O Petrodvorci (Petergof), o zlatých sochách a o Petrovi Veľkom v Prešporku