Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

brano (bez overenia) 13.6.2010 - 14:27

a na tomto sa stale smejem, tak to sem zavesim http://www.youtube.com/watch?v=fQklj6o4OqQ&feature=related

brano (bez overenia) 13.6.2010 - 17:21

If you turn me down once more, I'll join the French Foreign Legion Bet you, they would welcome me, with open arms First you love me, yes; then you love me, no I don't know where I stand Do we march together down the isle Or do I march that desert sand If you think I won't find romance, in the French Foreign Legion Think about that uniform with all its charm Just one more time are you gonna be mine, or au revoir cheri It's the French Foreign Legion for me

Tompek pre 2REP (bez overenia) 13.6.2010 - 20:00

Vidím že si tu jeden s tých kompetentných. Dáš mi prosím e-mail na teba. Mám par otázok. Ak ti to nerobí problém samozrejme...

Alena (bez overenia) 14.6.2010 - 22:32

http://www.specnaz.cz/forum/index.php?c=14 tady najdeš vyčerpávající informace. Pokud se rozhodneš jít, tak hodně štěstí:)

Majo (bez overenia) 15.6.2010 - 00:04

Slabo viditeľné ale vážne stojí za to. :D http://www.youtube.com/watch?v=v6EmoImFCi0&feature=related

WW2 (bez overenia) 15.6.2010 - 20:49

Ospravedlnujem sa... Som sa chcel predstavit ako novy na tomto fore,ale evidentne si s pc nerozumieme... Nechtiac som zalozil svojim prispevkom novu temu. Kedze som zistil ako prispiet-dufam,mohol by som poprosit Maja o radu ako zmazat hlavnu temu v diskusii ? Si mudry chalan,zato ja som sa uviedol ako kreten... Zdravi vas Roman.

golovin (bez overenia) 15.6.2010 - 21:06

Mám takú otázku, aký stupeň vedomosti z anglického jazyka je potrebný ak chcete vstúpiť do légií. A či sú výhodou aj znalosti iných jazykov.

WW2 (bez overenia) 15.6.2010 - 21:17

Takze este raz... Dlho som cital toto forum,ale povedal som si,ze sem prispejem prvy krat,az budem mat precitane vsetky prispevky,aby som sa vyhol nedoerozumeniam ;) Zacal som,ked to bolo na c.158 a dnes mam docitanu KAZDU jednu stranku,ste uz nacli c.179... Sice som len bazant,ale vekovo uz pomaly veteran B) Rad si sem-tam popisem na zaujimavu temu,LE ma zaujimala este v dobe,ked mobil bol vzacnost a o internete sa mi ani nesnivalo... A este pred LE a do dnesneho dne je moj velky konicek 2.svet.vojna,takze veci dost podobne. Vsetkych slusnych ludi zdravy Roman. Na zaver prispevku,kedze je jasne kto to tu vedie-tak ako na vojne: 2REP dovolte mi zaradit sa !

Alena (bez overenia) 16.6.2010 - 20:39

http://www.youtube.com/watch?v=8EV7ULxA_cE&feature=related na tohle by se nemělo zapomínat

Jardo (bez overenia) 16.6.2010 - 20:51

Pekne.... Myslim ze nielen na legionarov by sa takto nemalo zabudat.... P.S Tie padakove fotky akurat ozivili moje spomienky na mojich 26 zoskokov ;)

Alena pro Jardu (bez overenia) 16.6.2010 - 21:13

nedávno jsem četla knížku "Z pekla se neutíká" ... a je úplně bomba, před takovými lidmi hluboce smekám (ve 13 letech bojoval jako partyzán a tuším, že ve 24 letech měl 3 nebo 4 válečné kříže)... člověk by až nevěřil, že něco takového se dá za života stihnout... vřele doporučuju ( za jeden den jí máš přelouskanou) http://czechfolks.com/plus/2009/12/05/marta-bednarova-zpoved-prislusnika-cizinecke-legie-a-tajneho-agenta-jaroslava-cermaka-23/ http://www.pametnaroda.cz/index.php/witness/index/id/221

Alena pro Jardu (bez overenia) 16.6.2010 - 21:30

tady je ještě ten odkaz, co jsem slíbila.. i tohle je legie http://www.youtube.com/watch?v=Gw8J71m06CI

Jardo (bez overenia) 16.6.2010 - 22:05

[b]Jardo napísal:[/b] [quote]Pekne.... Myslim ze nielen na legionarov by sa takto nemalo zabudat.... P.S Tie padakove fotky akurat ozivili moje spomienky na mojich 26 zoskokov ;)[/quote] Lenze co s toho.... to uz je daaaavno :)

Alena (bez overenia) 16.6.2010 - 22:35

Jardo, mrkni do některých těch životopisů, to byli hrdinové. Že to Ústav pro studium totalitních režimů zpracovával jsem věděla z rádia, ale ještě jsem na to nenarazila... češi, kteří bojovali v Indočíně, Alžíru... bitva u Dien Bien Phu atd

Alex (bez overenia) 18.6.2010 - 13:36

Cauko po lete sa chystam do legie neaky spolubojovnik nehc nejdem sam jak .... ...Ked tak pokec nick : Drasky87 ...dik :d

Alena pro Alex (bez overenia) 18.6.2010 - 16:03

mrkni sem, kluci se tam už domlouvají na společné cestě http://www.specnaz.cz/forum/viewtopic.php?t=4776 Někde se nedoporučuje, aby chodilo víc lidí jedné národnosti ve stejný termín... ale bude to záležet hlavně na tvých schopnostech. Pokud by jsi se nedostal, budeš to moci zkusit znovu za 3 měsíce a to je daleko větší šance, že tě přijmou... přičtou ti "body", že tě to nepustilo a že je to pořád tvojí prioritou

Majo (bez overenia) 19.6.2010 - 00:35

Zdravým všetkých slušných ľudí tu na tomto fóre. Starú partu a aj bažantov. Nejako je pomenej času sa tu ukázať. Ale aspoň takto Vás pozdraviť musím. Tu je niečo na odreagovanie. http://www.youtube.com/watch?v=ZLOzerZdEHQ Držte sa chlapi. S úctou Majo

charon (bez overenia) 19.6.2010 - 22:53

strašne to upadá, a nielen s týmto fórom , ale zdravím ťa Majo, aspoň sa ozveš....verím že aj ostatný by sa ozvali keby mohli, čaute..

Majo (bez overenia) 20.6.2010 - 00:09

Charon - aj ja ťa zdravím. No nejako sa to celé dotentováva. Ale verím že sa to čoskoro napraví. Máme všetci nejaké povinnosti. :) Treba najskôr tie, až potom zábava. :)

Jardo pre 2REP (bez overenia) 20.6.2010 - 03:23

2REP a ty si nam kam zmizol?? :( http://www.youtube.com/watch?v=PoC_Xy4BPMA&feature=related tu mame vide ked som este aj ja v gulach behal :) a to verim pani ze bola ina legia vtedy....

Majo (bez overenia) 21.6.2010 - 13:29

http://www.youtube.com/watch?v=z5_sxL3yrvA&feature=related Tak týmto závidím. :) Krása.

enrike (bez overenia) 22.6.2010 - 23:58

Môžte mi niekto povedať čo bol už v L.E. či mi pri zdravotnej prehliadke zistia , ked som bol na laparoskopii prúhu. Ďakujem,

charon (bez overenia) 24.6.2010 - 17:22

Pre Mata: Ja by som vam dal základnú vojenskú službu, najprv aby ste sa naučili aspoň trochu úcty a samostatnosti...že nevieš ako? ostaň ty doma pri sukni šuhaj....

Májo pre cháron (bez overenia) 24.6.2010 - 21:43

Toto sa mi páči. :D Treba smradom ukázať že život nie je podnos od mami s raňajkami do postele.

Tomek pre Májo (bez overenia) 25.6.2010 - 15:47

Nie každý smrad má taký krásny život ako si myslíš. My to doma nemáme najlepšie. Otec chodí za prácou preč sestra je v puberte, brat 23 ročný počítačový magor čo nevychádza z domu a matka.. Čaka len na to že kedy vypadnem z domu. Niekedy si neviem predstavit ze ako by to doma bezo mňa vydržali. Kto by po nich upratoval a robil všetko za nich... Vsetci ma doma len vyuzivaju. Poviem ti že je to fakt posraný zivot. Ešte je tu zopár vážnejších problémov ale to tu komentovať nebudem... Chcem odtiaľto vypadnúť a čím skor tym lepsie. Bol som 3 krát na Cypre a nesom mamičkyn maznačik, viem čo je to rešpekt a ucta... Cháron mal pravdu s tou základnou vojenskou zlužbou ale kedze je to uz zrušené tak je to trochu zložitejšie. Bol som na výberovom konaní k profesionálnym vojakom SR a cákám ze co bude. Ak nebudem vybraný tak rozmýšľam nad tou légiou. Píšem seriózne a vážne. Žiadne hlúposti že som si to zmyslel tak tam pôjdem. Nad touto cestou rozmýšľam uz 5 rokov... (od 15 rokov)Ak by som mal možnosť ísť k L. alebo to aspoň skúsiť. Tak by som nerozmýšľal ani sekundu...

peter (bez overenia) 25.6.2010 - 16:32

mám pár otázok ohľadom vstupu do francúzskej légie. Ak ma príjmu a zaradia do regimentu, mám šancu že by ma preradili tam kam chcem ísť? Potom este jedna dosť blbá otázka, ale čo už za opýtanie nič nedám. Ak mám 2 porcelánové zuby to nevadí však? A zaujímal by ma názor hlavne legionárov na to že francúzsko a aj ostatné krajiny znižujú svoje výdavky aby ušetrili aký dopad to podľa vás bude mať na legiu?

frenky (bez overenia) 25.6.2010 - 22:10

nazdar mozes mi napisat postup le chem ist do LE som slovak pracujuci 6 rok v UK je mi 30 sportova postava dakujem ti moj email je frenky791@azet.sk

Jardo (bez overenia) 26.6.2010 - 07:59

Pani pytate sa 100x to iste... Najlepsie forum asi tu :http://www.specnaz.cz/forum/viewforum.php?f=19

Alena pro Peter (bez overenia) 26.6.2010 - 11:20

Na výcvikáči se tě budou několikrát ptát, ke kterému regimentu by jsi chtěl - je lepší odpovídat pořád stejně. Nepsané pravidlo je, že tzv. "major" (nejlepší ve výcvikáči z čety), si může vybrat. Nemá cenu dávat si požadavky do zámoří 3.REI nebo 13.DBLE, tam je bez šance se jako mladej dostat - tato místa se rezervují pro legionáře, kteří uvažují o podespání 2. kontraktu. Až budeš u jednotky, jednou ročně jdeš na pohovor s velitelem roty, kde smíš projevit přání sloužit u jiného regimentu, jiné roty nebo čety... podle druhu zbraně, o kterou máš zájem anebo zažádat o stáž. Když budeš dobře sloužit a budeš opakovaně projevovat zájem o to samé, je možné, že ti vyhoví i změnou regimentu. Pokud seš dobrej, je snaha vyhovět ti. V rámci regimentu jsou tyto změny častější, změna regimentu je vyjímečná

Peter pre Alena (bez overenia) 26.6.2010 - 14:22

ďakujem za odpoveď. Nechám si to uležať este v hlave či tam pôjdem. Rozmýšľal som nad slovenskou armádou ale čo som o nej počul prešla ma chuť. A to o tých pohovoroch a podobne som tiež už počul aj čítal Možno mierym vysoko no rád by som sa dostal do 2rep. Pýtam sa na to preradenie lebo po dokončení školy (1 rok) budem mať certifikát na robenie, zavádzanie a opravu elektrických zariadení + pár ďalších osvedčení tak predpokladám že by ma radšej dali robiť tam. Zasa pochybujem že budem patriť medzi najlepších ktorý si budú môcť vybrať. Ale to je už len teoreticky. Podstatné je vôbec sa tam dostať :D Čo mi hovoril môj ujo čo tam bol (a potom ho zatvorili a vyhodili :D ) tak veľmi dôležité je zobrať každú robotu bez odvrávania spraviť ju a potom si aj prist pre ďalšiu. Údajne sú za to nejaké "body" k dobru že spravíš čo povedia a tak máš väčšiu šancu na priatie. To len tak pre tých čo vám idú aby si zväčšili šance na priatie.

Jardo pre Tomek (bez overenia) 26.6.2010 - 15:54

S tou nasou armadou ta sklamem sam som absolvoval 2 prijmacie pohovory na ktorych som po zdravotnej aj fyzickej stranke presiel Po jednom sa mi ozvali po roku!!! Ze ci mam este zaujem... Samozrejme som ich poslal niekam Kua chlapci ale tie vase otazky hlavne ohladom zubov zdravia su uz trapne... je uplne normalne mat zuby v poriadku (zablombovany sa berie ako zdravy) ako mat plnu papulu hnilacov nemyslite?? A pokial nemate nejaky vaznejsi problem tak nevidim ziadnu prekazku... A ako ti Tomek Alena poradila stale sa musis drzat jedneho pribehu proste stale mliet to co si povedal prvy krat a co viem tak legia sa snazi vyhoviet s regimentom Natrenuj trochu fyzicku odhodlaj sa a chod ak ta nevezmu aspon si povies Skusil som...

Alena pro Peter (bez overenia) 26.6.2010 - 17:43

koukala jsem se ti na ty zuby - 80% musíš mít v pořádku (našla jsem to na foru Stana Gazdíka). Pokud budeš mít ještě nějaké otázky, stačí se zeptat a já vyzpovídám manžela (2.Rep). Přeju hezký den:)

Alena (bez overenia) 26.6.2010 - 17:48

Tomek, držím ti moc pěsti. Potom, co jsi o sobě napsal, si myslím, že v Legii najdeš to, co hledáš... Jaro: nevidím problém v tom, že se lidé ptají pořád na to stejné, ale v tom, jakým stylem a arogantním tonem jim někteří odpovídají... ale to bych se pořád opakovala...

Pridať nový komentár