Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 18:09

Uff, prisaham pani, okrem Genevie (ktora aj ked nevie, ale sa uci slovensky) to bola moja jedina laska- fyzicky) .Realne sa vola Agneta Faaelskoog. Je povodom Finka. Finnish. http://www.youtube.com/watch?v=pPCuCvAAELQ&feature=related

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 18:32

http://www.youtube.com/watch?v=pPCuCvAAELQ&feature=related Ohh, Agneta, where we are now?????? Is the LE real home now? Mle 1292..Mikhael.Everybody hoping to go back. What´s averagege back? Nothing! When upon a time yr u in a army pls dnt frget-or forget- there ´s no way to terurn. Fr nobody- major l., Captn, Ltn.- simply no way... just no way tu return. Et pour Genevieve- http://www.youtube.com/watch?v=PIl7zl_9fTA

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 18:37

Tato stranka je tak manipulovatelna a hlavne tak manipulovana, Jozo, chod uz do p., ked si to nevies osetrit. Koncim tu... *Adieau, Miso-2REP

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 19:07

http://www.youtube.com/watch?v=8-1WfkM1qso&feature=related najprv pozorne popocuvat a hlavne do konca, ze.,a potom.... Moja otazka znie. Akej narodnosti je M.O. /stare pole/ ci je Walesan, alebo Skot a na kolko nastrojov NARAZ dokaze nahrat a hlavne zahrat. Kolko ma rokov teraz a ake je jeho prave meno. Co znamena ˇNever going to Franceˇ...ake perkusie hraju v pozadi? http://www.youtube.com/watch?v=8-1WfkM1qso&feature=related Kto je Magiie? R.- Je Irka? Ak ano, preco ne(spieva) vo svojom rodnom jazyku? Je to M.O.sesternica? Odpovedam si sam- M.O. je clovek! http://www.youtube.com/watch?v=8-1WfkM1qso&feature=related LYRICS: Taking on Water Sailing a restless sea From a memory A fantasy The wind carries Into white water Far from the islands Don't you know you're Never going to get to France Mary Queen of chance will they find you Never going to get to France Could a new romance ever bind you Walking on foreign ground Like a shadow Roaming in far off Territory Over your shoulder Stories unfold you're searching for sanctuary you know you're Never going to get to France Mary Queen of chance will they find you Never going to get to France Could a new romance ever bind you I see a picture by the lamp's flicker Isn't it strange How dreams fade and shimmer Never going to get to France Mary Queen of chance will they find you

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 19:21

Taky chlapcisko, ze? Nikde nicoho, taky normalny dedinsky skromny, ako my kedysi... A ako hra, Boha mu! Miso http://www.youtube.com/watch?v=8-1WfkM1qso&feature=related na konci je to najlepsie... tam uz je citit, ze dava vsetko umenie von zo sveta. Skoda... Nedavaj svetu nic, si len dalsi kol v plote.

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 19:32

Chlapi, tak toto je sila. http://www.youtube.com/watch?v=RIKIp72hM1I&feature=related Inak kto to, co to je ta Enja?

samarovic. (bez overenia) 28.3.2010 - 20:14

Michael Gordon Oldfield 15.5.1953 Mesto Reading -Anglicko ako som čítal mal dosť ťažké detstvo raz o sebe povedal : "Jako dítě jsem byl velmi nešťastný. Myslím, že jsem prodělal určitou formu duševní choroby mezi dvanáctým a dvacátým rokem. Možná to přišlo s pubertou, nevím. Nemohl jsem se vyrovnat se světem. Bylo těžké a nepříjemné být naživu. Míval jsem hrozné fóbie. Bylo úlevou se opít."

samarovic. (bez overenia) 28.3.2010 - 20:45

http://www.youtube.com/watch?v=vSNezvz2iLo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=qj6YRGC-LGY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=z6MDHY6u8JI

2REP (bez overenia) 28.3.2010 - 23:21

Samarovic- no konecne!!!!! Smiiich. popocuval si Machna???? Michal.2REP ň ttp://www.youtube.com/watch?v=PGRt7Fq86_4&feature=related prelozim????

2REP (bez overenia) 29.3.2010 - 00:40

uff, ten menovec ma nejako berie. Na ukor niecoho... http://www.youtube.com/watch?v=Ll8n5v0I7Fs&feature=related

2REP (bez overenia) 29.3.2010 - 00:48

asi fakt virtuoz. ufff, dusa spieva... http://www.youtube.com/watch?v=klKCQZJEFlA&feature=related

Baby (bez overenia) 30.3.2010 - 15:46

Je caute:) vidím že sa tu rieši Mike Oldfield:) Moonlight Shadow moc pekný song, aj ked to neni môj "štýl" tak uznám že to je skvelý hit. Inak krátky preklad Never going to France Dúfam že je správne :laugh: Na vode Plaviaci sa na nepokojnom mori Zo spomienok Fantázia Vietor sa nesie V bielej vode Ďaleko od ostrova Nevieš kto si ! Never going to France !!! Never going to France !!! (Nedostanete sa do Francúzska) ... Ale aj tak najlepšie čo som od neho počul a jeho tvorba je Only Time Will Tell, vždy ked počujem tak mi to príde také smutné:( Síce je to jednoduchá piesen a textovo obsahuje málo slov, ale tá hudba je excelentná :) http://www.youtube.com/watch?v=R2vTKzyt07o&feature=related

Majo (bez overenia) 30.3.2010 - 19:18

jak vynervovat vaseho spolucestujiciho v letadle.... # # Pusťte si zvuk na PC! # # # # # # # # JAK VYNERVOVAT VAŠEHO SPOLUCESTUJÍCÍHO V LETADLE? # # # # VYTÁHNĚTE SI NOTEBOOK Z TAŠKY # # # # POMALU A OPATRNĚ HO OTEVŘETE # # # #ZAPNĚTE VÁŠ NOTEBOOK OPATRNĚ S POMALÝMI A JEMNÝMI POHYBY # # # # UJISTĚTE SE, ŽE VÁS SPOLUCESTUJÍCÍ VEDLE VÁS VIDÍ… # # # # PŘIPOJTE SE NA INTERNET # # # # ZAVŘETE NA CHVÍLI OČI, PAK JE OTEVŘETE A POZORUJTE OBLOHU # # # #ZHLUBOKA SE NADECHNĚTE A OTEVŘETE NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKY: # # http://www.myit-media.de/the_end.html # # # # NYNÍ JE NA ČASE PODÍVAT SE NA VÝRAZ TVÁŘE VAŠEHO SPOLUCESTUJÍCÍHO

cea (bez overenia) 30.3.2010 - 22:03

sorry, ze sa nezapajam no nemam moc casu robim a ucim sa ako hovado. pre alenu exner dezertoval, ked sa vratili z pobrezia slonoviny.spytaj sa ho na ""cserepa"" vtedy bol soa na jeho sekcii, sergenti tam boli "bonapart", "gerber", "montpeyroux", radsej nech povie na koho chce kontakt, jeho kamosi veloso, angyal, zaitsev, figo , martin , boss , slovakov nemenujem..... ked sme sa viaceri legionari stretli pri pive tak sme sa smiali ze to nie je francuzska ale stavistakova legia...ale nic v zlom.no co vam poviem prvy krat ked som ho videl tak mi dal pivo lebo bol klubmanom na ccl.a potom este viac krat v roznych kluboch, ten chlap zije z minulosti rozprava len o tom a tiez ako aj ostatny picoval na legiu.co si myslite ked vam nevijde servis alebo mate naplanovanych vela skokov ze si nezanadavate!!!???potom sa dolamal po skokoch,osobne mi to povedal pri pive ze spadol ako vrece zemiakov!!!! potom isiel do aubagne kde bol zase zamestnany v bare a tam chlastaval.a on chcel ucit zilincanov?ved poslednych 7 rokov bol za barom....tak zatim

Admin (bez overenia) 31.3.2010 - 09:52

Chalani, bol som mesiac mimo Slovenska trošku sa túlať svetom... Nemam teraz čas pozerať forum na celom webe mesiac dozadu. Dufam, ze v konkretne tejto diskusii prebiehalo všetko pokojne. Ak by ste na mna niekto mal nieco dolezite, tak mi radsej vzdy aj v buducnosti napiste na adresu info@dobrodruh.sk a nie do fora. Dik za pochopenie

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 10:33

Zdravím, díky moc za info, že dezertoval vím, bylo to kvůli mně:). Potřebovala bych kontakt na jednoho slováka, byli nejlepšími přáteli a určitě by ho rád viděl... hledám tajně:blush: . Napiš mi, prosím, mail, abych se tě mohla zeptat na konkrétní jméno.Díky moc.

brano (bez overenia) 31.3.2010 - 19:19

nazdar chlapi, mam pre vas pesnicku http://www.youtube.com/watch#!v=TTTjHaFwU40&feature=related

charon xxx (bez overenia) 31.3.2010 - 22:20

To Alena. Koli žene dezertovať je najväčšia hovadina, aj tak su ženy len skaza, už mi lezu na nervy tie Vaše srdcervúce výlevy, veď vedeli do čoho idú ,že to nebude dovolenka. podľa mňa žena len kazí morálku..Nehovorím že niesu potrebné ale určite nie v spojitosti s armádou a s podobnými vecami....:angry:

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 22:27

charon xxx - ale ten kto ti vymyl mozog vykonal super prácu. :) Jedna vec je že žena do armády nepatrí. Ale to že je hovadina keď chlap za ňou dezertuje? Nie. Vieš, každý občas prehodnocuje svoje potreby a hodnoty ktoré chce dosiahnuť. A v ten daný okamih to bolo preňho to najlepšie riešenie. A nevieš okolnosti tak sa do toho nemontuj! Niekomu to niekedy nestojí zato. Ale to človek zistí až v ten moment keď k tomu príde. Treba sa pozrieť na obe strany mince a nepísať hneď svoje jednostranné zahmlené reakcie. S úctou, Majo.

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 22:32

PS - neviem kto si, nechcem ťa ani súdiť. nepoznám tvoje názory ale tento mi príde až moc pritiahnutý za vlasy. Príde mi to ako keby máš nejaký komplex alebo averziu voči ženám. nehnevaj sa ale fakt to tak z toho príspevku pôsobí. B)

Charonxxx (bez overenia) 31.3.2010 - 22:35

To Majo. Ty si tu tuším stále MAjo. Toto je proste môj názor, mňa len vytočila tá poznámka, že kôli babe niekto dezertoval,len ma sere že sme nimi tak ovplyvňovaní....jasne že sa to môže stať hocikomu..ale aj tak ma seru,,

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 22:41

charonxxx - ja som tu dosť často. Ale vždy najskôr povinnosti. Je mi jasné že ťa to serie, je to aj vidieť. :woohoo: No ale netreba takto radikálne dávať najavo svoj názor. Ver mi, je lepšie to podať skôr neutrálne, diplomatickou cestou. Za prvé, ľudia si to skôr pripustia a za druhé nenaserieš tou razantnosťou toľko ľudí ešte viac ako si ty. :D Ty si sem kedy zavítal? prvýkrát ťa tu vidím.

majo (bez overenia) 31.3.2010 - 22:43

nemyslím že nás chcú ovplyvňovať. Len sa tak ľahko necháme. Ale aj tak neriešme radšej túto tému. Popravde, nerád o nej diskutujem a vonkoncom takto otvorene. Isto chápeš prečo. Je to háklivá téma.

charonxxx (bez overenia) 31.3.2010 - 22:55

To je jedno kto som MAjo, viem že týmto som moc k téme neprispel,viem že ty si rozumný chalan- hotová chodiaca encyklopédia ale v reáli si videl akurát tak vieš čo. A vôbec nemam naladu niečo niekomu vysvetľovať,

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 23:01

No ok, neriešim kto si. K téme je jedno že si neprispel. Určite vieš že sa tu rieši všetko čo nás tu napadne. Ale by si sa čudoval čo som si prežil, čo som videl a ako som sa k tomu postavil. O tom vieš hovno. A práve preto že ja neviem kto si a čo si robil alebo robíš tak nepíšem nič takého tipu že vieš hovno aj keď sa s tým zrovna nestotožňujem. Určite to má nejaký podtext a keď neviem aký, neriešim. ;) Tak sa drž. S pozdravom Majo.

charonxxx (bez overenia) 31.3.2010 - 23:03

viem že v kontexte s temou som bol mimo. bol to taký výkrik do tmy skôr..tak čaute,

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 23:06

přesně takovouhle reakci jsem čekala:). Něco ti povím, už 7 let máme velmi spokojené manželství a vychováváme 3 děti. Oba jsme se tenkrát vzdali věcí, které jsme měli moc rádi... on odešel z Legie(což bylo asi to nejtěžší rozhodnutí), já jsem odešla po 4. ročníku z vejšky a naši mě vyhodili z domova (legionář = špatná volba a stejně tě zabije:cheer: ). Když ten druhý udělá rozhodnutí, která ho bolí a všechno vsadí jen na společný život, věř mi, že si ho budeš vážit až do smrti a budeš mu oporou... Dneska vím, že jsem měla tenkrát vydržet a počkat, ale bála jsem se o něj a popravdě,on je zrovna z lidí, které by legie úplně pohltila a nevím, jestli by potom nepodepsal další kontrakt a nebyl z těch legošů, co jsou pak pro normální život nepoužitelní

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 23:07

hovorím, s témou to nemá nič. Tu sa preberá všetko. Od výmyslu sveta. Aj čo sa s military vôbec nedá spojiť. A náhodou toto je super téma. Ale ja o nej nerád diskutujem tak so mnou toho v tom moc nepreberieš. :) Tak sa maj dobre.

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 23:18

Majo, díky za zastání, ale čekala jsem aj horší reakce... tohle pochopí jen málokdo:)

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 23:21

a chtěla bych vidět, jak by tohle řekl manželovi do očí.. i dneska by s ním vytřel podlahu ... jeden den legionář, navždy legionář :cheer:

charonxxx (bez overenia) 31.3.2010 - 23:29

To Alena:ale ja som len potvrdil pravidlo, že za všetkým hľadaj ženu,neber to osobne ale poznám veľa ľudí čo im žena zpackala život, tak mi prepáč za môj subjektívny názor. Možno je to ak lepšie,byť doma pri rodine ale chlap túži aj po iných veciach.Ale na tvoju konkrétnu otázku sa Alenka skús opýtať iných ľudí, ktorý sú častejšie tu na fóre.. Nemám nič proti ženám a nikoho som nechcel uraziť,vonkoncom nie teba...Ani Maja nie..Myslím si že táto stránka má dobrú úroveň a musím ho pochváliť,že ju tak udržiava.

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 23:33

Charonxxx - mňa si neurazil. S tým si starosti nerob. :) Som rád že si sa objavil. Strašne podobný štýl písania máš ako jeden známy tak som teraz v pomykove. :D

Majo (bez overenia) 31.3.2010 - 23:36

ps - to fórum neudržiavam ja. Jeden u mňa veľa vážený človek dal tomuto fóru tvár takú akú má. Odvtedy sa vie to fórum o seba postarať aj samo. To je v moci slova. Vľúdneho slova.

charonxxx (bez overenia) 31.3.2010 - 23:46

Viem, ktorého človeka máš na mysli, myslím že iba on má právo vyjadrovať sa tu k určitým veciam. Keby ho nebolo túto stránku môžete zabaliť. a ešte pre Alenku: Prosím ťa žiadny legionár by nechcel aby zaňho orodovala žena, tak si to vytieranie podlahy nechaj a možno by mi aj dal za pravdu....

Alena (bez overenia) 31.3.2010 - 23:47

Charon, v pohodě:), vím, že to ve většině případech je tak, jak píšeš, ale jsou i vyjímky. A o těch mužských potřebách mi povídej;) ... každou zimu by se stěhoval do Francie a nebo líp, nechal by se najmout od agentury do Afghánistánu nebo Iráku... ještě, že už začalo jaro a bude moc vytáhnou "milenku z Bologne"

Pridať nový komentár