Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

VrboZA (bez overenia) 31.10.2010 - 09:00

Legia je super vec poznam ludi co tam boli a sa nestazoval.Chcem byt elitnim vojakom

Majo (bez overenia) 31.10.2010 - 19:35

Čukča nájde pri svojej manželke v posteli svojho kamaráta. Udivene sa ho pýta: - Voloďa, ja musím, ale prečo ty?

2REP (bez overenia) 31.10.2010 - 22:28

Hlboku uctu v prvom rade Majoslavovi. Je aky je. Drzi forum a na rozdiel od provokaterov zuby ma v pici.Buduci legionnaire. Jardo – uz dva dni pijeme lahke fr, vino, ale aj tak je toho vela..Paris et... .Dive master si vyries s mojou buducou zenou. Zijeme spolu 9 rokov. Chlapci, nie stara partia, neznali STE, viete vobec kto z 2eme REG je a kam chodi na misie,, OPRC? Inak chyba mi tu jeden clovek-vzacny.... Vola sa Samarovic... Ale pohoda chlapi, je to forum.... Opustite Substan, ved to nie je republika podte, nevahajte, 37 rokov, divemaster, co, idem!!!! Len nie dynops, ale dinops, sorry Jarko. Miso

2REP de G. (bez overenia) 31.10.2010 - 22:34

prehanam, ale chcem tu vidiet trebars.... Robka. Naseho.. Zase nahanas baby anetrenujes podla planu? Vies koho titulujem...Po zlovensky Genevieve.

Miso (bez overenia) 31.10.2010 - 22:46

Toto vam posiela clovek z GRH2 http://www.youtube.com/watch?v=2IegpRZ0tBM&feature=related

Jardo pre 2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 09:14

Viem ze DINOPS pisal som to v lahkom opojeni a zdalo sa mi to krajsie :laugh:

2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 13:58

Tak vás pozdravujem chlapi. Jardo, v pohode, o nič nejde, aj ja som bol v povznesenej nálade, lebo som sa stretol s tým kamarátom z GRH2, tak sa popilo trochu vínka. Aj to občas treba ale je pravda, že s mierou. Potom je človek žoviálny. Ten vek som inak nemyslel na teba, ja neviem koľko máš rokov, ale tiež to nie je podstatné. Dnes treba zaspomínať na tých, čo už nie su medzi nami, cintoríny sú vysvietené... je to taká zvláštna atmosféra. K veselosti to má veľmi ďaleko, ale je to úcta k príbuzným, kamarátom, známym, ktorí už nie sú medzi nami.

Majo (bez overenia) 1.11.2010 - 18:52

http://www.youtube.com/watch?v=ENqtW5kNJr4&feature=related pre 2REP: Nemám nejaký extrémny podiel na udržaní tohoto fóra. Toto fórum už by žilo aj samostatne. Toľko energie čo doň bolo vloženej, čo doňho dala stará parta na čele s tebou, tú len tak niekto neprebije nech má aké chce plány. Či sa to niekomu bude páčiť alebo nie, ja si veľmi cením ADMINa že tieto stránky prevádzkuje, lebo práve vďaka nim som sa spoznal s ľuďmi s ktorými dúfam raz budeme pod jednou strechou, v jednom rodinnom kruhu. Taktiež dúfam že to už bude čoskoro ale to neovplyvním. Aj keď by som rád. Sú aj pochybnosti o mojich schopnostiach, že či budú stáť o mňa, ale to patrí k budovaniu si svojho miesta v prírode. Alestále verím. Verím že sa naozaj stretneme a dáme si z toho bájneho demi-sec ,,Esprit de corps" z Puyloubier. Držte sa všetci, nech sa vám darí a razte si cestu k svojmu snu! S pozdravom a úctou, Majo

Majo (bez overenia) 1.11.2010 - 18:55

PS: Nikto nám to nemôže zakázať. Nie sme tu pre štát. Štát je tu pre nás. A my? My sme tu pre ĽUDÍ!

2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 19:32

Ufff Majo, až som sa musel nadýchnuť nad tými slovami.Veľmi pekné, veľmi múdre.Klobúk dole... Ty máš minimálne taký podiel na udržaní tohto fóra ako ja, osobne si myslím, že ešte väčší.Ja nie som ničím výnimočný.Ty máš tú potrebnú, úžasnú charizmu.A o tvojom humore som ti už písal v maili.Trochu mi v poslednom čase chýba, ale všetci sme nejakí skleslí,práca- nepráca, dovolenka-nedovolenka. O tvojich schopnostiach pre službu v LE nech pochybuje kto len chce, jasné, že sa nájdu a našli aj takí, ale to netreba brať vážne. Pozri-charakterného, slušného človeka treba za dobré skutky pochváliť, lebo si to jednoducho zaslúži. Ak ti to je niečo platné, ja napríklad o tebe a tvojich schopnostiach nepochybujem, naopak.Pre službu v LE netreba byť hlavohruďou s IQ neandertálca,treba mať hlavne hlavu, v nej mozog a myslím že v tvojom prípade je to v poriadku a mnohí, čo sa tu o teba škaredo obtreli, ti to môžu len tíško závidieť. Takí sú ľudia. A v dnešnom svete je to úplná divočina, nie len čo do medziľudských vzťahov. Máš pravdu, vďaka Adminovi sme tu. Ja si ho tiež veľmi vážim, nielen pre toto fórum. Už predtým, keď bol nejaký čas navyše, som si pozeral aj iné články,ktoré sú tu, aj to, ako to tu má pekne usporiadané. Na www.dobrodruh.sk skutočne človek nájde hodnotné veci, úžasný prehľad. Preto Adminovi držím palce nech to pokračuje aj ďalej. Spomínam si na jeden jeho príspevok tu-na fóre, bolo to dávno, ale tie slová si pamätám, vryli sa mi hlboko do pamäti- že je skôr pacifista a nie militantne orientovaný, s akými problémami sa občas potýka, ako mu občas cestovky píšu škaredé, priam výhražné maily a pod.Pred takýmto chlapom treba "smeknúť klobúk", nech si hovorí kto čo chce. A o tom, že sa raz stretneme, nepochybuj Majo.Ten demi-sec vypijeme určite.

Majo (bez overenia) 1.11.2010 - 19:46

No ja som mal skôr na mysli že ja sám niekedy o sebe pochybujem. A to ľúbi zabrzdiť človeka lebo sa zapodieva myšlienkami ktoré ani nemusia byť reálne, ale vynakladá do nich takú energiu že mu neostane na niečo iné. A s tým mám niekedy problém. Ale čert to zober. Ale aj som tomu rád. Aj tomu že ešte musím čakať na to. Zatiaľ trochu dozrejem. Asi to tak má byť. :)

2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 20:22

Majko, ver tomu, že to tak má byť. Nič na tomto svete sa nedeje živelne, všetko je podľa plánu.Záleží len na tom, od koho ten plán pochádza. Mal som aj ja v živote obdobie, keď som sa tiež zaoberal myšlienkami, ktoré zo mňa vycicali všetku energiu a chodil som ako mátoha.Bolo to obdobie, keď ma nebavilo ani žiť. Človek s odstupom času to zhodnotí a dobré je sa z takýchto situácií, či stavov poučiť.

Majo (bez overenia) 1.11.2010 - 20:33

Mňa vždy udivuje to ako jednoducho si nás myšlienky dokážu podmaniť. A ako zložité je si znova nadobudnúť čistotu hlavy a zdravé premýšľanie bez zaujatosti. Ale tak myslím si že je lepšie sa tými vecami zapodievať ako si ich ani nevšimnúť. Ako si hovoril, treba sa na tom učiť. Ak si to nevšimneme, prepytujem, hovno sa naučíme. http://www.youtube.com/watch?v=EcCNX1S1p4w&feature=related

2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 21:01

Myšlienky majú obrovskú silu.A preto treba byť veľmi opatrný, a vedieť, ako s nimi narábať. Jeden chybný krok a život sa ti od základu zmení.A niekedy tak, že to už nejde zmeniť, ani opraviť, či napraviť. Potom prichádzajú na rad iné hodnoty. Niekedy dobré, inokedy zlé.To záleží od danej situácie a tiež na tom, na akom tenkom ľade sa človek pohybuje a koľko duševnej sily v sebe má, aby nepodľahol zlu, ktoré číha vždy a všade.

Majo (bez overenia) 1.11.2010 - 21:26

No, čítaš mi myšlienky. Alebo ja tebe? :D Jednoznačne úplne s tebou súhlasím. Nemám k tomu ani čo dodať. No jednoznačne je vidieť že psycho stránku osobnosti máš zmáknutú. :) Takéto debaty ja rád, ale hlavne osobne. Dôvody tu nebudem rozpisovať lebo asi vieš prečo to tak je. No tak hádam raz bude takáto debata aj naživo. Ja som s jedným známym dokázal takto prekecať aj celé hodiny a stále bolo o čom. Tu v tejto téme sa kreativite medze nekladú. :)

Majo pre 2REP (bez overenia) 1.11.2010 - 21:53

Ozaj, chcel som sa ťa ešte opýtať, Tignes Val Claret alebo Valloire nie je náhodou blízko St. Christol d´Albion? :)

Majo (bez overenia) 2.11.2010 - 20:26

Mýtický... http://www.zvraceny.cz/video/30568-vympel /dnes už potápači používajú uzavretý okruh vzduchu. Tak bublinky na hladine nehľadajte./

Jardo pre Majo (bez overenia) 3.11.2010 - 07:21

Majo rebreathery existuju uz od 2. sv vojny Moderne rebreathery su uz na tom samozrejme ovela lepsie ale.. cena je neskutocne vysoka cca 3000 a viac € No co mam s pocutia ich pouzitie je o dost nebezpecnejsie ako klasicky otvoreny okruh je tam vela faktorov preco.. Vojenske rebreathery umoznuju samozrejme neviditelne priblizenie sa na miesto urcenia ale takisto maju svoje obmedzeni a tou prvou je hlbka profesionalne vsak umoznuju puzitie v hlbkach 70+ metrov a blablabla mohli by sme tu zalozit novu temu na to ak by sme iba o tom chceli kecat :)

Majo pre Jardo (bez overenia) 3.11.2010 - 09:50

Tak vieš, aspoň sa aj ja niečo nové naučím. :) Ale ono tá hĺbka tomu nevadí. A veľké vzdialenosti v tom pri operáciách taktiež neprekonávajú. Ono ide len o tiché priblíženie. Príklad. Vrtulníkom Chinook vysadia 4 príslušníkov special ops na člne na more. Člnom sa priblížia dajme tomu 300 metrov k pobrežiu pri čom jeden ostane na člne a odíde s ním do bezpečnej vzdialenosti. Oni sa presunú na miesto určenia, spravia si svoju prácu a exfil je buď vrtulníkom, člnom alebo rovnakým spôsobom ako infil. To už záleží podľa dohody na briefingu. Na akciu pre diverznú činnosť sa používa vybavenie pre hĺbkove ponory ak ide o deštrukciu niečoho strategického hlboko pod hladinou. TAk som to z čítania pár kníh pochopil ja. :) A aké sú nevýhody uzavretého okruhu ešte ak sa ti chce?

Jardo pre Majo (bez overenia) 3.11.2010 - 15:40

no najcastejsie to je hypoxia (nedostatok kysliku ) a hyperoxia (otrava kyslikom) dalsia vec je ovela vacsia moznost poruchy ako na klasickom otvorenom okruhu No kedze technika ide vpred vidim v tom potapanie buducnosti ma fakt nespocetne vyhod ale stale ho volaju death box :)

pato (bez overenia) 4.11.2010 - 18:53

dobry den chlapi chcel som sa vas ešte opytat že z akych regimentov najviac chodia na misie dakujem vam za odpovede

Majo pre Pato (bez overenia) 4.11.2010 - 21:12

Podľa toho akého zamerania tá misia bude. Ale väčšinou sa pravidelne striedajú. Stačí navštíviť oficiálnu stránku a tam sú vždy nové info o dianí. Kto je na misii, kde je na misii a kto sa pripravuje a plno iných. Kto hľadá, nájde.

Majo pre Jarda (bez overenia) 4.11.2010 - 21:14

Počuj a neviem či aj takému sa venuješ čo sa robí apnea a apnea dynamic. Počul som a čítal o tom že to dosťzväčšuje vitálnu kapacitu pľúc ako aj plávanie samo o sebe. Ale čo je podľa teba také naj cvičenie na kapacitu? Ak vieš poradiť teda.

Jardo pre Majo (bez overenia) 5.11.2010 - 03:59

No to je freediving a tomu sa nevenujem kedze dost fajcim /snazim sa prestat :-)/ ale co som sa docital a aj pocul od freediverov je to jeden z najkrajsich sportov ale cviky a triky sa dozvies jedine na kurze alebo konzultaciou s nejakym freediverom

Majo pre Jardo (bez overenia) 5.11.2010 - 12:22

No už som aj kontaktoval jednoho freedivera. V BA vraj robia aj kurzy pre začiatočníhov a podobne tak sa pôjdem možno pozrieť. Lebo tá kapacita je na nezaplatenie pri vytrvalostných behoch a aj reakčnom cvičení.

Jardo pre Majo (bez overenia) 5.11.2010 - 16:27

Majo mozem ti zarucit ze ak raz prides na chut potapaniu ci uz freedivingu alebo scuba mas konicka ktory ta bude drzat naozaj velmi dlho :)

Majo pre Jarda (bez overenia) 5.11.2010 - 19:14

No, je to možné. Ale na druhej strane s týmto športom u mňa začínať bude trochu problém. Už som sa bol párkrát "šnorchlovať" a poviem ti dosť ma desilo keď som pod sebou nič nemal. :D Iba tma a sem tam nejaká tá ryba tam prebehla. Ale ak pri nejakom korálovom útese tak s tým nemám problém. Z vlastnej skúsenosti. Tam mám taký prehľad o tom čo vidím, pokiaľ vidím a kde môžem mať záchytný bod. No vo voľnom vodnom priestranstve som to raz skúšal len s okuliarmi a nebolo mi všetko jedno. :D Ale to sú len bloky ktoré treba prekonať a to sa poddá. :)

Majo (bez overenia) 5.11.2010 - 22:23

Schválne, či sa tam niekto nájde. :) A bylo ráno, když Bůh předstoupil před svých dvanáct dětí a do každého z nich vložil sémě lidského života. Jedno po druhém předstupovaly děti, aby si vzaly příslušný dar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „Tobě, Berane, dávám sémě jako prvnímu, abys měl tu čest je zasadit. Aby se každé semeno, které zasadíš, v tvé ruce milionkrát zmnožilo. Nebudeš mít čas pozorovat ho jak roste, protože vše, co zasadíš, vytvoří další semena, která bude třeba zasadit. Budeš prvním, kdo pronikne lidskou mysl Mou Ideou. Tvým úkolem však není o tuto Ideu pečovat nebo se na ni tázat. Tvým životem je čin a jediným činem, který ti přisuzuji, je zvěstovat lidem Mé stvoření. Za tvou dobrou práci ti dávám ctnost Sebeúcty.“Beran se tiše vrátil na své místo. „Tobě, Býku, dávám moc přeměnit semeno v rostlinu. Tvůj úkol je náročný a vyžaduje trpělivost, protože musíš dokončit všechno to, co bylo načato. Jinak semena rozfouká vítr. Nesmíš začít uprostřed své práce pochybovat nebo měnit svá rozhodnutí, ani se spoléhat ve svém úkolu na druhé. Za to ti dávám dar Síly. Užívej ho moudře.“ A Býk se vrátil na své místo. „Tobě, Blíženče, dávám otázky bez odpovědí, abys všem přinesl pochopení všeho, co vidí člověk kolem sebe. Nebudeš nikdy vědět, proč lidé mluví nebo naslouchají, ale v hledání svých odpovědí najdeš dar, který ti dávám – Vědění.“A Blíženec se vrátil na své místo. „Tobě, Raku, dávám úkol poučit člověka o emocích. Je mou Ideou, abys lidi rozesmával a rozplakával, aby vše, co vidí a myslí, vyvěralo z vnitřního bohatství. Za to ti dávám dar Rodiny, aby se tvé bohatství zmnožilo.“A Rak vrátil na své místo. „Tobě, Lve, dávám za úkol ukazovat světu Mé stvoření v celé jeho slávě. Musíš se však vyhnout pýše a vždy pamatovat, že to je Mé stvoření, nikoli tvé. Protože zapomeneš-li na to, lidé se ti vysmějí. Úkol, který ti dávám, ti přinese mnoho radosti, budeš-li ho dobře plnit. Za to ti náleží dar Úcty.“A Lev se vrátil na své místo. „Po tobě, Panno, chci, abys prozkoumala vše, co člověk udělal s Mým stvořením. Musíš pečlivě posoudit jeho cesty a připomenout mu jeho chyby, aby skrze tebe došlo Mé stvoření dokonalosti. Za to ti dávám dar Jasného a čistého myšlení.“A Panna se vrátila na své místo. „Tobě, Váho, dávám za úkol sloužit. Aby člověk pamatoval na svou povinnost vůči druhým. Aby se učil spolupracovat a viděl i druhou stránku svých činů. Postavím tě všude tam, kde vládne nesoulad, a za tvé úsilí ti dám dar Lásky.“A Váha se vrátila na své místo. „Tobě, Štíre, dávám velmi obtížný úkol. Budeš mít schopnost vidět do lidských myslí, ale nedovoluji ti mluvit o svých objevech. Často tě bude to, co uvidíš, bolet a ve své bolesti se ode mne odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, ale pokřivení Mé ideje, co ti způsobuje bolest. Budeš tak vidět do lidí, že v nich poznáš zvířata a budeš tak bojovat se zvířecími instinkty ve svém nitru, že sejdeš z cesty. Až se však ke mě nakonec vrátíš, Štíre, budu pro tebe mít velký dar Cílevědomosti.“Štír se vrátil na své místo. „Po tobě, Střelče, chci, abys lidi rozveseloval, protože uprostřed nepochopení Mé ideje zahořknou. Prostřednictvím smíchu budeš dávat lidem naději a prostřednictvím naděje obrátíš jejich zraky zpátky ke mně. Setkáš se s mnoha životy, mnohdy pouze na chvíli, a v každém životě uvidíš neklid. Tobě, Střelče, dávám dar Nekonečné hojnosti, aby si se vysoko vyvinul, dosáhl do každého kouta a vnesl do něj světlo.“A Střelec se vrátil na své místo. „Po tobě, Kozorohu, chci tvůj pot, abys učil člověka pracovat. Tvůj úkol není jednoduchý, protože budeš mít pocit, že veškerá lidská námaha spočívá na tvých ramenou. Za tvé těžké břemeno však vkládám do tvých rukou Zodpovědnost za člověka.“A Kozoroh se vrátil na své místo. „Tobě, Vodnáři, dávám vizi budoucnosti, aby člověk dokázal vidět různé možnosti. Pocítíš bolest osamělosti, protože ti nedovoluji personifikovat Mou lásku. Za to, že obrátíš lidský zrak k novým možnostem, ti však dávám dar Svobody, abys ve své volnosti mohl neustále sloužit lidstvu, kdykoli tě bude třeba.“A Vodnář se vrátil na své místo. „Tobě, Rybo, dávám ten nejobtížnější úkol ze všech. Chci po tobě, abys shromažďovala všechen lidský žal a vracela mi ho. Tvé slzy se nakonec musí stát Mými slzami. Žal, který do tebe vstoupí, je následek nepochopení Mé ideje člověkem. Ty mu ale dáš soucit, aby se mohl snažit znovu a znovu. Protože dostáváš úkol ze všech nejobtížnější, dávám ti ten největší dar. Budeš mi jako jediná z mých dvanácti dětí rozumět. Dar rozumění je však pouze pro tebe, Rybo. Budeš-li s jej snažit šířit mezi lidi, nebudou ti naslouchat.“A Ryba se vrátila na své místo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pak řekl Bůh „každý z vás má část Mé ideje. Nesmíte tuto část zaměňovat s celou Mou ideou, Nesmí ve vás ani vyvstat touha vyměňovat si jednotlivé části mezi sebou. Protože každý z vás je dokonalý. Neuvědomíte si to však, dokud vás všech dvanáct nebude JEDNO. Pak bude každému z vás odhalena celá Má idea.“ A děti odešly, všechny odhodlány dělat svou práci co nejlépe, aby si zasloužily své dary. Ale žádné z nich plně nepochopilo svůj úkol, ani dar. A když se zmatené vrátily, Bůh řekl, „Každý z vás si myslí, že dary těch druhých jsou lepší. Proto vám dovoluji si je navzájem vyměnit.“ A v tu chvíli každé dítě zajásalo, protože pomyslelo na všechny možnosti nového úkolu. Ale Bůh se usmál a řekl „Budete se ke mně často vracet a žádat, abych vás zbavil vašeho úkolu, a pokaždé vám vyhovím. Projdete nespočetnými inkarnacemi, než dokončíte svůj původní úkol, který jsem pro vás přichystal. Dávám vám nekonečně mnoho času, abyste tento úkol splnily, ale pouze tehdy, až ho dokončíte, budete moci být se mnou.“

samarovic. (bez overenia) 5.11.2010 - 22:52

Zdravým celé toto fórum !!!! Zdravým správnych chalanov starú partu ,kua chalani pár dní som tu nebol ale zas som sa dočítal pekné veci a teším sa keď tu všetkých vidím - hlavne : 2REP ,Majo ,Jardo ,Necky ,JAA/kde si v pi.i!/ Camerone ,atď... Už mi bolo dlho keď som skoro 2 týždne nevedel čo je s vami čo sa tu deje ;) samarooo ;)

Majo (bez overenia) 5.11.2010 - 23:24

pre 2REP - skôr super ten kto to písal. :) pre Samarovic. - aj ja ťa zdravím. Ako sa ti darí? Trénuješ poctivo? :) A zdravím aj všetkých správnych ľudí.

samarovic. (bez overenia) 5.11.2010 - 23:34

Majko hej tréning ide tak tak veď vieš sám ho poznáš ;) posilní ma hlavne v hlave a ty vieš určite prečo ;) daj ak je čas sem tam poštu pokecáme čo nové či je všetko v porádku a tak B)

Majo pre samarovic. (bez overenia) 5.11.2010 - 23:39

Okey, žiaden problém. Napíšem ti aj teraz čo a ako priamo cez mail. To s tým tréningom rozumiem. Ja sa poctivo pripravujem na to aby som ho dokázal spraviť kompletne tak ako je napísaný. Lebo teraz ešte na to nie som dosť pripravený. No to klikovanie rôznymi spôsobmi mi veľmi pomohlo.

2REP (bez overenia) 5.11.2010 - 23:51

Som rád, že to tu zase žije. Jardo vďaka za odborné veci o potápaní. Je to prínos pre ľudí, hoci aj laikov. Mne sa to veľmi dobre číta.A si fakt dobrý diskutér. Zdravím aj "stratených synov". Samarooooooooo! No to je dosť, že si sa tu objavil. Smíích

smelo (bez overenia) 5.11.2010 - 23:58

ahoj tiez sa chystam v marci chcem dat aspon aku taku pripravu na to peklo mam tam znamych tak sa trosku drim ich rad

samarovic. (bez overenia) 6.11.2010 - 00:44

:) :) :) Ďakujem :) aj za písmo napíšem viac tam . Jardo je v tom borec ,súhlasím s 2REP aj mne sa to dobre číta hneď som tie odborné frázy "googloval" nechápal som všetko tak som chcel byt aspoň trochu v obraze B)

2REP pre smelo (bez overenia) 6.11.2010 - 01:08

Tak sa drž ich rád naďalej a sem radšej nepíš, ak to už teraz vidíš ako peklo, bolo by pre teba asi lepšie ostať v tom pohodlnom "nebíčku", nemyslíš? Ale ak bažíš po nálepke dezertéra,tvoja vec...

JAA (bez overenia) 6.11.2010 - 05:55

salut mojaa partiaa ostraaa :))setkych zdravim ,,, som raad ,,ze to je tuna takto ,,akoo to jee :)) mam troskaa vypitee,,som dosiel akutat odniekal,,neubudem vypravat odkial,,lebo by ste samy smiaalii :)))v prvom radee zdravim michlaa,,a poviem ti pravdu,,trenink cvicim tak dva tri kraad do tyzdnaaa,,,a uz je to pre mnaaa hrackaaa,,,neviem cim to jee,,,ale proste uz vymyslam,,pomalsie tempo,,,viac opakovaniii,,a thaaaak,,,tych 5kilakou,,co je na zaciatku zabehnem za 20min,,,a dalej to necchem rozoberat,,aby to nebola chvalaa :))pomohol my ten trebinkk :)bohaa""moooc,,jednohosomkopol do ritiii,,a skoro mi osral nohu,,,ale tam bol pud sebazachovy na mieste,,,ziadne picovvinkyyy.....boha gneska som vydel tolko peknych zieeen,,,ze konecc,,,salut prialteliaa mojiii :)))

JAA (bez overenia) 6.11.2010 - 15:39

najebane reci ,,jezissss ,,admin ked to citaas,,popprosim vymazat prispevok,,co som pisal dneska ranooo,,bol som ako motikaa!!

leg (bez overenia) 6.11.2010 - 18:58

dobrý den Páni v marci tam idem a chcem byt legionar!!!chcel by som byt parašutista ale viem že vyberat si moc nemožem asi ale tak všetko by ma bavilo okrem toho 3rei tam v amerike ten prales to ma najmenej taha ale viem že su špičkove všetky regimenty v legii ale chcel by som vediet podla vas su ake najlepšie regimenty aj platovo aj celkovo myslim kde je to v pohode dakujem Páni za odpoved ak mi vlastne odpoviete budem moc rad.merci bisou

Majo (bez overenia) 6.11.2010 - 20:31

Platovo? Asi len Djibouti. Ale tam sa chodí len na tournanty. A ktorý je najlšpeí? To záleží hlavne od toho čomu by si sa chcel neskôr špecializovať a venovať. k čomu máš vzťah a podobné veci. Ale nájdeš tam všetko.

leg (bez overenia) 6.11.2010 - 21:20

prosim ta a 2rei a 2 reg podla teba čo je lepšie celkovo kde by si radšej išiel s tych regimentov

Majo (bez overenia) 6.11.2010 - 22:11

No ja osobne by som radšej išiel do 2REG. :D Ale neriaď sa podľa mňa lebo ja viem o 2REI málo. :)

2REP pre JAA (bez overenia) 7.11.2010 - 16:59

Prečo to vidíš tak tragicky?:) Pohoda, nič zlé si nepopísal, normálny človek to berie normálne.V povznesenej nálade je človek uvoľnený, popíše všeličo a tak to aj treba brať. Nikoho si neurážal, nenadával nikomu, tak čo? Mne skôr vadí, že sa tu už ani neukážeš.:) Ja som tušil, že zase naháňaš baby.Smííích.

JAA pre 2REP (bez overenia) 8.11.2010 - 19:01

tak teraz aspon vies chlapee ,,ako som sa citil ;) je to taka chulostivaa vec ,,a ako sa povie je lepsie raz zazit ,,ako sto krad pocut:evil: ale takisto nic si z toho nerob ,,surodenecka laskaa a take male sarapaticky patria k tomuu :woohoo:

leg (bez overenia) 9.11.2010 - 13:25

zdravim váš je pravda že ked človek nezvladne psychotesty tak už nemože ist nikdy do legie teda skončil je to pravda??? a je to moc tažke tie testy ?dakujem vam Páni za odpovede

Pridať nový komentár