Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

steve (bez overenia) 2.12.2008 - 14:37

:woohoo: No takže peknéé 6 rokov .. kde si všade bol?? Bolo dosť misii?? Výcvik ťažký?? lebo niekto hovorí, že to nieje nejako ťažké a niekto zasa neodporúča ísť do Légie, lebo tak je strašne ťažký výcvik.. ... :woohoo:

1REC (bez overenia) 2.12.2008 - 17:37

Ja osobne som mal celkom stastie na OPEXI Bosnie 2001, Kosovo 2002, Cote d Ivoire /Pobrezie slonoviny pre neznalcov/ 2003, a nakoniec Djibouty 2005 je to vela podla teba? Tazko mi je odpovedat ake to tam je, no prechadza ako v nasej armade to asi nieje, vsetko zalezi od toho s akymi ludmi prides do kontaktu atd. je toho tak vela ze sa to vyjadrit jednym prispevkom neda, a vermi ze je to lepsie raz zazit ako o tom 1000 raz pocut. Pokial nemas pracu a ziadne vyhladky pre buducnost tak sa zbal a chod, treba skusit.. Pokial si ale fajnovka, a niesi clovek ktory ma silnu volu, mysel tak ostan doma pripadne najdi si nieco ine. Uz som to tu pisal a nechce sa mi opakovat stale do okola aka taka kondicia je dolezita ale tu si pomaly a isto natrenujes, dolezita je psychika cloveka, ako sa dokaze vyrovnat z stresom a roznymi situaciami. Prve roky su tazke, su chvile kedy mas vsetkeho dost, 4-5 rok sa na vsetko pozeras uz inymi ocami a vsetko je ine, dostavas sa do pohody dennodenneho zivota a stres sa vytraca, mas pocit ze nic ta uz prekvapit nemoze, a dostatok skusenosti a zazitkov aby si bol schopny sa stym vyrovnat. Netreba rozmyslat.. treba sa zobrat a ist, zazijete vela peknych veci ktore Vam mozu zavidiet vsetci, na tie zle si nespomeniete ukladaju sa niekde hlboko :-)

steve (bez overenia) 2.12.2008 - 18:45

No takže pekne, pekne ja mám ešte len 14 rokov, ale chcem tam ísť a už aj dosť trénujem 250m som zabehol za 37s a 1800 pod 10 min bez problémov... troška posilujem...v skole máme 4,5m laná a to vyručkujem v pohode viac krát za sebou ( ostatný len pozerajú z otvorenými ústami).. takže mám nejaké percento, že ma zoberú si myslím... len ja sa bojím psychotestou... či jak sa to volá ... =)

JoeB (bez overenia) 2.12.2008 - 18:45

Este taka otazocka, neviem ci tu bola... da sa tam ist aj po absolvovani zakladneho kontraktu v slovenskej armade? .... ja myslim z hej ale vie som si isty... pls

Cameron (bez overenia) 5.12.2008 - 13:36

Chlapci a chlapi... Je dost vela muzov co chcu vstupit...ale maloktori su pripraveni.Nejde ani tak o fyzicku zdatnost.Ta psychicka je dolezitejsia, velakrat budete odriekavat, preklinat atd.Iba pevna vola vas udrzi pri zivote. Podalsie, ak Vas prijmu, to nebude ako v SVK amrade. Vecsina vojakov sluziacich v armade svojho statu napr.Slovenska, nema skusenosti s "ostrym" bojom. Nemyslite si ze tam su ludia pre peniaze, skor preto aby zmenili sposob svojho zivota a nasli samych seba. Vela z Vas povie "to zvladnem, je to hracka"...Ale neviete ake to je zabijat, vzdy budete mat pred ocami tych ktorym ste vzali zivot...to je to najtazsie.Ale nepisane pravidlo je ZABI ALEBO BUDES ZABITY! Mam 53 rokov, som vysluzily veteran a mam roky odkrutene aj vo francuzskej cudzineckej legii.Poberam dozivotnu rentu takze je o mna postarane. DOBRE SI ROZMYSLITE CI JE TO TO, CO CHCETE...cesty spät niet...

bambulka (bez overenia) 5.12.2008 - 22:41

mám kamoša ktorý je vo vyšetrovačke, je možnosť ísť do légie a tak sa vyhnúť väzbe???? [img]

1REC (bez overenia) 15.12.2008 - 23:50

Ked vstupis do L.E. tak ti zmenia meno.. datum narodenia. atd. , ku tvojej pravej identite sa mozes dostat az po roku sluzby /pokial nemas nejake problemy pre ktore by to neslo/ zial do 5 rokov ma kazdy legos vedeny ucet na La poste, takze do 5 rokov nieje mozne aby si si nechaval posielat zold na ucet niekam inam.. Proste musis ist do banky /La poste/ vytiahnut peniaze.. ist do inej banky a poslat peniaze na ucet do zahranicia kam chces.. vadcsinou poziadas niekoho kto uz ma vedeny ucet v normalnej banke aby ti urobil transfer.. ucet v inej banke je povoleny az po 5 rokoch sluzby.. velmi vyuzivana je moznost posielat peniaze i z La Poste ale cez Western union .. co ale komplikoval fakt ze je to drahe.. a na slovensku nebolo doteraz zavedene euro.. takze si stracal i na kurzoch zmeny mien. Takze aby som to zhrnul.. Armada ti posiela zold na ucet len v FR.. do 5 rokov sluzby je to La Poste.. po 5 rokoch si ak chces mozes zmenit banku.. ale zold sa neda poslat rovno na ucet do banky v SR.

Pavol sold. (bez overenia) 16.12.2008 - 20:49

Salute 1 REC. Vrelé dik za informacie, ale mam na teba ešte jednu otázočku? Kedže som bol vojak v OSSR tak mám to uviesť ked budú robiť o mne náborovú zložku? Vieš starý idem vo february a bol by som nerád keby ma vrátili pre niečo čo som nemal povedať. Salute

1REC (bez overenia) 17.12.2008 - 17:02

Povedz pravdu, ak nechces.. tak si pamataj co si hovoril predtym aby ta nik nenachytal na opakovanych pohovoroch na gestape. A hlavne nerob zo seba RAMBA, takych tam nepotrebuju.

filip (bez overenia) 17.12.2008 - 19:44

1REC možeš mi odpovedat na jednu otázku ja som tak počul že až 80% su najdoležitejšie psychotesty pri vstupe do FL je to pravda alebo nie za odpoved vopred dik.

1REC (bez overenia) 18.12.2008 - 14:03

Ci su psychtesty 80 percent prijatia do L.E., tak to asi tazko, najdolezitejsie su to pohovory na Gestape ktore su 3x , ludia ktory su vyberany do L.E. su vyberany podla urciteho modelu.. profilu.. Mohol by som Vam povedat.. co mate povedat.. ako sa chovat.. aby sa vase sance na prijatie zvysili.. ale neurobim to.. nebolo by to spravne..

1REC (bez overenia) 19.12.2008 - 20:17

Osobky co keby ste pisalis em pod vasim nickom.. to patri hlavne ludom co sem napisali pod mojim nickom 1REC /ide o dva posledne prispevky pod 1REC/ Na otazku .. kedy je najvhodnejsia doba.. nieje ziadna odpoved.. ale povedzme ze v zimnych mesiacoch.. je menej ludi..

filip (bez overenia) 20.12.2008 - 17:48

1REC ešte jednu otázku na teba ako dlho si bol v legii a čo by si odporčil takým ktorý tam chcú ist za odpoved dik. :)

1REC (bez overenia) 21.12.2008 - 02:17

Nic v zlom ale co tak si precitat prispevky trosku dozadu, nerad sa opakujem, a pytate sa do okola to iste.

angel (bez overenia) 22.12.2008 - 13:34

ta pekne daj aspon nejake typy nech sa nam sance zvisia pls na prijatie do legie alebo da sa to niekde nastudovat ci najst na nete vies nechcem to skusat ja sa tam chcem dostat

dnh (bez overenia) 27.12.2008 - 22:40

zdravim 1 rec.mam nejake tie laicke informacie o legii,ale potrebuem niečo viac.začnem od začiatku ako by som mal formulovať povolenie prezidentovi,teda ako prečo.dalej aby som neurobil hambu narodu ,čo sa tyka behu nemam problem ,ale silove prvky su zle.podla tochto fora je najdôležitejšia psichyka čo zvladam.na koniec len tolko že každy potrebuje trochu postrčiť.dakujem za odpoveť

angel (bez overenia) 29.12.2008 - 09:01

jj to by sa hodilo , nejake take info ak mozes tak prosim pomoz lebo tiez nwm ako treba napisat tu ziadost prezidentovi :( ak vies nejak pomoct tak mi napis na cs_loading@azet.sk

Legio Patria Vostra (bez overenia) 2.1.2009 - 18:22

[b]Tina napísal:[/b] [quote]Boha ... keby som chlap, tak ma nič nezastaví a spravila by som pre to všetko, aj nemožné .. .. naozaj baba nemá ani najmenšiu šancu sa tam dostať ??? Chlapi ZÁVIDÍM VÁM , tak nech sa tam dostanete všetci čo chcete[/quote] nemas co lutovat teda pokial ti vadia hlupaci pretoze tam ich je skutocne dost nenavidel som legiu ale lutujem ze som odisiel

legia (bez overenia) 3.1.2009 - 18:15

kedy sa poplati stupit do legie zime alebo na jar alebo v lete alebo jeseni a kedy sa ich najmenej hlasi pls poradte

dnh (bez overenia) 7.1.2009 - 00:36

ahoj tina ja neslužim v legii ale mam nejake tie predsutky voči tebe.kecaš tu o niečom čo sa ti len zda.byť chlapom a tak.stavim sa že okrem stanovačky si v prirode ešte nebola a maš dojem že legia je hra.:P

kiko (bez overenia) 7.1.2009 - 14:42

ahojte,chcem vstupit do legie cim skor najde sa niekto kdo pojde somnou do STRASBOURGU??mozte mi poslat aj SMS na 0907368599,dik,majte sa

matus (bez overenia) 7.1.2009 - 21:29

musim sa smiat,ked citam clanky o legii.....tolko nezmyslov a klamstiev,chvalenia,nepodlozenych tvrdeni...chodte tam a dozviete sa pravdu....a skuste ju potom aj realne interpretovat....

angel (bez overenia) 10.1.2009 - 00:58

jasne matusko pises kkciny nwm o com preco nenapises nieco ako ze si tam bol alebo ze si tam a viez nieco z prvej ruky a nie ze len nieco obkecas a o nicom fakt take prispevky su najlepsie :) ked mas nieco tak to napis ja som tam nebol ale chcem skusit a ty ....

erik (bez overenia) 12.1.2009 - 16:31

serus kamarati,ja tiez rozmyslam o vstupe do fr.legie,az by niekto chcel ist so mnou,bolo by fain.moj cestovny plan je bratislava-nice,autobus a z nice vlakom do aubagne.kontakt danierik@azet.sk Mam info iba s netu,bolo by dobre az by sa niekto ozval,kto tam sluzil na taky maly pokec pred cestov.

1REC (bez overenia) 17.1.2009 - 13:37

Netreba o tom len rozpravat, treba skusit, pocuvat pribehy zazitky je sice pekne ale zazit to sam na vlastnej oci je druhe, verte mi. Dufajme ze to to sa stane len vasim nepriatelom: http://s10.directupload.net/file/d/1677/ulqjyhb2_jpg.htm

eror (bez overenia) 17.1.2009 - 21:46

bol som iba na brane v aubagne v roku 2002,pri marseille samozreime.zil som v marseille jeden mesiac ako bezdak pretoze nebola sanca na pracu aprave jedern chalan s legie nam mal pomoct ale nestalo sa.to mesto je vstupna brana afriky plne arabov-maroko,algeria Ta brana vyzerala fain- taka otvorena. mam iba maly problem s vahov.mam sto kilogramov a neviem ci by som spravil nejake zhyby,ale pocul som ze sa da pomoct.vsak toje iba taka vysoka skola,pet rokov

filip (bez overenia) 17.1.2009 - 23:04

1REC ak ma človek problem z očami teda slabšie dioptrie je to problem alebo nie za odpoved vopred dakujem ,,,,,,,,,

filip (bez overenia) 17.1.2009 - 23:07

1REC som tak počul ešte že zo zrakom žiadny problem lebo sa len čita pri zdravotnej prehliadke možeš potvrdit alebo nie ...

1REC (bez overenia) 18.1.2009 - 00:10

Existuje urcita pripustna hranica /velkost dioptrii/ ktoru ked presiahnes tak ziadnu sancu na vstup nemas. Kolko to je ti povedat neviem, ale ak dokazes zit bez okuliarov a zaroven precitat s tych 5m u lekara tie pismena tak by to nemalo byt az taky problem. Na vysetrenie zraku do nemocnice idu len ty ktory sa priznaju ze maju problem zo zrakom, ze nosia okuliare alebo maly problemy u normalneho lekara pripadne zdravotnika pri zakladnej skuske zraku. /ved to poznate zakrijete si jedno oko potom druhe a citate pismena acislice na urcitu vzdialenost/ Takze ak mate problem zo zrakom a chcete do L.E. tak radsej to nepriznavajte. Ale poznal som zopar jedincov co sa dostali do L.E. a mali okuliare, ale urcite to nebolo az take zavazne, pretoze ich nenosili vzdy.

filip (bez overenia) 18.1.2009 - 11:48

1REC dakujem za odpoved vieš ja som len čital že niekolko legionarov sa naučilo ihned posledne riadky..:laugh:

legion etrangere (bez overenia) 20.1.2009 - 00:20

hlavne si nic neberte zosebou doklady pred odchodom si zropte novu opcianku a cestujte na staru novu nechajte doma lebo ak dostanete dovolenku tak oni vam vase doklady nedaju a tak vam ich niekto posle a vi mozete opustit francuske hranice bez akych kolvek problemou lebo legionar ma prisne zakazane opustat francusko a ak tu vazne chcete ist tak chotte ku parasutistom a vobec nieje pravda ze je nas tu vela vedsina do roka utecie

calvi (bez overenia) 20.1.2009 - 00:34

ahoj tina fakt bi si tu chcela ist ved su tu chalani ktory to nezvladaju kurnik ja bi som ta chcel spoznat ale co ja som tu a ti tam

Martin (bez overenia) 20.1.2009 - 17:30

chcel by som vediet zakolko rokov moze ist francuzky legionar do duochodku a ako tazky je ten prvy rok ci dva

lmikikiki (bez overenia) 20.1.2009 - 20:47

[b]psycho napísal:[/b] [quote]ak tu su volaky ludia co chcu vstupit do legie tak sa mi ozvite.napiste sem alebo na karol201@azet.sk[/quote]lkikikikikigt hyhyhy

Pridať nový komentár