Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:48

No dúfam že to bude tak ako Stando Gazdík spomínal. Astronauta mi spravíš nie? :D Vyhodíš ma v plechovej skrinke s prilbou na hlave z okna. :D Najviac ma ale štve to čakanie. :D Keby to ide tak by som sa ešte dnes zbalil a išiel stopom. Nech by sa dialo čo chce. Toto čakanie je horšie ako vedieť že ma nezobrali. :D

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 17:55

Inač moja prvá vec spoločná s CL čo som videl bolo toto video http://www.youtube.com/watch?v=-opBcCnjYJ0&feature=related Takže od prvého začiatku som bol vlastne na 2éme REG upnutý len vtedy som to ešte nevedel. :D

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 17:57

Ani neviem kde to povedal :laugh: Ale prečítal som od neho celú jeho knižku a potom ešte aj od Špaleka :)

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 18:00

To povedal v reportáži pre ČT. To bol taký 50 minútový dokument. Nájdem to a hodím to sem (jeden tam strašne flirtoval s tou reportérkou) :D. Kniha o CL čo sa mi najviac páčila bola aj tak od Jozefa Saviščáka. To môžem povedať že je umelecké dielo. Ale tam v podstate nebola prvoradá CL ale život ako taký.

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 18:03

http://www.youtube.com/watch?v=5EgTwLFUgLE&feature=related :)

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 18:04

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/30729535043-legie-patria-nostra/ Ale kniha od Gazdíka sa s tým dá zrovnávať vo všeobecnosti ale je to kniha hlavne o CL a živote v nej. Takže tak. :)

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 18:07

Mne sa páčila od Špaleka. On povedal aj to zlé čo je v Legii. Ale on tam bol sa mi zdá len 2 roky takže:evil:

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 18:11

No hey aj to bolo dobré. Ale najhoršie č osom čítal bolo od Potockého. Ty kokso ten len ohováral tou knihou. A nech mi nikto nehovorí že za 5 rokov nezažije človek nič dobré. :D Nepoddajný bol asi. :) A dosť veľká neochota mi z toho smrdela.

Baby (bez overenia) 9.2.2010 - 18:24

http://legia.cudzoziemska.free.fr/ang/index_ang.php :) :ohmy:

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 18:57

Toto je dobrá stránka. Dosť zrozumiteľne je to tam opísané všetko. :) A ešte aj skoro po slovensky. :D Dá sa povedať.

ani neviem preco... (bez overenia) 9.2.2010 - 20:07

ale ist do GCP cez 2 Reg je ako sa naucit najskor padlovat ako plavat, neviem odkedy potrebuju v GCP vodicov buldozerov a este chalani nesnivajte uz! to aby ste sli do GCP potrebujete accord od capitana a ten ak vas dobre nepozna alebo o vas nevie nic tak vam to neumozni. Skoro vsetci co su preveleni z inych regimentov skoncia na CAS alebo CCL alebo 5Cie, sorry ale treba sa rozhodnut ci buldozer alebo padak????

Majo - ani nev… (bez overenia) 9.2.2010 - 20:59

Chlape, hovor ako chceš, ale aj tam potrebujú špecialistov. A pokiaľ viem tak v 2éme REG sú rôzne špecializácie tak ako aj v každom inom regimente. Neviem prečo by tam mali byť len vodiči. To ako keby poviež že v pechote nie sú motorové vozidlá. V 2éme REG sú potapači, horolezci, lyžiari a mnoho ďalších. Beriem tvoj názor, je aj opodstatnený ale príde mi to ako názor človeka čo je zaťažený na jednu sféru. A myslíš že je ťažké sa naučiť pádlovať bez plávania? :) Ja v tom nevidím problém. PS - to odporúčanie od kapitána alebo čo to je ti dá vtedy keď vidíš že na tom makáš. A ak vidí že na to máš tak prečo by ti ho nedal? Napísal som že tam by som chcel skončiť a nie že tam skončím. Môže sa stať že sa pred tým niekde dochrámem tak že sa nebudem môcť ani len postaviť. Ale prečo sa o to nesnažiť keď to tak ide? :)

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 21:06

PS2 - kto niečo dokázal tak musel mať sny. Tak prečo mám prestať snívať? Potom ako sa mám motivovať na základe ničoho? Nemôžem stavať nezávadný dom bez plánov a určitej predstavy. Ale ak máš iný názor tak sa s ním so mnou podel. Alebo ak máš skúsenosti s tým taktiež. Teda ak sa ti chce. :)

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 21:14

6ème Compagnie – La réserve du régiment - tiež nemajú šancu dostať accord a prejsť preselekciou GCP? Je to len otázkou toho či si v 2éme REP od začiatku alebo od polovičky pôsobenia v CL? A chalani z CCL, CAS alebo 5 CIE nemôžu zamakať na tom aby si ich kapitán všimol a dal im ten accord? Podľa mňa je to o tom kto na sebe ako maká. Či pôjdeš cez voľno na pivo alebo pôjdeš do hôr. Neviem ako to fakčí, ale podľa mňa si to všímajú. Zasa takéto veci si už aj v OS SR všímajú niektorý. A to je čo povedať tak prečo by to nerobili tam? :D

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 21:17

Nemysli si z tohoto čo som napísal že som Idealista lebo to tak môže vyzerať. Ja len viem čo chcem. Pôjdem za tým. Nikto mi v tom nezabráni aby som sa o to nesnažil. :) Ak ti mám pravdu povedať som realista lebo viem čo mi život dal a čo mi môže dať ale len za cenu toho čo si sám vybojujem. Nemôže mi v tom nikto pomôcť a už vôbec nie s negativizmom :D

Majo (bez overenia) 9.2.2010 - 21:20

http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles.php?page=odspec2reg žiadny vodiči, špecialisti. Drž sa priateľko. :)

LOL (bez overenia) 10.2.2010 - 13:33

caute zaujímam sa o Legiu a chcem sa spýtať či vadia pri prehliadke kazy na zuboch a blomby ? Raz som čítal an jednom fore že áno. Tak ako to je ? Dakujem za každú odpoved

Matus (bez overenia) 10.2.2010 - 15:30

Zdravím...nemá tu niekto text k piesni regimentu 2REG?

Baby (bez overenia) 10.2.2010 - 20:11

ACh jaj nejak mrtvo je tu :ohmy:

Majo (bez overenia) 10.2.2010 - 21:03

baby to áno. Nikoho tu nie je. :D

Majo (bez overenia) 10.2.2010 - 22:34

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.defense.gouv.fr/var/dicodrefonte/storage/images/media/images/ema/kosovo__2/30_09_08_kosovo_exercice_de_controle_de_foule_road_block/le_2eme_reg_degage_les_voies_bloquees_par_les_manifestants/1138407-1-fre-FR/le_2eme_reg_degage_les_voies_bloquees_par_les_manifestants_medium2.jpg&imgrefurl=http://www.defense.gouv.fr/ema/operations_exterieures/kosovo/breves/30_09_08_kosovo_exercice_de_controle_de_foule_road_block&usg=__tqHrvGryidYQd4_pNo7SlWNgubs=&h=195&w=260&sz=21&hl=sk&start=17&sig2=DBlkTiirv_aWZ0ai8xyhFw&um=1&itbs=1&tbnid=lRNlBA7IAmL9vM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D2%25C3%25A9me%2BREG%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26um%3D1&ei=ZyVzS4vfB9OI-AaF25jSCQ

Baby (bez overenia) 11.2.2010 - 20:31

AAAAAAAA do prdele kde ste všetci ? :laugh: to len já a Majo tu budeme :ohmy: :laugh:

Majo (bez overenia) 13.2.2010 - 05:31

Neviem prečo ale nejde mi sem dávať príspevky.

Majo (bez overenia) 13.2.2010 - 05:32

No, už to ide. Ale blbne mi to. Camerone, napíšem ti neskôr ten názor. Ale je to len môj osobný názor. Teraz idem dospať robotu.

camerone (bez overenia) 14.2.2010 - 11:15

afganistan zacina 11.50min: http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-13-2-2010.html?s=0

La Légion étrangère (bez overenia) 14.2.2010 - 18:28

Takze tuna mate stranku Legie http://www.legion-etrangere.com/ co sa prijatia a sluzby tyka v cestine http://www.legion-recrute.com/cz/ sice tam nieje uplne vsetko, ale ten zaklad je obsiahnuty co sa lekarskej prehliadky tyka nemozete brat drogy, mat HIV, rakovinu, cukrovku atd. dalej problemi zo zrakom popripade s kolenom no a je tam aj nieco ohladne zubov aby ste aspon nejake v tych ustach mali... Ako to uz bolo pisane aj ja odporucam ist do Strasbourg-u Quartier Lecourbe 1, rue d'Ostende 67 000 STRASBOURG TEL : (33) 03 88 61 53 33 Vlasne uz tu vsetko bolo pisane. Co sa jazyka tyka vobec to nieje take strasne je tam vela slovanov s ktorymi sa dohovorite a Francuzcina nieje tazky jazyk + ak to skombinujete s anglictinov tak sa v pohode dohovorite... a v legi mate pocas vycviku aj ucenie sa jazyka celkom zaujimavym spôsobom najzakladnejsie frazy pochitite hned na zaciatku to vlasne aj budete musiet ak natrafite na trosku neprijemnejsieho dôstojnika tak on vam ich "vtrepe" do hlavy :)

WarLord (bez overenia) 15.2.2010 - 11:36

Neviete niekto ako sa vola ziadost ak chcem ist do legie?? Co musi podpisat prezident a kde ju zozeniem... Skusim to nech mi to podpise a ked nie tak ho kaslem...

Baby (bez overenia) 15.2.2010 - 12:24

AAAAA kurva tak to je moc. A načo za presidentom ? to sa bojíš toho že ta zatkne niekto za to že ccheš v stúpiť do LE ? hahaha ... srať presidenta, len sa zober a choď preč.!"!!!

Majo (bez overenia) 16.2.2010 - 20:34

Baby, JAA, camerone a stará parta. Kedy dáme to pivo? :) Myslím že už by bola tá správna chvíľka. :D Držte sa.

Majo pre ADMIN-a (bez overenia) 16.2.2010 - 20:57

Ešte raz 10/01/2010 18:40 poprosím tiež vymazať ak sa ešte bude dať. Písal to JAA ale tíka sa to môjho problému. Ďakujem za pochopenie. Potom samozrejme aj tento. Dík moc. 2REP chcel ešte odstrániť niečo tak aj zaňho keďže tu nie je. Dík "Tak ako Majo, aj ja ťa Admin chcem poprosiť, aby si vymazal všetky príspevky pod nickom 2REP na stranách 92-96 "an blok", teda všetky pod týmto nickom. Je to preto, lebo ak sme ti sľúbili, že úroveň fóra udržíme, tie veci tu nepatria. Nebudem rozoberať, kto to sem dal, aby som nevyvolával zbytočne dohady a neistotu. A tiež nechcem to, aby si sem musel každú chvíľu chodiť a korigovať vugarizmy a nevhodné veci. Dúfam len, že nechcem po tebe nič príliš prácne, ale iste chápeš, že je to v záujme veci. A príspevok 02/02/2010 16:54 taktiež, nepísal som ho ja, ale týka sa ma, tak preto. Vopred ti ďakujem. Samozrejme ten text na ktorom sme sa my dvaja dohodli –to platí, ten sem dám. 2REP"

JAA (bez overenia) 17.2.2010 - 22:53

zdravim vsetkych zo sekciee ...jasne,,myslim,,ze to pivko by bodlo niekedy a niekdee ..ja nemam problem

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 09:39

Tak povedzte kedy a kde. Ja sa nejako prispôsobím. Alebo navrhnite nejaký ten placík.

JAA (bez overenia) 18.2.2010 - 14:57

ja sa dokazem prisposobit,,takze necham to na niekom inom,,,a co to je za video majo ?som nepochopil presne o co ide ??brazilska policiaa ?

Admin (bez overenia) 18.2.2010 - 15:00

Majo aj 2REP, tie prispevky, co ste chceli su zmazane. Aspon myslim, ze sa mi to podarilo všetko...

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 15:40

ADMIN - Dík moc JAA - No to je niečo ako vojenská polícia. Ale oni robia tú robotu ktorú nezvládne Bežná polícia v RiO de Janeire. Bojujú proti drogám, korupcii a podobne. Som o nich film videl aj som si nich čítal a vyzerajú byť dosť dobrý. Tak som to sem hodil či to niekto pozná. Volajú sa BOPE. A sú určený hlavne na combat localité. Ak niekde zoženieš film Tropa de elite tak to je o nich.

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 15:43

JAA neviem či vieš po anglicky ale tu niečo je ešte http://en.wikipedia.org/wiki/Batalh%C3%A3o_de_Opera%C3%A7%C3%B5es_Policiais_Especiais

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 15:52

Chalani 2REP Vám/nám chce niečo odkázať len mu nejde prispievať na fórum tak ako nešlo aj mne. Kopírujem to čo mi poslal. :) "Salut vsetci! Aspon vas v rychlosti pozdravim.Preletel som prispevky. Zo zaciatku min.tyzdna ste sa pekne rozbehli, az som mal pocit ze je to lepsie bezo mna.Zvladali ste to bravurne.Teraz to nejako uvadlo, ste asi trochu demoralizovani.Smiich. Chalani, ked sa vratim, bude sa pisat znovu. U clenov starej partie som zaregistroval vela mudrych slov,to sa ceni. Precitam si to znovu ak bude moznost.A na to pivo urcite chodte. Prikladam text Rien n´empeche, ktosi to tu chcel, a tiez hodnosti, to aby si poniektori,co len vysli z 4RE neplietli poddostojnikov s dostojnikmi. Tu su: http://legia.cudzoziemska.free.fr/articles1.php?page=stopnie dal som to sem preto, lebo sú tu vyobrazené aj výložky. Do slovenciny vam to prelozim az bude viac casu. Ale tej polstine sa myslim da rozumiet. Tak sa drzte chlapi, do riti! Srdecne zdravi 2REP"

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 15:55

Vlastne ešte toto by tam malo byť. Text piesne 2ieme REG: Rien n'empêche De la boue des rizières aux plateaux du Tonkin Honneur, Fidélité pour unique refrain Le feu, l'eau et la terre comme seul univers Il s'avance et combat, le sapeur légionnaire, Brisant tous les assauts quand la mitraille explose Sur cette terre d'Indo où tant d'anciens reposent. Dans le froid, la tourmente, à la mort à la vie Rien n'empêche le deuxième étranger de génie. (bis) Aujourd'hui la mémoire sonne le rappel. Nous, légionnaires du 2 répondons à l'appel. Ouvrir, tracer la route c'est pour le régiment Passer coûte que coûte, voilà notre serment Foi, vaillance et courage comme seul héritage Nul obstacle et nul homme pour nous faire barrage. Refrain Sur les cimes de l'Alpe quand le combat résonne Du fracas de la foudre et que l'orage tonne En avant képis blancs, à nous les grands espaces. En tout lieu en tout temps, il nous faut faire face. Relever les défis, voilà notre ambition. Ne jamais faire défaut, c'est notre tradition. Refrain

Matus (bez overenia) 18.2.2010 - 17:51

xD xD 1. pokus o spievanie dopadol hrozne, neviem ani jedno slovičko vysloviť poriadne vždy mi tam ide výslovnosť z angliny.

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 18:31

Chlape, výslovnosť nezanedbaj. Lebo keď sa ti do hlavy zakóduje zle tak ti tam budú hovno rozumieť potom. Ja som sa ešte od prvej lekcie nepohol 2 týždne. :D Stále len výslovnosť a výslovnosť :D

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 19:53

Odkaz: ADMIN - aj 2REP Ďakuje za vyhovenie "La Légion Marche I La Légion marche vers le front, En chantant nous suivons, Héritiers de ses traditions, Nous sommes avec elle. refrain Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, Soldats de la vieille Légion, Demain brandissant nos drapeaux, En vainqueurs nous défilerons, Nous n'avons pas seulement des armes, Mais le diable marche avec nous, Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, car nos aînés de la Légion, Se battant là-bas, nous emboîtons le pas. II Pour ce destin de chevalier, Honneur, Fidélité, Nous sommes fiers d'appartenir Au 2ème R.E.P. http://tvarchiv.joj.sk/?period=2007-04-16..2007-04-17&prog=CREPINY (na tom linku by mala byť reportáž s Jozefom Staviščákom ale nejde to prehrať. Ak niekto vie zohnať z normálneho archívu JOJ ktorý si vedie sama televízia ten diel tak sem s ním :) )" To by malo byť zatiaľ všetko. Dúfam že som na nič nezabudol. :)

samarovic. (bez overenia) 18.2.2010 - 22:58

Zdravým všeckých !!! hlavne tých správnych chalanov ! Bol som tu aj nebol ,teraz ale čítam a vidím všetko je v porádku . No chalani Majo,Baby,Camerone,JAA konečne slovo do boja ku.a veď nie sme tak ďaleko od seba a lepšie sa nám bude ďalej komunikovať! Majo máš na chalanov aktual. maily ? zorganizujem to

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 23:02

Síce mi to príde ako propaganda proti SNS ale pekný článok a dobrá práca. :) http://www.aktuality.sk/clanok/157131/komentar-nech-vlajky-vlaju/

Majo (bez overenia) 18.2.2010 - 23:06

Samarovič - môžem ti ich poslať na ten mail z ktorého si mi raz písal? Mám ale len na JAA. Ale chcel by som aj jeho zvolenie či ti ten mail môže m poslať. Ak ti to nevadí :D Nehnevaj sa ale bezpečnosť. Veď vieš čo sa tu dialo v nedávnej minulosti tak preto. JAA - môžem dať tvoj mail samarovičovi? :) Držte sa

Pridať nový komentár