Francúzska légia

mir 14.8.2007 - 21:26

História Francúzskej légie

francuzska legia

Máloktorý bojový zbor na svete je ovenčený takým množstvom mýtov a legiend ako Francúzska cudzinecká légia. Jej členmi sú dobrovoľníci, ktorí za sebou nechali svoje sociálne aj rodinné zázemie, pričom svoje úlohy plnia s odhodlaním, nad ktorým svet žasne.

Cudzinecká légia bola založená 9. marca 1831 rozkazom Ľudovíta Filipa, kráľa Francúzska. Bol to čas politických nepokojov a tento oddiel plnil úlohu ochrancu kráľovskej moci. Väčšinu dôstojníckeho zboru tvorili veteráni Napoleonovej Grand Armee a mužstvo predstavovalo národnostne pestrú zmes, v ktorej bola zastúpená celá Európa.

V Légii sa objavili aj francúzski regrúti, ktorí sa snažili uniknúť pozornosti miestnej polície. Boli to dobrovoľníci vo veku medzi 18. a 40. rokom, s pravým alebo prijatým menom. Kráľ správne predpokladal, že platení žoldnieri nebudú pri plnení rozkazov rozmýšľať o ich príčinách alebo politickej korektnosti. Légia bola po potlačení nepokojov v Paríži okamžite zapojená do bojov o Alžírsko.

V roku 1835 však tento bojový zbor prešiel pod španielsku kontrolu. Následne sa na rovnakom princípe vytvorila druhá Légia, ktorá získala a udržala pre francúzskeho kráľa Alžírsko, ktoré sa stalo na dlhý čas jej domovom. Vo svojej africkej misii plnili legionári dôležitú úlohu - udržiavali poriadok, potláčali povstania domorodých nomádskych kmeňov a kolonizovali Severnú Afriku. Budovali cestné komunikácie na rýchle presuny, púštne pevnosti a časom tu vzniklo aj mesto Légie - Siddi bel Abbés.

Česť a odvaha

Francúzska cudzinecká légia zdedila tradície žoldnierskych vojsk, ktoré využívali francúzski králi už v stredoveku - škótskej gardy Karola VII. alebo neskôr Napoleonových poľských kopijníkov. Farbami tejto elitnej časti vojska sú zelená a červená, ktoré používali Švajčiarske gardy slúžiace trónu bielej ľalie. Znakom a symbolom zároveň je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, pričom dva z nich sú ohnuté smerom nadol.

Vzťahy medzi tými, ktorí rozkazy vydávajú a tými, ktorí ich plnia, sú vybudované na veľmi vyvinutom „esprit de corps", založenom na niekoľkých jednoduchých princípoch: disciplína a česť, radosť z dobre vykonanej práce a oddanosť svojej minulosti. Heslom Légie je "Honeur et Valour" - Česť a odvaha. Po vstupe do Légie nastáva veľmi tvrdá selekcia. Mnohí kandidáti nevyhovejú buď zo zdravotných alebo morálnych dôvodov.

Legionár je zriedka anjel, ale nikdy nie zločinec. Každý nový člen je dobrovoľník, ktorý chce uniknúť svojej minulosti, osobnej alebo rodinnej kríze, vo svojom sociálnom alebo politickom živote. Príkladom posledného fenoménu je masívny príliv dobrovoľníkov z Alsaska po roku 1871, zo Španielska roku 1939 a z Východnej Európy po roku 1945. Pre ostatných, ktorí sa nechcú zmieriť s limitmi strednej vrstvy, Légia znamená možnosť dobrodružného života. Všetkých jej členov spája súdržnosť, spečatená disciplínou a rešpektom k tradíciám.

Francúzska légia v krymskom konflikte

Časom sa stala Légia bojovou silou, ktorá obhajovala záujmy Francúzska aj v tých najodľahlejších končinách. Bola zapojená do Krymskej vojny 1853 - 1856, kde zohrala hlavnú úlohu pri dobývaní Sevastopoľu. Zámerom Francúzov v tomto konflikte bolo pomôcť svojmu spojencovi, tureckému sultánovi, pri získaní prístupu k prieplavu medzi Čiernym a Stredozemným morom. Po počiatočných rýchlych víťazstvách sa 1. a 2. cudzinecký pluk pokúsil o dobytie opevneného prístavu Sevastopoľ, čo vyústilo do blokády, ktorá trvala rok. Légia kvôli chorobám a zlému počasiu už nemohla dlhšie čakať a padlo rozhodnutie podniknúť frontálny útok.

Prvý pokus sa nevydaril a jednotky sa museli stiahnuť s ťažkými stratami. Pokúsili sa o to znova, s rovnakým výsledkom. Napriek tomu sa nevzdali a skúsili to po tretí raz. Sevastopoľ padol 8. septembra 1855. Ďalšími bojiskami legionárov sa stali Taliansko (1859) a Mexiko (1863 - 1867). Práve tu sa 30. apríla 1863 odohrala jedna z najslávnejších bitiek, ktorá vstúpila do dejín ako synonymum cti a odvahy.

Bitka pri Camerone

Dňa 30. apríla 1863 3. kompánia Cudzineckého regimentu zabezpečovala bezpečný presun zásob po ceste medzi Vera Cruz a Pueblom. Počas pochodu do určenej pozície jednotku prepadla takmer tisícka mexických povstalcov. Kapitán Danjou, aby získal krytie pred nepriateľskou paľbou, presunul svoje mužstvo do opustenej haciendy Camerone, ktorú minuli pred niekoľkými minútami.

Kompánia mala šesťdesiatdva legionárov a troch dôstojníkov, ktorí mali čeliť mnohonásobnej presile Mexičanov. K haciende, kde sa legionári pripravovali na obranu, prišiel posol s ponukou čestnej kapitulácie. Na streche ležal seržant poľského pôvodu, ktorý mu vojensky stručne naznačil, čo si myslí o tomto návrhu. Tak sa spustil jeden útok za druhým, všetky však boli s ťažkými stratami odrazené. Napoludnie začala legionárom dochádzať munícia, nemali jedlo ani vodu. Podvečer bolo nažive už len päť obrancov, na ktorých číhala armáda nepriateľov. V tejto beznádejnej situácii legionári nasadili bodáky a podnikli útok. Keď dvoch z nich pri napredovaní k mexickej pozícii zastrelili, zasiahol mexický plukovník.

Opätovne ponúkol kapituláciu. Legionári súhlasili pod podmienkou, že si smú ponechať svoje zbrane. Plukovník, dojatý ich odvahou, odpovedal slovami: „Mužom ako ste vy, nemôžem nič odmietnuť." Tento deň, ktorý vstúpil do dejín ako Camerone, sa každý rok pripomína vo všetkých táboroch Légie a oslavujú ho s veľkým zápalom a pýchou. V Aubagne, kde sa koná slávnostná prehliadka, nesú na čele pochodujúceho regimentu drevenú ruku kapitána Danjoua. Tento boj, ktorého meno je na každej legionárskej vlajke, ostáva symbolom misie, ktorá sa plní až do úplného konca.

V zákopoch svetových vojen

Roku 1914 sa pluky Francúzskej Légie zúčastnili bitky o Artois, kde utrpeli ťažké straty. Boli zreorganizované a o mesiac neskôr znova ťažko porazené pri Givenchy. Nakoniec utrpeli legionárske pluky také ťažké straty, že ich museli v septembri 1914 rozpustiť a preformovať do novej jednotky. Takto bol vytvorený RMLE (Pochodový pluk cudzineckej légie), ktorého úlohou bolo prevýšiť v boji všetky ostatné jednotky. RMLE sa zúčastnil na mnohých bitkách francúzskych bojísk a stratil tisíce vojakov. Zvlášť sa vyznamenal svojím bojovým umením v zákopoch pri Remeši, kde legionári vyčistili štyri kilometre nepriateľských línií iba puškami, bajonetmi a granátmi. Ďalším úspechom bol Verdun, kde légia uspela v misii o znovuzískanie svojich starých pozícií. Nasledovala obrana parížskeho koridoru a Légia uspela opäť, hoci s veľkým stratami.

Francúzi začali svoju ofenzívu v júli 1918 a RMLE bol opäť v prvej vlne - takmer dva týždne si legionári presekávali cestu cez Hindenburgovu líniu. Počas 2. svetovej vojny, v júni 1940, jedenásty REI (Pechotný cudzinecký pluk) takmer vyhladili pri obrane pozícií vo Verdune. Tí, ktorí prežili, sa stali zajatcami. Väčšine sa ale podarilo ujsť a znovu zasiahli do bojov. Pluk však rozpustili. Trinásta DBIE (Podbrigáda Cudzineckej légie) písala dejiny pri Narviku a Bjerviku v Nórsku, ďalší úspech prezentuje slávne víťazstvo pri Bir-Hakaim v Líbii. Légiu znova zjednotili a pokračovala vo víťazných kampaniach v Tunisku, Taliansku, Provence a Nemecku.

V roku 1940 sa Thajsko, spojenec Japonska, pokúsilo anektovať Kambodžu. Légia túto hrozbu odvrátila, ale zbytočne, pretože politickou dohodou Kambodžu odovzdali pod thajskú správu. V oblasti ostala dislokovaná len jedna jednotka - 5. REI. Ďalšími rokovaniami sa podarilo zabrániť vojne na juhu, hoci nie nadlho. Legionárov, umiestnených v garnizóne Ha Giang, čoskoro zmasakrovali a ostávajúce dva batalióny vyrazili na pochod smrti smerom k čínskej hranici. V roku 1945, ešte predtým, ako sa zvyšky 5. REI dostali do Číny, vojna skončila. Nahradila ju však ďalšia, tentoraz vojna s Ho-či Mi-nom a jeho komunistami, ktorá mala trvať ďalších deväť rokov. V nej boli zastúpené všetky pluky Légie a najslávnejšími bojiskami boli Phu Tong Hoa, Koloniálna cesta 4, a slávne Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu

Bol to najdlhší a najtvrdší zápas francúzskych expedičných síl na Ďalekom východe. 1. BEP uskutočnil výsadok v údolí Dien Bien Phu, zabezpečil oblasť a postavil základňu. Nasledovalo 169 dní konfrontácie s Viet Minh, po ktorých prišlo 57 dní pekla. Viet Minh zaujal pozície na svahoch, obkolesujúcich pevnostný systém, a začal ostreľovanie ťažkým delostrelectvom. Zásobovanie a prísun posíl bol možný len zo vzduchu. Pristávacia dráha bola zakrátko pod kontrolou nepriateľskej protileteckej paľby.

Na pomoc prišli nielen príslušníci parajednotiek, ale k obrane tejto pozície sa dobrovoľne hlásili aj muži bez parašutistického výcviku, hoci zoskoky sa často uskutočňovali v noci. Paralelne s obliehaním Dien Bien Phu prebiehala konferencia v Ženeve. Francúzske jednotky mali záujem udržať údolie, kým nepriateľ nepožiada o prímerie. Situácia však bola neudržateľná a 8. mája padla posledná pevnosť.

Dien Bien Phu prestalo existovať. Proti 15-tisíc legionárom a príslušníkom koloniálnych plukov stálo približne 100-tisíc nepriateľov, vyzbrojených ťažkou technikou. Dvetisíc obrancov padlo, 1 500 sa stratilo v akcii, 5 800 bolo ranených. Vyše 11-tisíc vojakov sa dostalo do zajatia, z ktorého sa po štyroch mesiacoch vrátilo živých len 3 290 mužov. Bola to politická katastrofa, ktorá znamenala koniec francúzskeho koloniálneho impéria vo východne Ázii. Druhý deň po páde Dien Bien Phu požiadali francúzski vyjednávači na ženevskej konferencii o prímerie. Pre légiu sa tým vojna v Indočíne skončila.

Boj o francúzske Alžírsko

Ešte skôr, ako sa mohli legionári zotaviť z bojov, ocitli sa v Alžírsku. Tentoraz bola ich nepriateľom Armáda národného oslobodenia. Pluky Légie, ktoré mali zabezpečiť pokoj v krajine, kde žilo množstvo Francúzov, sa aktívne zúčastnili v mnohých operáciách proti rebelom a plnili si povinnosť pri ochrane hraníc. Na základe politických rokovaní medzi prezidentom De Gaullom a predstaviteľmi vzbúrencov však Alžírsko v roku 1961 získalo nezávislosť a Légiu povolali do Francúzska. Légia, ktorá vnímala Alžírsko ako svoj domov a toto rozhodnutie ako zradu, sa vzbúrila. Pokus o prevrat však nevyšiel a 1. REP (Cudzinecký parapluk) rozpustili. Od roku 1962 až po súčasnosť sú oddiely bielych anjelov umiestnené na juhu Francúzska a na Korzike, ale aj v zámorí - v Djibouti, na Madagaskare, Tahiti a Francúzskej Guayane.

Légia si získala renomé pri výkone operácií v mnohých vojnou zmietaných oblastiach. V septembri 1990 vyslali tri pluky Cudzineckej légie do oblasti Perzského zálivu. Zmocnili sa letiska Al Salman, kde sa stretli len s malým odporom. Ich ďalšou úlohou bolo zabrániť ústupu Republikánskej gardy na západ. O tejto vojne sa hovorí ako o bleskovej vojne - skončila po sto hodinách boja na zemi, pričom v nej zahynuli len traja legionári. Pod velením Organizácie spojených národov Légia udržiavala poriadok v Mogadiši a zúčastnila sa aj na konflikte v Bosne, kde zvládla viacero tajných operácií.

Pri týchto akciách vedela Francúzska légia s veľkým efektom využiť materinský jazyk svojich vojakov. V oboch oblastiach boli len ľahké straty. Charakteristika Légie za približne stosedemdesiat rokov jej existencie, sa dá vyjadriť slovami literárneho velikána Antoina de Saint Exupéryho: „Vojak nie je mužom násilia. Nosí zbraň a riskuje svoj život za chyby, ktoré nespôsobil. Neoblomne dodržiava svoje slovo až do konca, i keď vie, že bude zabudnutý."

lolo (bez overenia) 15.8.2010 - 15:27

Nazdar Nepochadzas nahodou z jednej dedinky pri meste Zvolen ?

Majo (bez overenia) 15.8.2010 - 17:04

Ach lolo, lolo, Takéto už tu bolo. Neexistujú hlúpe otázky. Iba hlúpy ľudia. Nehnevaj sa, neodpustil som si to. :D

Majo (bez overenia) 15.8.2010 - 18:22

http://www.csfd.cz/film/230584-posledni-cesta/ Kto má čas, nech si zoženie a pozrie tento film. Je to snímok o dôstojníkovi ktorý sprevádza telo mŕtveho vojaka na miesto pohrebu. Nepoznal ho a na konci povedal že mu chýba. Vážne silná myšlienka. Síce je tam dosť cítiť americký patriotizmus, ale s tým rozdielom že toto je podľa skutočnej udalosti. Môže to byť prikrášlené ale nie vymyslené. :) S pozdravom, príjemný kultúrny zážitok

2REP (bez overenia) 15.8.2010 - 20:16

lolo- nepochádzam z jednej dedinky pri meste Zvolen. Nazdar! Paldo- no chlape... včera, tesne predtým, ako si zavesil sem svoj miniživotopis (smííích) som ti poslal mail, lebo sa za teba zaručil Majo a okrem toho som od neho dostal na teba veľmi dobré referencie. Ihneď sa mi to ale vrátilo s tým, že schránka s tou adresou (tvojou) neexistuje.Tak si podľa možnosti s tým urob poriadok. Paldo, spať treba viac ako 4-5 hodín, v tvojom veku je to dôležité, aspoň tých 6 hodín (ideálne 8) je potrebných. 6 je minimum, inak dospeješ k problémom.Viac o tom ti vysvetlím eventuálne v maili, až ti bude fungovať. Hornatá dedina - super. Čiže nemusím vysvetľovať význam trénovania v lesoch a spôsoby ako na to. Od Maja viem, že si celkom erudovaný v týchto veciach, tak tu netreba moje rady. 2ème REP je regiment, kam chce ísť väčšina slovenských chalanov a veľa z nich sa aj dostane, lebo na to majú, aj keď skromnosť je na mieste v prvom rade. To, že na to mám fyzicky, neznamená ešte skoro nič. Sú hranice možností, ktoré si človek v tomto posúva ďalej len trpezlivosťou, cieľavedomosťou a tiež v situáciach, ktoré si to vyžadujú (výcviky, stáže,akcie, misie). Do GCP sa nedostaneš hneď, to by si mal vedieť. Inak sa tu toho popísalo dosť o GCP, spôsobe prijímania. Sám eviduješ, že je to elita elít, tak by bolo banálne si namýšľať, že do GCP sa dostane niekto hneď z Castla. Taký sa ešte nenarodil. A s tou priateľkou pred dvomi rokmi - čo dodať- cherchez la femme. Hovorím to stále a je pre mňa jednoducho nepochopiteľné, ako chlap, ktorý chce byť vojakom, sám cíti, že je to tak, sa dá ovplyvniť ženskou. Žiadna ženská, a hlavne tie súčasné mladé fiflenky, nebude súhlasiť s takým rozhodnutím.Lebo potrebuje mať chlapa stále pri riti.Veď kto by sa o ňu staral? Ženy rozmýšľajú pudovo- v chlapovi vidia v prvom rade samca, potrebného na ich ochranu, obživu a reprodukciu. Láska, to je prázdne slovo, len zástierka skutočného motívu. A poväčšine tiež len synonymum sexuálnej potreby. Kde sú tie časy našich matiek a babičiek, keď sa chlap rozhodol, že ide do vojny a ona ticho súhlasila, trpezlivo čakala alebo s ním rovno do vojny išla. (u prababičiek to tak bolo- teda prababičiek k môjmu veku). Preto tu hneď nadviažem aj odpoveďou pre Luba. Lubo- tu ti už chlape neporadím. Myslím s tou reakciou tvojej rodiny. Neporadím, lebo nechcem. Mám na to dosť vyhranený názor a nerad by som sa ťa ním dotkol. Pour ainsi dire - sans commentaire... A pre všetkých, ktorí sú „skalopevne“ rozhodnutí do LE vstúpiť- putain!!! hovorte a píšte to až vtedy, keď máte veci typu rodiny, priateliek, manželiek, frajeriek, a iných citových a rodinných, či príbuzenských záväzkov vysporiadané! Nechcem tu okolo toho viac písať, nemá to zmysel! Starú partiu riešim mailami. 2REP

Majo pre 2REP (bez overenia) 15.8.2010 - 20:29

To, čo si písal s tou láskou a citmi tak s tým úplne súhlasím. V piatok keď som robil na záhrade, slúchadlá v ušiach a tak som premýšľal v čom to vlastne má korene tie city. A prišiel som na dosť zaujímavé poznanie. Ale nebudem ho hádzať do éteru. Lebo by som skončil ako Galileo Galilei keď povedal známu vetu, "A predsa sa točí.". :D Je to aj na dlhú debatu. A tak niekedy ti predostriem moju teóriu v tejto veci. Či mailom alebo možno osobne to sa ešte uvidí. :D A teda ak bude záujem z tvojej strany ničo také počuť/čítať. :D S pozdravom

samarovic. (bez overenia) 15.8.2010 - 23:10

Zdravým všetkých správnych chalanov hovada ne !!! Nemám slova B) zas jeden ukážkový príspevok . 2REP vďaka ti

Majo (bez overenia) 15.8.2010 - 23:22

Keď počujem niekoho povzdychnúť, "Život je tvrdý," ja som vždy v pokušení sa opýtať: "V porovnaní s čím?" Už niekedy ničomu nerozumiem.

Majo (bez overenia) 15.8.2010 - 23:47

Pre tých, ktorý sa tu snažia rozbiť celý kolektív. Nikdy sa vám to nepodarí. Lebo máme niečo čo vy nie. :) Ale nebudem to vysvetľovať čo. Lebo vysvetľvať debilovi že je debil sa neoplatí lebo to aj tak nepochopí lebo je debil. :) http://www.youtube.com/watch?v=8fQZsKOIPhA PS skladateľ je pán. :)

Majo (bez overenia) 16.8.2010 - 00:15

No tak tu som tiež zvedavý na váš názor. :) http://www.mojevideo.sk/video/9fda/majstri_mallakhambu.html

Paldo pre 2REP (bez overenia) 16.8.2010 - 10:10

Zdravim ta 2REP ten e-mail som zrusil..momentalne mam novy : paldo0273@zoznam.sk K tomu ze som neodysiel ked sa na to pozriem spat tak viem ze som urobil chybu a k tvojim slovam nemozem nic ine povedat len tolko ze mas uplnu pravdu... a plne s tebou suhlasim. 2REP dakujem za tvoj cas

2REP pre Valér… (bez overenia) 16.8.2010 - 20:04

Salut Valér, Aj-jaj-jaj, chlape, nejako som ťa prehliadol, až Majo mi ťa pripomenul. Tak prepáč. Tvoja skromnosť a racionálnosť ma teší, Valér. Nikto v 2.REGu, čo má vysokoškolské vzdelanie a vie aspoň jeden svetový jazyk (okrem francúzštiny), nekončí na údržbe. Je na to viac dôvodov. A tu si „synátori“ boháčov, ako si napísal, nepomôžu, tu úplatky neplatia. Trafil si tým trochu na moju strunu, lebo ja osobne mám radšej chlapcov z chudobnejších, alebo dokonca chudobných pomerov. Takých je tu väčšina, dôvody už som spomínal. Aj na to mám svojský názor, ale nebudem tu s tým nikoho zaťažovať. Tá univerzita a špecializácia, ktorú si vyštudoval, je veľmi zaujímavá, uplatnenie v 2.REGu má veľkú šancu. A netreba ju premárniť, ale využiť. Teda konkrétne –v 4.RE sa čo-to dozvieš o regimente, jeho štruktúre, poslaní, misiách, kam chodí, stážach, materiálnom vybavení, atď. Píšeš, že naštudované to máš, tak to je dobre. Ak treba ešte niečo viac, hoď mail. Rád ti odpíšem a možno, práve z dôvodu, že máš v tom, kam ísť už teraz jasno, sa o 2.REGu dozvieš niečo, čo nenaštuduješ skoro nikde v doteraz dostupných materiáloch. Inak máš moje uznanie, že si si to sám vyhľadal a naštudoval a neotravuješ tu so základnými otázkami. Tvoje definitívne rozhodnutie ti schvaľujem, len dúfam, že nepatríš medzi tých „skalopevne“ rozhodnutých, ktorých napokon odradia frajerky a rodiny. A o pár rokov sú nespokojní so životom a nasratí sami na seba, že sa nechali ovplyvniť. Najväčší prehrešok voči životu je premárniť ho. Tak zváž, to s tým mailom. Ak ti táto odpoveď stačí, nemusíš, je to koniec-koncov tvoja vec. V každom prípade ale odporúčam od začiatku sa rozhodnúť, či chceš ísť do bojovej Cie, alebo inde. To je základ. A to ostatné ti už možno poradia seržanti a iní. Čím skôr budeš mať v tom jasno, tým lepšie pre teba. Mimochodom- elitné Cie, ako píšeš, sú aj v 2.Regu, o tom nepochybuj. Ale to by si mal už vedieť sám. Salut, 2REP

Majo (bez overenia) 16.8.2010 - 21:07

http://www.youtube.com/watch?v=T0eqMIOBR-0 Neviem prečo to tak je, ale strašne veľa zabudnutých spomienok to vo mne oživilo. :) Tak mi to trochu potvrdilo že moc vody sa dá tak trochu vniesť aj do piesne. :) S pozdravom

Lubo (bez overenia) 16.8.2010 - 21:10

Hocico povies je to tvoj nazor a ako normalny clovek nemozem brat tvoj nazor ako urazku. Nic v zlom ale urazit alebo ublizit ti dokaze len najblizsi a my sa pozname len vdaka tomuto foru cize sem s tym. Asi viem na co narazas a co by si rad povedal a musim s tebou suhlasit kedze ako sa vravi kazdy je si strojcom vlastneho stastia a osudu. Lenze vies tu ani nejde o frajerku ci rodinu ci pribuznych asi si to zle pochopil co som napisal. Legia je to co chcem ci sa to niekomu paci ci nie len rozmyslam nad tym ake budu reakcie. Aspon uvidim pravu tvar ludi okolo mna a ich reakcie to ma na to zaujima nie to ze si to kv nim rozmyslim ak viem ze mozu mi na to prd povedat. A k zenam mlade fifleny jednu taku mam ale klobuk dole ona ma v tom podporuje. Proste som zvedavy ako maly chlapec na reakcie okolia tak som to myslel 2REP.

Lubo (bez overenia) 16.8.2010 - 21:18

2REP a ak mozem podotknut ak by som to nemyslel vazne nezaujimal by som sa o legiu uz par rokov, nechodil sem, nepracoval na sebe, nesnazil sa zarobit na operaciu oci, na cestu, nedal si namahu sem pisat a pytat sa. Ja proste chcem vediet co viedla legionarov k tomu ze tam sli, ake to bolo predtym ake potom ked skoncili s legiou proste vsetko. Nemam rad macku vo vreci preto ma zaujima co najviac predsa je to rozhodnutie premna na cely zivot nie na 5 rokov. Je mi luto ze ma nemozes poznat aby si to co pisem pochopil alebo pochopil to preco som taky. Preco mozno aj podla teba riesim aj tie najmensie drobnosti. Nechcem ti hrat na city ani nejak ta obmakcit len ma prekvapila tvoja reakcia na moju otazku a asi si mal aj dovod takto reagovat co ja uz tiez nemozem vediet.

Majo (bez overenia) 16.8.2010 - 21:20

http://www.youtube.com/watch?v=eC1tikkotVU&feature=player_embedded#! ak maju na tomto vyrastat moje deti,tak fakt z nich nieco vyrastie.akurat tak cicina na hlave jak tomu zelenemu.ach stary dobry jurosik... myslím si že veľmi trefná poznámka jedného môjho známeho. :D

Majo (bez overenia) 17.8.2010 - 00:26

http://www.youtube.com/watch?v=ScsBFYtHc1Y Ja som videl kade čo ale toto je moc. :) Ale zasa na druhej strane, nemusí sa báť že v bytovke na najvyššom poschodí uhorí. :)

Valér vysokošk… (bez overenia) 17.8.2010 - 11:59

Pozdravujem ťa 2REP. Tak to som nečakal 2REP. Ouuááá, sláva.Takže mám šancu? Ja som teraz poslal list do 1.RE do Aubagne priamo na CAPLE, aj do 4.RE to isté v angličtine aj nemčine, lebo po francúzsky by som to ešte nezvládol a som ich poprosil o nejaké bližšie informácie o druhom REG, že by som tam chcel slúžiť. Len dúfam že som tým neurobil niečo zlé. Nenapísal som to obšírne, aby to nehodili hneď do koša, ale taký malý životopis a a aké sú moje zámery aj tu školu som tam uviedol. Tak počkám snáď mi odpíšu.A je pre mňa cťou že mi chceš ty napísať.To je samo,že počkám.Ja ťa veľmi obdivujem že nám tu venuješ čas a si ochotný ľuďom poradiť. Tu je môj mail a ak mi odpíšeš tak by som ti poslal môj komplet životopis aby si to nejako zhodnotil, či na to mám. valer.k@zoznam.sk A srdečná ti vďaka 2REP.Priznám sa že hneď mám lepšiu náladu. Maj sa pekne. Valér Všetkých správnych chlapov tu na fore pozdravujem tiež. Teba 2REP ešte ubezpečujem, že nie som „skalopevne“ rozhodnutý. Cítim už kde bude moje miesto v živote a ten prehrešok voči životu neurobím, to ťa ubezpečujem.Veľmi pekne si to napísal. A v tom maili by som ti aj napísal, kam konkrétne som sa už rozhodol, len či ma nevysmeješ.

Majo pr Valéra… (bez overenia) 17.8.2010 - 12:32

No, ak sa jedná o regiment kam si sa rozhodol ísť, a z posledného príspevku si písal že či ťa 2 REP nevysmeje, tak asi viem o čo ide. O ktorý regiment. Ale vedz jedno, každý jeden regiment LE si zaslúži úctu a vykonáva svoju prácu najlepšie ako vie. :) Tak isto aj ten regiment čo máš asi podľa môjho názoru na mysli. :) S pozdravom Majo (sorry že sa pletiem do rozhovoru ako 3. osoba, nepatrí sa to ale nedalo mi to. :) Na smiech nie je žiaden regiment LE. Lebo regimenty ako také a aj každá kompánia a v nej každá sekcia nie je samostatná jednotka. Ale všetko to funguje ako celok. Ako jeden veľký organizmus. Nazývaný taktiež Légion Étrangére.) Hádam som to vystihol správne. :D

Majo (bez overenia) 17.8.2010 - 12:42

Neviem síce čo znamená charchez la femme ale tu je toho asi jasný príklad. Ty môj ticket videl som už všeličo. http://www.youtube.com/watch?v=kOZ1rjmf8dY

2REP (bez overenia) 17.8.2010 - 13:50

Salut à tout le monde. Mais pas à bȇtes! Tak v rýchlosti, nech mi obed vytrávi. Smííích. Lubo- no ako chceš, ak sem s tým, tak sem s tým... Zásadnú chybu robíš chlape v tom, že sa nebezpečne pohrávaš s niečím, o čom nevieš, ako zareaguje. Nepoznáš silu, ani druh, či spôsob tej reakcie. Tam vidím riziko a neviem, ako nakoniec dopadneš. Ale obávam sa, že na tú „zvedavosť malého chlapca“ doplatíš. Vieš, niekedy je lepšie niektoré veci nevedieť. Hlavne u tých, čo ťa- ako sám píšeš, môžu uraziť -teda najbližší. Nie cudzí, ako napríklad ja. Človeka potom psychicky nemusí nepoložiť tá ich reakcia (ktorú podvedome aj tak očakáva), ale to, že sa dočkal neočakávaného. Ak je Légia to čo chceš, bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, prečo potom tá túžba po poznaní len z čírej zvedavosti. Márnosť nad márnosť... Putain! Ak LE je to čo chcem- podám teda ruku rodičom, pomilujem frajerku, vypijem si s kamarátmi na rozlúčku a už som v prvom dopravnom prostriedku, čo ma vezie k vytúženej LE. Načo sa zahrávať s vecami, ktoré sú niekedy silnejšie ako my sami? Mám na mysli osud. Dôvod mojej reakcie nehľadaj, a nejaké obmäkčovanie, ktoré si spomínal, by bolo aj tak zbytočné- čo chcem, to poviem, čo nie- zbytočná snaha. Ak chceš poznať až teraz pravú tvár ľudí okolo seba, znamená to len jedno- že si ju doteraz nepoznal. Majú tí ľudia aj nepravé tváre? Ak áno, potom nie je o čo stáť, ani za čím ísť, ich reakcia je pre teba nepodstatná. Vzduch. Nič. O čistote tvojich myšlienok, čo sa týka LE nepochybujem, málokto to berie tak detailne a vážne. Preto ti dám jednu radu Ľubo- nepredbiehaj udalosti. Alebo vyjadrené slovami predkov- vyčkaj času, ako hus klasu. Chceš mať istotu pred odchodom? Vo všetkom jasno? Pocit, že na teba nezabudnú, že ťa nezradia, že ti budú všetci držať palce, v nedeľu sa za teba modliť v kostole, na Vianoce dávať o jeden tanier na stôl viac? Pocit, že odchádzaš s dobrým pocitom? Že s tebou ide do LE ich láska k tebe, vernosť, oddanosť? Že ti ostáva zázemie? Že Légia, tá vysnená, vytúžená, je sice tvoja nová „matka a vlasť „ ale tam doma to puto je silnejšie? Nechcem ťa uraziť Ľubo, ale s takýmto niečím sa pohrávajú aj budúci úspešní dezertéri. Jasné, nie spretrhať všetky putá, len aby som prekonal nerozhodnosť, čomu dať prednosť navždy a definitívne. Lebo ty neplánuješ na 5 rokov, ako viem. A LE zmení tvoj život od základu. Vždy je dobré niekoho tam v rodnej zemi mať. Príbuzných, priateľov. Ty ale podľa mňa robíš extrém. Práve ako by ťa nahlodávalo to vedomie a tvoje rozhodnutie, že ideš do LE na celý život a tvoja psychika to zatiaľ nevie stroviť.Ešte stále sedíš na dvoch stoličkách Ľubo, aj keď tvrdíš opak.Na to mi stačí, čo si tu napísal, nemusím ťa poznať osobne.Zatiaľ. Ktovie, možno budem mať v budúcnosti tú česť. Tí, čo nikoho nemajú, sa s takými problémami nemusia pasovať. Poznám aj takých. Spomínam si za tie celé roky na veľa nováčikov, čo prišli holí a osamotení ako prst. LE bola pre nich vykúpením. Bolo to na nich vidno, tváre im žiarili, aj keď v nich tam v pozadí niekde prerážala tá prežitá bolesť a utrpenie. To sa pozná. Vtedy som si pri pohľade na nich často v duchu hovorieval- „Sancta simplicitas- svätá prostota“. A niekedy som si to v duchu aj parafrázoval- „alebo skôr svätá sprostota“. A sám som sa nad tým usmieval. Nie nad ich dovtedy prežitými osudmi, ale nad tým, čo ich čaká a oni to ešte nevedia, a preto sa usmievajú a sú šťastní.A aj nad tým, ako sa vie osud niekedy s človekom pohrať a zabáva sa len on, zatiaľ čo človek je predmetom tej jeho vraj spravodlivej zábavy. Držím ti palce Ľubo, všetkých dvadsať, lebo aj tie na nohách. Oni sú tie palce vlastne len 4, zbytok sú prsty.V každom prípade nech ti to vyjde nielen s LE, ale aj s tým poznaním pravdy-len ti prajem, aby si sa vyrovnal s jej prípadnou krutosťou. 2REP Pre Valéra- platí Valér. Som rád. Napíšem, ti obratom, nemusíš čakať. Vidím, že si nezaháľal, no... to, či je to dobré, alebo zlé, že si tam písal, ti vysvetlím v maili. Niekedy je prílišná aktivita aj na škodu. Ale nerad by som ťa schladil. Tak sa zatiaľ drž. A ešte si užij zbytok leta. 2REP Majo – to video v Malaya -Smííích. Parkour na malajský spôsob. Za chvíľu budú všetci o paličke ako ten ich učiteľ. Teraz vážne -Majo- to je Silat, jedno z najtvrdších, ak nie najtvrdšie východoázijské bojové umenie. Má síce veľa obmien, lebo čo škola, to iné Silat (Pentak, Gayong, Lincah, atd., podľa techník ktoré sa v nich učia, niektoré školy sú výlučne len pre vojakov, ale podstata je tvrdosť a cesta za horizont možností, hlavne v tréningoch. Toto konkrétne vo videu ale nie je tréning Silat, ale testy u kaskadérov. Inak cherchez la femme v preklade znamená- za všetkým hľadaj ženu. A je to svätá pravda.Kvôli ženám sa viedli odjakživa vojny, kvôli ženám je svet len o peniazoch a nie o iných hodnotách. Aj toto tvoje najnovšie video je toho dôkazom. Inak "ty môj ticket" - ďalšie z tvojich nezabudnuteľných- poctivo ukladám, mám už na to vytvorený samostatný súbor s názvom "Majove nezabudnuteľné výroky".Jasné, je tam aj dialog s JAA o zaspatí a zápästí, ktorý už vošiel do dejím humoru. Michal

2REP (bez overenia) 17.8.2010 - 14:00

Pardon, nie dejím humoru, ale dejín humoru.Písal som to v rýchlosti a vypomstilo sa mi to. Čo už... -práca chvatná, hovno platná. Smíích. Držte sa chlapi, povinnosti volajú. Mišo

Paldo pre Majo (bez overenia) 17.8.2010 - 15:04

[b]Majo napísal:[/b] [quote]Neviem síce čo znamená charchez la femme ale tu je toho asi jasný príklad. Ty môj ticket videl som už všeličo. http://www.youtube.com/watch?v=kOZ1rjmf8dY[/quote] Dost vystizne video a uplne potvrdzuje to co pisal michal o zenach :) s jednou zijeme ale druha dokaze rozvratit manzelstvo ale tak v tomto pripade to vyzeralo tak ze asi bol skor na vine manzel ... a majo to druhe video uplne bomba troska ma zaboleli klby ked som ich videl padat ale mne pridu ako velmi odvazny ludia :-D

Lubo (bez overenia) 17.8.2010 - 15:40

Dakujem. Prave si napisal nieco co som vedel ze vomne je ale nevedel som co. Dokonale si vystihol tie dve stolicky ano stale nad tym rozmyslam co ako mozno az privelmi vela a sam seba tym drbkam. A k tym putam ja chcem zabudnut na to co je tu proste ked raz odidem uz sa nikdy nevratim lebo na to nemam dvovod. Jediny problem je ze nad vela vecami vela rozmyslam a ani to nieje dobre. Niekedy je lepsie si povedat asi z dna na den idem tam rozlucit sa a ist. Niekedy tie city a pocity nestoja za to aby sa riesili lebo by spravili viac skody ako uzitku. Fakt srdecne dik za tvoj nazor posunul si ma trochu vpred a aj ma uistil v niecom. Dufam ze raz budem mat tu cest spoznat ta osobne a aj ti podakovat. Poznam sice dost aktivnych a aj vysluzilich legionarov ale ty si jediny co mi povedal viac ako len to co je legia co ma tam caka a podobne veci. Nechcem sa ti rit do zadku aj ked to tak vyzera ale su slova ktore ked ti povie aj len clovek z internetu dokazu vela spravit s clovekom. A ako som spominal v prvom mojom prispevku na fore su veci ktore ma robia pre LE vhodnym a niektore nie tato cast mna ma robi nevhodnym dufam ze najdem cestu a zmenim to.

Lubo (bez overenia) 17.8.2010 - 15:49

A k deserterom. Radsej by som sral vlastne creva nez utiect. Nedokazal by som sa na seba pozriet a zit so sebou ze som sklamal sam seba. Ine je sklamat niekoho ineho ale sklamat sam seba nezazil som to a ani nechcem a neprajem to nikomu ani najhorsiemu nepriatelovi.

Majo (bez overenia) 17.8.2010 - 21:18

No keď si pozorne všimnete, tak jeden človek stihol prejsť aj FCL a aj španielskou légiou, vtedy ešte cudzineckou. :) Sranda. http://www.youtube.com/watch?v=xFORyvpOPyI&feature=related

Necky (bez overenia) 17.8.2010 - 21:46

Nazdááár hoši! Lubo napsal: „Ja proste chcem vediet co viedla legionarov k tomu ze tam sli, ake to bolo predtym ake potom ked skoncili s legiou proste vsetko“. Jo hochu, co já bych všechno nechtěl vědět... Než si zvykneš, že jsi mladý, už jsi starý. Tak to ve FCL chodí. Tady bylo slyšet od legionářů nejméně stokrát, proč šli do Legie. Na tu otázku nejdříve odpověz sám sobě. Lehce se píše o tom, jak chce někdo strávit celý život v Legii a po roku nebo dvou vezme do zaječích.Ale tady nemám na mysli tebe. A jaké to je, když s Legii skončí ? Můžu ti říct zodpovědně - někdy na píču. Hlavně když je to čerstvé, jako třeba u mně. Ale taky jak pro koho. Pro někoho je to vykoupení, někdo je zklamán z nynějšího života v civilu, někomu se stýská po Legii a běžel by zpátky třeba hned.Záleží na tom, co ti legionáři v Legii prožili.Čím vším prošli. Někteří si uživají života na exotických ostrovech, v rušných městech, jiní si založí rodinu, nekteří se zdarně propíjejí na druhý svět, další z nich třeba něco mezi tím. Každý jsme jiný.Někdo se podívá pravdě do očí, někdo to s ní má jako s alkoholem- snese jí jen ředěnou. Tolik ode mne Lubo na tvojí otázku. Tak Samaroviči, je to v pí..... co? Hoď sem taky něco chlape jeden.Mlčíš jako ryba. Necky

Lubo (bez overenia) 17.8.2010 - 22:35

Ja svoju odpoved viem preco legia. Niekedy sa vravelo ze tam sli ludia co utekali pred minulostou zlodeji vrahovia trestanci ale teraz ta taketo veci dozenu aj tam. V dnesnej dobe ked sa da zivot prezit aj lepsie ako v legii je len fakt par dovod preco tam ist co sa hlavne vyskytuju u vasiny mna skor zaujimaju tie neobycajne aj ked ma je do toho kulove. Taketo veci nepisu nikde ani v ziadnych knihach ci filmoch to je proste zivot. Skor by som povedal ze je to o povahe cloveka ako sa s tym vysporiada. Pozeral som kedysi jeden dokument o chlapovi byvali legionar a ze po sluzbe nemal kam ist ziadna rodina tak odisiel do centra pre vysluzilych legionarov. Podla mna zaujimava volba. A k uteku z legie mam na to svoj pohlad opravte ma ak zly utekaju hlavne bud na zaciatku alebo po prvej zlej realnej skusenosti na misii. Podla mna to su take dva zlomove momenty pre legionarov ci uz zaciatocnikov alebo tych uz maju ten rok dva odkruteny. P.S. Pre vsetkcyh co si myslia ze v legii su len zabijaci tu mozete vidiet ze su to ludia s rozumom citmi a pocitmi. Nie len stroje.

Majo (bez overenia) 17.8.2010 - 23:00

Podľa môjho názoru, stručného názoru, dezertér nikdy legionárom nebol. Dezertér je len chyba v programe ktorá sa pritrafí aj tak veľkej a mohutnej organizácii. Dezertér nie je legionár pre to, lebo si nectil uniformu légie, kódex cti a myslím si že ani sám seba.

samarovic. (bez overenia) 18.8.2010 - 01:41

Zdravým Vás všetkých týchto správnych chalanov a starú partu !!! Necky ;););) tak som to teraz musel až 2x všetko čítať a veľmi pomaličky a nemám slova . Veľmi pekné! 2REP ? čo si to mal na obed? kurnik šopa! /smííích/ Pre Necky a 2REP Ďakujeme Vám za to že ste tu !!!

Valér Majovi (bez overenia) 18.8.2010 - 12:52

Čaute chlapi.Už nechám toho vysokoškoláka, veď už skončila škola a to som len vtedy kvôli tomu druhému Valérovi, aby som nás dáko odlíšil. A Valér Ing. by bolo teda riadne hlúpe. Majo veď som ja tu otvorene písal, že chcem do 2.REGu.Len som ešte nevedel vtedy konkrétne jednotku.A teraz už viem, iba čo som sa bál že ma 2REP vysmeje, že mierim tak vysoko.Vysmiať ma nevysmial, len mi vysvetlil ako to chodí a mi hneď spadla brada. Keď vidím koľko len tých kadejakých brevetov na to treba, tak to sa tam dostanem asi ako bradatý dedko. Ak sa tam niekedy vôbec dostanem. Myslím si že na to nebudem mať. Lyžovanie mi problém nerobí to naopak, ani plávanie a potápanie aj tie ďalšie veci by som akiste zvládol, ale ... ale čo budem tu teraz mudrovať, ešte nie som ani len v CL a riť paľovu tomu teraz rozumiem. A s tým, čo si tu napísal, že všetko funguje ako celok.Hmm... ja myslím že len navonok to tak je.Nemyslim si že sa medzi sebou vnúter Légie žerú ako psi, ale určité súperenie tam asi je. A aj závisti potroche, lebo nie každý pluk má rovnaké možnosti.Že vraj tie na kontinente majú toho viac a lepšieho, ako ostatné.Ale platy majú zase tí vonkajší lepšie.Tak aj mi to príde logické, asi sa to takto voľajako kompenzuje.Aby sa nebúrili.Jednym uberú na výstroji, druhým na platoch a opačne. Ale to len tak rozmýšľam. Ale čo, horšie mi tam nebude ako tu tak čo budem otáľať.Zametať tam so mnou budú zo začiatku tiež, ale aspoň viem že je to na niečo dobré aj pre mňa.Keď si nebudem príliš otvárať papuľu a viac budem pozerať a poslúchať, tak hádam zo mňa len vykrešú voľačo. A ja som taký, že nech mi radšej dajú poriadne kanady a šatstvo a menej platu, ako chodiť a cvičiť v handrách a peniaze aj tak utratiť po berdeľoch, alebo si za ne kupovať sám čosi kvalitnejšie na seba.Tak sa majte chlapi, idem makať francúzštinu každý večer, lebo títo buzíci v robote ... škoda slov.Aj teraz trpnem, kto ma vymakne. A nemaj obavy Majo, mne nevadí že si ako 3.osoba v rozhovore, veď ty si tu najaktivnejší diskutér tak to beriem. A si správny chalanisko v prvom rade. Valér

2REP pre Jarda (bez overenia) 19.8.2010 - 09:51

Jardo, na teba tu nejako zabúdame.Ako bolo v Chorvátsku? Asi super.Až na toho ježka... Nechceš sa podeliť o zážitky? Inak ten mail, narýchlo urobený, ktorý si mi dávnejšie dával, ti ešte funguje? Aby som nepísal a hlavne sa nerozpisoval zbytočne, ako u niektorých chalanov. Ďakujem za odpoveď. Mišo

2REP (bez overenia) 19.8.2010 - 11:57

[b]Čo sa staráš? napísal:[/b] [quote]Nech už je koniec novembra :( už to tu nevydržííím[/quote] to patrilo mne? to je od teba Jardo? 2REP

Jardo pre 2REP (bez overenia) 19.8.2010 - 20:39

Ahojte No bolo super uplne najlepsie :) Ten jezko v pohode automatika z ust von vytiahol zubami co sa dalo a pokracovali sme. Moja chyba mal som si dat rukavice...:unsure: len skoda ze to vzdy tak rychlo ubehne :angry: Inak ten mail funguje vyuzivam ho na registraciu do roznych for a tak A ja ked pisem sem na forum som stale iba Jardo a aj budem :)

2REP pre Jarda (bez overenia) 19.8.2010 - 21:45

Budem rád, ak sa vyjadríš presne- ten komentár dnes 11:57 si písal ty, lebo nie? Ja som sa opýtal jasne. Ďakujem. 2REP

Majo pre Čo sa… (bez overenia) 19.8.2010 - 22:59

Ty si zasa nejaký jeblinkton čo tu plánuje vyrývať na fóre alebo tá prezývka má nejaký význam?

o sa staráš? P… (bez overenia) 20.8.2010 - 01:28

nije určite nechcem vyrívať :> len sa mi nechcelo tu dávaŤ nejaký tupý nick ktorý bude aj tak každému na prd prečo sa pýtaš ? :blush:

2REP (bez overenia) 20.8.2010 - 12:00

[b]Čo sa staráš? Pre Majo napísal:[/b] [quote]nije určite nechcem vyrívať :> len sa mi nechcelo tu dávaŤ nejaký tupý nick ktorý bude aj tak každému na prd prečo sa pýtaš ? :blush:[/quote] No tak toto teda nie je tupý nick, že? Tupejší som tu ešte nevidel. A hlavne keď následuje ihneď po mojej otázke na Jarda, ako bolo v Chorvátsku. Inak vyrývať sa píše s ypsilonom, ty inteligent! S takýmto nickom a nikomu nič nehovoriacim textom pod ním sem príde len niekto, kto tu chce vyrývať.Opak môžeš tvrdiť sebe podobným, tí ti to možno uveria, ja určite nie.A ako poznám chalanov, tak dtto.

2 REP pre Jard… (bez overenia) 20.8.2010 - 12:08

Salut všetci slušní ľudia, zdravím vás, hovada nie!!! Jardo sorry. Napíšem ti mail, ale o nejaký čas, teraz sa na niekoľko dní odmlčím. Chalani- platí to aj pre maily, ani tam nebudem reagovať, nebude možnosť. Stará partia vie o čo sa jedná.Ale zatiaľ sme si popísali čo bolo treba.Dnes som maily nepozeral, nebolo kedy. Držte sa a strážte fórum, nech tu nelavírujú kadejakí odkundesi. Srdečne vás všetkých zdravím a držte palce. Mišo 2REP

Paldo pre 2REP (bez overenia) 20.8.2010 - 14:01

[b]2 REP pre Jarda a starú partiu napísal:[/b] [quote]Salut všetci slušní ľudia, zdravím vás, hovada nie!!! Jardo sorry. Napíšem ti mail, ale o nejaký čas, teraz sa na niekoľko dní odmlčím. Chalani- platí to aj pre maily, ani tam nebudem reagovať, nebude možnosť. Stará partia vie o čo sa jedná.Ale zatiaľ sme si popísali čo bolo treba.Dnes som maily nepozeral, nebolo kedy. Držte sa a strážte fórum, nech tu nelavírujú kadejakí odkundesi. Srdečne vás všetkých zdravím a držte palce. Mišo 2REP[/quote] Jasne Michal neboj :) Drzim palce drz sa

Tomek pre 2REP… (bez overenia) 20.8.2010 - 14:33

Zdar všetkým... Pre 2REP: Prepáč že odpisujem tak neskoro ale nemám teraz veľmi čas na internet. Od kedy som nastúpil do roboty tak nestíham. Čo sa týka toho mailu tak to neviem že čo je s tým. Ak nefungoval ten orangeportal tak môžeš napísať na tomek@szm.sk Ten orange mi nejak blbne asi ho prestanem používať. Nie asi ale určite. Pre Majo: S tou francúzčinou mi to ide skvele. Mijulem ten jazyk. Normalne ma to baví učiť sa ho. Idem pomaličky ale isto. Všekto si opakujem stále dookola aby som to vedel čim lepšie a aby som nezabúdal. Inak čo som sa rozprával so známimi ktorí sa učia fr. tak hovorili že je to veľmi ťažký jazyk. No ako ja zatiaľ na tom nič ťažké nevydím :) Čo sa týka toho mailu čo som dal 2REP-ovi tak kludne mi môžeš napísať aj ty ak budeš mať čas a sa ti bude chcieť. Mám par otázok ktoré tu nechcem rozoberať... Zaťiaľ sa držte. O niekoľko dní sa znovu ozvem...

brano (bez overenia) 22.8.2010 - 03:25

cheer up soldiers and have a nice day or night http://www.youtube.com/watch?v=NYPS5T6PGL0

o sa staráš pre REP2 (bez overenia) 22.8.2010 - 19:47

Je tupý záleži tu vobec na nicku? videl som už aj primitivnejšie nicky a nesnažil som sa rozpísaŤ nejaký flejm len koli nicku a nevadí prepáč že nie som taký inteligentný ako ty a napísal som jednu chybu v neskorej hodine keď som bol zničený fizicky taq mi to odpusť ja som vám nepísal ani slovo a vy ste na mňa začali hneď ako keby som niečo urobil nevidím tu ani náznak, že by som do vás začal rýpať taq ešte raz prepáčte ja som tu fakt nemyslel nič zlé joj ...

cea (bez overenia) 22.8.2010 - 21:52

a uz som si myslel, ze tu niekoho zoberem naspat do francuzska, ale co uz vela reci skutek utek....

Jardo pre cea (bez overenia) 22.8.2010 - 22:07

nebavi ta to tu tak hlasis comeback??:) keby si sa ma spytal ci idem pred 10 rokmi...

Pridať nový komentár