Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

JAA (bez overenia) 16.12.2010 - 21:37

VALER AJ JA TI PRAJEM VELA STASTIA,,MOZNO SA STRETNEME ,,DRZ SA CHLAPE! http://www.youtube.com/watch?v=wpSJZLNFOHs&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=WaIWJfqDkwY&feature=channel ZDRAVIM STARU PARTIU ! PATRIA NOSTRA - PARTIA OSTRÁ

jambormartin (bez overenia) 16.12.2010 - 23:23

Salut Valer-my sa síce nepoznáme,ale držím Ti palce,aby si to v Castli zvládol,aj ja som ním prešiel a nebolo to lahke.Teraz som v Calvi v 2.REPe,ty sa po inštrukcii chystáš kde?Hned mi blisklo Tvoje meno do oka,lebo moj šéf sekcie je Valier,to Ti asi nebude rodina,že?Drž sa!

jambormartin (bez overenia) 16.12.2010 - 23:38

Salut CHlape,kedy sa chystaš do Légie?Do ktorého regimentu chceš íst?Neviem prečo,ale ten Tvoj NICK akosi neexistuje.

Majo (bez overenia) 16.12.2010 - 23:40

Tak páni keď máme už ten vianočný čas tak niečo prihodím. :) http://www.youtube.com/watch?v=ZLqHsnOeQos http://www.youtube.com/watch?v=ddzuSzGk-9A&feature=related A Le boudin si už hádam zaspieva každý sám ;) Zdravím starú partu, držte sa, dajte niekedy vedieť čo a ako.

Majo (bez overenia) 16.12.2010 - 23:43

A ešte na pobavenie, nejaká mladica sa zoznamuje s webkamerou. :D http://www.youtube.com/watch?v=jOdtaiV7DOo

Lubo (bez overenia) 17.12.2010 - 14:37

[b]Majo napísal:[/b] [quote]http://www.collegehumor.com/video:1944801[/quote] Najlepsia sankovacka aku som kedy videl:D

no name (bez overenia) 18.12.2010 - 18:58

Nejak sa mi nedari pochopit na co chodia 18-21 rocny chlapci do legie ked nevydrzia ani zakladny vycvik. Za poslednych 6 mesiacov zo 45 cechov a slovakov dezertovalo 36. Vacsina dezertovala v prvom mesiaci. Ti co zostali mali vsetci viac ako 22 rokov

Majo pre no name (bez overenia) 18.12.2010 - 20:07

Ja by som ti dal dôvod. Ale preto že mám tiež len 20 rokov, sa v podstate odpíšem. Ale ja neškatuľkujem. Je tu nová /moderná/ doba kedy ľudia svoje deti rozmaznávajú a nikdy ich nenechajú riešiť problém. Ich osobný problém. Potom sa dostanú pred nejakú ťažšiu skúšku, akou légia naozaj je, a dezertujú. Lebo si myslia že sú najviac najlepší. Ale zistia že to je omyl. Škoda že si to len myslia. keby o tom boli presvedčený, tlačí ich to dopredu a vydržia. Ale oni o sebe ešte aj pochybujú a vzdajú sa. Ako sa hovorí, delí sa plevel od zrna. :) To je môj názor. :) Dúfam že ja budem dostatočne vyzretý aby som sa mohol stať bratom, kamarátom a pomocníkom legionárov. Ale to všetko je v tom ako sa k tomu postavím ja sám. :) Je to jednoduché. Keď niekto nevie čo je život a myslí si že je poloboh tak veľmi rýchlo a často padá na kolená.

Pali (bez overenia) 18.12.2010 - 22:05

Ako je možné, že toľko ľudí dezertuje. To môže z LE len tak odísť kedy sa mu zachce? Ja som si myslel, že dezertovať nieje také jednoduché, ale dozvedám sa sa tu, že z LE sa stáva holubník. Kokotkovia prídu a po mesiaci odíjdu a nám Slovákom urobia len hanbu

Majo pre Paliho (bez overenia) 18.12.2010 - 22:20

Voľakedy dezertérov chytali. :) Kdesi som čítal že tomu človeku prerazili koleno, nechali ho pár týždňov v base a potom ho pustili keď sa dal trochu dohromady. Vtedy si len tak hocikto netrúfol dezertovať. Preto vzniklo aj slovné spojenie "marche ou créve". Ale teraz sa do všetkého dáva prehnaný humanizmus. :) Ale to sú formality. Človek potrebuje pevnú autoritu. Môj názor.

no name (bez overenia) 18.12.2010 - 22:21

majo mas pravdu, suhlasim s tebou. A drzim ti palce. Z tvojich prispevkov vidno ze si vyzrety uz teraz.

Pali (bez overenia) 18.12.2010 - 22:39

Len ma to zarazilo, zo 45 dezertuje 36? To sa mi zdá veľa. Nemám viac čo k tomu povedať

Majo (bez overenia) 18.12.2010 - 22:51

pre no name - človek sa má stále čo učiť. Len dúfam, že mám to, čo légia potrebuje. A ďakujem. pre Paliho - realita je krutá ale poučná. Aj ty si zober z toho ponaučenie a nerob rovnakú chybu ako tí nafúkanci. :) Vždy mi bolo hovorené, keď niečo už robíš /začneš robiť/ tak to sprav poriadne a do úplného konca.

Pali (bez overenia) 19.12.2010 - 09:54

http://pospolitost.wordpress.com/2010/08/03/konecne-riesenie-slovenskeho-ciganskeho-problemu/

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 12:21

[b]no name napísal:[/b] [quote]Nejak sa mi nedari pochopit na co chodia 18-21 rocny chlapci do legie ked nevydrzia ani zakladny vycvik. Za poslednych 6 mesiacov zo 45 cechov a slovakov dezertovalo 36. Vacsina dezertovala v prvom mesiaci. Ti co zostali mali vsetci viac ako 22 rokov[/quote] Preto je legia pre chlapov a nie pre chlapcov co si myslia ze sa stanu chlapmi. A myslim si ze do legie by mali ist hlavne ludia co su pripraveny zit vojenskym stylom zivota respektive su to uz vojaci a nie ludia kt sa to tam maju naucit resp. prisposobit sa tomu. Chyba je v tom ze uz neexistuje ziadna povinna vojenska dochadzka co je podla mna skoda a lutujem ze som nemal cest si to vyskusat.

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 12:26

[b]Pali napísal:[/b] [quote]Len ma to zarazilo, zo 45 dezertuje 36? To sa mi zdá veľa. Nemám viac čo k tomu povedať[/quote] A vies preco tolko? Lebo mam pocit ze nejak ludia makknu a aj v hlavach im to makkne niekedy:D Chlapi ako keby prestali bojovat a byt bojovnikmi. Stratili silu, vydrz a odvahu a chut sa pre nieco nadchnut a obetovat sa tomu. Dnes kazdy chalan len chatovanie, plakanie ze ho nechala baba a chlastanie a diskoteky.

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 12:33

K poslednej vete asi tolko. Bohemsky sposob zivota spravil z nich sracky. Vies ako zbalit babu ci kto sa viac ozerie alebo ma lepsie handry z teba tvrdeho odolneho chlapa nespravi. Cakal by som ze zeny budu take ale v dnesnej dobe sa nejak aj muzi zbuzerantneli. Vidim to sam raz ma mama presvedcila nech si zafarbim vlasy a vtedy som zistil ze aj ked to vyzera dobre niesom to ja a mne sa proste paci hola hlava aj ked vyzeram ako basista.

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 12:47

A ako by podla mna mal vyzerat legionar? Chlap bez zeny ci priatelky a deti. Myslim ze su to faktory ktore su viac zaporom ako plusom ked si v sracke a zacnes mysliet nad rodinou a detmi. To ti kuraz asi nedoda. Po druhe bez domova. Uz len to ze sa z legie nemas kam vratit ti nedava na vyber len ostat a vydrzat. Presvedcit sam seba ze tvoji rodicia su len otec a matka legia. Za dalsie po citovej stranke plytky. Myslim ze to nemoze byt chlap co sa pri prvej mrtvole kamarata zosype ci poserie. Brat smrt ako sucast zivota tak ako ze si sadnes k obedu ci ides sa vysrat. Vediet prekonat sam seba, byt tvrdy k sebe a vediet si zo seba spravit srandu. Ak neznesies vycitku ci vtip na tvoj ucet a sa urazis tak nemas v legii co robit. Vediet vydrzat viac ako ostatny ci uz fyzicky ci psychicky. Naucit sa potlacat sam seba a prekonavat tvrdost legionarskeho zivota. A aby som nepisal len ako byt tvrdy tak vediet si aj oddychnut a regenerovat. Uzivat si dovolenku bez toho aby si to musel vsetko zapijat. Myslim si ze legionar by nemal k alkoholu ani cuchnut max pivko si dat raz za cas. Legionar by nemal fajcit. A ak to robi a chce byt legionarom mal by so vsetkym okamzite prestat z dna na den. A myslim si ze legionar by mal svoje povolanie mat rad, ctit si ho, nehambit sa zan ale zas ani sa s tym vsade chvalit. A je to aj duch legie co vravi bud hrdy ale skromny.

Majo pre Luba (bez overenia) 19.12.2010 - 14:33

Tu by som už mal výhrady. V tomto s tebou teda nesúhlasím. (teda s väčšinou) Legionár musí byť zdravo premýšľajúca ľudská bytosť ktorá sa vie ovládať v každej situácii. Nie stroj bez minulosti a budúcnosti. Môj názor.

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 15:24

A podla teba nemozes byt normalny bez toho? Vsak do legie ides aby si aj zmenil zivot cize vybral sa inym smerom. Nie ze a doma mam rodinu zenu deti a sem tam si odskakujem do legie ako na nejaku fusku na 8 mesiacov pridem domov a zas prec. Ja osobne by som z toho nic nemal z takeho zivota ak by som na tu chvilu dosiel domov a ani sa nenazdal a uz zas siel prec. Zbytocne by som potom len rozmyslal ze co som mohol doma vsetko stihnut a co lepsie spravit. Domov ma silnu pritazlivu silu kt. u niektorych moze sposobit ze bo obzvlast dlhom a tazkom 8 mesacnom posobeni niekde v afagane moze sposobit ze sa uz nemusis vratit spat do legie. Preto naco potom riskovat.

Boris (bez overenia) 19.12.2010 - 15:25

Čaute páni. Ja som legionárom nikdy nebol a už ním ani nebudem, lebo mám svoj rodinný život a sem občas prispievam len preto, lebo poznám pár legionárov a jedného z nich mam aj v rodine. Čo tak čítam z vašich príspevkov, tak myslim, že tá dezercia je taka vysoká preto čo ste tu a najmä Lubo napísali. Iba si myslim, že legionár môže mať po čase, keď už je za vodou aj rodinu abo nejakú stabilnú priateľku, ako má napríklad Mišo, lebo vždy je dobré mať zázemie po tých ťažkych stresoch.A aj ehmmm, biologické potreby sa , pardon, lepšie riešia doma ako niekde v bordeľoch.Tam to stoji kopu peňazí a rizika. Legia by mala byť rozhodnutie na cely život, lebo ten život sa uplne zmeni a z civila sa stane vojak a ten už bude myslieť len po vojensky.Taký Majo, Samarovic aj JAA sa podľa mňa vo FCL uchytia naraz a verim tomu, že tam ostanu dlho.A čo viem od Miša tak aj ten Paldo určite.A veď vidite ako dopadol ten Valer.Nikomu nič nepovedal len sa pobalil a už bol tam tak neviem že či pôjde do toho 2REG.Veď tam chcel ísť.Dúfam, že som niečo teraz nevyzradil. Držim palce chlapom a chlapci ako to on pisal nech porozmyšľaju.Ja som bol len u nas na vojne a aj tak si myslim,že tym našim slovenskym vojakom čo išli teraz do Afganistanu to chyba.A ani to im neschvaľujem , lebo keď tam idu legionari, tak to je ina misia ako toto divadlo pod ruškom NATO. Koho tam išli títo naši hajiť za moje dane? Ameriku a jej zaujmy abo výrobcov drogy? Či obidvoch v jednom.Tak len toľko chlapi a majte sa dobre. Idú Vianoce tak nech ich máte pekné a pokojné.A veľmi pozdravujem starú partiu.

Lubo pre Majo (bez overenia) 19.12.2010 - 15:31

Pozri ja som vychadzal s osobnej skusenosti pozri niekto sa ma stale kam vratit. Ja vsak nemam kde ani ku komu. Mna tu drzi uz len skola kt som si povedal ze dokoncim.

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 15:33

A k rodine a manzelke a detom. Dufam ze raz dokazem byt dobry manzel a otec aby som sa o rodinu pokusil ale doterajsie skusenosti mi len ukazali ze na to vobec nemam a ze nedokazem zenu zatial ziadnu po citovej stranke natolko naplnit ako by chcela. Preto radsej sem ako s niekym komu budem ublizovat tym aky som.

Majo (bez overenia) 19.12.2010 - 17:23

Lubo, je to ako hovoríš, vec každého jedného človeka prečo tam ide. :) Ja mám na to svoj osobný dôvod, ty svoj osobný a tak ďalej. A určite každý z nás má práve v tom svojom názore pravdu. Preto ti ho nechcem vyvracať. Len ti držím palce, možno sa tam niekedy stretneme a dáme nejaké to orosené. to Boris: Súhlasím s tým čo si napísal. Taktiež pozdravujem aj ja teba. Ak budeš v kontakte s Mišom alebo Neckym tak pozdravuj, lebo nejako sa tu stratili. A človek má aj starosti tak nech dajú vedieť čo a ako. :) S pozdravom

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 18:16

Ja len otazku k legionarom a sviatky. Ako ich travite ci skromne ci stedro ci v legii ci doma. Mna len zaraza ked chodim s rodicmi na nakupy. Ta predstava ze niekto je rad ze ma vobec teplo a nejaku polievku na stedry vecer a v hypermarketoch si ludia ani nevedia vybrat tolko toho maju v kosikoch. Je mi luto ze nie kazdy ma taky luxus a ze by sme mohli byt skromnejsi a spravit nieco pre tych co take stastie nemaju. A Majo suhlasim kazdy ma svoj dovod a dakujem ti. Takisto nikoho nesudim co robi vo svojom zivote a kam smeruje ale ak potom lutuje ze spravil zle tak ho nelutujem lebo si myslim ze sa rozhodol sam a ze si za to moze sam. To sa tyka hl toho ak ludia robia prkotiny.

2REP pre Lubo … (bez overenia) 19.12.2010 - 18:23

Tymto vas chlapi moji pozdravujem, neda mi to, ste v mojom srdci. Lubo-Plne nakupne kosiky neznamenaju aj plne srdce. Teste sa vy zbojnici, idem odpovedat na maily.A ten smiiich??? - kde je??? Hlavy hore, buduci legionari!!!! Svojich neopustim a nesklamem! Michal

Majo pre 2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 18:56

Boooha tam, ani si nevieš predstaviť, aký som rád že si sa ozval. :) Pozri na mail a pochopíš prečo.

Misho pre Majo (bez overenia) 19.12.2010 - 19:26

ani nevies, ako sme im teraz vytreli kocura... bratu! Este tu neni Samaro a russkij tank 95- to bude rosambo. Bratu, mail, je mail...

2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 19:27

Chcete vidieť pár telefonátov? Máte ich mať. A garantujem, že tu sa vyjadrí zajtra, pozajtra veľa ľudí , čo doteraz mlčali. To viete, „mesiáš“ je mesiaš. Smííích. Že Milanko? Keďže mi vieru v Boha nevygumovali komunisti ,eštebáci a podobná háveď, Légia ma do toho nenútila, napíšem len jedno- ver v čo chceš, rob čo chceš, choď kam chceš-len buď človekom a nie hyenou. Val-ér. Gratulujem. To len tak mimochodom. Už nepíš sem. Buldozéry sú momentálne v kurze. A momentálne tam pre vysokoškolákov nemáme miesto ) Ktosi sa tu zúfale pýta Milana, ktorý neodpovedá, či 2eREG, alebo 2eREI- odpovedám ja (tebe) čím vládneš synku- okrem provokácie? Smíích. P.S. : Samarooo, kde je moj ljubimyj russkyj tank T-95?? Amerikanskije govna už teraz serú bobky ))) Inak bratu, je aj novšia verzia, ale to máš asi v merku. Smííích. Ak nie, dám link na mail. MIG-HAIL.

2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 19:32

toto davam zo srdca, treba popocuvat a zamysliet sa... http://www.youtube.com/watch?v=SpG9sPZ7Xi4&feature=related Miso

Majo pre 2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 19:52

Vládu? ja nemám vládu. A jediná vláda ktorú budem mať bude légia. Inak na pandrláčikovia z parlamentu? Hotový chuji. :)

Lubo pre 2REP (bez overenia) 19.12.2010 - 19:54

Dufam ze si sem neprisiel kuk ale aspon na dva:D Pravda pravda najlepsie je maj plne srdce aj kosik. A ten smiech treba treba pri tom co za posledny tyzden sa mne udialo uz neverim na nahody. A russkaja masina T95 najlepsi tank sucastnej doby.

Miso (bez overenia) 19.12.2010 - 19:56

Aspon vidis naco je byt pre armadu dobre aby bola apoliticka. Ci pravy ci lavy ci iny vsetci su na .... :)

Lubo (bez overenia) 19.12.2010 - 19:56

[b]Miso napísal:[/b] [quote]Aspon vidis naco je byt pre armadu dobre aby bola apoliticka. Ci pravy ci lavy ci iny vsetci su na .... :)[/quote] To malo byt odomna pardon:D

Pridať nový komentár