Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

HIO (bez overenia) 29.7.2010 - 09:26

SLT a tout les mondes, tak vidim, ze se zde trochu diskutuje, bylo zde uvedeno moje jmeno, tak vo co goo, "Mettez vous dans le tete que c'est pour souffrir que vous souffrez, c'est tout!"

JAA (bez overenia) 29.7.2010 - 14:27

http://www.youtube.com/watch?v=FSN6fcjtc-k&feature=related vsetko neni iba o idealoch ,,nikdy presne clovek nevie do coho idee

JAA (bez overenia) 29.7.2010 - 14:38

co myslis marko sme zaslepeny snoom ?? http://www.youtube.com/watch?v=KgeSm-MJwtc&feature=channel kazda minca ma dve strany o tomto si sa nezmienil!!

JAA (bez overenia) 29.7.2010 - 14:50

http://www.youtube.com/watch?v=nUDzCmfHK2g&feature=channeltu je ta druah strana ,,ktoru nikto nevydi

Lubo (bez overenia) 29.7.2010 - 22:02

Celu sekciu som necital ale myslim ze ak sa tam niekto odhodlal a aj tam ostal a vydrzal aspon tych 5 rokov tak mal ten sen niekto kto tam ide z frajeriny alebo chce sa vratit spat na slovensko a robit zo seba hrdinu tam nepatri. Vela krat som nad legiou rozmyslal sam niesom sice 100 percentny typ pre legiu ale su iste okolnosti ktore ma robia pre nu vhodnym mam este pred sebou 2 roky studia k Bc. titulu. 2 roky na to si to poriadne rozmysliet ci ist alebo nie na jednej strane ma to laka na druhej rozmyslam ci to nebudem lutovat. Ale ak sa rozhodnem pre legiu tak sa budem snazit reprezentovat v ramci legie svoj narod rodinu a sam seba. To je to najmenej co mozem spravit. Drzim prsty vsetkym Slovakom ktori tam su alebo sa tam chystaju. Osobne si myslim ze legia je zmena zivota da sa povedat ze to je novy zivot a legia preto nieje len na tych 5 rokov legia je na cely zivot.

Majo pre Marko (bez overenia) 29.7.2010 - 23:00

Takže takto. Tu máš odkaz na prvý part filmu warriors. Je to podľa skutočnej udalosti. Tam je pekne ukázané že vojak, nie je len stroj. Ale je ochotný odmietnuť a zmeniť si rozkaz aj keď ho to môže stáť basu, prácu, rodinu a podobné. Venuj tomu ten čas. Či si to už zoženieš alebo pozrieš tu na youtube je na tebe. Ale hádam ti to otvorí oči. Nie že otvorí ale aspoň ti to dá dúfam pochopenie v nás. http://www.youtube.com/watch?v=9T_VBa9krlk Ak teraz nepochopíš na čo je dobrá aj légia tak potom ti to nemá význam vysvetlovať. Odporúčam to aj ostatným ak to nevideli. S úctou a pozdravom Majo.

Majo pre Marko (bez overenia) 29.7.2010 - 23:07

Kurva, príde ti Necky alebo 2REP ako vygumovaný človek? myslíš si že sú to pojedači mŕtvol? Hovno. Ja by som bol radšej keby takých ako oni viac behalo po svete. A menej takých čo majú gumu miesto chrbtice. Keby tu nebolo takých ako oni tak by tu bol riadny bordel. A vieš prečo? Lebo nikdy, nikdy čo ich poznám nepozerali len na seba. A to ľudia tu čo majú spokojný život s minimom stresu oproti nim si vidia akurát tak na špičku nosa. Neber to osobne ale neviem kto a akým právom ti dal do hlavy ten názor že taký ako oni sú okupanti. (Tak si to naznačil)

Necky (bez overenia) 30.7.2010 - 14:19

Nazdáááár klucíí, hoši a pánové! A jejdá, vidá, co všechno jsem zmeškal. No nevadí.V první řadě zdravím všechny slušné lidi, hovada nééé. Samarovici, teď delám jako ten mladý indián v prérii, co dostal pohlavek od staršího, že udělal 3x „ufff“ u stopování. To je asi ta nejdelší řeč, co jsi tady pronesl, ale stojí za to.Smekám člověče.Jinak s tím hřebíkem doufám pilně trénuješ, čas se pomalu blíží. Pěkná a hlavně moudrá slova si myslím zde napsal i Lubo.Jednoho Luba jsem tady na foru zaregistroval a ten se mně viděl jako legionář, tedy že je aktivně v Legii.Ale to jsou asi jen stejná jména. Vlastně všichni ze staré party píšete k věci, JAA taky, nazdááár chlapeeee, no konečně jsi se rozhoupal.To žertem. Majo- no to víš, těch mrtvol jsme se nažrali tolik, až ta gumová páteř nám zcepeněla natolik, že už máme konečně i charakter.Taky žertuji. Méďa je zase mimo kontakt, nekteří z vás prý taky vědí proč, ale koncem týdne by měl být zpátky, tak se doufám objeví i zde. Posledně ale říkal, že najdřív odepíše na maily a až pak vleze sem.Jinak vás pozdravuje.Ale ten pozdrav je starý pěkných pár dnů. Já se podobně jako Samarovic taky nerad rozepisuji, jsem spíš od rány jako od rady a když už to nejde, tak raději od srandy.Když už jsme jednou takoví nelitostní zabijáci. Do úvah se mi nechce zacházet a je jen potřeba pochopit, že legionář tělem i duší nikdy nezapochybuje o zprávnosti svého rozhodnutí. Myslím o vstupu do Legie a setrvání ve službě.To ostatní dostává rozkazem, tudíž nemá co hloubat a spekulovat coby-jakby-kdyby. A takové, ať Marko promine, kecy o tom, jestli jsme někde nebyli jako okupanti, na cizím území –no vono hochu,Rusáci taky byli u nás 20 let jako bratrská pomoc a spojenecká vojska a vidíš, jak sme je měli všichni rádi, že? A určitě nenasazovali své životy za bezpečnost a spokojenost civilistů tak jako my.Nedávám to tady jako naše zásluhy, jsme ( vlastně já už byl) vojáci –ano za žold, ale jako součást francouzské regulární armády,která též dostává žold.Ale ne žádná soldateska, co nemá pravidla a nerespektuje mezinárodní konvence a úmluvy. A taky je setsakra rozdíl brát když musíš -brát jen to nutné, abys přežil a mohl pomoct jiným a brát proto, abys bral. Je to přesně jako s tím utrpením. Nejednou jsme v akci dali vlastní jídlo těm, co to podle nás potřebovali víc a pak jsme sami několik dní hladověli.A to nebyla jen džungle. Je to v první řade úhel pohledu, kterým se na problém díváš.V Bosně moslimové neváhali zabít svého,obětovali ho, někdy se dobrovolně obětoval sám, jen proto, aby kompromitovali nejen Srby, ale i mírové jednotky, které tam byly uklidňovat a hasit oheň, který tam zažehla zkurvená Amerika.Někdo u vás ve vládě taky tenkrát povolil přelet amerických stíhaček přes vaše území a to nemusel být ani vojákem.Co jeho zodpovědnost? Ano, klucí, JAA i Doda Staviščáků to napsali dobře.“V boji reaguješ bez zaujatosti a neptej se mně kolik jsem jich zabil, ale kolik zachránil.“ Marko máš i kupu dobrých názorů na některé věci, alespoň já to tak vidím.Ale víš chlape,s pravdou je to jako se ženskými – všichni s ní flirtují, ale málokdo ji chce mít na krku celý život. Jestli mám být úpřimný, taky jsem moc zvědavý na Míšův názor na toto téma, je to vážná věc. No ale hoši, je potřeba být hlavně veselí a brát život s humorem.Vždyť je jen jeden. Méďu se pokusím vylákat na pívo až se vrátí, žížeň bude mít, to vím jistě.Tak držte palce, protože tomu pití se začal bránit, že prý je to často a já z něj dělám alkoholika. Samarovici-trénuj s tím hřebíkem, jen si ho hlavně v noci nepopleť s něčím jiným.Tak a teď ten Michalův smííích. Držte se hoši, hovno je pořád v koši. Necky

Marko (bez overenia) 30.7.2010 - 15:06

Necky, tích okupantov z vás spravil Majo (sory chlape ale keď už to musí byť, ty si menoval konkrétne -majovi). Neznášam prekrúcanie... [b]Ja som sem napísal lebo som chcel poznať názor jednotlivcov[/b] a Majo s JAA, vy ste z toho hneď spravili všeobecný problém a majo ty si ešte začal menovať za mňa... Napísal som sem pretože mi to("okupantstvo") nešlo do hlavy a chcel som aby ste mi napísali váš postoj na vec...aby som ten názor zmenil. ďakujem Necky za ten tvoj. Chcel som len polemizovať/diskutovať o faktoch a vy ste chceli hneď môj názor...to sú ale dve rozdielne veci, tak sa netreba čudovať čo z toho vzniká. Trochu ste sa ale hoši na mňa vrhli akoby som sa šiel navážať len na legiu. Opakujem že mám problém s OSN a teda s armádami všeobecne ktoré za OSN bojujú. Keby si mám vybrať armádu tak legia je jasný cieľ a rady ako ty do legie nelez si nechajte hoši... ja by som tam ale nešiel s vidinou správnej veci pokiaľ by šlo o plnenie rozkazov... Necky ešte raz ti ďakujem za názor, pretože si v ňom vystihol presne čo som chcel...rovnako aj Samarovičovi... a Majo film už sťahujem, dik, ale vy ste páni úplne mimo debaty podľa toho na čo sa odkazujete.

Marko (bez overenia) 30.7.2010 - 17:27

Majo, no dopozeral som to. Nič nové pod slnkom chlape... neviem čo si ty vlastne o mne myslíš ale si mimo. A až si aj po tomto filme myslíš že na fronte niečo vyriešiš... schody sa umývajú od vrchu Majo a ten film bol krásnou ukážkou toho. Najviac sa mi páčila scéna na tej kontrole dokladov kde bol Srb a ten poľský Angličan. Srb sa ho spýtal prečo to robí a on že je to jeho práca. Tam Srb skončil ale ja sa pýtam: "vražda na zakázku je tiež práca a ospravedlňuje to nájomného vraha?" tým nechcem povedať že je vojak vrahom ale že práca nie je argument. [b]Dôležité je jej poslanie.[/b] Povojnový syndróm nie je nič inšie ako zoznámenie človeka so skutočným svetom a potom vhodenie do tohoto divadielka ktoré skutočný skazený svet udržuje. Netreba sa potom čudovať že samovražda je najčastejším riešením...

Boris pre Marka (bez overenia) 30.7.2010 - 19:57

Myslím si chlapče, že by si mal so svojimi nezmyselnými filozofickými úvahami otravovať inde, ako na fóre o Légii. Skús nejaké nič neriešiace debatné krúžky typu Pod lampou a podobne. A som aj ja veľmi zvedavý, asi ako aj chalani, čo ti odpovie Mišo. P.S. Chlapi zo starej partie- nedajte sa znechutiť takýmito tiežintelektuálmi,ktorí ani neovládajú základné pravidlá pravopisu, ale zato všade mudrujú ako Palacký na moste. S pozdravom Boris

Lubo (bez overenia) 30.7.2010 - 23:33

Jednej postoj ludi nedokazem pochopit a to je ten ako dokazu hned nieco alebo niekoho odsudit bez toho aby to zazili na vlastnej kozi len na zaklade ich svetonazoru alebo toho co citali alebo poculi. Podla mna legiu moze odsudzovat len ten kto ju zazil. Ti co to zazili a prezili podla mna asi najlepsie vedia povedat ocom to je ako tisicka knih a nekonecne vela dumiek ludi co to nezazili. Podla mna vela chalanov co slo do legie slo po prve utiect od niecoho s cim dalej nevedeli zit po druhe dobrodruzstvo po tretie prachy a potom su uz osobne ciele. Jedni preto ze chceli to vidiet na vlastne oci co niekto len vidi v tv dalsi osobne sa angazovat a pomoct niekde kde si niektori sami nevedia pomoct predsa napriklad niesu vsetci afganci teroristi a privrzenci talibanu ale su tam aj nevinni jedinci. A myslim ze tam niesu blbci a chapu ze ak su tam musia plnit rozkazy predsa sa dobrovolne rozhodli vstupit a tym suhlasili ze prijmu vsetko co obnasa byt legionarom. Jedna vec je zabit cloveka lebo ty to chces a druha lebo to je tvoj rozkaz. Legia je ako kazda armada o plneni rozkazov. Rozkaz je rozkaz vtedy sa neziada tvoj nazor co si o tom myslis tebe to prikazu musis to aj spravit. Ak ti je proti srsti zabit spravit to a to co ti prikazu tak legia a ani ina armada a hocico kde musis prijat a plnit rozkazy inych ludi nieje pre teba. Osobne si myslim ze niekedy je ovela tazsie pre cloveka rozkaz vydat ako ho plnit. A podla mna len malokto kto zazil legiu ci hociaku inu armadu ci samotnu vojnu tie chvile ked ti umieraju kamarati okolo ked mas pocit ze je koniec ze si dokazal zachovat vlastnu hlavu ostat sam sebou a prezit hlavne po psychickej stranke a nevratit sa ako citovy mrzak. To su silne skutocne silne osobnosti a pred takymi mam velmi hlboky respekt.

Lubo (bez overenia) 30.7.2010 - 23:39

Niektore veci ktore som tam napisal niesu z mojej hlavy. Na to by som musel zazit toho trosku viac ale su to myslienky a nazory ludi co vojnu zazili. Mojho uz neboheho deda nech mu je zem lahka, mojho otca ako byvaleho vojaka a teraz uz neboheho legionara Roberta Hutnika. Ktori ste ho poznali vzdajte mu hold a uctu minutou ticha po precitani tychto riadkov.

Lubo (bez overenia) 31.7.2010 - 00:07

Inak mam otazku na legionarov. Ak si kondiciu a fyzicku silu trenujem tym ze pravidelne posilnujem behavam s 30 kilovou zatazou plavam slapem na bickyli pomoze mi to aspon nejak v prijmaci pri fyzickych testoch ci ani nie?

JAA (bez overenia) 31.7.2010 - 03:46

chlape mam asi 5promilee,,,ale odpoviem ti!!!mas troska skreslene pocity ,,,ale tak v poriadku,,,v prvom rade,,prva vec je odhodlat saaa,,a druhaa zazit ,,nieje tazke zabit cloveka,,mozes aj teraz,,,ale spravne rozhodnutie ,,to je spravneee !!!!"pre nieco!!jaaaj chlapi seci ste hned zabijacii,,je to troska komicke salut! a chodte uz do pice detiiii,,,este je zmrzlinova sezonaa,,tak chodte makat!!

2REP (bez overenia) 31.7.2010 - 12:04

Taaaak, a som tu zas! Salut, sirôtky moje. Smííích. Len som vybavil potrebné oficiality, odložil veci a šššup ho na fórum.Magnet-škoda reči. Smíííích. Tak letmo len pozerám, strana 200! Vášho anciáša, pomaly ale iste mi dobiehate moju knihu, chlapi.Toto teda nie....toto veru nie... Vidim Borko sa objavil na fóre,čo je nejaký problém? Ale prečítam neskôr. Mažem ešte po nutných povinnostiach, potom si trochu pospať, lebo od deficitu spánku mám pomaly halucinácie a potom počítam, čo je tu nového a rozpíšem sa asi ako vždy. Veď ma už poznáte. Smíích. Len som vás chcel hneď pri prvej príležitosti,ako je možné, pozdraviť. A najprv musím odpísať na maily, ktorých je asi tiež požehnane a ešte mám aj resty voči ostatným. Sľuby sa musia dodržať. Tak sa zatiaľ držte. Srdečne zdraví Michal 2REP

Boris pre Michala (bez overenia) 31.7.2010 - 14:55

Ahoj Miško, nie je žiaden problém, len ma tu už niekto serie.Tak napíš, nech trochu čítame.A aj zavolať by si mohol čo a ako.Boris

Boris pre HIO (bez overenia) 31.7.2010 - 15:49

Počúvaj ty nafúkanec, čo tu urážaš toto forum a ľudí? Veď keď tu všetci len blabolime, tak čo tu hľadáš? Necky tu podľa teba píše blbosti? Viem kto si a od koho si sem dokvitol.Od tej fízlovky Aleny čo sa vyhrážala, že tu pošle českých legionárov, lebo len oni nám otvoria oči, ako to naozaj je.Tak vidím, že si z českých legionárov asi jediný kundovlez, lebo iní sa jej na to vykašľali a len ty tu machruješ. Nikto ťa tu nepozýval tak odpal a nevnucuj sa tu rovnako ako tá čúza. Tak hio, hijo končo, kým si živý a keď zdochneš, bude druhý!

Hautecorse (bez overenia) 31.7.2010 - 18:03

Pozdravujem./// a specialne 2REP. Aaach kua///// sak nic mi do toho neni ale si mislim Boris ze si mu prave nahral na smec.///// lebo vidim ze tri dni tu ten chlap oxiduje a nic nenapisal konkretne iba sa zmohol na to ze tu na seba upozornuje jak majster sveta a ked sa nechyta tak uraza///. Ale sak ked je ako vravis od tej magorky tak co sa da cakat..//// Tak salut secci/// a krajan Majo//// ty co, sa ti nesce piiisat?

Majo (bez overenia) 1.8.2010 - 18:09

hautecorse - ja by som aj písal, ale bol som na víkend na Kysuciach, v Čadci. Už len škoda že Marek je už preč. :) Krásny kraj. Tam by som si vedel predstaviť život. Boris - Hneď naňho tak nevleť lebo sa ho nezbavíme. :D Necky - plne s tebou súhlasím. Marko - z časti s tebou súhlasím, ale nehnevaj sa, len z časti. Píšem tak narýchlo tak zdravým všetkých. Nech sa vám darí, musím padať preč. Ešte chystám turistiku. PS - Hautecorse - kurva, niekedy smer domovina (TéTé) a pôjdeme niekam. Nech nezabudneš odkiaľ si. :D Ešte raz s úctou zdravím

Majo pre HIO (bez overenia) 1.8.2010 - 19:19

Asi si z tvojej poslednej vety spravím životnú prioritu a tebe postavím svätynu. Nechceš? :D

Valér vysokoškolák (bez overenia) 1.8.2010 - 20:43

Zdravím chlapi. Krátka dovolenka v Bulharsku je za mnou, tak hurá zase do tvrdého života.To dobre tak rýchlo ubehne až je to nepekné. Robotu som horko ťažko našiel, ale takú nanič. U nás tu v BB a okolí teraz skoro mrtvo. Preto čoraz viac uvažujem, že sa pridam k tým, čo to skúsia v LE. Čo tu robiť nejakého potrimiskára za pár Euro. Vidím že píšete ostošesť. A 2REP stále pomenej.Asi povinnosti však? Inak aj teba 2REP a aj Neckyho tiež veľmi pozdravujem. Nechcem tu budiť vášne, len poznamenám, že je vidno čo to má ta udavačka za výber kamarátov, akých nám sem poslala. Dobre že svätožiary vtedy nerobila. A našim legionárom a hlavne 2REP samé kárania, aký ma byť legionár, že musí mať profil na nete ako ten HIO, musí sa predstaviť, musí toto, musí hento. A aha ho! Aká je sama, takých si vyberá kamarátov. Vyznamenal sa ten jej borec iba čo je pravda. Ja som tu, ja sám, pán veľkomožný, tak ´o co go?´. Všetci ma oslavujte. Tak si teraz naplno uvedomujem, čo všetko a aku dobu pre nás ten 2REP robi, keď si kradne zo svojho drahocenného času a radí nam tu čo a ako. Myslím si že toto je pravý vzor legionára, ktorý poradí a pomôže keď ľudia potrebujú.A hlavne civilom pred vstupom, aby sa mohli zorientovať do čoho idú. Ľahko je sa obmedziť sa na povýšenecké urážanie a vetičku „bežte a uvidíte“ , no tak toto dokáže bársjaký kokot. Nech beží radšej on, ale do p...i odtiaľto ! Neznášam takýchto nadutých frajerov, nech by bol legionár hoci aj 25 rokov a by mal hruď plnú medailí.Takto sa pravý legionár nechová. Ale aspoň si tá ..... zase nasrala do hniezda, kukučka. Ha-ha-ha. Určite toto forum číta naďalej, tak mám radosť, že sa teraz vyváľala vo vlastnom hovne. Majte sa chalani. Valér

Majo pre Necky (bez overenia) 1.8.2010 - 22:23

http://www.youtube.com/watch?v=581-zm7Ihhc&feature=related Home, sweet home. No nie. :)

Necky pro Májo (bez overenia) 2.8.2010 - 11:40

Dík Májo.Jo, člověče, domov, sladký domov na Kourou.Začíná po něm stesk... Taky něco přidám.Stáž Commando ve GF.S tím člověkem, co je o něm známo,že tak rád používá naše jedno ryzí slovíčko, jsem si velice dobře rozuměl a chovám k němu velkou úctu do smrti-je tam na začátku a pak ke konci s černou čepicí. http://www.youtube.com/watch?v=2KWBmIMKwEU&feature=related Necky

2REP (bez overenia) 2.8.2010 - 22:39

Salut zbojníci, Ça va? Tak v poriadku.A teraz po poriadku. Karlovi nič, ten je vybavený mobilom. Boro, Hautecorse, Valér vysokoškolák, Majo, máte pravdu chalani,ale neriešte to už.Nech tu nie je zase zbytočne rušno kvôli hovadinám. Každého osobná vizitka, ako sa tu prezentuje. Ľudia si rýchlo utvoria názor. Pre Marka- no asi ťa sklamem, ale odpoviem ti len toľko, že sa úplne stotožňujem s názormi chalanov, napísali to v podstate za mňa a preto nemá zmysel to nejak vylepšovať. Nie je čo vylepšovať. Ale predsa len sa patrí na priamu otázku odpovedať priamo. Bola, ak sa nemýlim : „Ako si kompenzuješ fakt, že ste len zbraňou ruky, ktorá má ďaleko od vlasteneckých či šľachetných zámerov? Zaujíma ma tvoje presvedčenie v danú vec ktoré ťa ženie robiť to čo robíš... za čo bojuješ? „ Ľahká odpoveď Marko : -nič si nekompenzujem, lebo takýmito a podobnými kokotinami sa zásadne nezaoberám! Ďalší dôvod Marko je ten, že s podobnou povahou tu už na fóre bola skúsenosť a nie práve najlepšia.To chovanie je takmer identické. Nejaký d.d., ak si dobre pamätám- a ten sa tu veru dosť na mne "prestravoval", lebo mi v kuse žral nervy a pil mi krv svojimi nekonečnými úvahami o nesmrteľnosti chrústa. Nájdeš to niekde na fóre. Tiež to začínalo nevinne ale potom sa rozkokošil a pustil sa do všetkého a do všetkých a horko- ťažko bolo chlapa zastaviť. A na rozdiel od Chárona, ťa ja za toho „typického pacifistického intelektuálneho provokatérika“ (ale nemyslím to v zlom) považujem jednoznačne. Núti ma k tomu tvoja nie príliš vyberavá otázka.Neurazila ma, len mi dala jasný signál, s kým asi mám do činenia. Neviem, prečo si si vyhliadol práve mňa, ale čo už. Preto, aj keď to tvrdíš, ja si nemyslím, že si muž činu. Ak áno, možno na papieri, ale tam tvoje činy aj končia.Mimochodom sídlo OSN je v New Yorku v USA, ktoré ako jeho člen do rozpočtu dlhujú najviac peňazí a to aj napriek faktu, že ostatné, oveľa chudobnejšie krajiny platia včas a pravidelne, že zasadania OSN sa konajú väčšinou tam a réžia, na ktorú sa skladajú daňoví poplatníci všetkých členov OSN na organizáciu takýchto „podujatí“ sa rozplynie vo vreckách N.Y. podnikateľov z rôznych oblastí- od protection po pension, teda peniažky ostávajú v Amerike. Takže aj keď som ťa určite sklamal Marko, dám ti jednu radu- treba s týmito názormi ísť inde.My tu neobraciame z každej strany čo keby a keby nie keby, boli by sme v nebi, podobné niečo tu spomenul aj Necky, tuším aj Boris.To by nám z tých úvah narástli rohy a hlavne-legionár sa s podobnými hovadinami NESMIE zaoberať, lebo by si za chvíľu hodil mašľu. Tu je dobrá príležitosť- a to píšem pre všetkých,ale hlavne nováčikov, moja odpoveď, prečo mladí legionári lietajú od rána do večera ako špinavé prádlo.V kuse sú zamestnaní. Práve preto, aby im v hlavách neskrsli takéto úvahy. Tie demoralizujú, nahlodávajú morálku nielen jedinca, ale môže sa to preniesť na skupiny- ako chrobák, čo sa zavŕta do ucha a nedá sa vytiahnúť- a preto sú veľmi nebezpečné. Sme legionári- vojaci. 99% legionárov sem neprišla s túžbou zabíjať, aj keď je pravda, že sa nájdu aj takí. Tých nekomentujem, slúžim zatiaľ aktívne a toto je fórum. Ak musíme zabiť, zabijeme, to urobí každý vojak, ak je to nutné, preto je vojakom. Zabiť v boji je zabitie, nie sprostá vražda. To je veľký rozdiel. Ale nepitváme to, nerozoberáme, sú veci, ktoré sú tabu a nech tabu aj ostanú.Ten kto sa s tým nevie vysporiadať, nemá v LE čo hľadať. Tak aj dopadáva väčšina dezertérov.A nemám teraz nikoho konkrétne na mysli. V tvojich príspevkoch som ale našiel aj veľa dobrých, ba veľmi dobrých názorov, len tie sa LE netýkajú. My sem tiež občas dávame veci na spestrenie, teda mimo rangu LE, to je pravda, ale to je evidentne na takýto účel. A ja som presvedčený o tom, že toto fórum žije stále aj preto, že sem dávame tiež klipy,videá, pesničky- zdanlivo hlúposti.Má to svoj zmysel.Nenudíme sa večnými otázkami a odpoveďami, rozširujeme si vzájomne obzor poznania z viacerých oblastí.Skrátka, snažíme sa mať prehľad. Niektoré fóra o LE ustáli práve preto, že sa tam omieľalo to isté stokrát dookola. To naše bude žiť aj ďalej, lebo si ho jednoducho nedáme! Nemám pravdu chlapi? Odídu chalani z civilu? No a aký problém? Rocco je už v LE-prispieva, Camerone je v LE-prispieva, Oliver je vLE- prispieva, mohol by som menovať ďalej.Odídu Majo, JAA, Samaro, Brano, Valér, iní- -budú prispievať odtiaľto. Nebojíme sa zániku fóra. A ani neprajníkov. Nikto ti nebráni sa ďalej zapájať,si určite inteligentný človek, dúfam, že chalani budú v tomto so mnou súhlasiť, len nie ťažkú psychológiu preboha, lebo za chvíľu tu bude treba psychiatra, alebo zvieracie kazajky. C´est tout, Marko. Ej, ale sa mi páči tá naša, aj keď stále sa scvrkávajúca stará partia. Skutoční budúci legionári-duševne už dobre vyzretí mladí chlapi, ktorí vedia čo chcú.Žijú si svojim životom, makajú, popritom cvičia, učia sa jazyk, získavajú poznatky a držia sa hesla: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.Ale keď je treba, postavia sa jeden za druhého, aj za mňa koľkokrát,zmobilizujú sily hneď, len taký hukot! Česť vám, chlapi moji! Som na vás hrdý. Už to nie sú tí chlapci spred 2 a viac rokov, čo sa nesmelo pýtali na kadečo. Teraz už chlapi, čo sami vedia druhému poradiť a ako tak sledujem, niekedy lepšie ako ja. C´est super! No, dovolenka sa blíži, tak si ukážeme. Smíích. Aj ten Karlov klinec do stromu. A veľmi sa mi páčia slová Ľuba, bravó chlape! Neboj sa Ľubo, ja tvoje slová určite nepovažujem za bláboly. Aspoň vidíš, že aj legionári sú všelijakí. Tak ti hneď pri tej príležitosti aj odpoviem na tvoju otázku. Určite to pomôže, kondička čím väčšia, tým lepšie. Pozor, tu sa naozaj jedná o kondičku a nie o bodybuilding. Veľká kondička zďaleka neznamená veľké telo.Legionár by nemal byť (a hlavne parašutisti- kam väčšina z vás chce ísť a aj sa dostáva, či príslušníci elitnej sekcie v ktoromkoľvek bojovom regimente) príliš mohutný a už vôbec nie ťažký.Je to hlavne z praktických dôvodov, ktorých je hneď viacero-je potom menej obratný, musí viac jesť, aby tú hmotu uživil a udržal funkčnou, lebo inak rapídne zoslabne, ťažko tú masu svalov premiestňuje,viac času potrebuje na regeneráciu, viac spánku, atď.Všetkého veľa škodí, aj svalov.Takzvané hlavohrude, ako to raz pomenoval CEA veľa šancí nemajú.Myslím pri vstupe. A druhá vec-minimálne ti to pomáha k produkcii endorfínu-hormónu šťastia v tele, ktorý je veľmi dôležitý pre vyrovnanú psychiku.Ľudovo- Ľubovo- „v zdravom tele zdravý duch“. Takže makaj ďalej, len s tým závažím pozor na kĺby a šľachy, aby sa ti veľmi nezbíjali.Behaj po mäkkom, pružnom teréne, poľných cestách (ak je možnosť), po kopcoch, striedaj s tou záťažou ľahký beh so šprintom( ten podporuje výbušnosť svalov a telesnú akceleráciu), ale nie po asfaltkách. Ja som tiež kedysi lietal hore a dole kopcami s olovenou vestou. A niečo osobné- ďakujem ti za tie slová o vydávaní rozkazov. Vieš, čo mám na mysli.Sám to veľmi dobre poznám,tiež ich vydávam... Trafil si veľmi citlivé miesto a dobre mi tvoj názor padol. Zvlášť dnes, keď hodnotím uplynulé dni.Takže ešte raz ďakujem Ľubo. S Robom Hutníkom som osobne neprichádzal do styku, poznal som ho len z videnia v 2.Repe,bol to veľmi fajn chalan už od pohľadu-taký predpisový legionár. Škoda ho... smrť ako na potvoru vždy podá ruku tomu, ktorý ju nechce...Minútu ticha som mu venoval so skupinou dôstojníkov, keď sme sa to dozvedeli.V ten istý deň asi 1,5 hod. po tom, čo sa to stalo. Zhruba si pamätám, komu som mimo starej partie sľúbil mail, či odpoveď. A prejdem si staršie stránky ešte raz. Ak som na niekoho zabudol a doteraz som nereagoval, ozvite sa znovu, priznávam, že v poslednej dobe je to náročné, tak mi to mohlo uniknúť.Skúsim to napraviť. Mám na mysli ale seriózne otázky ľudí, ktorí sa s nimi obrátili priamo na mňa, nie hlúposti. Salut, 2REP/M.

Majo (bez overenia) 2.8.2010 - 23:34

http://www.aktuality.sk/clanok/169507/komentar-vznikne-romsky-narodny-stat/ Zaujímavý komentár. Zdravým všetkých správnych ľudí, s apelom hlavne starú partiu.

Majo (bez overenia) 2.8.2010 - 23:59

Vyskočí z letadla dva parašutisti.Když tu náhle jeden začne jíst jablko.Jé? Kdes ho vzal? diví se první.Vem si taky. Mám jich plnej batoh, odpoví druhý :)

samarovic. (bez overenia) 3.8.2010 - 01:45

Zdravým všetkých !! Majo tento poznáš ? Vojak ide na svoj prvý zoskok. Je nervózny, veliteľ ho povzbudzuje: - Buď v pohode. Potiahneš za žltú šnúrku a otvorí sa padák. Keby sa neotvoril, potiahneš za červenú, to je náhradný padák. A keby sa ten neotvoril, nič sa nedeje, dole je trampolína. Tak vyskočí, potiahne za žltú šnúrku - a nič. Potiahne za červenú - a zase nič. Vtom vidí, ako oproti nemu (zospodu nahor) letí nejaký muž. Tak sa ho radšej spýta: - Prosím vás, je dole trampolína? - Ja neviem, ja som z plynárne.

samarovic. (bez overenia) 3.8.2010 - 02:21

Kua mimo tému ale už ma toto sere a prestáva to byť smíšné Adminko :evil: !? akože som ja furt platinum boarder ? musíš ma naozaj tak stále volať ? ničím som sa nevyznamenal som iba saamááárovííííč nikto z našich to tam nemá len ja

Marko (bez overenia) 3.8.2010 - 09:57

zdar, viete chalani, keby ste netvorili aj moje prostredie tak mi je to u prdele čo robíte a čo si myslíte...ale tvoríte ho tak (samozrejme že nie len vy), že tento svet je na konci svojej existencie a krátkozraké názory mu určite nepomôžu, [b]pretože na poslaní záleží![/b] Matička Zem ma ešte tak 10 rokov na zvrátenie katastrofy ktorá má ďaleko od toho čomu sa oddávate, ale armáda má najväčší podiel v rozvoji ľudstva(v jeho brzdení či smerovaní iným smerom). Bez zbraní a armád by sa začalo konečne zaoberať aj inými vecami ako ropou, opiom či mocou atď. ... Ale nenapísal som sem aby som vás menil, ale pre moju zvedavosť prečo to robíte. ďakujem jedincom ktorí mi zodpovedali otázky. Už som dostal po čo som prišiel tak sa majte. Nech sa vám darí... ja už sa tu neukážem tak sa netrápte :D ... zdar S pozdravom Marko

2REP pre Marka (bez overenia) 3.8.2010 - 11:50

Salut Marko, Je to veľká škoda, že odchádzaš z fóra.Len dúfam, že som k tomu v hlavnej miere neprispel svojou odpoveďou ja.To čo teraz píšeš,sú pravdivé slová (pre niekoho možno ťažko pochopiteľné, ale ja osobne im dobre rozumiem) a opakujem - dalo by sa o nich diskutovať už minimálne preto, že je to aktuálna téma nielen pre civilov.Všetko čo sa objaví a vyvíja sa najprv testuje v armádach, až potom sa to dostane do civilnej oblasti.To je tá zvrátenosť novej doby. Doby "mocných", ktorých krédom sily je sila vojenská, počet rakiet s jadrovými hlavicami, biologické, kozmické a iné zbrane.Proste mať navrch bez ohľadu na to, čo to spôsobí reverzne. Ale keď si sa tak rozhodol...mňa osobne mrzí, že to balíš.Myslím to úprimne. Drž sa teda chlape, prajem ti veľa šťastia a hlavne pokoj v duši. 2REP P.S.: Ja matičke Zemi nedávam ani tých 10 rokov.To je na súčasný vývoj až príliš veľa.Kruté, ale je to tak.

Majo (bez overenia) 3.8.2010 - 13:16

Ľudia, čo hovoríte o tom čo bude o 10 rokov je pravda. Ale nehovorte také že matička zem to má zrátané. To nie je pravda. :) Zrátané to má tak ľudstvo. Možno nejaká fauna. Ale príroda ako taká je silnejšia ako si myslíte. Napríklad teraz keby vymrú ľudia, do 200-250 rokov existujú len minimálne pozorovateľné známky o existencii nejakého tvora zvaného človek. Ale z vtáčej perspektívy. Si zoberte. Domy by sa porúcali pôsobením erózie, rastlín, nasťahovali by sa do nich zvery, vplyvom mrazov a vody a mnoho ďalších aspektov. Ono to vlastne drží teraz všetko pokope len preto že to udržiavame. Ale nebojte sa, príroda je až príliš silná na ľudské pomery. Nehovorím že jej neškodíme, ale ničiť ju nezničíme. Nie je tej sily na Zemi čo to dokáže. A to mi verte. :) Marko, mohol si ostať ak ti to nevadí. Priniesol si sem niečo nové. A od teba sú to nie je prázdne slová čo si počul niekde na ulici ale všimol som si že máš cieľ, ideu a za tým si ideš ale nie si uzavretý názorom ako takým. To je cenná vlastnosť a je to super. Tak hovorím za seba, bol by som rád ak by si sa zapájal a písal názory na veci čo sa tu riešia. S pozdravom a úctou Majo.

Majo pour Mikh… (bez overenia) 3.8.2010 - 17:16

Toto si sem dávno nedal. Čo zaháľaš? Zanevrel si na tú pesničku? Musím to tu za teba doháňať. :) (joke) :D http://www.youtube.com/watch?v=Irml2N6CC1M

2REP (bez overenia) 3.8.2010 - 18:31

Majko, Marko napísal, že matička Zem má tak ešte 10 rokov na ZVRÁTENIE KATASTROFY, nie na jej zánik. Ja som na to reagoval, že jej nedávam ani 10 rokov- tým som nemyslel jej životnosť,myslel som tým to, že ona tie poriadky začne robiť o čosi skôr, ako o 10 rokov.O tom som zase ja presvedčený a ver mi že nie som žiadny sektár, vizionár, pesimista,jehovista, ani žiadný iný ...ista. Som v prvom rade realista a z reálneho pohľadu na toto súčasné skurvené, konzumné, daromné ľudstvo, čo matičku Zem len vyciciava a devastuje, si myslím, že tá mu rýchlo tie údery vráti. A len taký hukot... Stále tvrdím jedno: ak si ľudstvo nevie Zemeguľu vážiť, nemá právo na nej žiť. Michal P.S. : SSA si púšťam denne,- ak je možnosť.Mám ju v mobile, na CD, kazete, MP3, v kasíne, doma,ešte dobre, že ju nemám v ... smíiich. A dokonca si ju aj spievam. :)

Majo pre 2REP (bez overenia) 3.8.2010 - 18:46

Tak som potom zle prečítal text. Moja chyba. Nevadí stáva sa. A v tom prípade s vami súhlasím. A to nie len po tom čo človek robí Zemi po fyzickej stránke ale aj po tej psychickej (duchovnej ako sa povie). Lebo v podstate ľudia nie sú taký dobrý ako niekedy. Každý len negatívne myslenie a ako koho ojebkať. :) Ale žiješ tu aj ty tak dobre vieš ako to chodí. :) Ja som si SSA pustil ráno a odvtedy som si to vypočul asi 15x. v určitých časových intervaloch bližšie nešpecifikovateľných. :D Tak som si spomenul. Mám jednu otázočku ak smiem na teba. Ak počuješ alebo čítaš slová esprit de corps. Čo ťa prvé napadne? :) Dúfam že rozumieš čo tým asi mám na mysli na aký tip otázky sa pýtam. :) S pozdravom

Majo pre všetkých (bez overenia) 3.8.2010 - 18:53

Je to otázka pre všetkých tak ešte raz. Keď počujete alebo čítate slová esprit de corps. Čo vás prvé napadne? :)

JAA (bez overenia) 3.8.2010 - 20:09

CAU CHLAPY ,,BOL SOM DNES NA STRELNICI ,,SKUSIM SEM DAT NEAKE FOTO ..VIEM ,ZE PAR KRAD SA TO PODARILO

Majo pre 2REP (bez overenia) 3.8.2010 - 20:49

Prosím ťa koľko uzamykacích zubov má záver pušky Mosin-Nagant 1891/30? Ďakujem

2REP pre Maja (bez overenia) 4.8.2010 - 14:13

Priznám sa, že čo sa týka otázky v súvislosti s bojovým duchom, neviem, kam si mieril. MN 91/30 - Dva. Pokiaľ si uzamykací zub nepletieš s uzamykacím klínom.Ten je jeden. Prepáč, že odpovedám až teraz, včera som už na nete nebol a dnes to skôr nešlo, mám naponáhlo. Salut, Mišo

Majo pre 2REP (bez overenia) 4.8.2010 - 14:54

Nie je problém aj tak ďakujem. :) Nie konkrétne hento bola otázka čo som chcel vedieť. Uzamykacie zuby. Tak to bolo písané v literatúre. Ani som nevedel že je uzamykací klin. :) Ale 2 kusy to sedí. Lebo sa mi zdá že tam záleží na tom či je záver otočný a posuvný alebo len posuvný. Nie? Či tam ide o úplne iný princíp? A mám na mysli ako duch jednotky. Teda ako by to malo svojim spôsobom medzi chalanmi v jednotke ktorá je v bojovej zóne. Pre príklad či je dobré že sa berú za kolegov, za priateľov, za bratov alebo tak. V podstate tým mierim k tej morálke. Medziľudské vzťahy v jednotke a tak. :)

2REP pre Maja (bez overenia) 4.8.2010 - 22:33

No, Majoslav (smííích) vidím, že zdarne pokračuješ v Markových filozofických úvahách. Ale pokúsim sa o odpoveď : - duch jednotky by malo byť to, čo ju stmeľuje v každej situácii. A hlavne pri plnení úloh.Veď aj Kódex cti legionára hovorí, že každý legionár je tvoj brat v zbrani... To je niečo, čo BY SA MALO dodržiavať. Prax býva občas iná, nemaľujme si to zidealizovane, hlavne v kasíne býva medzi legionármi všeličo. Ale to závisí hlavne od toho, akí ľudia v tej jednotke sú. Potom aj ten esprit de corps je tomu priamo úmerný. A tiež v nemalej miere od toho, aký je veliteľ jednotky. Pravidlom však býva, že čím náročnejšia jednotka čo do činnosti a poslania, tým je ten esprit silnejší. Je to otázka zodpovednosti jednotlivca voči kolektívu a naopak. Kde sa váľajú šunky, aj tá morálka je viac uvoľnená a od toho sa odvíja to ostatné. Dúfam, že je to zrozumiteľné. Mosin-Nagant: každý pákový záver je posuvný a otočný, to je princíp toho záveru. Práve pri tom otočení zuby plnia tú úlohu, že ho zafixujú, teda zamknú. Tu máš video, kde chlap rozoberá a skladá celý záver tejto pušky, tak už to hádam pochopíš. Anglicky vieš, takže v pohode si to popočúvaš. http://www.youtube.com/watch?v=at8427QopLs&feature=related Related videos sú o Mosinkách, ich rozborke , zborke, streľbe atď, takže môžeš študovať do omdletia. Smííích. Ja som Mosinku vlastnil pomerne krátko a bolo to dávno, takže niektoré detaily som už zabudol. Mišo

2REP pre Tomek (bez overenia) 4.8.2010 - 22:38

Je mi ľúto, ale mail sa mi opakovane nepodarilo odoslať, buď si napísal zlú adresu, alebo si urob poriadok so schránkou.Ak ju ešte používaš. 2REP

Pridať nový komentár