Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

branko (bez overenia) 18.10.2009 - 01:15

Sampiero tak kuk totok,,neni to ništ tvrdého, ale fajne dievky,dá sa na to kukať :-) http://www.youtube.com/watch?v=PZvImYPRhp4

book (bez overenia) 18.10.2009 - 14:21

zdravim. ti ktori tu su uz dlhsie si mozno na mna pamataju pisal som tu par krat (nejake otazky, ale asi pred rokom alebo pol rokom) potom som sa odmlcal ale diskusiu citam pravidelne a stale - len sa uz nic nepytam. ako som uz pisal skor chcem ist do LE, (planoval som toto leto)len som sa tam este nevybral, ale uz sa chystam. no mam este jednu prosbu na 2REP. som z vychodu a chcel by som sa este stretnut s Jozefom Staviscakom - mam to k nemu blizko, par km (myslim ze byva v Snine vsak? ak sa mylim tak sorry). 2REP ty ho poznas takze ak by si mi dal vediet ako sa s nim mozem skontaktovat. ak by suhlasil zabehol by som za nim a este sa s nim o LE porozpraval. prosim ak to mozes pre mna urobit tak mi napis na book999@centrum.sk vdaka s pozdravom book

caporalx (bez overenia) 18.10.2009 - 16:59

Hladam niekoho z 1REGu,kto pozna niektorych chlapcov z CA kompanie?Su tam chlapci od nas?Sluzil som tam od 2001.

legia1----peto… (bez overenia) 18.10.2009 - 20:00

vies fizycka priprva je to najmenej co je v cudzineckej legi to zvladnes ked to chces no jedine co je fakt dôlezite tak je to aby si to zvladol psychicky ja mam 18 rokov viem o legi povecme nejake veci a musis to prvorade chciet skutocne sa tam dostat ist tam ak chces môzes mi odpisat na email peto1skdp@azet.sk

legia1----peto… (bez overenia) 18.10.2009 - 20:32

http://www.legion-recrute.com/cz/ou.php na tejto stranke najdes vsetky sidla legie kde sa môzes prihlasit mi ako Slovaci mame najblisie mesto kde môzme vstupit Strasbourg .

JAA (bez overenia) 18.10.2009 - 22:13

..takze vsetko dopadlo tak ,ako som predpokladal,,tedaa este lepsiee:woohoo: oni boli totiz dve hahaha..potvorkyyB) ale vaznee,,tento vykend sa vydaril po vsetkych strankach:)a vy ludia,,co ste robili ???:laugh: pozravdujem vsetkych,,,a este jednu vec pre tych ktory sa stale pytaju dookola,,treba si precitat najpr celu diskusiu od zaciatku az do koncaa,,je tam vela veci,,a potom sa pytat,,proste vela zbytocnych otazok,,a uz aj ja osobne by som sa citil jak blb,,keby sa ma stale niekto dookola vypytoval to iste,,:whistle: s pozdravom ..Salut

Majo (bez overenia) 18.10.2009 - 23:58

Chlapi, čítal som si branný zákon a snažil som sa prísť na to, ako je to s tou žiadosťou u prezidenta. To ak by som tam chcel ísť legálne v našej krajine, napíšem mail na ministerstvo obrany a oni to predložia vraj prezidentovi. Ak by mi to odobril tak môžem ísť bez problémov legálne do LE. Ale vraj to môže aj kedykoľvek zrušiť. Ako to je A ak idem ilegálne, dostanem sa do LE, bol by som na slovensku na dovolenke a chytia ma policajti za priestupok nejaký to je jedno aký a ukázal by som im doklady tak ma zavrú? Nepýtala by ma FR vláda spať? Pýtam sa pre to, lebo by som tam chcel ísť legálne z dôvodu voľného pohybu po Slovensku cez dovolenku bez toho aby som musel mať vymyslené meno alebo FR občianstvo. Ďakujem. PS: ak by som išiel legálne, tak by ma museli vyškrtnúť aj z brannej povinnosti či nie?

JAA (bez overenia) 19.10.2009 - 10:56

Majoo,,PRISPEVOK PRED TEBOU SOM TO PISAL,,UZ SA TU O TOM ROZPRAVALO,,VYJADRILO SA VIACERO LUDI K TOMU,,TAK SI TO NAJDES V ZADU,,NEVIEM PRECO SA PYTATE NA TAKETO HLUPOSTI,,AJ TAAK LEGIA V ZIVOTE NEPOTVRDI NIKOMU,,ZE TAM BOL ALEBO JE,,CHLAPCI LEGIA NIEJE VOJENSKY TABOR AKO TO JE TUNA NA SLOVENSKU,,MAJO MOOC DOBREDU POZERAS,,.NEMYSLIS,,??JA KEBY SOM MOHOL IDEM ESTE DNES RANO,,ALE DRZIA MA TU URCITE VECI,,A URCITE MAAM V PICI CO BUDE KED DOJDEM ALEBO NEDOJDEM,, S pozdravom ..

Majo (bez overenia) 19.10.2009 - 12:19

JAA - jediná odpoveď čo som na to našiel na viacerých fórach sa točí okolo jednej a tej istej myšlienky a to je : "To je .okotina, to ti na nič nebude". Možno to tak je. Ale ak je to bezpečné, nie je to pre mňa problém napísať. Myslím že to je to najmenej čo by som pre to mohol spraviť. Ja viem že LE si chráni svojich členov nadovšetko. Ale chcem o tom vedieť viac. Ešte raz podotýkam, nikto tu nedal konkrétnu odpoveď na túto tému. Samozrejme nič v zlom ale teraz si mi moc nepomohol. Nepozerám ani moc dopredu. A jedna zo základných ľudksých vlastností je si veci zjednodušiť. No ja si to chcem ešte aj zefektívniť. Vieš, každý napríklad nadáva (teda veľa ľudí čo pôsobili v LE) vo svojich knižkách, ako neznášajú uniformu. Ak ti mám pravdu povedať, keď už by som sa tam dostal, tak by som bol hrdý na to že môžem mať tú uniformu aj vo svojej rodnej krajine a meste. A to si samozrejme nemôžem dovoliť bez toho aby som mal súhlas na službu v cudzej armáde. To je môj dôvod a myslím že nie je od veci. Ak si to myslíš ty, je to tvoj názor a neberiem ti ho. Maj sa pekne zatiaľ A ak chce na to niekto odpovedať rovnakým štýlom ako JAA tak to si nemusíte robiť ťažkú hlavu a nemusí na moju otázku ani reagovať. Ak má niekto konkrétnu odpoveď, prosím hoď ju na stôl. Salut páni!

2REP (bez overenia) 19.10.2009 - 15:02

Salut chlapci, dobre, je tu horúca téma, napíšem k tomu konkrétne ešte dnes, ale musim si zistiť aktuálne veci.Nech sa nemusíte dohadovať. book-napíšem ti,vydrž. A musím pochváliť branka-diky branko, krásne veci.No a tie dievčatá-ukázal som to svojmu binomovi-žasol. Som zvedavý ako bude reagovat Sampiero, ten je taký "proutník" (sukničkár).Smííích.

2 rep! (bez overenia) 19.10.2009 - 18:44

Majo ak ti dobre rozumiem tak by si sa rad ukazal v legionarskej uniforme na slovensku!:woohoo: neboj nebudes uz prvy a ani posledny, boli uz take pripady dokonca sa jeden caporalchef ozenil v bojniciach v legionarskej uniforme.... vies, ked budes v legii a nahodov to vydrzis do dovolenky( myslim ze to budes v 2 repe B) )tak posledna vec na ktoru budes mysliet je terigat legionarsku uniformu domov!!!ked este v repe chalani museli opustit korziku v legionarskej uniforme, tak sa skoro vsetci prezliekali z tej prekliatej uniformi rpvno v lietadle! neni tak 2REP?spytaj sa aj staviscaka ak chces! po legii mi ju dovolili nechat, lebo bola vlastne moja.Majo tu uniformu a tu kepi blanc si v legii zaplatis!no a tak mi vysi v skrini aj s nohavicami a topankami a obliect si ju asi uz nikdy, akurat tak na maskarny ples:P a az taka krasna nieje aby si sa mal cim chvalit chlape.A este legionara nerobi kepi, baret alebo uniforma ale legionara robi chlap! neboj prides domov na dovolenku a ani nasi tajny a ani legia o tom vediet nemusi, no a tu uctu u teba v dedine uz budes mat aj bez uniformi. a este legionarsku uniformu hlavne ak je letna si mozes obliect len raz!!!!!!ak ju chces nosit aj na druhy den tak si tu koselu pekne budes musiet oprat a ozehlit aj so vsetkymi pukmi!!!!a na to doma naslovensku pocas dovolenky cas ani chut mat nebudes to si pis.a ak nahodov chces nosit legionarsku uniformu aj viac krat po sebe a bez zehlenia tak to uz nebudes legionar ale nejaky tulak!!! sorry ze tak pisem ale som z 2 repu a tam sa s uniformou nesrandovalo!jeden zle vyzehleny puk a uz drhnes hajzle!

Majo (bez overenia) 19.10.2009 - 22:02

2rep! - nejde mi o úctu. Ani o to aby ma v nej niekto videl. Nepotrebujem to k životu ale ide mi o takú situáciu, ak to mám písať konkrétne, že ak bude nejaká situácia na ktorej by som mal oblek (napr. kamarátová svadba a pod.), tak by som neprišiel v obleku ale v uniforme. Ale to je nepodstatná otázočka. Ani som ju možno nemusel pokladať. Viac ma zaujima ten branný zákon. Čo a ako. PS: nikdy som nebol taký typ čo sa potreboval ukazovať. Skorej som ticho ako voš pod chrastou alebo taký neutrál. A to že legionára nerobí uniforma tak to mi je jasné. ešte som počul že si to robia legionári tak, že pred odchodom domov idú na slovenskú ambasádu vo FR a nahlásia že sú slováci ale že stratili doklady. Tam im vydajú papier ktorý nahradí občiansky a podobne. S tým si užijú dovolenku doma, a vrátia sa akoby sa nič nedialo. Funguje to aj tak? :)

JAA (bez overenia) 19.10.2009 - 22:33

MAJO ESTE K TOMU,,ABY SME TO UZAVRELI UZ:silly: ,,JASNEE,,PYTAJ SA ,,ALE ZAPAMETAJ,,ZE SAAM PREZIDENT BUDE POZERAT na TEBA JAK PUUK,,A BUDES PRVY NA Slovensku,,ktory take povolenie bude mat,,:woohoo: :whistle:TEDA AK TI TO VYJDE,,NEPOCUL SOM ESTE O NIKOM,,KTO BY PRI ODCHODE DO LE..RIESIL TAKUTO VEC,,A ZBYTOCNE NA SEBA UPUTAVAT POZORNOST,TO TIEZ NIEJE DOBRE,,ALE SAK DAJME TOMU!!VIEM ZE V CECHACH TO JE UZ POVOLENE,,ALE TUNA NEVIEM,,KTO SA MA VYZNAT V TOM BORDELI:woohoo: MAJO kolko mas rokou ak sa mozem spytat??

JAA (bez overenia) 19.10.2009 - 23:10

POTOM DAJ VEDIET,,ZE AKO SI DOPADOL,,BO DOST BY MA TO ZAUJIMALO:woohoo: ALE NIE KVOLI TOMU,,ZE JA BY SOM RIESIL TU ISTU VEC AKO TY,,ALE IBA TAAK ZO ZAUJIMAVOSTI,,B) JA SVOJ ODCHOD VECER ZAPIJEM,,A RANOO NA AUTOBUS A UZ MA NENI,,NETREBA ROBIT OKOLO TOHO TAKE HAALOO PODLA MNAA,,AJ TAAK JE MALE PERCENTO,,ZE TA ZOBERU,,ALE SAMOZREJME Z DRUHEJ STRANY TREBA SI VERIT,A INFORMACIE AKE TAKE MAAM,,A TO MY STACI,,TERAZ UZ BUDE ZALEZAT IBA NA MNE A VIAC MENEJ AJ NAHODEE:unsure:

samarovic. (bez overenia) 19.10.2009 - 23:26

Majo moje zlatééé týýý neháááj túúú uniformu už na pokoji lebo sa o teba začnem báť :woohoo: dá sa na to prísť ale to by si musel sedieť asi v parlamente aspoň ako poslanec . JAA niekde na tomto fóre , ? už si nepamätám ,som čítal že predsa len niekto sem tam dostane tu výnimku od prezidenta . nikto sa v tomto bodreli tu nevyzná v tejto republike .

Baby (bez overenia) 20.10.2009 - 00:07

Na čo žiadať výnimku ? :blink: Mne to pripadá byť dosť veľká blbosť. Žiadať povolenie ? pche dneska je maličkosť odísť do zahraničia. Určite mi to potvrdia aj tu chlapci ako 2REP a 2REP!, ktorý to mali vo svojich časoch určite tahšie ako teraz. Teraz nie je problém odísť do zahraničia nikomu nič nepovedať zbaliť sa a rovno odísť. A riešiť veci typu ako sa dostanem po roku domov atd. je asi blbé. Myslím, že posledná vec na ktorú budete v LE myslieť bude práve toto. Tuna chlapci to mali vo svojich časoch určite tahšie. Já som mal blísko k vstupu do LE, ale prekazil mi to problém, ktorý nastal doma v rodine a tak som musel svoj plán ( sen ) odložiť. A vtedy si človek uvedomí, že plánovať veci sa nevypláca, ale najlepšie sa je zobrať a ísť hneď preč. Keď to človek cíti v srdci tak vtedy je ten správny čas. Síce je to "klišé", ale nie čo na tom určite bude. :)

Majo (bez overenia) 20.10.2009 - 00:26

Ak vás to tak zaujima tak to dostali od 93. roku traja. Ale fór je v tom že to žiadali len traja ľudia. sampiero - O mna sa báť nemusíš. A ak si nespokojný s mojimi otázkami, ktoré sú pre teba možno zbytočné, tak načo si dávaš tú námahu to komentovať? Ako nič v zlom, ale ak mi nemáš povedať niečo duchaplné a k veci, načo píšeš príspevky na moju osobu? Ak ti mám pravdu povedať, nezaujima ma o koho sa bojíš a o koho sa nebojíš. Ale beriem ťa ako človeka čo premýšľa inak ako ja, koná inak ako ja a má asi aj iné záujmy. Nikto nie je dokonalý. To že mňe sa tá uniforma ľúbi a dtto. keď je vyzdobená oceneniami a tebe sa nepáči s tým ja nič nespravím. Ty si konal nejako keď si tam bol alebo ešte si (neviem) :D neznamená že ja to musím robiť rovnako. :D A ak to tak bude, tak ti dám vedieť. AK SA NIEKOHO DOTKOL MôJ PRÍSPEVOK s UNIFORMOU TAK SORRY. JEDNODUCHO IGNORUJTE. Baby - samozrejme, mali to ťažšie, to určite nepopieram a ani nebudem. Dokonca myslím že moja generácia a tie ďalšie to majú v porovnaní ako v bavlnke. A to čo bolo treba vystihnúť si vystihol dokonale. Kto to ako cíti, tak koná. Myslím že sa nestalo žiadne fópá ak som sa na to opýtal. :D JAA - Ak necháš miesto náhode, tak držím palce. Moja taktika je jednoduchá. Byť taký aký som. Je jedno pekné motto - radšej budem nenávidený za to čo som, ako by som mal byť milovaný za to čo nie som. V mojom prípade to znamená, aj keď je LE môj cieľ, neznamená to, že budem hľadať odpovede ktoré si myslím že čakajú a chcú počuť. Vieš, tieto metódy výberov na začiatku spracovali svetovo uznávaný psychológovia. A dlhé roky to bolo zlepšované skúsenosťami. Ak budú chcieť nájsť prasklinku v nervoch, nájdu ju. To mi ver. ( V skoro všetkých vojenských organizáciách a OS to tak aspoň funguje. Resp. fungovalo. PS: neviete niekto čo je dobré na zaspatie?

JAA (bez overenia) 20.10.2009 - 01:04

,,takze majoo,,ja na nahode nenechavam nic,,keby si ma poznal,,tak to urcite nepovies,,ale pohodaa,,B) ale nikde nemas napisane ,,ze prave teba zoberu,,oni maju urcity profil clovekaa,,ktoreho potrebuju,,takze ako tu bolo spominane,,ked mas silu ako janosik,,si dobry sportovec,,vytrvaly,,to neznamena,,ze ta zoberu,,a ta nahoda co som tu spominal,,takk..!!vies ked sa dostanes az ku gestapu,(to si uz da sa povedat dost dalekoo,to znamena ze mas zakladne testy,ci fyzicke ,psychicke alebo zdravotnu za sebou,,je tam viacej ludi,,ktory na teba kricia a tahaju od teba informacie ohladom tvojho minuleho zivotaa,pokladaju ti otazky da sa povedat tie iste ale inacom slova zmysle a casovom rozpolozeni!!,,dost zalezi na tom,,co im povies,,potom,,ci toho cloveka neako zaujmes a v poslednom rade nahoodaa chlape,,!!a vysvetluj si to ako chces,,mylit sa je ludske a na gestape je kazdy"tiez iba clovek,, baby to v istom slova zmysle vystihol,,takze ser na prezidenta a na neake vacsie pripravy a ked ta tu nic nedrzi tak chod,,!! ja keby som zajtra mohol vypadnut,,tak idem aj stopom,,je my to jedno ako,,!!!kurvaa k tomu zapestiu ti poradim namotavaj spagat napr,,na tici zo zavazim,,a potom splh na lane bez pomoci noh,,zo zaciatku to je tazke ale zvyknes si,,:evil:

2REP (bez overenia) 20.10.2009 - 10:58

K tomu brannému zákonu. Majo nemáš pravdu, mal by si sa lepšie pozrieť v starých príspevkoch, je tu aj celé znenie, týkajúce sa práve služby v armádach cudzích štátov- dával ho tu ešte 1 REC.Tak najprv pozeraj, potom kritizuj, Takže rovnakým štýlom ako JAA ti asi odpovedám aj ja, lebo ma vie rozčúliť, ak je niekto hneď dotklivý kvôli vlastnej chybe. Pýtaš sa na vyškrtnutie z brannej povinnosti.Akej? Veď žiadna už neexistuje.Bola dovtedy, kým bola povinná ZVS(základná vojenská služba).Už je ASR profesionálna, teda tam ide len ten kto chce (lepšie povedané koho zoberú) a branná povinnosť pre civilov by bola len v prípade priameho napadnutia štátu, vyhlásenia mobilizácie, čiže SR by bola vo vojnovom stave, atd.To by bez pardonu povolali vsetkých od 18 do 42 rokov( v súlade s doteraz platným zákonom). Daný a toľko omieľaný nešťastný zákon (ešte československý), ktorý je takým strašiakom pre mnohých, funguje už len de facto, ale nie de jure, čiže jeho znenie v tomto článku nie je vykonateľné.Dôvody: sme samostatný štát s vlastnou profesionálnou armádou, člen EU,NATO, na misiách kt. sa zúčastňuje tak ASR ako aj LE, teda ich vybrané zložky.Služba v armáde cudzieho štátu pre Slováka už NIE JE TRESTNÁ!! Nikto preto nemusí žiadať prezidenta o súhlas, či povolenie.Aj tak by ti to nepovolil, z 21 žiadateľov doteraz povolil dvom (aj to bolo v záujme štátu, takže diametrálne odlišná situácia od bežných ľudí) a zbytočne by si bol v pozornosti ľudí, ktorí majú v popise práce sa takýmito vecami zaoberať.Budú ťa evidovať a ktovie čo ešte...Inak tych troch povolenych neviem kde si zobral, ale je to mylne info. Ak prídeš na dovolenku na Slovensko (čo nie je hneď, to si treba uvedomiť, légia aj týmto spôsobom chráni svojich, aby sa predišlo problémom-najhoršie sú na tom v tomto smere Rusi a Ukrajinci) a kontrolujú ťa policajti, predsa máš doklad-platný OP, atd. Nebudem pripomínať, že som tu dával dokonca akési návody a rady akosi to poriešiť.Čo si zobrať so sebou a odovzdať pri vstupe do LE, čo si ponechať a kde, u koho...Takže na Slovensko sa musíš dostať bez priestupku a potom môžeš vyvádzať, alebo maťdoklady, resp. fr občianstvo a vyvádzať môžeš už aj po ceste.Tie náhradné doklady z našej ambasády vo FR nie sú najlepším riešením, lebo doklady ti síce dájú ale evidujú ťa a lustrujú oni a to je horšie, ako keby ťa buzerovali policajti na SVK. JAA nemá pravdu v tom, že legia nikomu nepotvrdí, že tam si, alebo si tam bol.Potvrdí vždy ak je to treba a kde je to treba! Podčiarkujem ale: ak je to treba a kde je to treba.Myslím že ajpriemerne inteligentný človek nemá problém pochopiť, ako to myslím. Čo sa týka uniformy- aj kód cti legionára hovorí, že máš byť hrdý na svoj štatút legioára, atd...Niekto uniformu vyzliekal už v lietadle, niekto je na ňu hrdý a nosí ju rád.Ja osobne patrím do tej druhej kategórie, rád ju nosím, dokonca aj na dovolenke, rád sa o ňu starám vážim si ju.Tak ako som si vážil aj tú predtým.Bol som v nej už aj na Slovensku aj na Morave, mal som na nej aj metále a aj keď to u niekoho budilo zvedavosť, nikto ma nekontroloval, videl som rešpekt aj u policajtov.Druhá vec-kontrolovať ťa môže, len ak má na to pádny dôvod, inak je to obťažovanie a bude mať problémy policajt.Možno, že na Slovensku je to bežné, ale to je asi v závislosti od IQ policajta. V jednom príspevku 2REP! nedávno písal, že sa vyhýba písaniu a debatám o legii s civilmi-prečítaj si prečo, Majo. Dúfam, že aspon tento príspevok nájdeš.Ak nie tak je to 21/8/09 18:37 .

2REP (bez overenia) 20.10.2009 - 11:43

Inak vy dvaja Majo/JAA ste ma pobavili tým zaspatím a zápästím, to bolo golové... Baby, zdravím ťa aj ja.Áno, viem kto si.

Majo (bez overenia) 20.10.2009 - 11:52

2 REP - Ďakujem za objasnenie. A posledná vec čo by som tu chcel spraviť je niekoho nahnevať alebo reagovať prchko. Prchko som reagoval na príspevok Samaroviča. Som si ho ale v tom pomýlil so Sampierom. :) Verejne sa ospravedlňujem. No tie info môžu byť klamné. V tomto si myslím, že netreba si brať z textu žiadne emócie ale iba podstatu myšlienky. Lebo napísal som to ako som to napísal ale hovorené slovo je predsa len iné, osobne by ste vedeli že som to nemyslel so žiadnou iróniou ani urážlivosťou. neni som ten typ ani čo by zvyšoval hlas alebo by potreboval niečo silou mocou dokázať. Ja si dám radšej povedať. :D Od skúsenejších dtto. Ale musím sa priznať že to čo napísal že sa začne o mňa báť som ja osobne zobral ako určitý druh opovrhovania. Ale to je jedno zabalme to do krabice a hoďme za seba. Verím, teda dúfam že tu nikto na nikoho nebuďe mať ťažké srdce. Všetkým ešte raz sorry. Vážne. Možno to znelo neprimerane ale nebol taký zámer. :)

Majo (bez overenia) 20.10.2009 - 12:12

Teda to čo som napísal tak v tom mám zmatok aj ja. :D Ale predsa si vyvodíte dajaký záver z toho. :D

JAA (bez overenia) 20.10.2009 - 12:52

HAHA,,,TERAZ CITAM,,CO SOM TO VLASTNE NAPISAL,,TO JA UZ SOM SPAL ASI,,:woohoo: MAL VCERA NAROCNY DEN,,BOLI SME V HORACH,,TROSKU SME TO TAM POJAZDILI:-DOWNHILL:evil: VELA KILAKOU A TIE KOPCE NEJSU PRE SLABE NATUREE,,CI IDES HORE ALEBO DOLEEE:evil: INAK 2reP PISAL SOM TI ..B) SOM TEN PROBLEM VYRIESIL,,ALE TRVALO TOO,,

Sampiero (bez overenia) 20.10.2009 - 12:59

Branko tebe velka vdaka za tie poslednie prispevki.Hlavne za tie dievcata.Vies, to je moje,cha-cha...2REP mal pravdu... velmo sa mi to paci.tak volaco este prihod ak by sa dalo. A ty Majo sa zobud bo asi sa ti daco snivalo.....Ja som ti nic o uniforme nenapisau. Nepomylil si si mna so Samarovicom? Ja v LE este som a uz nie som ziadno ucho tak ma tu na fore nebude jebat volajaki 19 rocny chalan za to ze je sam nepozorni ako honelnik na salasi ! To ma vie nasrat....

samarovic. (bez overenia) 20.10.2009 - 15:30

Majo :blink: nebuď sťahovačný napísal som ti to pre :) -toto . JAA dobrééé ,teraz vážne chalani aspoň je sranda ,no nič ako povedal 2REP ta muzika Majo ti už prischne.:) Majo takže pred spaním :namotávať špagát , šplh po lane a keby si mal po tom všetkom problém so zápästím ,ľahnúť a spať !

Majo (bez overenia) 20.10.2009 - 15:37

samarovič - dúfam že to máš overené. :D:D Páni tak toto, to už je malé delo. :D http://www.youtube.com/watch?v=3BYnG4vrb-U

Majo (bez overenia) 20.10.2009 - 15:42

Aj tu sú také malé delá http://www.youtube.com/watch?v=Uewiqx7DzGY&feature=related odporúčam :D

ROWDY (bez overenia) 22.10.2009 - 22:55

Zdravim Vas, su tu zaujmave prispevy , cital som to cele ale jednou vecou som si nie moc isty, bol by som velmi rad keby mi to niekto z Vas zodpovedal ,zmluva sa podpisuje este pred tym 4 mesacnym vycvikom ci az po nom, vopred vdaka:whistle:

2 rep! (bez overenia) 23.10.2009 - 17:24

zmluvu podpises tak na treti den ako sa prihlasis do legie a to nech si v strasbourgu alebo v marseille alebo v parizi.to je jedno kde, oni to moc neodkladaju dostanes ine meno a uz aj podpisujes. potom ale treba vediet, ze v tej zmluve je napisana 6 mesacna skusobna lehota, takze ak neprejdes vstupnymi testami alebo v castelnaudary sa zranis alebo nedaj boze budes najvacsi debil akeho videli tak ta poslu domov lebo si v skusobnej lehote! takze po skonceni 4 mesacneho vycviku ste stale este v skusobnej lehote!!!(6 mesiacov)tak ak nahovodov dostanes do gati mas pravo odist domov!!!!a naozaj vela ludi to tam praktikuje!pridu uvidia poseru sa a odidu a je to vsetko v ramci pravidiel.Naco nutit na silu niekoho kto na to nema! takze, ked v stupis do legie na mikulasa 6.12.2000 tak asi toho 9.12.2000 podpisujes kontrakt na 5 rokov so skusobnou 6 mesacnou lehotov!takze vramci tej 6 mesacnej lehoty robite vstupne testy a potom aj zakladny vycvik a vasa zmluva plati od toho 9.12. ak prejdes a povies po 4 mesiacoch ze chces pokracovat tak ti uz ostava "len" 4 roky a 8 mesiacov do vyprsania tvojho kontraktu!teda do 8.12.2005 bon chance!

2 rep! (bez overenia) 23.10.2009 - 17:37

na ambasadu sa vyserte to bolo kedysi ked sa nemohlo chodit na obciansky preukaz po europe!teraz prides do legie das tam tvoj pas a potom, ked uz budes vediet kedy pojdes na prvu dovolenku tak ti niekto posle zo slovenska tvoj obciansky preukaz! a este k tej uniforme ono az take jednoduche to nie je behat v uniforme cudzeho statu kde chcete!raz mi to jeden pravnik vysvetloval.Takze prislusnici ineho statu u nas su vopred ohlaseny ako clenovia vojenskej missie to maju povolene a ak si len tak vojdete v cudzej uniforme tak sa do da chapat ako prezentovanie cudzej sily alebo tak nejako.oni jednoducho sa urobi par diplomatickych telefonatov a budu sa vypytovat ako je mozne ze si tu beha prislusnik francuzskych ozbrojenych sil len tak!! ale ja nie som pravnik ja sa do toho moc nevyznam!

ROWDY (bez overenia) 23.10.2009 - 17:43

diki ti moc, uz tomu chapem, a este mam jednu otazocku ,mam len posratych 17 ,a chcel by som to skusit myslis ze tam osemnast rocny ma sancu ? fyzicky som natom celkom okejhraval som desat rokov futbal,kazdy den trening,mam 188/76 ,,, psychiku som nemal moznost nejako otestovat ,ale viem vydrzat. ale legia je legia:) ,dik za odpoved

logan666 (bez overenia) 24.10.2009 - 18:05

...zdravim vsetkych... book: sa mozes pridat ku mne,ja tam odpochodujem niekedy koncom februara alebo zaciatkom marca...sa mi mozes ozvat ..tento nick mam aj na pokeci...salut

JAA (bez overenia) 26.10.2009 - 18:14

zdravim vsetkych,,chlapi kde najdem podobne foraaa s touto temou,,:whistle:,,,2rep a ty kade chodis,,dufam ,ze je vsetko taak akoo ma byt ..

netreba (bez overenia) 28.10.2009 - 12:29

zdravim vas bratia som v civile a makam nie je to ako kedisi ze sold spadol kazdy mesiac treba sa tocit tak mam malo casu na internet haha mam dost co som tu nasiel co to pisete ci cpl ci sgt atd. kto bol v repe vie ako bolo a ostatnich to nezaujma nie je tak inac mam sa super som rad ze som v civile a rad zaspominam na stare casi pametam aj na tie piva na 4cie haha dobre bolo nebudem menovat chalanou aby sa nehnevali ale mna urcite poznate daval som vam papat haha a inac pozdravujem vsetkich legosou ci bivalich alebo teraz sluziacich drste sa a dojdite pozriet

1cie (bez overenia) 28.10.2009 - 12:58

starec nazdar nestratil si sa v civile chibas nam kto ma da klikovat v kuchini hm dobehni pozret na cameron

2 rep! (bez overenia) 28.10.2009 - 19:38

netreb nazdar!!! ja som inak tiez myslel ist pozriet na cameron 2010 na calvi ale cely rep tam nebude vacsina bude v afganistane a ostany v djibouti no tich par basarierov co tam ostanu to robit nebudu.tak mozno nabuduce.... netreba menovat mena ved vsetci co sa zastavili na 4cie najest a vypit slovenske pivko do klubu vedia svoje...

Necky (bez overenia) 30.10.2009 - 07:43

2REP nazdar kamarade! Te Buh jakpak se mas? Na tohle forum jsem natrefil nahodou jako slepe kure na zrnicko a hele clovece! Pozdravuje te Zdenda(Necky) ze Vsetinska.Dozvedel jsem se od kluku tady dole, kde momentalne valcis.Jiste vis kdo Ti pise.Vzpominas na St.Christol podzim 1999 taky obcas? Ja casto kamarade.Kdyz tak mne napis na muj mail dam Ti pak i cislo na muj mobil.Jsem sice daleko od „vieille Europe“ ale domu obcas chodim tak jednou za dva roky.Rad bych Te opet potkal stary kamarade, at „zas valcujem taznej plech“,co rikas ? Tady nechci nic psat,vidim kdo vsechno tu je tak nepisi mle, ale vzdyt Ty ho stejne znas, a tak dal jak je dobrym zvykem u legionaru.Ale to jiste chapes. Tady je muj mail „necky@email.cz“ tak napis,cekam. Mam i ten nas vsak vis .....fr ale ten zde psat nechci.A vrele diky ze nezapominas na Velkou Moravu a Slezsko! P.S. Slysel jsem taky o mamince tak alespon dodatecne a co nejrychleji posilam moji uprimnou soustrast.Drz se!

Sedd (bez overenia) 30.10.2009 - 11:07

Zdravim Legionari. Chcel byt som sa opitat, ci regrutuju aj chlapci co maju doma manzelky a deti. Ako to znasaju. Ci niekoho poznate a ci sa daju poslat po prvom mesiaci peniaze domov. Vopred Vam za odpoved dakujem .

niko (bez overenia) 30.10.2009 - 13:57

dobry den vas syn isiel do francuzskej legie-presiel prijmacom? ja mam taky isty ciel ako on-chcem sa stat plnohodnotnym clovekom a sluzit pod francuzskou zastavou.Mozte mi nie co napisat dakujem niko09@centrum.cz

sedd (bez overenia) 31.10.2009 - 17:24

poriadne si to precitaj. Ja chcem ist len sa nam narodil syn. Tak potrebujem zistit tieto veci co som pisal.

2REP (bez overenia) 1.11.2009 - 14:49

HEJ SLOVACI, EŠTE NAŠA SLOVENSKÁ REČ ŽIJE:::::::::::::::::::::::::::::: HEJ SLOVÁCI DO BOJE!!!!, ZA NAŠE ŽIVOTY, VLASŤ, HORY,NAPLNIME NAŠE POTOKY KRVOU NEPRIATEĽOV. Žije , žije ľud slovenský, bude žiť na veky...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zveril nam ho Boh, bo náš rod on chráni,, nesmie nam ho teda vyrvať na tom svete žiadny....to si zapamätajte. Dokiaľ naše srdce hrdé za náš národ bije... nesmie nam ho teda vyrvať na tom svete nam žiadny.... Boh je s nami, kto proti nam, toho Pán Boh zmetie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A ZEM NECH SA TRASIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! My stojime stale pevne.-.., ako mury hradne, čierna zem pohlti toho, kto (postúpi-pôvodný text) k nam vstupi zradne. http://www.youtube.com/watch?v=EhLLBIW1ecA&feature=related Vive la Republique Slovaque!!!!!!!!!!!!!!!, vive la Slovaquie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vive le Monsieur Doc. Th. TISO. Nech žíje doktor Tiso:::::

2REP (bez overenia) 1.11.2009 - 15:20

Piaty pluk, teda regiment v ZA je tvoreny prave z takyhc kokotov, ako to teraz ten sam hovoril. Ten idiuuuutek, co to tam operuje kecami, nech si uvedomi., ze Dodo Staviscak vy chuji jebnuti--- Oskar,i PPU a vyjednavacia jednotka-chodte do piiiiiiice chcel konfrontaciu medzi legionarmi a zobrakmi. Perimeter idiot je na meranie oka, cvhujuu!!!,Ten vas kokot Packa to nepovolil, tak sa bal, ze by to bolo fiaSsko ty debil, ved ste na picu.,, kokoltiokovia.Prave za takychto kokotov je plytvanie danami poplatnikov:::: hovori to do mikrofonu vam to jeden z dezertetrov z REPu !!!! Ty zkurvysyn, preco tu nedas konecne meno? A mle, ty vyjebanec!!! A skryvas sa za parasutistov tebe by som teda prevetral hlavu u deviatimi milimetrami!!!!!!!!!!!!!Calvi!!! 2REP hhttp://www.youtube.com/watch?v=nF

2REP (bez overenia) 1.11.2009 - 15:29

http://www.youtube.com/watch?v=UmSYhuH2A6o&feature=relatedň belaja armija cornyj narod. biela armada, cierna barod.

Pridať nový komentár