Haluzická tiesňava, kostolík Všetkých svätých a bivak na vrchu Hájnica

Haluzická tiesňava, známa aj pod názvami Prierva, Haluzický výmoľ, Sprašová súteska, je prírodná pamiatka nachádzajúca sa v intraviláne obce Haluzice.

Vznikla erozívnou činnosťou Haluzického potoka, ktorý sa v prvej fáze zarezal do málo odolných dolomitov a v neskoršej fáze prerazil k ešte menej odolnej vrstve hlinitých bridlíc. Kaňon má dnes dĺžku 1 km, hĺbku 50 m a šírku 200 m. Na prvý pohľad pôsobí neškodne, ale v skutočnosti možno sledovať unikátnu rýchlosť s akou sa prehlbuje a rozširuje.

Dodnes sa podarilo ako tak zamedziť len jeho prehlbovaniu, do šírky stále a viditeľne rastie. Haluzická tiesňava je ukážkovou ilustráciou riečneho pirátstva. V horizonte niekoľkých storočí dozadu bol výmoľ ešte pomerne krátky. Eróziou sa rýchlo prehlboval a predlžoval smerom dozadu. Svojím dnom nakoniec prerezal koryto iného – cez obec Haluzice pôvodne pretekajúceho – potoka.

Kostolík Všetkých svätých v Haluziciach: V roku 1240 v Bošáckej doline, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na okraji dnešnej obce Haluzice, postavili románsky kostolík, ktorého súčasťou bol obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Samotný kostol mal zvonicu a postupom rokov bol najskôr goticky a neskôr aj renesančne upravený. Haluzický kostol skončil svoju aktívnu éru v roku 1810.

Na začiatku 18. storočia z neho odviezli neskorogotickú sochu Madony z konca 15. storočia, ktorá je dnes uložená vo farskom kostole v Beckove a je to pravdepodobne jediná zachovaná vec z pôvodného interiéru.

Na kopci Hájnica nad obcou Haluzice stojí ľahko prístupná, 7m vysoká drevená rozhľadňa. Ponúka krásny výhľad na okolitú krajinu, osobitne na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny.

Nová kniha od Joža Terema

Recenzia