Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

roman (bez overenia) 17.4.2010 - 08:44

no ja som prijimac do OSSR spravil lavou zadnou aj psycho aj fyzicky nektory neprejdu ani cez to a myslia si ze z nich budu legionary. Raz som videl debatu kde 15-17 rocny a miestami 14 rocny pisali ze su an sto percent rozhodnu ty ist do legii :D:D:D to bol krasny zazitok citat ako si deti mylia vojensku sluzbu z poctacovymi hrami

palo pre roman (bez overenia) 17.4.2010 - 15:13

tak to ti poviem aj aj ked nespravim do OSSR TAK CO MAM TU ROBIT POJDEM TAM KDE MA BUDU CHCIET TU JE TO O ZNAMOSTIACH

PALO PRE JANO (bez overenia) 17.4.2010 - 15:18

to mas pravdu ale to neje ako hladat si pracu ze chcem bit vojakom kto ma prijme a neje to u nas to je daslsia vec

Majo (bez overenia) 17.4.2010 - 15:19

Nie je to tu o známostiach. O známostiach sú tu misie a 5. PŠU. Ale vstúpiť môže skoro každý. Ale v LE sú o dosť tvrdšie kritéria a požiadavky.

palo (bez overenia) 17.4.2010 - 15:32

majo:ano znamosti a ty co nato maju tak su doma aty co maju zanmosti len beru love mali by aj tu mat naborove centrum pre legiu je to o kazdom ako s arozhodne kazdy podpisuje papier za seba

palo pre roman (bez overenia) 17.4.2010 - 18:20

ked si vojak tak mal by si sa aj tak spravat pises jak keby si bol najlepsi ze si v OSSR

Mato (bez overenia) 18.4.2010 - 00:45

Nazdar chcem vstupit do legii mam uz povolenie od prezidenta a odchadzam teraz v koncom maja a rad by som este nekake rady od niekoho kto tam uz bol alebo to skusal kontakt 0902280636 alebo BF Matej Karlak

JAA (bez overenia) 18.4.2010 - 08:05

MATOO ,,,-TY POVOLENIE OD PREZIDENTA URCITE NEMAS!!! ,,,ALE TO NENI PODSTATA VECI,,PODSTATA VECI JE TO ,,ZE SI PROSTE HLUPAK ,,,"VELKY !!,,,PYTAJ SA ,PYTAS SA ,,A DALEJ TO NEBUDEM ROZVYJAT,,NA TOMTO FORE JE TUNA TOHO VELA,,PODLA MNA SETKOOO,,, RADSEJ UZ CHOD,,A KED DOJDES SPET ZA PAR DNI,,DAJ VEDIET,,AKO BOLO ,,KAZDY NORMALNY CLOVEK,,KTORY CITA TOTO FORUM,,A MA ZAUJEM,,SI MYSLIM,ZE NEMUSI PRISPIEVAT BEZVYZNAME OTAZKY,,CITAJ RADSEJ ,,,TERAZ MYSLIM SETKYCH KOKOTKOU,,KTORY NEVEDIA CITAT,,ALEBO CITAT ,,! SALUT!

cea (bez overenia) 18.4.2010 - 10:23

ono za posledne 2 roky zomreli 3 slovaci v legii,prvy tvarusko z 1 cie 2 rep v djibouty, potom to bol sef sysel s 4 RE pre nejaku chorobu a teraz R.H.z 3cie 2 rep v afganistane. takze to co nasi slavny dezertery posrali myslim tym meno slovakov tak tito chalani co zomreli to napravili takze slovaci mate vacsie sance pri vstupe. kurva ale som sa cudoval, ked som zistil ze cdu 3 cie v afganistane je rovnaky a ten isty mongol co mu vybuchol granat na pobrezi slonoviny( bolo to pri obycajnom cviceni a aj posledny sprosty legionar vie ze granaty sa nezavesuju za poistku o vestu!!!!! v tedy tam bol porucik.tak a pan porucicek sa isel plazit s takto zavesenymi granatmi, mal jedine stastie ze to bol ofenzivny granat.teraz asi po dobrych konexiach sa stal cdu!? len tolko....

mato (bez overenia) 18.4.2010 - 11:38

[b]JAA napísal:[/b] [quote]MATOO ,,,-TY POVOLENIE OD PREZIDENTA URCITE NEMAS!!! ,,,ALE TO NENI PODSTATA VECI,,PODSTATA VECI JE TO ,,ZE SI PROSTE HLUPAK ,,,"VELKY !!,,,PYTAJ SA ,PYTAS SA ,,A DALEJ TO NEBUDEM ROZVYJAT,,NA TOMTO FORE JE TUNA TOHO VELA,,PODLA MNA SETKOOO,,, RADSEJ UZ CHOD,,A KED DOJDES SPET ZA PAR DNI,,DAJ VEDIET,,AKO BOLO ,,KAZDY NORMALNY CLOVEK,,KTORY CITA TOTO FORUM,,A MA ZAUJEM,,SI MYSLIM,ZE NEMUSI PRISPIEVAT BEZVYZNAME OTAZKY,,CITAJ RADSEJ ,,,TERAZ MYSLIM SETKYCH KOKOTKOU,,KTORY NEVEDIA CITAT,,ALEBO CITAT ,,! SALUT![/quote] Hej urcite ho nemam lebo si to povedal sorrz ale je mi to dost vtipne ked si ho teraz pozeram ze ho nemam tak ti drzim palce a o par dni asi ani nie mozno ked uz tak o 2-3 tyzdne mojko a dik za fakt fasa rady a ty si urcite veteran ked tak pises :woohoo:

JAA (bez overenia) 18.4.2010 - 15:04

BOL SOM NAJEBANY JAK CIIIK :woohoo: ALE NIECO NA TOM BUDEE ,,TERAZ NEMYSLIM TVOJ PAPIER,,ALE TU DRUHU POLOVICU TEXTU,,CO SA VSETCI PYTAJU JAK MALOMOCNY STALE DOKOLA,,A NECHCU SA IM CITAT STARSIE PRISPEVKY

fitoje (bez overenia) 18.4.2010 - 15:14

http://korzar.sme.sk/c/5325871/vojakovi-ktory-zomrel-v-legii-prezident-vynimku-nedaval.html

peggy (bez overenia) 18.4.2010 - 19:40

Dik hoši, konečne forum že ak sa niečo aj spítaš, tak nikto hned nemachruje. Lá Légion

peggy (bez overenia) 18.4.2010 - 19:43

kto vie? kolko tak vijde cesta na buse do Strasburgu? Alebo ako najlepšie je tam isť?

peto (bez overenia) 18.4.2010 - 19:57

peggy: zavisy to asi z kade ides a tam sa uz postaraju o teba ke dtam prides pocas tych skusok

Mato (bez overenia) 18.4.2010 - 21:26

[b]peto napísal:[/b] [quote]peggy: zavisy to asi z kade ides a tam sa uz postaraju o teba ke dtam prides pocas tych skusok[/quote] boze chcel som sa normalne porozpravat s niekym kto tam bol a nie pocuvat blbe keci od teba internetoveho bojovnika a tebe podobnym to mozes mozno tak v storme rozpravat aku si dal kde palicu a skusi nieoc zistit o tej ziadosti bo keby si nebol ignorant tak sa podava kuoli tomu aby si neporusil zakon ale ty v tom asi vies chodit ako vidim tak ti drzim palce

mato (bez overenia) 18.4.2010 - 21:36

[b]peggy napísal:[/b] [quote]kto vie? kolko tak vijde cesta na buse do Strasburgu? Alebo ako najlepšie je tam isť?[/quote] cesta tam vide oko 55 euro lietadlom 200 a viac autobusom to trva 12 hodin

tomo pre majo (bez overenia) 19.4.2010 - 09:21

ked pridem do strasburgu oni ma uz dalej odnesu do pariza alebobo do aubange a ako dlho je to vyberove konanie ako dlho trva kolko dni

tomo (bez overenia) 19.4.2010 - 09:23

cesta je kazdy ina daj si eurobus tam mas zahranicne linky ktore idu z zeleho slovenska aj do pariza aj do strasburgu a vsade a cena zavysi ze skadial pojdes jasne lietadlo je drahsie

2REP (bez overenia) 19.4.2010 - 15:19

Jano netrepú -za prvé- niektorí z nich už v LE sú, niektorí išli a onedlho budú a niektorí pôjdu a tiež verím, že budú legionármi. A dovtedy možno aj pán slovenský prezident konečne pohne mozgom a príde na to, že už SR je na výsmech celému svetu aj so svojim na hlavu postaveným eštébáckym zákonom, ktorý určite vymyslel nejaký zadubený k...ot a ďalší k...oti ho v platnosti umelo držia. A tretí o ňom píšu. A aj o tom, ako môže služba v LE po 5tich rokoch zruinovať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Fyzička ešte nikoho nezruinovala, to naopak, a psychicky môže človeka zruinovať práve to, že bude vypisovať takéto hovadiny (nejaký novinár). To určite skôr ako vojenská disciplína. A ja mám na mysli seriozných chalanov zo „starej partie“ na fóre. Tých, čo tu vletia a vypisujú dookola to isté, neberie asi nikto vážne. To sú deti, čo sa nudia, tak sa idú zahrajkať na mužov. Jano, nejdem ťa nikam posielať, nemám dôvod, ale ty si sa ma v podstate na nič nespýtal. Priamo si ma neoslovil, tak čo útočíš na Maja? Pýtal si sa niekoho v tretej osobe. Takto sa otázky nekladú. Takže by si si zaslúžil takú odpoveď, aká bola otázka... Mohol som ti odpovedať jednou vetou, Janko: „ako je to možné? Ja som toho živý dôkaz!“ Ale dobre... Napísal si - „ako je možné že on je v légii dôstojníkom, keď slovák tam môže dosiahnuť hodnosť maximálne tak seržanta“ – Janíčko, je to asi tak možné, ako keď legionár po veľa rokoch služby stále vie, že slovák sa píše s veľkým S. Na rozdiel od Slováka, ktorý v tom jazyku komunikuje denne. Ibaže by si bol napríklad Maďar...Neber to ako slovičkárenie. Vôbec nie je pravdou, že Slovák musí skončiť maximálne pri seržantovi. Veď ani rodený Francúz nemôže vstúpiť do LE, aj keď smie. Jednoducho mu zmenia v 4RE národnosť, pôvod. Vstúpi, dajme tomu ako Kanaďan. Myslíš, že všetci poručíci, kapitáni, commandanti, coloneli, a aj vyšší sú rodení Francúzi? Omyl. Cudzinecká légia zahŕňa niečo vyše 138 národností ľudí, ktorí v nej slúžia. Nebola by to priama diskriminácia, keby chlap po 25 rokoch služby bol stále seržantom len preto, že je Slovák, Čech, Rus, Nemec, alebo Poliak? Tahiťan? Pozri si len doterajších veliteľov 2.Repu-čo všetko tam bolo. Ja mám už roky francúzske občianstvo, teda som Francúz, aj keď pôvodom Slovák. Dosiahneš získanie občianstva, môžeš uplatniť svoje ambície. Ale nie je to podmienka, len to ide vlastne ruka v ruke. Len opakujem, niečo k tomu ešte treba. Iný je hodnostný a kariérny postup človeka, ktorý začína ako vojak-legionár, tam sa dostaneš do poddôstojníckej hodnosti a strop, alebo recrutement rang, iný u ľudí, ktorí si urobia školu a pokračujú iným smerom. Jano, treba pochopiť jedno- väčšine sa to nechce, nemajú tie ambície, alebo na to jednoducho nemajú. A potom nadávajú a ohovárajú. Zo závisti. Ale je tu aj akási nepísaná zaujatosť vojakov (a aj poddôstojníkov) voči dôstojníkom. A zase vojakov –legionárov voči poddôstojníkom, hlavne seržantom.Tí sú na rane ako prví, lebo vedú výcviky, „dusia“ mladých a to sa vryje do pamäti legionára a ťažko to z nej dostaneš preč. Vlastne keď zaspomínam, zažíval som to už v ČSĽA, ako dôstojník som bol nenávidený vojakmi len preto, že som bol dôstojník. Musel som byť zdatnejší ako oni lebo inak výsmech. A „tvrďas a správny veliteľ“ som bol až vtedy, keď ma donútila situácia rozbiť vojakovi papuľu. U mňa to bolo krajné riešenie ( aby jeden frajerík- bohužiaľ Slovák, nekazil morálku jednotky), u nich som týmto naopak hneď získal rešpekt. Pre nich som nebol slaboch, ale „tvrďas“. Potom, aj keby som im povedal hlúpy rozkaz, splnili by ho. No, aj toto boli kritéria váženosti a získavania rešpektu...Ale bola iná doba, iný režim. K dosiahnutiu hodnosti dôstojníka treba určité predpoklady, to je pravda. Hlavne školy, alebo minimálne stáže, kurzy- dôstojnícke. To isté platí aj pre Frantíkov, tu rozdiely nie sú. Aj keď väčšina dôstojníkov už príde do LE z voj. škôl. A práve to pokladám za spravodlivé. Ale to ti napísal predsa už v skratke Majo. Dokonca sa nemusel rozpisovať ako ja. Keďže ešte nie si ani len v Légii, myslím, že by ti to malo zatiaľ postačiť. Až budeš aspoň legionárom 2cl, veľmi rád ti poradím viac. Spokojný, Janko? Ale nech „nemachrujem“. Možno, že bude mať niekto aj iný názor, s radosťou si ho prečítam. K tomu slovenskému PŠU- nemám právo hodnotiť úroveň tých chlapov, ale myslím si, že na podmienky, hlavne technické, aké majú, sú veľmi, veľmi dobrí. Keď sme taká jedna veľká európska rodina, prečo ich velitelia nebojujú u vlády, ministerstva, u NATO, za lepšie materiálne vybavenie, výcvikové podmienky? Nechcem nikoho podpichovať. Možno to nie je také jednoduché, verím, že nie. Ale skúsiť to treba. Alebo sa neuspokojiť s tým, čo im dávajú. 2REP

2REP (bez overenia) 19.4.2010 - 15:40

Pre Cea - teba som do „starej partie“ na fóre vždy radil, aj radím, lebo prispievaš dlho. To len aby si to nepochopil nesprávne a nevzniklo nedorozumenie a nebodaj problém. Nech bolo medzi nami dvomi čokoľvek, mám úctu k všetkým slušným legionárom a o tebe ako o legionárovi nepochybujem. Píšme si každy svoje. Salut. 2REP P.S. Viem, kto je ten poručík.. Ale sú aj takí, to sám vieš dobre.

jano (bez overenia) 19.4.2010 - 20:48

Pre 2REP: zdravím ťa a ďakujem za odpoveď s ktorou som až na toho maďara, ako si ma nazval spokojný....nechcel som touto otázkou uraziť, len ma zajímalo ako si dosiahol takú pozíciu,keďže sa to naozaj často nevidí... Myslím si že otázka bola dobre postavená a MAjo reagoval neako útočne, nikoho nenapadám bez dôvodne....

jano (bez overenia) 19.4.2010 - 20:52

a myslím si že každá otázka je dobrá,ak je premyslená, niektorý sa tu síce fakt pýtajú k.....y,ktoré ich ako prvé napadnú a že sa Vám na to nechce odpovedať, to je jasné ale aspoň to tu nestagnuje..

2REP (bez overenia) 19.4.2010 - 23:23

Joj, Janíča, zbojníča, samopašné dieťa, keby ´s nebou zbíjav, nezabiľi by ťa...íjau sedem rôčkov v ľete... Zbíjau som ja zbv...Turiec už ie sa Turcom Jano môj, sa pstruhy ta ešte? Boha mu pod, kameňom, rukami...

Majo (bez overenia) 19.4.2010 - 23:54

Jano, takže takto. Máš pravdu chodia sem kokotíkovci čo sa pýtajú na veci ktoré sú všade na nete spomínané miliónkrát. Takže ak nemajú ochotu nájsť si niečo v pohodlí svojho domova tak nech sa potom neserú do légie! Nie som legionár ale toto je vec ktorú si musia uvedomiť. Nikto nespraví nič za nich. Zásluhy sa budú v LE brať len a len jedného človeka. Takže to znamená, každý je strojcom svojho šťastia. To znamená: ak by si aj ty chcel vedieť to čo si sa pýtal 2REPa, prezrel by si si v prvom rade toto fórum (aspoň zbežne). PS : Väčšine čo sem začala v poslednej dobe prispievať odporúčam aby si v prvom rade pred odchodom do LE, preštudujte si Pravidlá slovenského pravopisu. Je to dosť zaujímavá knižka. Lebo neviem ako sa chcete naučiť cudzí jazyk keď nie ste schopný sa naučiť ani ten svoj! Začína ma to už srať keď niekto napíše pýta s i. Alebo "zavisy" 2REP - tú riekanku som nepochopil. Ak bude čas, vysvetli. B) S pozdravom majo

2REP (bez overenia) 19.4.2010 - 23:56

Nejaký Sirituál Quintet-"Zdál se mi sen" - nech žije Vančura, Olda Ortinský, http://www.youtube.com/watch?v=s8QA_eh7XZo&feature=related Irenka Budweiserová, Zdena Tichotová, Karel Zich, Koho som ešte zabudol? Dušu, aha... spiritual náš na Saázav&&&&&&é je to hodně rokú, že. Môj ročník-budú vedieť stopro kto vtedy zdrhol do legie...

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 00:43

Joj do pči, jak som sa rozcitiv, asi preto môj príspevok išiov tahet... chlapci,len jedno buďte-vaďte sa , bijte sa, len Gajdošík medziu vami by& by nebov.Pliaga. Zradil tovariši, nuž čo-súďte sami! Krivdu biv som, pravdu ľôbiv som, to jedina moja vina, a nie žiadna iná- posľedné slová Juraja Jánošíka, narodiv sa v malej dedinke , tam -veru a doteraz-Aurel, Aurel, Boh preklial tvoje pokolenia... A z Turca- ... voda tečie...Ne Kraľovej holi, stoji strom zeľenýýýý...

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 00:59

http://www.youtube.com/watch?v=CUZfovvsr84&feature=related Náš cammarade – Cea , ktorý je tvrdšeiho razenia (na fóre), ako ja.... Zabudol si Jožko,povedať, že aj toto je hymna! Michal. C. (2REP)

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 01:27

No áno, keˇd pôjdeme spisovne, tak by bolo Marchez“., lebo pôvodne bolo do boja!!! Dam ti pôvodný príspevok a poserieš sa! Jožo, toto si nevidel!!!! Največšia pičovina je ako Roberto Alagna, čo –je teda operný spevák No. 1. sa chechtá tým kkktom a naši „dôstojníci“ spievajú----- takých dôstojníkov by som poslal do Djibouti!!!Potom niet divu, že sa ti chlrepci na nejekopm sl.fore rozculuju.Daj pesnickui do pici,

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 02:10

Tam na konci nepovedal –„Those Russians“ Nie Volodja (Ras)Putin, nie Nastayascyij povedie Russko do pohybelji,nie BARACK OBAMA, NIE charizmatický UBL, ktorého ja som si OSOBNE vážil, nech je mu zem ľahká... ľudia, Zemeguľa vraci údery... matka Zem si poriadok urobí sama...Keby ste vedeli to, čo ja, posrali by ste sa.Poserie sa celé ľudstvo. Tento rok bude tvrdý...Ja mám čo stratiť a pritom tvrdím, -čím skôr, tým lepšie.Ľudí zabila pýcha. Michal http://www.youtube.com/watch?v=kvDMlk3kSYg&feature=fvw Ohh, those Russians....

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 02:40

http://www.youtube.com/watch?v=3jOtDlVN7oU podľa mňa je prekliatá duchom k starých rímskymh légiam.Ale je to silná žena, nie piča, čo žvaní...Neviem prečo ta moja piča sa s ňou tak kamaráti. Trochu propagácia, že? Valeria je úžasná žena, dáš jej po papuli a usmeje sa..,.a naleje ti víno.Ale vie ´ta v slabej chvíli aj zastreliť... http://www.youtube.com/watch?v=0iRCEbbSbZo&feature=related P.S. Valeri- si iu, tuuto e brutto?M.

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 03:01

http://www.youtube.com/watch?v=BR0ZOQWc5VU nikto ti nesmie povedať-nechoď. Ty sám ideš, tá zem sa zmiesila s tou krvou... pieseň ohlasuje pomstu... film. Nežijeme vo filmoch,to vie každý, ale je mi tak príjemné, že na tomto fóre sa okrem legionárskych vecí aj zaspomína, dajú sa staré pesničky, filmy, proste to fórum žije...V légii sa zabúda na veľa...Človek zakrpatieva...Radšej zdochnúť múdry, ako sa druhýkrat narodiť. Najväčší poklon diablovi-lenivosť.Pohyb je život.Zastaneš a je to začiatok konca.Že , Dodko?

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 03:07

Atonsion.Atonsioón... pozor, koľko jer hodín a on píše.atonsión.(pozor). my udávačí už spinkáme? Mes camarades- tak cesta do pekla- this is Road to hell... Chris Rea Road to hell I Stood still on a highway I saw a woman By the side of the road With a face that I knew like my own Reflected in my window Well she walked up to my quarterlight And she bent down real slow A fearful pressure paralysed me in my shadow She said 'son what are you doing here My fear for you has turned me in my grave' I said 'mama I come to the valley of the rich Myself to sell' She said 'son this is the road to hell' On your journey cross the wilderness From the desert to the well You have strayed upon the motorway to hell

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 13:24

...Kurnik šopa! Dobre sme včera popísali...hlavne ja. Keď to tak pozerám, chodíme sem už ako do zamestnania, chlapi. Ale aspoň je sranda. No a keď je pod čapicou a dobré vínko zbystrí myslenie, hneď sas rozcítiš. Zaspomínaš. A vidíš aj roky mladosti a potoky plné pstruhov.Jaj, čo by som dau za to, keby sa vrátili...(Majko, vyhreš teraz mňa za slovenčinu) Len sa nevaďme a všetko bude v poriadku. Majo, to je taká riekanka, neviem aj, či nie voľajaký básnik slovenský... myslím to - Janíča , zbojníča...Ale to som len Janka chcel rozveseliť, je to takô rýdze slovenské meno. Janko- otázka bola o.ch.(očeň charašo), veď ja som to nebral zle a vidím, že aj teba potešilo, že som si dal trochu námahy a obšírnejšie. A pýtať sa treba, to je pravda- Češi majú takú prúpovidku, Necky to zvykne takto- lína huba, holé neštěstí (lenivá papuľa, holé nešťastie- myslím, že som to preložil správne) Ale pravda je- nech to tu nestagnuje a komunikovať treba! Dobré fórum a hotovo! Tak sa držte, smeäedííí (smích) ma dnes ako koňa... Tak večer sa ozvem znova. Salut, zbojníci.Smííích. 2REP

2REP (bez overenia) 20.4.2010 - 13:33

A usporiadané to tu máme dobre, no nie? Do politiky sa neserieme, tá je nám u riti, o légii si píšeme, občas spestríme spomienkami, videami, pesničkami, tak nech nám všetci idú, prepytujem, do zadku! Naaa? A hotovo! 2REP Chlapi utekám, povinnosti sú povinnosti.

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 19:11

pre Jano - na jednej strane si písal že máš rád komunikovať na priamo. Ja som ti dal na priamo najavo to, že aj tá otázka už tu bola spomínaná. A odrazu som reagoval útočne? Tak sa rozhodni čo chceš od života. ;) pre 2REP - pri tebe som so Slovenského jazyka aj ja malý pán. A to ešte aj na Slovensku žijem. Tak ti nemám prečo za to nadávať :D A ešte jednu vec. Že lína huba? A čo keď je to líný člověk? To je už hotová katastrofa. Sodoma a Gomora. To je skáza ľudstva. Lebo ľudstvo skrachuje práve na svojej pohodlnosti a na tom že chce mať čo najväčší komfort a čo najmenšiu záťaž. Takže kto sa neunúva obetovať najprv svoj čas na to, aby si zistil niečo o tom čo ho baví a o tom čo chce robiť a tá práca ho môže stáť aj život, beriem to tak, že mu ten život milý nie je. Tak Jano, nehnevaj sa keď som prchký ale napríklad ja som sa pýtal až potom tuto, čo som si prečítal skoro celé české fórum, wikipédiu po anglicky, nemecky, slovensky a česky, potom som si našiel pár článkov o légii, prečítal som si zopár kníh, preštudoval som si oficiálne stránky, články po francúzsky som si hodil do translátora, ten mi to preložil ako sa mu chcelo síce ale človek s IQ sa v tom vysomári. Potom som sem prišiel s otázkami a trúfol som si brať čas niektorému človeku ktorý by dostal ochotu odpovedať mi. Lebo pre teba je napísať otázku časovo nenáročné. Ale odpovedajúci ti musí obetovať čas ktorý mohol venovať inej aktivite. Toto ma vie na tom všetkom vytočiť. (nehovorím že moje otázky boli rozumné, ale čo to som si naštudoval. A vedz, že toho nebolo málo.) En fin, lenivci, rozmyslite si, čo to vlastne chcete od života. S pozdravom a úctou Majo. http://www.youtube.com/watch?v=B-EJ9dQ5BmA

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 19:13

Na územnej vojenskej správe mi povedali že žiadosť sa posiela priamo do prezidentskej kancelárie. Ale teraz som čítal v jednom článku že sa to robí cez ÚVS. Toto je to spičené slovenské úradovanie.

brano (bez overenia) 20.4.2010 - 20:14

slovenska armada http://korzar.sme.sk/c/5337620/vojak-si-pri-vycviku-v-kasarnach-strelil-do-hlavy.html

jano (bez overenia) 20.4.2010 - 21:27

Pre Majo: Majko tak očúvaj...Keby som si čo to nepreštudoval na tomto fóre asi by som nevedel položiť ani tú moju otázku pre 2REP,veď odkiaľ by som asi tak vedel že je dôstojník. a keď tá otázka nenasrala jeho tak ja stále nechápem čo ťa to tak trápi... ja sa nepýtam somariny ako niektorí tu na fóre ale pýtam sa priamo, čo ma zaujíma, ale nad otázkou aj uvažujem... A zato že ty si niečo vygoogluješ na internete tak si múdrejší? Ja sa radšej opýtam človeka, ktorý mi o tom vie povedať najviac... ako môžeš vedieť koľko toho mám naštudovaného ja.. Som rád že si na tú otázku 2REP našiel čas, a onedlho by som položil ďalšiu...keď sa nenahnevá...

jano (bez overenia) 20.4.2010 - 21:33

a nehovor že vymyslieť vhodnú otázku je časovo nenáročné. lebo to nie je pravda.

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 21:39

"kazdy len trepete ako pôjdete do légie, koľko z vás tam naozaj pôjde?" To je vec čo ma na tom rozhorčila. :) Áno, beriem, teraz som sa doje.al na hruškách, lebo otázka bola položená dobrá. To beriem. Písal som to s odstupom času. Tak som ťa zaradil do kategórie ľudí čo sa pýtajú kam majú ísť aby toto a toto. No to som ťa tam zaradil len preto že tam bolo napísané hento. Beriem to ako všeobecnú urážku tých ktorí tam z tohoto fóra už sú, ktorých teraz práve seržanti naháňajú v prijímači a tých ktorí tam skutočne pôjdu. Mohol by som ti dať aj konkrétne nick kto tam je kto sa tam dostáva a kto tam pôjde v blízkej dobe ale to robiť nebudem. Sú na to dôvody a tie si domyslíš. Ale ako hovorím, tú tretiu časť môjho predošlého príspevku na teba už nehádžem. ;) Neprečítal som si to znova tak prišlo k nedorozumeniu. OK? Tak sa drž.

Majo (bez overenia) 20.4.2010 - 21:41

No a neviem ako u teba, mne to dlho netrvá sa niečo opýtať. Lebo vtedy ak ma niečo napadne tak to sa opýtam. A to býva v pár minutkách hotové aj odoslané. Ale to je jedno.

jano (bez overenia) 20.4.2010 - 22:09

Dobre Majo,tiež som sa nevyjadril najšťastnejšie, verím že veľa ľudí tam teraz poti krv,vážim si aj ich,že sa na to vôbec odhodlali...

Pridať nový komentár