Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Oliver pre Majo (bez overenia) 19.3.2010 - 19:38

Dakujem.. a samozrejme dakujem aj za tvoje prispevky. Myslim ze si spravny chlap

Majo (bez overenia) 19.3.2010 - 19:56

Oliver, ďakujem a to vážne úprimne. :) Niečo pre všetkých. http://www.youtube.com/watch?v=3Cfdv6yTARQ&feature=related

2REP (bez overenia) 20.3.2010 - 07:03

Mes meilleurs salutations! No vidíte chlapi, ako vám to tu pekne ide. Teda Oliver, zabodoval si aj u mňa a nie hocijako. Si múdry chlap. Ďakujem ti srdečne, len neviem, či si to tvoje poďakovanie zaslúžim aj ja, lebo nie vždy som bol slušný. Tak ma teraz hryzie svedomie. Ale už sa to neodstane. A vždy je lepšie to svedomie mať, ako byť bez neho. Tak Ti úprimne prajem, nech ti to v apríli vyjde a verím, že aj vyjde. Dobrý vek na vstup do LE. Nebude ti ľúto, že si mladosť- najlepšie roky „zabil“ v LE, ako tomu maďarskému chlapcovi vo filme STV2. Takí v tvojom veku to poväčšine potiahnú až po výsluhu. Alebo úplne do konca. A príjemne si ma prekvapil s tou Lydkou Koňárovou. Ja som tiež dávnejšie dával do pozornosti ten jej roztomilo písaný článok, ale poznal som to len z Dobrodruh.sk. Nevedel som že je to aj na iDNES.cz. A dovtedy, než pôjdeš, sa ešte zapájaj, ak sa ti bude dať a bude chuť, takí ako ty to fórum môžu len obohatiť a dvíhať jeho úroveň. Majo - o tých strelcoch ti to dávam na mail. Ale mám jeden rest voči tebe - chcel si preklad tej piesne „Davaj za“... zo seriálu Specnaz. Prepáč, že až teraz. Chceš to kam? Tiež na mail? Chalani všeobecne- teda všetkým, čo to so vstupom do LE myslia vážne- jedna rada ešte raz- nechoďte v tlupách. Na nikoho neútočím, radím. Ak pôjdete v jeden deň viacerí Slováci spolu, je viac než isté, že prejde len jeden. Zázrakom dvaja. Na toto som tu už upozorňoval. Tí čo išli sólo, väčšinou uspeli. Nebudem tu nikoho menovať. Takže Oliver- správna a taktná odpoveď. Camerone- BON CHANCE!!! Múdro. Baba ( predpokladám, že si žena) – áno, Majo ti správne napísal, ja ho len trošku doplním: http://4re.legion-etrangere.com/fr/cie/ccs.php neviem, či ovládaš francúzštinu, ak áno, je zbytočné to tu vypisovať, lebo si na tom linku všetko prečítaš, ak nie, napíš čo konkrétne ťa z „plukovníckej roty“ zaujíma a napíšem ti to sem v slovenčine. Hoci aj všetko, nie je toho veľa. Ale niečo mi hovorí, že po francúzsky vieš dobre. KansurSEAL- ak sa tu objavíš- z ktorého kraja pochádzaš? Ale odpovedz len keď chceš. A stačí jeden z troch, ako som ich ešte poznal ja, teda Západ, Stred, Východ? Aj ja tu dávam nejaké linky ale tentoraz žiadne pesničky, alebo zábavu, ale veci z LE. Tak si to pozrite, nemám toľko času prekladať všetky články z francúzštiny, ale doplní vám to vedomosti a prehľad, aj keď ju neviete. Teraz mi dáte za pravdu, keď som už v začiatkoch fóra navádzal na učenie sa frániny. V LE sa francúzština učí za pochodu, ťažko a niekedy aj bolestivo. A hlavne nie spisovná, ale vojenská. Čiže aj vulgárna. Nie je nič horšie, ako sa jazyk učiť hneď od začiatku nesprávne. Dobré je mať pred vstupom aspoň základy. http://2rep.legion-etrangere.com/fr/cdc/cdc.php?SM=0 - hlavní velitelia 2.REP od r.1955 až po súčasnosť (2010) a ich operácie. http://www.legion-etrangere.com/fr/actu_legion/index.php?SM=0 -Actualités Légion étrangère- internetový portál LE http://2reg.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=226 – Le 2°REG rend hommage au chasseur alpin mort au combat cette- vzdanie úcty padlému v Afganistane http://legia.cudzoziemska.free.fr/index.php?page=uzbrojenie –to už poznáte, ale vpravo na tej stránke je také okienko s marcovým REP INFO. Modré. Tak si na to kliknite: 1.strana- Slovo veliteľa jednotiek- plukovníka Erica Bellot des Minières, 2.strana- stáž 55/210 B- to je stáž/školenie, ktoré musia absolvovať poddôstojníci 2.REPu ako velitelia zoskoku. Bolo 3.-28. februára t.r. na Calvi, na 3. strane je schôdzka, alebo naozaj také to „scelenie“ rodín legionárov, ktorí sú momentálne v Afganistane a Djibouti (4.Cie - snajperi a destructeurs od decembra min. roku).Deje sa to prvýkrát- takáto akcia, iniciovaná dôstojníkmi s cieľom priblížiť pôsobenie legionárov tam, kde momentálne sú a poskytnúť dostupné informácie o tých ich. Premietaním filmov (videí) a fotiek ktoré sú k dispozícii odkedy odišli. Ale aj osobnými rozhovormi. Nejde vlastne len vyložene o rodiny, ako otcovia, matky, ale aj fiancées, teda snúbenice, či nevesty, priateľky, kamaráti, deti. Majú to v kinosále, potom- vlastne dnes -20.3. je nejaký obed, v piatok budúci týždeň zase večera a nejaké karaoke. Cieľom tohto stretnutia (podľa mňa) je udržať morálku aj v rodinách a u blízkych, je to vec naoko bezvýznamná, ale plní obrovskú úlohu. Čo viem, veliteľstvo Amíkov, pod velenie ktorých (bohužiaľ) spadá aj naša misia v Afg., spolu s Poliakmi , takéto niečo pre ich rodiny doma nerobí. Zatiaľ. Alebo len pre niektorých. Na 4.strane je program kina v Camp Raffalli. http://www.legion-2rep.com/modules/doc www.legion-2rep.com/modules/doc tu si môžete vždy pozrieť každé nové REP INFO, ak si ho nechcete objednať a nechať posielať. Len pre objasnenie- REP INFO nie je časopis KB (Képi blanc). Teda nie je to jedno a to isté. RI je taký bulletin. http://13dble.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=284 –taktické plukovné cvičenie 8.-10. februára 2010 13.-tej polobrigády. http://3rei.legion-etrangere.com/fr/missions/index.php?SM=0 –misie 3.REI http://2rei.legion-etrangere.com/fr/structure/unite/index.php -národnostné zastúpenie v 2REI-celkovo 81 národností, východná Európa -42%,Afrika 14%, americkí 9% (teda aj Portorikánci, atd), Ázia 6%. Najviac zastúpení sú Rumuni-117 mužov. Ale tiež 28 Číňanov, 8 Juhokórejcov,6 Mongolov,42 % frankofónnych. http://4re.legion-etrangere.com/fr/garnison/castel.php?SM=0 – niečo orientačne o Castelnaudary ( tzv.kastel) http://4re.legion-etrangere.com/fr/cie/index.php -tu si dobre poklikajte hneď pod Spoločenstvom –Une communauté - aj na jednotlivé Cie, aby ste mali aspoň predstavu, ako 4RE funguje. To nie je len 4-mesačný výcvik nováčikov, školia sa tu aj poddôstojníci, rôzne profesie atd. http://3rei.legion-etrangere.com/modules/info_liste.php?article_theme=16 –medzinárodný výcvikový kurz veliteľov sekcií-čiat (platoons), celkom poučné, máte to dokonca v angličtine, takže jednoduchšie, ale pozrite si aj Summary (obsah), stojí to podľa mňa za to sa tomu trochu venovať, dá to prehľad, čo si na taký kurz brať so sebou. Niečo poskytuje 3REI (kde sa to koná), potom to čo si musia priniesť sami, potom odporúčané súpravy (na prežitie, súprava na zbrane –čistenie- (kde je aj zubná kefka ), atd. Chlapci sa snažia, ale niekedy hlavne Frantíci tú angličtinu poprekrúcajú viac, ako Angláni francúzštinu. Takže tí, ktorí viete anglicky dobre, sa na tom aj dobre pobavíte. A tričko ako „tee shirt“ (správne T-shirt) je len štartovné k tej zábave. Aj preto som vybral sem práve tú časť a skopíroval som vám ju. Pozrite ale celý obsah (to červeným dole) napr.: Practical tips. Hneď prvé slovo Guiana ma pustilo do smiechu. Ešte že na konci miesto Good luck nenapísal Good fuck Sorry, mes amis, ja už budem len dobrý a lepší.... Equipements PREPARING YOUR EQUIPMENT Furnished by the 3° REI: • 1 French assault rifle and 4 magazines • 1 jungle hammock • 1 covering tarp • 1 water proof sack • 1 D-ring • 1 strap US • 1 life vest • 1 combat ration by day • 1 head net • 1 sport tee shirt What you must bring: • Light combat webbing • 1 ruck sack • 1 combat belt • 1 belt • Machete with cover • 4 combat uniforms • 2 pairs of combat boots • Socks • 1 camouflaged jungle patrol hat • 4 green tee shirts • Bicycle tights • 1 water bottle and tin cup • Flexible water container • Mess tin and eating utensils • 1 multiple uses knife • 1 sports outfit • 1 net hammock • Water proof plastic boxes • 1 flashlight • 1 survival kit • 1 first aid kit • 1 weapons cleaning kit • 1 sanitary kit • 1 note taking kit • 1 compass • Cyalumes • 1 whistle • Extra d-rings • 10m of rope for your hammock • String • Rubber bands • Black scotch tape • 1 dress uniform KIT SUGGESTION Survival kit: • Candles • Flashlight • Lighter • Solid fuel • Compass • Camo stick • Thread and needles • Fishing line • Hooks • Multiuse pocket knife • Whistle • Water tablets weapon kit: • Oil • Cleaning rope • Brass bush • Brush • Tooth brush • Rag • Q-tips Note kit: • Bloc note • Permanent and non permanent markers • Pencil • Eraser • Protractor • Water proof bag • Health kit • Shaving kit • Soap • Tooth brush and tooth paste • Hand towel • Small brush • Nail clippers • Cleaning fluid • Wipes • First aid kit • Anti malaria • Band aids • Tape • Tweezers • Disinfectant • Spray disinfectant • Eye wash • Diarhea pills • Tylenol • Anti inflammation pills • Bandages • Cream anti fungal • Mosquito spray Ak mi napadne ešte niečo užitočné, alebo budú nejaké súrne otázky, tak sa cez víkend ozvem. Inak mal by som aj ja jednu otázočku. Kto je patrónom parašutistov, to už viete. Ale kto je patrónom u ďalších regimentov? Zdraví vás 2REP

majo (bez overenia) 20.3.2010 - 10:46

Zdravím Vás. 2REP - no môžeš tam pridať aj ten text ak sa ti chce. :) Ale nie je to podstatné. Predsa len ma viac zaujíma tá druhá časť - strelci. Zasa raz si bodoval. Ja tu hovorím že ticho je na tomto fóre. Raz sa objavíš a mám na týždeň čo robiť. :D Ďakujem. Asi aj za všetkých zasa raz ktorým táto info pomôže.

Majo (bez overenia) 20.3.2010 - 11:16

Dobrá moravská muzička, dnes ma čaká koncert. :) http://www.youtube.com/watch?v=X5TYAr7CykE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=6nK5FJTlVr0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=LVjTX72ST30&feature=related

2REP (bez overenia) 20.3.2010 - 14:21

Salut, Majko, ok, hodím ti všetko naraz na mail. Tvoje príspevky sú super. Bez nich si toto fórum už neviem ani predstaviť. Tak prajem príjemný zážitok z koncertu, potom referuj, ako bolo. Knihu Jaceka Wista- Prvý Kontrakt poznám, je fakt dobrá. Odporúčam. Tiež repman. A fajn že je tam aj IBSN, dá sa objednať. 320 stránok za 45 zlotych sa dá pre každého. Pravda plus poštovné, lebo za 45 Zl. je to len distribúcia na území Poľska. Na ľavej strane o autorovi si to treba prečítať,(ak neviete, preložím z polštiny) aj tu sa spomína francúzština a jej zásadný vplyv na legionársku kariéru. A ako správny Poliak sa nezaprie- okrem adrenalínu, potu a krvi aj naje (naya) boli jeho chlebom každodenným. A keď už sme pri tej francúzštine, musím opraviť chybu v texte môjho predchádzajúceho príspevku, pre Camerone- BONNE CHANCE, nie BON CHANCE, jasné, že „la chance“ a nie „le chance“. Len mi to v tej rýchlosti písania nejako „nedopísalo“ do konca. Takže sa vám ospravedlňujem. A pozdravujem. 2REP

Oliver pre 2REP (bez overenia) 20.3.2010 - 22:01

2REP - urcite Ti moje podakovanie pravom patri. Robis tu pre nas vsetkych velmi vela. Ludi ako si Ty si velmi vazim. A to ze si bol sem tam neslusny? Par krat si bol k tomu pekne vyprovokovany. Vzdy si bol ale v ramci medzi a tvoja sebareflexia prisla vzdy v spravnom okamziku. Takze mas moj obdiv a uctu. Viem preco chcem vstupit do LE a nikdy to neolutujem. Samozrejme ak tam najdem to co hladam (a ja verim ze to tam najdem) tak ostanem az do konca. Madarsky chlapec v tom dokumente bol zabavny :) Clanok s Lydkou Koňárovou som nasiel na zaklade toho ze si to v zaciatku fora spomenul - tak som to hned dal do google, tak ako viacero inych veci ktore ste tu spominali. Na iDNES.cz je toho tiez dost. Kazdy clovek ktory je ochotny nieco obetovat pre dosiahnutie svojho ciela, vzdy najde to co hlada. Ja som hladal odpovede a vdaka ludom na tomto fore som ho nasiel. Aj ked po precitani prvych 10 stranok som to chcel zabalit. Oplatilo sa citat az do konca. 2REP - mam 2 otazky: kde by som nasiel viacej info o 1CIE a 3CIE? Stranku http://2rep.legion-etrangere.com/fr/cie/1cie.php mam prestudovanu. Je nejaka dalsia dostupna stranka? A druha otazka: v pripade ze uspejem, co by si mi viac doporucil 1CIE alebo 3CIE? a preco? Budem velmi vdacny ak si niekedy najdes cas a odpovies mi. Ak odpoved nie je vhodna na forum, dam e-mail. S podakovanim a uctou zdravi Oliver

CEA (bez overenia) 21.3.2010 - 19:38

sorry ale ty si uz v legii nic nevyberies.....legia vsetko robi za teba tak len v kutiku dufaj ze sa dostanes na 1 alebo 3 cie.taky je zivot v legii...

2REP- reakcia na CEA (bez overenia) 21.3.2010 - 19:56

„sorry ale ty si uz v legii nic nevyberies.....legia vsetko robi za teba tak len v kutiku dufaj ze sa dostanes na 1 alebo 3 cie.taky je zivot v legii...“ Skôr som dúfal, že odborník na 1.Cie niečo poradí....2Rep! o čo ti vlastne ide? Prepáč, teraz ja nerýpem... Nevadí, poradím ja. Oliver daj mail. Len mi je ľúto CEA, že chlap ako ty, toto píše. A pritom viem, že práve ty máš na to, aby si poradil. Zatrpknutý môžeš byť, ja si ťa budem aj cez to všetko vážiť, ja som to nespôsobil, skôr som doplatil, možno ako aj ty, aj ja som si pustil papulu na špacír. Prečo toto píšeš, mon frére? Málo máme nepriateľov? Excuse moi. 2REP 2REP

Majo pre CEA (bez overenia) 21.3.2010 - 23:32

Chlape jasné. Ale dnes vedz, že si už vo svete nikde nevyberieš svoje miesto. Nikde. Ale bojovať o to miesto môžeš. A určite ho dostaneš skôr keď sa budeš snažiť ako keď to vážne necháš len na LE v tomto prípade. Ak bude chalanisko šikovný tak nie je dôvod na to aby mu nedali možnosť. :) Ale pravdu v tom príspevku máš. Nie len v LE ale celkovo vo všeobecnosti. Predsa sám neviem ako to v LE chodí. Raz to zistím. A zistí to tak aj Oliver. A bude už na nás ako sa k tomu postavíme. Ale ako som písal, keď niečo nejde presne podľa plánov, nie je dôvod prestať sa snažiť. :) Neber to ako nejaké narážky alebo tak. Je to čisto len môj názor. PS - 2REP koncert bol super. Moraváci sa nezaprú. Sú to páni a odporúčam každému vyraziť si niekedy na ich koncert. Samozrejme podľa možností. Ale na scéne už dlho nebudú. Teraz robia turné. Svet je jedna veľká kurva. Ale bacha. Kurva nie je povolanie. To je povaha ľudí a tohoto prijebaného sveta. Dnes hrá úlohu to kto má aké meno. Všetko je tu na ....... No predsa mi je tu dobre. Ale mohlo by byť aj lepšie. :woohoo: Ale prisahám Bohu že mne tu raz preskočí z toho čo sa tu deje. Keď mi už nepreskočilo. A hlavne z toho že nikto to nevidí. Resp. nikto to nechce vidieť. Prišiel som na to že sa nestotožňujem so 7. článkom čestného kódexu legionára. Tu sa už bez zaujatosti nedá jednať. Hádam sa to zmení. Admin, sorry za použité výrazy. Držte sa mon freres d´arme! Nech sa Vám darí. S pozdravom Majo. -narýchlo napísané, hádam sa tu nikoho nič nedotkne.

Majo (bez overenia) 21.3.2010 - 23:34

Nie je to nakoniec len pre CEA ten predchádzajúci príspevok. Ale zabudol som to zmeniť.

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 01:52

http://www.youtube.com/watch?v=VSrcEh4Yd1I&feature=related nedam si pokoj, raz ma nielen upracú niekam , ale aj obesia...už som raz taký, mám to krvi... nepoddám sa....

pre Lydiu M. (bez overenia) 22.3.2010 - 02:24

Pre pani Konarovu....................................................................... Lydka, ludia maju nielen usi, ale aj spomienky. To a memory of students love,love Et , live. live,v kazdom pripade nenapelnena studentska laska, boli sme seventy, Lidka M. V tej franine si sa zlepsila,ja som mal ukr. Ta navzdy, Jaro,tvoj brat bol dobry zapasnik,Bili sme sa.Vedla Rozkvetu. mna nenavidel za to , za som ta chcel za zenu. Ked to tak teraz nahodou citam, nic netecie mozno len slzy.Pis Lydia, pis...Boris-Kosice 2B. http://www.youtube.com/watch?v=aDgl4VqWwj4&feature=related

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 02:39

Oliver, si vyzretý chlap, ale ja sa držím hesla-maj nových priateľov, ale na starých nezabúdaj! Vážim si ťa, ale najprv odpoviem nas maily „starej sekcii“ Určite ti dám inštrukcie, aké (ne) nájdeš len na komandatúre.Aj keby ma mali zavrieť! Viem , že ma pojebú, Ale asi len v tom sú potentní! Vive la Légion, vive le Roi! Vive La France!

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 03:22

http://www.youtube.com/watch?v=TXQSX1vd2Qc&feature=related to len tak , historia a pobavenie, ved je pondelok rano.

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 03:49

http://www.youtube.com/watch?v=kvDMlk3kSYg&feature=fvw k tmu len toľko-klip asi super, ale čo som počul natáčal sa unsuper... a v Moskve. Stará pieseň Liz (Elizabeth Mitchell bola ešte kotchka :-) Angl.-majo a spol si zase prídu na svoje . Ohh those Russians!!! Funny...

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 03:54

druhá v poradí skromná otázka pre budúcich legošov so všeobecným rozhľadom- kto bol Rasputin? (pozor , nie Putin- smích) 2REP

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 04:19

http://www.youtube.com/watch?v=pA1Dxf7Uu_c hannibal lecter Evil motherfucker from hell puto cerdo de mierda que asco da ostia... Oj a ty bez czapki na SYBERI ? holly jesus oh man please!!!! Smacznego:) (dobrú chuť!) what da fuck?!?!!?!hey guys...this motherfucker is really crazy...i ca'nt believe that he ate raw eye... ebem li tu muku HOLY SHIT! hat guy eats live snakes, frogs, lizards.. :P a viac a´viac ohlasov na nášho priateľa- you never can imagine what he´ve done eated... Teraz sa tie diely už volajú Man on the Edge a podla mňa to smeruje do riadnej...ale ked si to tak zoberieme, tak na celom svet sú .... takže jediné riešenie je sa .... a neostať ani za tú... Takže hybajte chalani, nesmiem verbovať, len hovorím o Gryllsovi....

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 05:10

Napísal som 4-stránkový komment, trápim sa pomaly celú noc, dávam to sem, fuk!, nejde, zmizol, prisahám, že admin sa v tom nevezie, toho chalana nepoznám, určite dobrý, taký pacifista, ale skôr nám drží palce a nastavuje kožu .Predstavujem si ho ako Mareka Navrátila. Niečo podobné. Dobre. To je on a my.... a sú tu svine s technickými možnosťami....a vyjebnú mi príspevok.Nevadííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí. Ukážte mi, ako viete držať v ruke FAMAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zatiaľ viete držať len záker a faloš! Michal.C.-2REP Predstavte sa aj vy- svine.

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 05:26

http://www.youtube.com/watch?v=XnPzR1-Dp2c Otázočka-kde sa narodila Lisa(Eiylisabeth Gerrard), aké je jej pravé meno a o čom sa spieva v tej pesničke(v akom jazyku) preklad poznám.To netreba. Je LG operná speváčka? Ak áno, kde? Čo znamená skratka SPQR? Ďakujem.2REP.

Oliver (bez overenia) 22.3.2010 - 14:39

S.P.Q.R. je latinská skratka slovného spojenia Senatus Populusque Romanus, v preklade senát a ľud rímsky. V dobách Rímskej ríše bola táto skratka jej výsostným znakom, nachádzala sa mimo iného aj na minciach alebo na zástavách rímskych légií; dodnes sa nachádza v erbe Ríma. Toto súslovie pravdepodobne vzniklo v dobách Rímskej republiky. Skratku SPQ* prevzali aj iné štátne útvary, dnes sa objavuje napríklad v erbe niektorých miest, okrem iného aj Olomouca: SPQO – Senatus Populusque Olomouciensis. Lisa Gerrard - sa narodila 12.4.1961 v Melbourne Australia. Spieva v jazyku vlastneho vynalezu, ktory si vytvorila ked mala 12 rokov. Presne pomenovanie neviem. http://www.youtube.com/watch?v=DdVLi235gZQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_0jmYZI7RZg&NR=1

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 15:44

Tak. A teraz trochu netradične, nie o légii. Vždy, keď ma navštívia, hoci aj náhodou, ľudia zo Slovenska, Moravy, Čiech, mám dobrú náladu. A dlho vo mne zostáva. Taký pomyselný kúsok rodnej zeme v ľudskej podobe. Aj vy to budete zažívať. Pojedáme, popíjame, spomíname. V poslednej dobe im ukazujem medzi rečou aj fórum, aby som dal vedieť, že o chlapcoch-legionároch sa vie aj na Slovensku a všetci chcú potom napísať slovíčko na pozdrav z fóra. Podľa mňa to nie je nič zlé. Potom sa aj ja chcem podeliť o radosť, dať na vedomie celému svetu, že je nám dobre, zaspomínať pri starých dobrých pesničkách, ktoré hoci aj boli zakázané v tej dobe, o to viac sa počúvali. Výhodniari- špeciálna kapitola- smííích. Donesú spišskú borovičku za „rekes“ – (už viem, že to je výraz pre celú tu krabicu- tuším prepravka sa to volá) a to je potom zábava, páni. Aj včera bola. Borko, tak len opatrne s tou tournée po FR, vínka je tu dosť a východniari pijú radi. Zvyknutí na tvrdé, tak víno pre nich je ako voda...Ale hádam ťa tvoja pani manželka ustriehne. Cherchez la femme! Smích. Ja osobne tvrdé nepijem, keď už musím, tak pravú ruskú vodku, alebo slivovičku. Domácu. Mňam.... Jaj, či som sa len zase rozcítil. Nie kvôli slivovici, len tak. Že je pomaly po službe, treba výjsť von z caserne, nadýchať sa civilného vzduchu, pozrieť sa na oblohu a čítať z nej, či aj zajtra vyjde slnko nad obzor. Vidíte, aj takí sú legionári. Každý z nás nosí asi do smrti v sebe kúsok toho chlapca z liet, keď ešte voda bola vodou, dala sa piť priamo z potoka, pstruhy sa chytali rukami pod kameňom, bosé nohy v jarku, prvé cigarety Detvy od dedka- potajomky, prvé dedinské zábavy, prvé bozky dievčat, čo sa chveli roztúžením (a my tiež). Bože, kde sú tie časy... A život ide neúprosne ďalej. Nedá vám zastať ani na chvíľu, nevráti čas späť, neponúkne hoci len sekundu byť zase bezstarostným chlapcom, čo behá po v trenírôčkach a tielku po rúbani a zbiera voňavé maliny pre mamku, aj na syrup, aby bolo na zimu... S Borisom a manželkou prišiel aj jeho kamarát Janko. Taký dobráčisko. Nechal mi knihu od slovenského spisovateľa, žurnalistu- Jána Čomaja-„Počmáraný život“ Pozrel som pár stránok a asi sa do nej začítam. Ak bude času, ale myslím, že kvôli tej knihe si ho nájdem. Vy všetci, čo sa chystáte do légie, vedzte, že život je všade rovnaký, sivý, alebo pestrofarebný, len na nás samých záleží, aký bude. A pre tých, čo v légii už ste -nezabúdajte, že môže byť aj horší. Smíích. Tak sa držte chlapi! Salut. 2REP

2REP (bez overenia) 22.3.2010 - 16:29

Áno, Lisa Gerrard je „Mouton“ v znamení. Jazyk je vlastný len v spievaní, v tom ju inšpirovali pôvodní obyvatelia New Zealand a Papua New Guinea, kde v ťahoch oktáv je to viac než evidentné. Majo-dostal si to? Nemám odpoveď. Oliver- napíšem ti mail.

2REP pre Admina (bez overenia) 22.3.2010 - 16:44

Jožko, kam mám poslať ten článok? Na to info@dobrodtuh.sk? Alebo na nejaký iný mail? Ďakujem za odpoveď. Michal-2REP

CEA (bez overenia) 22.3.2010 - 17:02

nieco napisem a hned zla reakcia?preco lebo som pravdu napisal? viete radsej by som keby ste vedeli, ze nie vsetko vam vyjde ako by ste chceli! keby som vstupil do legie o tyzden skor tak by som pisal 2CIE a keby som prisiel do legie o tyzden neskor tak by som pisal pod 1 CIE. lenze na mna vysla CEA!!!. A niekto sa ma pytal ze co by som ja rad?!nie!tak sa tu nevypytujte len na 1 alebo 3 CIE su aj ine a mate velku sancu skoncit tam kde nechcete.My sme to mali lahsie, bali sme sa len 2 CIE, lebo tam boli sami k;;;;i ale uz v castelnaudary nam na farme parasutisti z 2 rep povedali s 50 % sancou na akej kompanii skoncite!a nastastie, v tedy bola 2 cie niekde prec s regimentu, tak sme vedeli, ze tam neskoncime.a vyslo CEA !!!a bolo dobre !!!a sekciu tiez ani tu si nevyberiete a uz vobec nie vasu izbu alebo postel a to najhlavnejsie CAPORALA na izbe si nevyberiete!!!!!a tu vam prajem BONNE CHANCE pani!!!bude to alkoholik, bude to sportovec, bude mazak alebo bude kamarat?, zehlit ste sa uz naucili? a kanady naboxovat?preco sa trapit na aku cie by som rad, ved to nema zmysel ide o stastie!!!

Majo (bez overenia) 22.3.2010 - 18:29

CEA - najlepšie by asi bolo keby čo najmenej vecí vychádzalo ako chceme. Potom by niektorý ľudia čo lietajú vysoko v oblakoch stáli pevne na zemi a vedeli by čo je realita. Ako som napísal neviem ako to je v LE ale ako to je v živote si už trúfam povedať aké to všetko je. Ale nech to para tlačí. Mne nejde o tú či tú CIE. Ale o tých ľudí ktorý tam budú. Nebudem si kamarát s CIE čo je len odsek v organizačnej štruktúre regimentu ale budem kamarát (teda aspoň sa o to budem snažiť) s tými, čo tú CIE tvoria. Ale pravdu píšeš. Záleží na tom kto tam je. Ale je aj pravda že PoSTOJ človeka v hlave veľa spraví. Ale verím že vieš čo hovoríš. Preto ti neodporujem. 2REP - Zatiaľ mi neprišla, ale niekedy to aj nejakú tú hodinku 2 trvá tak počkám a poviem ti večer. Super si napísal ten príspevok kde si spomínal tú slivovičku a priateľov so Slovenska a Čiech. Vážne zíram na to ako puk a neviem sa v tom vytešiť. :D Páni, držte sa, nech sa darí. S pozdravom Majo.

Majo (bez overenia) 22.3.2010 - 18:42

http://www.rozzlobenimuzi.com/?media=282 A ľuďom sa na tomto svete nepáči. Čo mali hovoriť tam vtedy?

majo (bez overenia) 22.3.2010 - 19:13

Spevák na tom koncerte podotkol, že pre niektorých ľudí je najlepšie si spievať túto pieseň doma pred zrkadlom. http://www.youtube.com/watch?v=2r9hkOqybL0

Majo (bez overenia) 22.3.2010 - 20:11

Človek veľa vydrží, ak má cieľ!!! Tomáš Gariggue Masaryk Pravda toto. Svätá pravda.

Majo (bez overenia) 22.3.2010 - 21:20

síce som málo rozumel ale pobavilo. :D http://www.youtube.com/watch?v=o_9lmcUd-0E&feature=related

dievca (bez overenia) 22.3.2010 - 21:50

caute............pise tu aj dievca, plis, dam vam mail, napiste niekto, kto ste tam, boli a viete mi povedat, ako dlho trvaju testy-ak dotycny odisiel 22.02.2010 zo Slovenska a dnes je 22.03.2010, kde momentalne moze byt? je uz iste ze presiel testami? je uz v Castle? alebo este nie? co znamena ze gestapo je tvrde a vsetko z vas vytiahnu? co vsetko? takze mail biela.ruzicka@azet.sk..........vopred dakujem P.S. nie som sprosta ale ked sa na nieco zvyknem pytat dostanem inu odpoved, preto pisem takto, aby ste pochopili co chcem a nemusite mi tu linky posielat ani odkazy, uz som si toho vela nastudovala, len chcem vediet casove udaje, kludne aj na hodiny vdaka

Pridať nový komentár