade! vcera som si listoval kepi blanc a vidim, ze ach ruart ide do civilu, to bol chlap! behal si snim? dones mladym na slovensko nejake tie kepi blanc, ved je ich po kasarnach vela a budu aspon vidiet ako to tu chodi.

mac. (bez overenia) 26.2.2010 - 23:51

chlapci ja sem neprispievam iba to citam ale vidim aky ste v pohode a mam vas rad a jedno co chcem je to aby som si vas mohol sj nadalej citat ste sikovy chcem byt vas kolega kamarat a brat a preto neodpisem na tvoje otazky 2REP lebo co si mam vziat a co si vziat chcem tak to nikomu nepoviem je to moja vec a si myslim ze toto forum neni ziadny quiz alebo neco podobne tak som zvedavi co mi nato odpisete nakolko som neni ziadny vojak ani nieco podobne si myslim ze legionar by nemal viniest ani kvapku von zo svojej rodiny akze uvidim majte sa pekne

Baby (bez overenia) 27.2.2010 - 01:12

No nič:ohmy: Já musím íst, lebo som v práci, vedúci mi dovolil ísť na PC tak ráno ked pozriem e-mail. tak dúfam že tam niečo bude.:)

Majo (bez overenia) 27.2.2010 - 08:59

mac. - Tie otázky neber ako quíz, ale niečo ako prípravu. V LE ti mozog bude fungovať stále, v kuse a na plný výkon. A to hlavne prvý kontrakt. Hlavu treba používať a treba sa vedieť vynájsť v každej situácii. Tie otázky ale dajú ešte niečo. Napríklad ten FAMAS. Budem to vedieť teraz a nebudem sa to musieť učiť tam. Svoju zbraň musíš poznať ako len vieš. Takže tie otázky nie sú na zahodenie. Z histórie, tak tú tiež budeš musieť vedieť. Aj Stan Gazdík písal že pri stáži na poddôstojníka (sergent) sa museli učiť viac do podrobna históriu a prehlbovať tradície. Všetko má svoje plus. Tuto. Mínus tu nenájdeš. :) Drž sa Podstata vo veci je niekedy skrytá a musíš ju nájsť.

2REP (bez overenia) 27.2.2010 - 18:42

Salut chalani, No moje nervy! To má byť dnes a nie budúcu sobotu? Veď ja som z tých mailov v pondelok a utorok vyrozumel, že následujúci víkend.Tak som to aj zariaďoval. Ale asi som niečo poriadne posral. Tak čo teraz?,poraďte.Myslel som, že sem pridám srandičku o sobote, a ono takto.Ide ma jebnúť. To už teraz asi ani raketou nedoletím.Autom to má dosť hodín, aj keď to poženiem akokoľvek.Pozriem ešte nejaké lietadlo.Možno sa zadarí. Ale to miesto stretnutia je organizované na budúcu sobotu, tak neviem, či takto narýchlo sa mi to podarí napraviť. Ale sa cítim mizerne, do riti, do riti! ... Od utorka mi chodili čudné maily tak som radšej písal len na fórum. 2REP

2REP (bez overenia) 27.2.2010 - 19:11

Pre CEA- budem rád keď im donesiem aspoň seba, veď vidíš tie veci dookola.Ale KB vezmem.Už začínam asi meniť názor a čím ďalej, tým viac súhlasím s názormi teba a 2Rep! Špinavosti nad špinavosti sa tu dejú. Potom sa už ani ja nečudujem, že väčšina dôstojníkov je v „obľube“ do kelu. Je sobota večer, a ja som mal teraz telefonát, že nech radšej prestanem s tým agitovaním do LE... Asi sem dám jedno vídeo a potom sa uvidí, čo to je agitácia. Inak súhlas s názorom na misiu v Afganistane-veď oficiálne všetko vedú Amíci.Naši sú im dobrí len na to, aby riešili a oni sami agitujú obyvateľstvo k spolupráci.Asi im dochádzajú zásoby opia na predaj a financovanie svojich „čistých“ operácií... Tak chalani dnes vzdám to stretko. Mám zlú predtuchu.Ospravedlňujem sa. 2REP P.S. Veci, čo treba poriešiť- poriešime, bez obáv.Samarovic- to, že si sa prehnal na letisko ti vynahradím.

JAA (bez overenia) 27.2.2010 - 20:55

ja som akurat dofical z baa,,,chalani su este asi na cestee,,,tak nevadi,,aspon sme sa stretli a pokecali,,fajn den dneska,,chalani su super,,,"popili sme neake pivka,,presli sme sa po mestee,,este ,,ze bolo tak peknee ,,a nie neake usmoklene pocasieee ,,toto bolo velkeee nedorozumenieeee (smiiich)

Necky (bez overenia) 27.2.2010 - 21:19

2REPE jdi už do prdele! Promiň. Tohle ti má psát chlap, který diky tobě žije? Jdi do hospody, ožer se jako prase, Někomu třeba rozbij hubu, vyčisti hlavu.A nezapomínej bráško, jsou i jiné věci.Huba na špacíru tě může stát hodně, v prnďelí tě můžou předvolat na CSLE CA12(POM) v 1RE a zafrčí ti výložky.Pak maximálně Sergent, nebo dokonce L de 1C. a víš jak to je, pak jednou se netrefíš a budou tě zbírat.Rychle se zapomíná na zásluhy.Degradování je i u důstojníků.To sám přeci víš nejlíp.Sloužíš dlouho a s tím placením důchodu. Dyť sám víš jaké to je.Vím co jsi v posledních dnech prožil a člověk je jen člověk,hrůzy z poznání hrůz jsou nevymazatelné v mysli.Možná proto ti smutek tak dosedl na mysl.Kluci, jak tak koukám jsou za chvíli tady, tak co se serete s mejdanama? Tady ti posílam něco na rozptýlení z Y-Tube od Lotuse.Pamatuješ ho? http://www.youtube.com/watch?v=511JXdLbUOc&feature=related

Majo (bez overenia) 27.2.2010 - 21:39

JAA, samarovič, camerone - boli ste super, bolo super. Rozlúčka síce len tak narýchlo ale aj tak o stálo za to. :) 2REP - všetko je v najväčšom poriadku. A ak je niečo vážne v tom ako tak pozerám, netreba riskovať. (aj keď neviem o čo ide). :) Držte sa. S pozdravom Majo.

2REP (bez overenia) 27.2.2010 - 22:02

Dobre Karle.idem do Caffeterie . Lotus s tým diablovým číslom je ten čo slúžil 1985-2001? Máš pravdu, netreba pokúšať vrchnosť...Smích... Len ma serie, že som sa nechal domotať tými mailami.Tak cháp, nie sú mi rodina, ale asi tam stepovali ako obabraní, bezradní, mňa nikde, ja som v tomto zásadový, tak to naserie...Idem teda čistiť hlavu.Smííích. P.S.Majko, maily som vymazal a toto ale už nepíš, vieš –Great Sowiet Union boli, či sú Slovania, tí ostatní ,tým v žilách nekoluje naša krv. Tak si zase rýpnem, nech ich skare! Zmrdi! JAA-prinesiem, čo si chcel. Samaro- ešte raz, prepáč, nádrž natankujem doplna. Dúfam, že ste sa aspoň spoznali a nezabúdajte-nejako bolo, nejako bude.Mám v pii. celé oficiality. Neposral som sa pred inými vecami a išlo vtedy o život a nie o hovno! 2REP

2REP (bez overenia) 27.2.2010 - 22:05

Salut, Napíšem vám možno ešte dnes , ale to už asi budem strieskaný.mííích. 2REP

samarovic. (bez overenia) 27.2.2010 - 23:34

http://www.youtube.com/watch?v=Z89B5Y6eArE http://www.youtube.com/watch?v=laDmDOr6YoA&feature=related aj moje mládíí 9.mája som srával pravidelne do gatí:)

Majo (bez overenia) 27.2.2010 - 23:42

samarovič - tak aj ja niečo z tohoto umenia :D A prečo 9. mája? či to len tak? :D http://www.youtube.com/watch?v=Zw_LNfBjaTc&feature=related camerone - film je super, daj o sebe vedieť čo a ako. :D

camerone (bez overenia) 28.2.2010 - 00:56

nazdar pani tak konecne som dorazil! Dnes to bol fajn den chcelo by to repete! Este raz dakujem za super den:)

samarovic. (bez overenia) 28.2.2010 - 02:06

No tak potom je všetko na poradku ked už aj Camerone je doma :) Majo 9.mája bejvávala vojenska prehliadka to preto . http://www.kukaj.sk/videa/5127/Vojenska-prehliadka-v-Prahe-951958

camerone (bez overenia) 28.2.2010 - 08:43

No čo páni, ako? Viete, že v Česku majú 13 mes. v roku?:) Šak majú 1.máj a 9. květen, alebo kedysi sa tak hovorilo...:)

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 11:40

Code d'Honneur du Légionnaire http://www.youtube.com/watch?v=bUnawCPXYT8 Tu je dobre rozumieť foneticky. :) [img size=300]http://www.dobrodruh.sk/components/com_joomlaboard/uploaded/images/french_veteran_narrowweb__300x387_0.jpg[/img]

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 12:11

teda čo je moc to je moc :D http://www.youtube.com/watch?v=cEM3wy8sdBg&feature=related

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 14:36

Návštevnosť na týchto stránkach za tento mesiac. :) http://naj.sk/Statistika/30558/?period=tm

2REP (bez overenia) 28.2.2010 - 15:24

Salut vsetci. Nebudem sa rozpisovat, len vas chcem pozdravit pri nedeli. Este stale ma skrie, ze som nebol na tom stretnuti.Moja chyba. Ale „cistil“ som vcera hlavu ako mi radil Necky, (a to tak dosledne, ze ma boli este aj dnes) B) , tak nejako to pomaly prezuvam.Smiiich. A naladu mi spravili aj vase najnovsie prispevky.Tak aspon za seba dakujem. Len ta stara tura- tolko chapem, ze to nie je riadna policia, ale nejaka recesia, nie? Ten chlapik s briadkou a pistolou to je riadny kolik.Ale nasiel som tam este viac tych starych tur. To su nejaki recesti, ti mladi chalani? Ti co spievaju „jsem denne vozralej“ nazov toho videa je asi toto.Elita 2007 http://www.youtube.com/watch?v=3itRrkN3Rx0&feature=related Tak sa zatial drzte.Na maily odpoviem postupne.Naraz sa neda. 2REP P.S.-ten hokej mohol dopadnut lepsie docerta...ale co uz teraz.

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 15:36

2REP - náš najlepší hokejový úspech na olympiáde od rozpadu ČSR. :) Tak radosť ako sa patrí na ne? Ale je pravda že ten kov si zaslúžili chalani. :D Ale v našich srdciach a hlavách majú ten najdrahší.

camerone (bez overenia) 28.2.2010 - 18:21

toto je pecka: http://videoalbumy.azet.sk/specnaz-rap/4SwNQulai5QhfO8G/ "SME IZ SPECNAZA"

camerone (bez overenia) 28.2.2010 - 19:24

toto je pre Vás pani takto si musime potom zatancovat:) http://www.srandaweb.com/koreny-brejku-rusti-kozaci-vs-run-dmc-2009010221.html

filip (bez overenia) 28.2.2010 - 19:54

mozes prezradit kam treba ist a ci treba daku rec ovladat? rozmyslam o tom ze tam pojdem ale nemam zatial ziadne info.

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 19:57

filip - www.legion-recrute.com tam máš všetko čo potrebuješ. Aj po česky je to tam. Tu na tomto fóre je tiež plná prdel informácií. Stačí iba chcieť aby si niečo zistil. Ja už sa hnevať nebudem. :D

2REP (bez overenia) 28.2.2010 - 20:04

http://free.zoznam.sk/video/Najhorsi-trest Pre Filip- fakt chlape - nemam slov a uz asi ani chalani ti nebudu reagovat na taku otazku.A to som este napisal velmi slusne.Radsej nikam nechod, ked uz teraz si lenivy aspon precitat, co sme sem toho tu podavali o naborovych strediskach atd. Ale mozno niekto z chalanov bude mat s tebou zlutovanie.

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 20:07

2REP - to je tréning ako sa vysporiadať s nepriateľskými psami v týle nepriateľa nie? smích

JAA (bez overenia) 28.2.2010 - 20:49

ten trest je fakt tvdryy ,,(smiiiich)ale chalanovi sa to tusim aj "troska paciloo :blink: http://free.zoznam.sk/video/Poradnej-sex a z tohoto som fakt odpadol, uplneeee!! :woohoo: tomu sa hovori prebornik :silly:

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 20:56

Ma chcete odrovnať že? :D Bude svalovica od smiechu ak ešte niekto niečo nahodí. :D

Majo (bez overenia) 28.2.2010 - 23:31

boha bohového boha. Nikoho tu nie je. Inokedy sem 2REP aspoň nejaké videjká nahodí a ja sa nenudím a mám čo robiť. :woohoo:

Majo (bez overenia) 1.3.2010 - 00:18

http://www.youtube.com/watch?v=N0W80vhLiBQ&feature=related 2REP - prosím ťa silno, vedel by si mi to tak na rýchlo preložiť?

Majo (bez overenia) 1.3.2010 - 00:59

Nikoho tu nie je, tak si do Vás trochu rýpnem. Šak ma nikto neubije teraz. :D http://www.youtube.com/watch?v=JNc5YldLcHs&feature=related Na! :D

Pridať nový komentár